Office
Log på
Flytte eller kopiere regneark eller regnearkdata

Flytte eller kopiere regneark eller regnearkdata

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan bruge kommandoen Flyt eller kopiér ark til at flytte eller kopiere hele regneark til andre placeringer i den samme eller en anden projektmappe. Du kan bruge kommandoerne Klip og Kopiér til at flytte eller kopiere en del af dataene til andre regneark eller projektmapper.

 1. Markér de regneark, du vil flytte eller kopiere. Hvis du vil flytte eller kopiere mere end ét, skal du trykke og holde på tasten CTRL og derefter klikke på fanerne på de ark, du vil kopiere.

  Bemærk!    Hvis der er markeret flere ark, vises [Gruppér] i titellinjen øverst i regnearket. Klik på eventuelle ikke-markerede regneark, hvis du vil annullere en markering af flere regneark i en projektmappe. Hvis der ikke kan ses noget ikke-markeret regneark, skal du højreklikke på fanen til et markeret regneark og derefter klikke på Opdel grupperede ark i genvejsmenuen.

 2. Vælg Startside > Format > Flyt eller kopiér ark. Du kan også højreklikke på en markeret arkfane og derefter klikke på Flyt eller kopiér.

  Flyt eller kopiér ark
 3. I dialogboksen Flyt og kopiér skal du klikke på det ark, der skal være efter det flyttede eller kopierede ark.

  Flyt eller kopiér dialogboks

  Du kan også klikke på (flyt til enden) for at indsætte efter det sidste ark i projektmappen.

 4. Hvis du vil kopiere arkene i stedet for at flytte dem, skal du markere afkrydsningsfeltet Opret en kopi i dialogboksen Flyt eller Kopiér.

  Når du opretter en kopi af regnearket, duplikeres projektarket i projektmappen, og arknavnet angiver, at det er en kopi – f.eks. navngives den første kopi, du laver af Ark1, Ark 1(2).

Noter og tip

 • Hvis du ikke kan se den projektmappe, du vil kopiere, kan du se Flyt eller kopiér en del af et regneark til et andet.

 • Hvis du vil flytte ark i den aktuelle projektmappe, kan du trække de valgte ark langs rækken af arkfaner. Hvis du vil kopiere arkene, skal du holde Ctrl nede og derefter trække i arkene. Slip museknappen, før du slipper tasten Ctrl.

 • Hvis du vil omdøbe det flyttede eller kopierede regneark, skal du klikke på arkfanen, klikke på Omdøb og derefter skrive det nye navn på arkfanen. (Du kan alternativt dobbeltklikke på arkfanen og derefter redigere navnet).

 • Hvis du vil ændre farven på arkfanen, skal du højreklikke på arkfanen, klikke på Fanefarve og derefter klikke på den farve, du vil bruge.

  Fanefarve
 • Vær opmærksom på, at beregninger eller diagrammer, der er baseret på regnearksdata, kan blive unøjagtige, hvis du flytter regnearket. Hvis et flyttet eller kopieret regneark desuden indsættes mellem ark, der refereres til i en 3D-formelhenvisning, kan data på dette regneark uventet blive inkluderet i beregningen.

 1. Hvis du vil flytte eller kopiere regneark til en anden projektmappe, skal du kontrollere, at destinationsprojektmappen er åben i den samme forekomst af Microsoft Excel.

  Bemærk!: Du kan ikke flytte eller kopiere regneark mellem projektmapper, der er åbne i separate forekomster af Excel. Hvis en projektmappe er åbnet i en særskilt forekomst af Excel – dette kan f.eks. ske, når du åbner denne projektmappe fra et Windows SharePoint Services-websted – skal du kontrollere, at du åbner projektmappen i den samme forekomst af Excel i stedet for at søge efter den i dialogboksen Åbn (fanen Filer, Åbn)

 2. Markér de regneark, du vil flytte eller kopiere. Hvis du vil flytte eller kopiere mere end ét, skal du trykke og holde på tasten CTRL og derefter klikke på fanerne på de ark, du vil kopiere. Højreklik på en arkfane, og klik derefter på Markér alle ark, hvis du vil markere alle ark.

  Bemærk!: Når flere regneark er markeret, vises [gruppe] på titellinjen øverst i regnearket. Hvis du vil annullere en markering af flere regneark i en projektmappe, skal du klikke på et vilkårligt regneark. Hvis ingen umarkerede ark er synlige, skal du højreklikke på arkfanen for et markeret ark og derefter klikke på Opdel grupperede ark i genvejsmenuen.

 3. Vælg Startside > Format > Flyt eller kopiér ark. Du kan også højreklikke på en markeret arkfane og derefter klikke på Flyt eller kopiér.

 4. I dialogboksen Flyt eller kopiér skal du klikke på den projektmappe, hvortil du vil flytte eller kopiere de markerede ark. Du kan også klikke på ny bog for at flytte eller kopiere de valgte ark til en ny projektmappe.

 5. På listen Flyt og kopiér skal du klikke på det ark, der skal være efter det flyttede eller kopierede ark. Du kan også klikke på (flyt til enden) for at indsætte efter det sidste ark i projektmappen.

 6. Hvis du vil kopiere arkene i stedet for at flytte dem, skal du markere afkrydsningsfeltet Opret en kopi i dialogboksen Flyt eller Kopiér.

  Når du opretter en kopi af regnearket, duplikeres regnearket i destinationsprojektmappen. Når du flytter et regneark, fjernes regnearket fra den oprindelige projektmappe og vises kun i destinationsprojektmappen.

Noter og tip

 • Hvis du vil omdøbe det flyttede eller kopierede regneark i destinationsprojektmappen, skal du klikke på arkfanen, klikke på Omdøb og derefter skrive det nye navn på arkfanen.

 • Hvis du vil ændre farven på arkfanen, skal du højreklikke på arkfanen, klikke på Fanefarve og derefter klikke på den farve, du vil bruge.

 • Regneark, som du flytter eller kopierer til en anden projektmappe, bruger de temaskrifttyper, farver og effekter der anvendes i destinationsprojektmappen.

 1. Markér de data, som du vil flytte eller kopiere, i et regneark.

  Bemærk!: Hvis markeringen inkluderer skjulte rækker eller kolonner, kopieres dataene også i disse skjulte rækker og kolonner. Du skal muligvis midlertidigt ophæve skjulning af rækker eller kolonner, som du ikke vil inkludere og derefter markere hvert dataområde, som du vil flytte eller kopiere i særskilte handlinger. Du kan finde flere oplysninger i Skjule eller vise rækker eller kolonner.

 2. Hvis du vil flytte dataene, skal du trykke på CTRL+X. Tryk på CTRL+C, hvis du vil kopiere.

 3. Gå til det regneark, hvori du vil indsætte dataene, uanset om arket er i samme projektmappe eller i en anden.

 4. Vælg den øverste venstre celle i det område, hvori du vil indsætte dataene.

  Bemærk!: Data i indsætningsområdet vil blive overskrevet. Hvis indsætningsområdet desuden indeholder skjulte rækker eller kolonner, skal du muligvis vise de skjulte indsætningsområde for at se alle de kopierede celler.

 5. Tryk på CTRL+V.

Noter og tip

 • Før du indsætter, kan du også trykke på CTRL+ALT+V (Ctrl, Alternativ, V på Mac) og derefter vælge en indstilling, f.eks. Kolonnebredde, for at indsætte bredderne fra de originale data. Du kan også vælge Værdier for kun at indsætte værdierne og ikke formlerne for de originale data.

 • I Excel vises knappen Indstillinger for Sæt ind som standard, så du kan vælge specielle indstillinger, når du indsætter celler, f.eks. Bevar kildeformatering. Hvis du ikke vil have vist denne knap i Excel, hver gang du indsætter celler, kan du slå indstillingen fra. (På fanen Filer på båndet øverst i projektmappen skal du klikke på Indstillinger, klikke på kategorien Avanceret og derefter markere afkrydsningsfeltet Vis knap til indstillinger for Sæt ind, når indhold indsættes under Klip, kopiér og indsæt).

 • Når du kopierer celler, justeres cellereferencer automatisk. Når du flytter celler, justeres cellereferencer imidlertid ikke, og indholdet af disse celler og andre celler, der peger på dem, vises muligvis som referencefejl. I dette tilfælde skal du justere referencerne manuelt.

I Excel Online, kan du duplikere (eller kopiere) regneark i den aktuelle projektmappe. Blot Højreklik på fanen navnet nederst i arket, og klik på Dupliker.

Bemærk!: Du modtager muligvis en fejl, når du forsøger at duplikere et regneark, der indeholder et diagram, et billede eller en figur. Hvis du får en fejl, kan du duplikere arket manuelt.

Hvis du har elementer i dit regneark, der forstyrre duplikere det, kan du stadig oprette en kopi af regnearket manuelt ved at kopiere alle dataene og indsætte det i et nyt ark. Her er, hvordan:

 1. Markér alle dataene i regnearket.

  Tastaturgenvej: Tryk på Ctrl + mellemrum, på tastaturet, og tryk derefter på Skift + mellemrum.

 2. Kopier alle dataene på arket ved at trykke på Ctrl+C.

 3. Klik på plustegnet for at tilføje et nyt tomt regneark.

  Tilføje en ny arkknap

 4. Klik på den første celle i det nye ark, og tryk på Ctrl+V for at indsætte dataene.

  Bemærk!: Du mister betinget formatering anvendt på cellerne, når du kopierer dem til det nye regneark.

I Excel Online, mulighed for at flytte eller kopiere et ark er ikke tilgængelig når du højreklikker på en arkfane, som det er i Excel på computeren. I Excel Online, kan du opnå det samme resultat ved at kopiere alle dataene i regnearket og indsætte det i et tomt regneark i anden projektmappen.

Følg disse trin for at flytte eller kopiere et regneark til en anden projektmappe i Excel Online:

 1. Markér alle dataene i regnearket.

  Tastaturgenvej: Tryk på Ctrl + mellemrum, på tastaturet, og tryk derefter på Skift + mellemrum.

 2. Kopier alle dataene på arket ved at trykke på Ctrl+C.

 3. Åbn den projektmappe, hvori du vil indsætte dataene, og derefter klikke på fanen + i statuslinjen for at tilføje et nyt tomt regneark.

  Tilføje en ny arkknap
 4. Klik på den første celle i det nye regneark og derefter trykke på Ctrl + V for at indsætte dataene i regnearket.

  Bemærk!: Du mister betinget formatering anvendt på cellerne, når du sætter dem ind i anden projektmappen.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers-community'et eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×