Flytte eller kopiere et regneark

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

I denne artikel beskrives det, hvordan du flytter eller kopierer regneark og regnearksdata til andre placeringer.

Hvad vil du foretage dig?

Flytte eller kopiere regneark til en anden placering i den samme projektmappe

Tip

Flytte eller kopiere regneark til en anden projektmappe

Tip

Flytte eller kopiere data til et andet regneark eller en anden projektmappe

Trække data mellem åbne regnearkvinduer i Excel

Trække data til en anden projektmappe, der er åben i en separat forekomst af Excel

Flytte eller kopiere regneark til en anden placering i den samme projektmappe

Det er let at kopiere eller flytte et helt regneark (eller regneark) til en anden placering i en projektmappe. Vær dog opmærksom på, at beregninger eller diagrammer, der er baseret på regnearkdata kan blive unøjagtige, hvis du flytter regnearket. Hvis et flyttet eller kopieret regneark desuden indsættes mellem ark, der refereres til af en 3D-formelreference, kan data på dette regneark uventet inkluderes i beregningen.

 1. Markér de regneark, du vil flytte eller kopiere.

  Sådan markeres regneark

  Hvis du vil markere

  Skal du benytte følgende fremgangsmåde

  Et enkelt ark

  Klikke på fanen Ark.

  Fanen med det aktive ark

  Hvis du ikke kan se den ønskede fane, skal du klikke på fanerulleknapperne for at få vist fanen og derefter klikke på fanen.

  knapper til bladring mellem ark

  To eller flere ark, der er placeret ved siden af hinanden

  Klik på fanen for det første ark. Hold Skift nede, mens du klikker på fanen for det sidste af de ark, du vil markere.

  To eller flere ark, der ikke er placeret ved siden af hinanden

  Klik på fanen for det første ark. Hold Ctrl nede, mens du klikker på fanerne for hvert af de ark, du vil markere.

  Alle ark i en projektmappe

  Højreklik på en arkfane, og klik derefter på Markér alle ark på genvejsmenu.

  Tip    Hvis der er markeret flere ark, vises [Gruppér] i titellinjen øverst i regnearket. Klik på eventuelle ikke-markerede regneark, hvis du vil annullere en markering af flere regneark i en projektmappe. Hvis der ikke kan ses noget ikke-markeret regneark, skal du højreklikke på fanen til et markeret regneark og derefter klikke på Opdel grupperede ark i genvejsmenuen.

  Tastaturgenvej     Hvis du vil flytte til den næste eller forrige arkfane, kan du også trykke på CTRL+PAGE UP eller CTRL+PAGE DOWN.

 2. Klik på Format i gruppen Celler under fanen Startside, og klik derefter på Flyt eller kopiér ark under Organiser ark.

  Billede af båndet i Excel

  Du kan også højreklikke på en valgt arkfane og derefter klikke på Flyt eller Kopiér.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder på listen Før ark i dialogboksen Flyt eller Kopiér:

  • Klik på det ark, som du vil indsætte de flyttede eller kopierede ark direkte foran.

  • Klik på Flyt til slutningen for at indsætte de flyttede eller kopierede ark efter det sidste ark i projektmappen og før fanen Indsæt regneark.

   Arkfaner

 4. Hvis du vil kopiere arkene i stedet for at flytte dem, skal du markere afkrydsningsfeltet Opret en kopi i dialogboksen Flyt eller Kopiér.

  Når du opretter en kopi af regnearket, duplikeres projektarket i projektmappen, og arknavnet angiver, at det er en kopi – f.eks. navngives den første kopi, du laver af Ark1, Ark 1(2).

Tip

 • Hvis du vil flytte ark i den aktuelle projektmappe, kan du trække de valgte ark langs rækken af arkfaner. Hvis du vil kopiere arkene, skal du holde Ctrl nede og derefter trække i arkene. Slip museknappen, før du slipper tasten Ctrl.

 • Hvis du vil omdøbe det flyttede eller kopierede regneark, skal du klikke på arkfanen, klikke på Omdøb og derefter skrive det nye navn på arkfanen.

 • Hvis du vil ændre farven på arkfanen, skal du højreklikke på arkfanen, klikke på Fanefarve og derefter klikke på den farve, du vil bruge.

Toppen af siden

Flytte eller kopiere regneark til en anden projektmappe

Regneark, som du flytter eller kopierer til en anden projektmappe, bruger de temaskrifttyper, farver og effekter der anvendes i destinationsprojektmappen.

 1. Hvis du vil flytte eller kopiere regneark til en anden projektmappe, skal du kontrollere, at destinationsprojektmappen er åben i den samme forekomst af Microsoft Office Excel.

  Bemærk: Du kan ikke flytte eller kopiere regneark mellem projektmapper, der er åbne i separate forekomster af Excel. Hvis en projektmappe er åbnet i en særskilt forekomst af Excel – dette kan f.eks. ske, når du åbner denne projektmappe fra et Windows SharePoint Services-websted – skal du kontrollere, at du åbner projektmappen i den samme forekomst af Excel i stedet for at søge efter den via dialogboksen Åbn (fanen Filer, Åbn).

 2. Markér arkene i den projektmappe, der indeholder de ark, som du vil flytte eller kopiere.

  Sådan markeres regneark

  Hvis du vil markere

  Skal du benytte følgende fremgangsmåde

  Et enkelt ark

  Klikke på fanen Ark.

  Fanen med det aktive ark

  Hvis du ikke kan se den ønskede fane, skal du klikke på fanerulleknapperne for at få vist fanen og derefter klikke på fanen.

  knapper til bladring mellem ark

  To eller flere ark, der er placeret ved siden af hinanden

  Klik på fanen for det første ark. Hold Skift nede, mens du klikker på fanen for det sidste af de ark, du vil markere.

  To eller flere ark, der ikke er placeret ved siden af hinanden

  Klik på fanen for det første ark. Hold Ctrl nede, mens du klikker på fanerne for hvert af de ark, du vil markere.

  Alle ark i en projektmappe

  Højreklik på en arkfane, og klik derefter på Markér alle ark på genvejsmenu.

  Tip    Hvis der er markeret flere ark, vises [Gruppér] i titellinjen øverst i regnearket. Klik på eventuelle ikke-markerede regneark, hvis du vil annullere en markering af flere regneark i en projektmappe. Hvis der ikke kan ses noget ikke-markeret regneark, skal du højreklikke på fanen til et markeret regneark og derefter klikke på Opdel grupperede ark i genvejsmenuen.

  Tastaturgenvej     Hvis du vil flytte til den næste eller forrige arkfane, kan du også trykke på CTRL+PAGE UP eller CTRL+PAGE DOWN.

 3. Klik på Format i gruppen Celler under fanen Startside, og klik derefter på Flyt eller kopiér ark under Organiser ark.

  Billede af båndet i Excel

  Du kan også højreklikke på en valgt arkfane og derefter klikke på Flyt eller Kopiér.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder på listen Til mappe i dialogboksen Flyt eller Kopiér:

  • Klik på den projektmappe, du vil flytte eller kopiere de markerede ark til.

  • Klik på Ny mappe for at flytte eller kopiere de markerede ark til en ny projektmappe.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder på listen Før ark:

  • Klik på det ark, som du vil indsætte de flyttede eller kopierede ark direkte foran.

  • Klik på Flyt til slutningen for at indsætte de flyttede eller kopierede ark efter det sidste ark i projektmappen og før fanen Indsæt regneark.

   Arkfaner

 6. Hvis du vil kopiere arkene i stedet for at flytte dem, skal du markere afkrydsningsfeltet Opret en kopi i dialogboksen Flyt eller Kopiér.

  Når du opretter en kopi af regnearket, duplikeres regnearket i destinationsprojektmappen. Når du flytter et regneark, fjernes regnearket fra den oprindelige projektmappe og vises kun i destinationsprojektmappen.

Tip

 • Hvis du vil omdøbe det flyttede eller kopierede regneark i destinationsprojektmappen, skal du klikke på arkfanen, klikke på Omdøb og derefter skrive det nye navn på arkfanen.

 • Hvis du vil ændre farven på arkfanen, skal du højreklikke på arkfanen, klikke på Fanefarve og derefter klikke på den farve, du vil bruge.

Toppen af siden

Flytte eller kopiere data til et andet regneark eller en anden projektmappe

Selvom det at flytte eller kopiere det faktiske regneark er en hurtig og effektiv måde at overføre data til en anden placering på, kan du også flytte eller kopiere hele eller dele af dataene i et regneark til et andet regneark. Denne metode kan bruges til at overføre til et regneark i et regneark, der er åbent i en særskilt forekomst af Excel.

 1. Markér de data, som du vil flytte eller kopiere, i et regneark.

  Hvis markeringen inkluderer skjulte rækker eller kolonner, kopieres dataene også i disse skjulte rækker og kolonner. Du skal muligvis midlertidigt ophæve skjulning af rækker eller kolonner, som du ikke vil inkludere og derefter markere hvert dataområde, som du vil flytte eller kopiere i særskilte handlinger. Du kan finde flere oplysninger i Skjule eller vise rækker eller kolonner.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen Udklipsholder under fanen Startside:

  Gruppen Udklipsholder på fanen Hjem

  • Hvis du vil flytte de markerede data, skal du klikke på Klip Knapflade .

   Genvejstast    Du kan også trykke på CTRL+X.

  • Hvis du vil kopiere de markerede data, skal du klikke på Kopier Knapflade .

   Genvejstast    Du kan også trykke på CTRL+C.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik i regnearket på det sted, hvor du vil indsætte dataene.

  • Skift til en projektmappe, der er åben i en anden forekomst af Excel, og klik derefter på det regneark, hvor du vil indsætte dataene.

 4. Marker den øverste venstre celle i sæt område ind.

  Bemærk: Data i indsætningsområdet vil blive overskrevet. Hvis indsætningsområdet desuden indeholder skjulte rækker eller kolonner, skal du muligvis vise de skjulte indsætningsområde for at se alle de kopierede celler.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen Udklipsholder under fanen Startside:

  • Klik på Indsæt Knapflade .

   Tastaturgenvej     Du kan også trykke på CTRL+V.

   Hvis du vil bevare den kolonnebredde, der oprindeligt blev angivet for dataene, skal du klikke på pilen under Indsæt Knapflade , klikke på Indsæt speciel og derefter klikke på Kolonnebredder under Sæt ind.

  • Hvis du vil anvende andre indsætningsindstillinger, skal du klikke på pilen under knappen Indsæt Knapflade og derefter klikke på den ønskede indstilling.

   Flyt markøren over de forskellige indsætningsindstillinger for at se, hvordan de kopierede data vises i regnearket.

 • I Excel vises knappen Indstillinger for Sæt ind som standard, så du kan vælge specielle indstillinger, når du sætter celler ind, f.eks. Bevar kildeformatering og Benyt samme formatering som destinationen. Hvis du ikke vil have vist denne knap, hver gang du sætter celler ind, kan du slå indstillingen fra.

  1. Klik på fanen Filer.

  2. Klik på Indstillinger under Excel.

  3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis knapper til indstillinger for Sæt ind, når indhold indsættes i kategorien Avanceret under Klip, Kopier og Sæt ind.

  4. Klik på en hvilken som helst anden fane for at vende tilbage til filen.

 • Når du kopierer celler, justeres cellereferencer automatisk. Når du flytter celler, justeres cellereferencer imidlertid ikke, og indholdet af disse celler og andre celler, der peger på dem, vises muligvis som referencefejl. I dette tilfælde skal du justere referencerne manuelt.

Toppen af siden

Trække data mellem åbne regnearkvinduer i Excel

Hvis du åbner mere end én projektmappe i den samme forekomst af Excel, kan du trække projektarkdata mellem projektmappevinduerne.

 1. Åbn de projektmapper i Excel, som du vil overføre regnearkdata imellem.

 2. Klik på Arranger alle under fanen Vis i gruppen Vindue.

  Gruppen Vindue under fanen Vis

 3. Klik på de ønskede indstillinger i dialogboksen Arranger vinduer under Arranger, og klik derefter på OK.

 4. Markér de data, du vil flytte eller kopiere til et andet vindue, i et af vinduerne.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil flytte de markerede data, skal du pege på kanten af det markerede. Når markøren bliver til en flyttemarkør Excel-flyttemarkør , skal du trække de markerede data til et andet vindue.

  • Hvis du vil kopiere de markerede data, skal du holde CTRL nede, mens du peger på kanten af det markerede. Når markøren bliver til en kopimarkør Excel kopimarkør , skal du trække de markerede data til et andet vindue.

Toppen af siden

Trække data til en anden projektmappe, der er åben i en særskilt forekomst af Excel

Hvis en projektmappe er åben i en anden forekomst af Excel, kan du trække regnearkdata til den, hvis den er synlig på proceslinjen.

 1. Start en forekomst af Excel, og åbne derefter den projektmappe, som du vil trække regneark til, eller opret en ny projektmappe.

 2. Åbn den projektmappe i en anden forekomst af Excel, der indeholder de regnearkdata, som du vil overføre, ved at trække, og markér derefter disse data.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil flytte de markerede data, skal du pege på kanten af det markerede. Når markøren bliver til en flyttemarkør Excel-flyttemarkør , skal du trække de markerede data til projektmappen på proceslinjen, og når projektmappen åbnes, skal du trække markøren til den placering i projektmappen, hvor du vil indsætte dataene.

  • Hvis du vil kopiere de markerede data, skal du holde CTRL nede, mens du peger på kanten af det markerede. Når markøren bliver til en kopimarkør Excel kopimarkør , skal du trække de markerede data til projektmappen på proceslinjen, og når projektmappen åbnes, skal du trække markøren til den placering i projektmappen, hvor du vil indsætte dataene.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×