Flytte eller kopiere regneark eller regnearkdata

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan bruge kommandoen Flyt eller Kopiér ark til at flytte eller kopiere hele regneark (også kaldet ark) til andre placeringer i den samme eller en anden projektmappe. Du kan bruge kommandoerne Klip og Kopier til at flytte eller kopiere markerede regnearkdata til andre regneark eller projektmapper, eller du kan trække data mellem regneark i forskellige projektmapper.

Hvad vil du foretage dig?

Flytte eller kopiere regneark til en anden placering i den samme projektmappe

Flytte eller kopiere regneark til en anden projektmappe

Flytte eller kopiere data til et andet regneark eller en anden projektmappe

Trække data mellem projektmapper i Excel

Flytte eller kopiere regneark til en anden placering i den samme projektmappe

Det er nemt at flytte eller kopiere en hel regneark (eller et ark) til en anden placering i en projektmappe. Dog være opmærksom på, at beregninger eller diagrammer, der er baseret på dataene i regnearket kan blive forkerte, hvis du flytter regnearket. På samme måde, hvis en flyttede eller kopierede regneark er indsat mellem ark, der henvises til i et 3D-formelreference, data i det pågældende regneark kan uventet medtages i beregningen.

 1. Markér de regneark, du vil flytte eller kopiere.

  Sådan markeres regneark

  Hvis du vil markere

  Skal du

  Et enkelt ark

  Klikke på fanen Ark.

  Arkfaner

  Hvis du ikke kan se den ønskede fane, skal du klikke på fanerulleknapperne for at få vist fanen og derefter klikke på fanen.

  knapper til bladring mellem ark

  To eller flere ark, der er placeret ved siden af hinanden

  Klik på fanen for det første ark. Hold derefter Skift nede, mens du klikker på fanen for det sidste af de ark, du vil markere.

  To eller flere ark, der ikke er placeret ved siden af hinanden

  Klik på fanen for det første ark. Hold derefter Ctrl nede, mens du klikker på fanerne for hvert af de ark, du vil markere.

  Alle ark i en projektmappe

  Højrelik på en arkfane, og klik derefter på Markér alle ark i genvejsmenu.

  Tip!    Hvis der er markeret flere ark, vises [Gruppér] i titellinjen øverst i regnearket. Klik på eventuelle ikke-markerede regneark, hvis du vil annullere en markering af flere regneark i en projektmappe. Hvis der ikke kan ses noget ikke-markeret regneark, skal du højreklikke på fanen til et markeret regneark og derefter klikke på Opdel grupperede ark i genvejsmenuen.

  Tastaturgenvej    Hvis du vil flytte til den næste eller forrige arkfane, kan du også trykke på Ctrl + Page Up eller Ctrl + Page Down.

 2. Klik på Formatér under fanen Startside på båndet øverst i projektmappen, i gruppen celler, og klik derefter på Flyt eller Kopiér ark under Organiser ark.

  Gruppen Celler under fanen Hjem

  Du kan også højreklikke på en valgt arkfane og derefter klikke på Flyt eller Kopiér.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder på listen Før ark i dialogboksen Flyt eller Kopiér:

  • Klik på det ark, som du vil indsætte de flyttede eller kopierede ark i.

  • Klik på Flyt til slutningen for at indsætte de flyttede eller kopierede ark efter det sidste ark i projektmappen og før fanen Indsæt regneark.

   Knappen Nyt ark

 4. Hvis du vil kopiere arkene i stedet for at flytte dem, skal du markere afkrydsningsfeltet Opret en kopi i dialogboksen Flyt eller Kopiér.

  Når du opretter en kopi af regnearket, duplikeres projektarket i projektmappen, og arknavnet angiver, at det er en kopi – f.eks. navngives den første kopi, du laver af Ark1, Ark 1(2).

Tip

 • Hvis du vil flytte ark i den aktuelle projektmappe, kan du trække de valgte ark langs rækken af arkfaner. Hvis du vil kopiere arkene, skal du holde Ctrl nede og derefter trække i arkene. Slip museknappen, før du slipper tasten Ctrl.

 • Omdøbe det flyttede eller kopierede regneark, skal du højreklikke på arkfanen, klikke på Omdøb og derefter skrive det nye navn under fanen ark (Alternativt kan du kan dobbeltklikke på arkfanen og rediger derefter navnet.)

 • Hvis du vil ændre farven på arkfanen, skal du højreklikke på arkfanen, klikke på Fanefarve og derefter klikke på den farve, du vil bruge.

Toppen af siden

Flytte eller kopiere regneark til en anden projektmappe

Regneark, som du flytter eller kopierer til en anden projektmappe, bruger de temaskrifttyper, farver og effekter der anvendes i destinationsprojektmappen.

 1. Hvis du vil flytte eller kopiere regneark til en anden projektmappe, skal du kontrollere, at destinationsprojektmappen er åben i den samme forekomst af Microsoft Excel.

  Bemærk: Du kan ikke flytte eller kopiere regneark mellem projektmapper, der er åbne i separate forekomster af Excel. Hvis en projektmappe er åbnet i en særskilt forekomst af Excel – dette kan f.eks. ske, når du åbner denne projektmappe fra et Windows SharePoint Services-websted – skal du kontrollere, at du åbner projektmappen i den samme forekomst af Excel i stedet for at søge efter den i dialogboksen Åbn (fanen Filer, Åbn)

 2. Markér arkene i den projektmappe, der indeholder de ark, som du vil flytte eller kopiere.

  Sådan markeres regneark

  Hvis du vil markere

  Skal du

  Et enkelt ark

  Klikke på fanen Ark.

  Arkfaner

  Hvis du ikke kan se arkfanen, du vil, kan du klikke på fanerulleknapperne for at få vist fanen, og klik derefter på fanen.

  knapper til bladring mellem ark

  To eller flere ark, der er placeret ved siden af hinanden

  Klik på arkfanen for det første ark. Hold derefter SKIFT nede, mens du klikker på fanen for det sidste ark, du vil markere.

  To eller flere ark, der ikke er placeret ved siden af hinanden

  Klik på arkfanen for det første ark. Hold derefter Ctrl nede, mens du klikker på fanerne for de ark, du vil markere.

  Alle ark i en projektmappe

  Højrelik på en arkfane, og klik derefter på Markér alle ark i genvejsmenu.

  Tip!    Når flere regneark er markeret, vises [gruppe] på titellinjen øverst i regnearket. Hvis du vil annullere en markering af flere regneark i en projektmappe, skal du klikke på et vilkårligt regneark. Hvis ingen umarkerede ark er synlige, skal du højreklikke på arkfanen for et markeret ark og derefter klikke på Opdel grupperede ark i genvejsmenuen.

  Tastaturgenvej    Hvis du vil flytte til den næste eller forrige arkfane, kan du også trykke på Ctrl + Page Up eller Ctrl + Page Down.

 3. Klik på Formatér under fanen Startside på båndet øverst i projektmappen, i gruppen celler, og klik derefter på Flyt eller Kopiér ark under Organiser ark.

  Gruppen Celler under fanen Hjem

  Du kan også højreklikke på en valgt arkfane og derefter klikke på Flyt eller Kopiér.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder på listen Til mappe i dialogboksen Flyt eller Kopiér:

  • Klik på den projektmappe, du vil flytte eller kopiere de markerede ark til.

  • Klik på Ny mappe for at flytte eller kopiere de markerede ark til en ny projektmappe.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder på listen Før ark:

  • Klik på det ark, som du vil indsætte de flyttede eller kopierede ark direkte foran.

  • Klik på Flyt til slutningen for at indsætte de flyttede eller kopierede ark efter det sidste ark i projektmappen og før fanen Indsæt regneark.

   Knappen Nyt ark

 6. Hvis du vil kopiere arkene i stedet for at flytte dem, skal du markere afkrydsningsfeltet Opret en kopi i dialogboksen Flyt eller Kopiér.

  Når du opretter en kopi af regnearket, duplikeres regnearket i destinationsprojektmappen. Når du flytter et regneark, fjernes regnearket fra den oprindelige projektmappe og vises kun i destinationsprojektmappen.

Tip

 • Hvis du vil omdøbe det flyttede eller kopierede regneark i destinationsprojektmappen, skal du klikke på arkfanen, klikke på Omdøb og derefter skrive det nye navn på arkfanen.

 • Hvis du vil ændre farven på arkfanen, skal du højreklikke på arkfanen, klikke på Fanefarve og derefter klikke på den farve, du vil bruge.

Toppen af siden

Flytte eller kopiere data til et andet regneark eller en anden projektmappe

Selvom det at flytte eller kopiere det faktiske regneark er en hurtig og effektiv måde at overføre data til en anden placering på, kan du også flytte eller kopiere hele eller dele af dataene i et regneark til et andet regneark. Denne metode kan bruges til at overføre til et regneark i et regneark, der er åbent i en særskilt forekomst af Excel.

 1. Markér de data, som du vil flytte eller kopiere, i et regneark.

  Bemærk: Hvis markeringen inkluderer skjulte rækker eller kolonner, kopieres dataene også i disse skjulte rækker og kolonner. Du skal muligvis midlertidigt ophæve skjulning af rækker eller kolonner, som du ikke vil inkludere og derefter markere hvert dataområde, som du vil flytte eller kopiere i særskilte handlinger. Du kan finde flere oplysninger i Skjule eller vise rækker eller kolonner.

 2. Gør et af følgende fremgangsmåder under fanen Startside på båndet øverst i projektmappen, i gruppen Udklipsholder:

  Gruppen Udklipsholder under fanen Hjem

  • Du kan flytte de markerede data ved at klikke på Klip Knapflade .

   Tastaturgenvej    Du kan også trykke på Ctrl + X.

  • Du kan kopiere de markerede data ved at klikke på Kopiér Knapflade .

   Tastaturgenvej    Du kan også trykke på Ctrl + C.

 3. Gør et af følgende:

  • Klik i regnearket på det sted, hvor du vil indsætte dataene.

  • Skift til en projektmappe, der er åben i en anden forekomst af Excel, og klik derefter på det regneark, hvor du vil indsætte dataene.

 4. Markér den øverste venstre celle i sæt område ind.

  Bemærk: Data i indsætningsområdet vil blive overskrevet. Hvis indsætningsområdet desuden indeholder skjulte rækker eller kolonner, skal du muligvis vise de skjulte indsætningsområde for at se alle de kopierede celler.

 5. Gør et af følgende fremgangsmåder under fanen Startside på båndet øverst i projektmappen, i gruppen Udklipsholder:

  • Klik på Sæt ind Knapflade .

   Tastaturgenvej    Du kan også trykke på Ctrl + V.

   Tip: Hvis du vil bevare den kolonnebredde, der oprindeligt blev angivet for dataene, skal du klikke på pilen under Indsæt Knapflade , klikke på Indsæt speciel og derefter klikke på Kolonnebredder under Sæt ind.

  • Hvis du vil anvende andre indsætningsindstillinger, skal du klikke på pilen under knappen Indsæt Knapflade og derefter klikke på den ønskede indstilling.

   Tip: Flyt markøren over de forskellige indsætningsindstillinger for at se, hvordan de kopierede data vises i regnearket.

 • Som standard vises knappen Indstillinger for Sæt ind i regnearket for at give dig med specielle indstillinger, når du indsætter celler, som Bevar kildeformatering. Hvis du ikke vil Excel for at få vist denne knap for hver gang, du indsætter celler, kan du deaktivere denne indstilling. (Under fanen filer på båndet øverst i projektmappen, skal du klikke på Indstillinger, klik på Avanceret kategori og derefter markere afkrydsningsfeltet Vis indstillinger for Sæt ind-knap, når indhold indsættes under klippe, kopiere og indsætte ).

 • Når du kopierer celler, justeres cellereferencer automatisk. Når du flytter celler, justeres cellereferencer ikke, og indholdet af disse celler og de celler, der peger på dem kan blive vist som referencefejl. I dette tilfælde skal du manuelt, justeres referencerne.

Toppen af siden

Trække data mellem projektmapper i Excel

Hvis du åbner mere end én projektmappe i Excel, kan du trække regnearkdata mellem projektmappevinduerne.

 1. Åbn de projektmapper i Excel, som du vil overføre regnearkdata imellem.

 2. Klik på Arranger alle under fanen Vis i gruppen Vindue.

  Gruppen Vindue under fanen Vis

 3. Klik på de ønskede indstillinger i dialogboksen Arranger vinduer under Arranger, og klik derefter på OK.

 4. Markér de data, du vil flytte eller kopiere til et andet vindue, i et af vinduerne.

 5. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil flytte de markerede data, skal du pege på kanten af det markerede. Når markøren bliver til en flyttemarkør Excel-flyttemarkør , skal du trække de markerede data til et andet vindue.

  • Hvis du vil kopiere de markerede data, skal du holde Ctrl nede, mens du peger på kanten af det markerede. Når markøren bliver til en kopimarkør Excel kopimarkør , skal du trække de markerede data til et andet vindue.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×