Flytte billeder

I de fleste tilfælde kan du flytte et billede ved blot at trække det med musen.

Men nogle gange fungerer det ikke. Det kan f.eks. ske, at teksten omkring billedet roder sammen, når du flytter billedet.

Vejen til at opnå de ønskede resultater går gennem ikonet Layoutindstillinger:

Ikonet Layoutindstillinger

 1. Klik på Vis > Udskriftslayout.

 2. Klik på et billede.

 3. Klik på ikonet Layoutindstillinger.

 4. Vælg de ønskede layoutindstillinger:
  Feltet Layoutindstillinger

  Hvis du f.eks. vil have billedet foran teksten og indstille det til at blive på et bestemt sted på siden, skal du klikke på Foran tekst (under Tekstombrydning), og derefter skal du klikke på Låser placeringen på siden.
  Eller, hvis du vil ombryde teksten omkring billedet, men lade billedet flytte op og ned, når der tilføjes eller slettes tekst, skal du klikke på Firkant (under Tekstombrydning) og derefter klikke på Flyt med tekst.

Kan du ikke markere billedet?

Billeder er formentlig placeret bag et andet objekt, f.eks. en tekstblok:

Eksempel på billede bag tekstblok

Hvis du vil markere billedet, skal du bruge ruden Markering:

 1. Klik på Hjem > Markér > Valgrude.

 2. Klik på billedet i Valgrude.

Vil du have mere kontrol?

Hvis du vil flytte et billede en lille smule, skal du markere billedet og derefter holde Ctrl nede og bruge piletasterne.

Hvis du vil flytte flere elementer samtidig, skal du gruppere dem:

 1. Klik på det første objekt .

 2. Hold Ctrl nede, og klik på de andre objekter.

 3. Højreklik på et af objekterne, peg på Gruppér, og klik derefter på Gruppér.

Og hvis du vil have fuldstændig kontrol over billedets placering, skal du bruge feltet Billedlayout. Det er praktisk, når du vil anbringe et billede med en bestemt afstand til noget andet, f.eks. en sidemargen.

 1. Klik på billedet.

 2. Klik på ikonet Layoutindstillinger.

 3. Klik på Se mere.

Hvis du ikke kan vælge nogen af placeringsindstillingerne, skal du klikke på fanen Tekstombrydning og derefter klikke på en anden indstilling end På linje med tekst.

Flere oplysninger

Når man tilføjede et billede i tidligere versioner af Word, tilføjede Word det automatisk "på linje med tekst". Det betød, at Word behandlede billedet som et (stort) bogstav. Hvis der blev tilføjet eller slettet tekst til venstre for billedet, rykkede det til siden lige som et stykke tekst. Word øgede også automatisk linjehøjden, så billedet ikke blev beskåret.

Når du tilføjer et billede, anbringer Word det mellem tekstlinjerne (ved hjælp af indstillingen Øverst og nederst i feltet Layoutindstillinger). Hvis du tilføjer eller sletter tekst oven over billedet, rykker billedet stadig op eller ned på siden, men du behøver ikke længere bekymre dig om, at teksten rykker til højre eller venstre.

Du kan stadig indstille billedet til at flytte på linje med teksten, hvis du klikker på ikonet Layoutindstillinger og derefter klikker på På linje med tekst.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×