Flytte eller kopiere et regneark

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

I denne artikel beskrives det, hvordan du flytter eller kopierer regneark og regnearksdata til andre placeringer.

Hvad vil du foretage dig?

Flytte eller kopiere regneark til en anden placering i en projektmappe

Flytte eller kopiere regneark til en anden projektmappe

Flytte eller kopiere data til et andet regneark eller en projektmappe

Trække data mellem åbne vinduer med projektmapper i Excel

Træk data til en anden projektmappe, der er åben i en separat forekomst af Excel

Flytte eller kopiere regneark til en anden placering i en projektmappe

Det er let at kopiere eller flytte et helt regneark (eller regneark) til en anden placering i en projektmappe. Vær dog opmærksom på, at beregninger eller diagrammer, der er baseret på regnearkdata kan blive unøjagtige, hvis du flytter regnearket. Hvis et flyttet eller kopieret regneark desuden indsættes mellem ark, der refereres til af en 3D-formelreference, kan data på dette regneark uventet inkluderes i beregningen.

 1. Markér de regneark, du vil flytte eller kopiere.

  Sådan markeres regneark

  Hvis du vil markere

  Skal du benytte følgende fremgangsmåde

  Et enkelt ark

  Klikke på fanen Ark.

  Fanen med det aktive ark

  Hvis du ikke kan se den ønskede fane, skal du klikke på fanerulleknapperne for at få vist fanen og derefter klikke på fanen.

  knapper til bladring mellem ark

  To eller flere ark, der er placeret ved siden af hinanden

  Klik på fanen for det første ark. Hold Skift nede, mens du klikker på fanen for det sidste af de ark, du vil markere.

  To eller flere ark, der ikke er placeret ved siden af hinanden

  Klik på fanen for det første ark. Hold Ctrl nede, mens du klikker på fanerne for hvert af de ark, du vil markere.

  Alle ark i en projektmappe

  Højreklik på en arkfane, og klik derefter på Markér alle ark på genvejsmenu.

  Tip    Hvis der er markeret flere ark, vises [Gruppér] i titellinjen øverst i regnearket. Klik på eventuelle ikke-markerede regneark, hvis du vil annullere en markering af flere regneark i en projektmappe. Hvis der ikke kan ses noget ikke-markeret regneark, skal du højreklikke på fanen til et markeret regneark og derefter klikke på Opdel grupperede ark i genvejsmenuen.

  Genvejstaster til at flytte til den næste eller forrige arkfane, du kan også trykke CTRL + PAGE UP eller CTRL + PAGE DOWN.

 2. Klik på Format i gruppen Celler under fanen Startside, og klik derefter på Flyt eller kopiér ark under Organiser ark.

  Billede af båndet i Excel

  Tip: Du kan også højreklikke på en valgt arkfane og derefter klikke på Flyt eller Kopiér.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder på listen Før ark i dialogboksen Flyt eller Kopiér:

  • Klik på det ark, som du vil indsætte de flyttede eller kopierede ark i.

  • Klik på Flyt til slutningen for at indsætte de flyttede eller kopierede ark efter det sidste ark i projektmappen og før fanen Indsæt regneark.

   Arkfaner

 4. Hvis du vil kopiere arkene i stedet for at flytte dem, skal du markere afkrydsningsfeltet Opret en kopi i dialogboksen Flyt eller Kopiér.

  Bemærk: Når du opretter en kopi af regnearket, duplikeres projektarket i projektmappen, og arknavnet angiver, at det er en kopi – f.eks. navngives den første kopi, du laver af Ark1, Ark 1(2).

Tip

 • Hvis du vil flytte ark i den aktuelle projektmappe, kan du trække de valgte ark langs rækken af arkfaner. Hvis du vil kopiere arkene, skal du holde Ctrl nede og derefter trække i arkene. Slip museknappen, før du slipper tasten Ctrl.

 • Hvis du vil omdøbe det flyttede eller kopierede regneark, skal du klikke på arkfanen, klikke på Omdøb og derefter skrive det nye navn på arkfanen.

 • Hvis du vil ændre farven på arkfanen, skal du højreklikke på arkfanen, klikke på Fanefarve og derefter klikke på den farve, du vil bruge.

Toppen af siden

Flytte eller kopiere regneark til en anden projektmappe

 1. Hvis du vil flytte eller kopiere regneark til en anden projektmappe, skal du kontrollere, at destinationsprojektmappen er åben i den samme forekomst af Microsoft Office Excel.

  Bemærk: Du kan ikke flytte eller kopiere regneark mellem projektmapper, der er åben i separate forekomster af Excel. Hvis en projektmappe åbnes i en separat forekomst af Excel – for eksempel dette kan ske, når du åbner projektmappen fra et Windows SharePoint Services-websted – Sørg for, at du åbner projektmappen i den samme forekomst af Excel i stedet ved at søge i dialogboksen Åbn (Microsoft Office-knappen Office-knapflade , Åbn ).

 2. Markér arkene i den projektmappe, der indeholder de ark, som du vil flytte eller kopiere.

  Sådan markeres regneark

  Hvis du vil markere

  Skal du benytte følgende fremgangsmåde

  Et enkelt ark

  Klikke på fanen Ark.

  Fanen med det aktive ark

  Hvis du ikke kan se den ønskede fane, skal du klikke på fanerulleknapperne for at få vist fanen og derefter klikke på fanen.

  knapper til bladring mellem ark

  To eller flere ark, der er placeret ved siden af hinanden

  Klik på fanen for det første ark. Hold Skift nede, mens du klikker på fanen for det sidste af de ark, du vil markere.

  To eller flere ark, der ikke er placeret ved siden af hinanden

  Klik på fanen for det første ark. Hold Ctrl nede, mens du klikker på fanerne for hvert af de ark, du vil markere.

  Alle ark i en projektmappe

  Højreklik på en arkfane, og klik derefter på Markér alle ark på genvejsmenu.

  Tip    Hvis der er markeret flere ark, vises [Gruppér] i titellinjen øverst i regnearket. Klik på eventuelle ikke-markerede regneark, hvis du vil annullere en markering af flere regneark i en projektmappe. Hvis der ikke kan ses noget ikke-markeret regneark, skal du højreklikke på fanen til et markeret regneark og derefter klikke på Opdel grupperede ark i genvejsmenuen.

  Genvejstaster til at flytte til den næste eller forrige arkfane, du kan også trykke CTRL + PAGE UP eller CTRL + PAGE DOWN.

 3. Klik på Format i gruppen Celler under fanen Startside, og klik derefter på Flyt eller kopiér ark under Organiser ark.

  Billede af båndet i Excel

  Tip: Du kan også højreklikke på en valgt arkfane og derefter klikke på Flyt eller Kopiér.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder på listen Til mappe i dialogboksen Flyt eller Kopiér:

  • Klik på den projektmappe, du vil flytte eller kopiere de markerede ark til.

  • Klik på Ny mappe for at flytte eller kopiere de markerede ark til en ny projektmappe.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder på listen Før ark:

  • Klik på det ark, som du vil indsætte de flyttede eller kopierede ark i.

  • Klik på Flyt til slutningen for at indsætte de flyttede eller kopierede ark efter det sidste ark i projektmappen og før fanen Indsæt regneark.

   Arkfaner

 6. Hvis du vil kopiere arkene i stedet for at flytte dem, skal du markere afkrydsningsfeltet Opret en kopi i dialogboksen Flyt eller Kopiér.

  Bemærk: Når du opretter en kopi af regnearket, duplikeres regnearket i destinationsprojektmappen. Når du flytter et regneark, fjernes regnearket fra den oprindelige projektmappe og vises kun i destinationsprojektmappen.

Tip

 • Hvis du vil omdøbe det flyttede eller kopierede regneark i destinationsprojektmappen, skal du klikke på arkfanen, klikke på Omdøb og derefter skrive det nye navn på arkfanen.

 • Regneark, som du flytter eller kopierer til en anden projektmappe, bruger de temaskrifttyper, farver og effekter der anvendes i destinationsprojektmappen.

 • Hvis du vil ændre farven på arkfanen, skal du højreklikke på arkfanen, klikke på Fanefarve og derefter klikke på den farve, du vil bruge.

Toppen af siden

Flytte eller kopiere data til et andet regneark eller en anden projektmappe

Selvom det at flytte eller kopiere det faktiske regneark er en hurtig og effektiv måde at overføre data til en anden placering på, kan du også flytte eller kopiere hele eller dele af dataene i et regneark til et andet regneark. Denne metode kan bruges til at overføre til et regneark i et regneark, der er åbent i en særskilt forekomst af Excel.

 1. Markér de data, som du vil flytte eller kopiere, i et regneark.

  Bemærk: Hvis markeringen indeholder skjulte rækker eller kolonner, kopierer Excel også dataene i de skjulte rækker og kolonner. Du kan være nødvendigt at midlertidigt vist skjulte rækker eller kolonner, som du ikke vil medtage, og vælg derefter hver dataområde, du vil flytte eller kopiere i særskilte handlinger. For at vide, skal du se Skjul eller Vis rækker og kolonner.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen Udklipsholder under fanen Startside:

  Gruppen Udklipsholder på fanen Hjem

  • Hvis du vil flytte de markerede data, skal du klikke på Klip Knapflade .

   Genvejstast: Du kan også trykke på Ctrl + X.

  • Hvis du vil kopiere de markerede data, skal du klikke på Kopier Knapflade .

   Genvejstast Du kan også trykke på Ctrl + C.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik i regnearket på det sted, hvor du vil indsætte dataene.

  • Skift til en projektmappe, der er åben i en anden forekomst af Excel, og klik derefter på det regneark, hvor du vil indsætte dataene.

 4. Marker den øverste venstre celle i sæt område ind.

  Bemærk: Data i indsætningsområdet vil blive overskrevet. Hvis indsætningsområdet desuden indeholder skjulte rækker eller kolonner, skal du muligvis vise de skjulte indsætningsområde for at se alle de kopierede celler.

 5. Klik på Indsæt Knapflade i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.

  Genvejstast Du kan også trykke på Ctrl + V.

  Tip: Hvis du vil bevare den kolonnebredde, der oprindeligt blev angivet for dataene, skal du klikke på pilen under Indsæt Knapflade , klikke på Indsæt speciel og derefter klikke på Kolonnebredder under Sæt ind.

Bemærk: 

 • I Excel vises knappen Indstillinger for Sæt ind som standard, så du kan vælge specielle indstillinger, når du sætter celler ind, f.eks. Bevar kildeformatering og Benyt samme formatering som destinationen. Hvis du ikke vil have vist denne knap, hver gang du sætter celler ind, kan du slå indstillingen fra.

  1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Excel-indstillinger.

  2. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis knapper til indstillinger for Sæt ind i kategorien Avanceret under Klip, Kopier og Sæt ind.

 • Når du kopierer celler, justeres cellereferencer automatisk. Når du flytter celler, justeres cellereferencer imidlertid ikke, og indholdet af disse celler og andre celler, der peger på dem, vises muligvis som referencefejl. I dette tilfælde skal du justere referencerne manuelt.

Toppen af siden

Trække data mellem åbne regnearkvinduer i Excel

Hvis du åbner mere end én projektmappe i den samme forekomst af Excel, kan du trække projektarkdata mellem projektmappevinduerne.

 1. Åbn de projektmapper i Excel, som du vil overføre regnearkdata imellem.

 2. Klik på Arranger alle under fanen Vis i gruppen Vindue.

  Gruppen Vindue under fanen Vis

 3. Klik på de ønskede indstillinger i dialogboksen Arranger vinduer under Arranger, og klik derefter på OK.

 4. Markér de data, du vil flytte eller kopiere til et andet vindue, i et af vinduerne.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil flytte de markerede data, skal du pege på kanten af det markerede. Når markøren bliver til en flyttemarkør Excel-flyttemarkør , skal du trække de markerede data til et andet vindue.

  • Hvis du vil kopiere de markerede data, skal du holde CTRL nede, mens du peger på kanten af det markerede. Når markøren bliver til en kopimarkør Excel kopimarkør , skal du trække de markerede data til et andet vindue.

Toppen af siden

Trække data til en anden projektmappe, der er åben i en særskilt forekomst af Excel

Hvis en projektmappe er åben i en anden forekomst af Excel, kan du trække regnearkdata til den, hvis den er synlig på proceslinjen.

 1. Start en forekomst af Excel, og åbne derefter den projektmappe, som du vil trække regneark til, eller opret en ny projektmappe.

 2. Åbn den projektmappe, der indeholder dataene i regnearket, som du vil overføre ved at trække i en anden forekomst af Excel.

 3. Markér de data, du vil trække til en projektmappe, der vises på proceslinjen i et regneark.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil flytte de markerede data, peg på kanten af markerede. Når markøren bliver til en Flyt markøren Excel-flyttemarkør skal du trække de markerede data i projektmappen på proceslinjen.

  • Du kan kopiere de markerede data ved at holde CTRL nede, mens du peger på kanten af markerede. Når markøren bliver til en kopi markøren Excel kopimarkør skal du trække de markerede data i projektmappen på proceslinjen.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×