Flytte Access-data til en SQL Server-database ved hjælp af Guiden Databasekonvertering

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Med tiden vokser de fleste databaseprogrammer, de bliver mere og mere komplekse, og de skal understøtte flere brugere. På et tidspunkt i dit Microsoft Office Access-programs levetid kan du overveje at benytte databasekonvertering og få en Microsoft SQL Server-database for at optimere ydeevne, skalerbarhed, tilgængelighed, sikkerhed, pålidelighed og mulighed for gendannelse.

Denne artikel indeholder

Om databasekonvertering af en Microsoft Office Access-database

Brug af guiden Databasekonvertering

Sådan fungerer konvertering af databaseobjekter

Om databasekonvertering af en Microsoft Office Access-database

Databasekonvertering er den proces, der overfører nogle eller alle databaseobjekter fra en Access-database til en ny eller eksisterende SQL Server-database eller et ny Access-projekt (.adp).

Fordele ved at konvertere en database til SQL Server

 • Høj ydeevne og skalerbarhed    En SQL Server giver i mange situationer bedre ydeevne end en Access-database. SQL Server understøtter også meget store databaser i terabytestørrelse, hvilket er meget større end den nuværende grænse på to gigabyte for en Access-database. Derudover fungerer SQL Server meget effektivt ved at behandle forespørgsler parallelt (ved hjælp af flere oprindelige tråde i en enkelt proces for at håndtere brugerforespørgsler), og dette minimerer kravene til yderligere hukommelse, når der tilføjes flere brugere.

 • Øget tilgængelighed    SQL Server giver mulighed for dynamisk sikkerhedskopiering, enten i trin eller fuldstændig, af databasen, mens den er i brug. Du behøver derfor ikke tvinge brugere til at afslutte databasen for at sikkerhedskopiere data.

 • Øget sikkerhed    Ved hjælp af en pålidelig forbindelse, kan SQL Server integreres med Windows-systemsikkerhed for at give en enkelt integreret adgang til netværket og databasen, hvor der anvendes det bedste fra begge sikkerhedssystemer. Det gør det meget lettere at administrere komplekse sikringsordninger.

 • Øjeblikkelig gendannelse    I tilfælde af systemfejl (som f.eks. nedbrud af operativsystemet eller strømsvigt) har SQL Server en mekanisme til automatisk gendannelse, der gendanner en database til den seneste konsistenstilstand i løbet af få minutter uden handling fra databaseadministratorens side.

 • Serverbaseret behandling    Når SQL Server bruges i en klient/serverkonfiguration, reduceres netværkstrafik ved at behandle databaseforespørgsler på serveren, før resultater sendes til klienten. Det er normalt meget mere effektivt at få serveren til at foretage behandlingen, særligt når der arbejdes med store datasæt.

  Dit program kan også anvende brugerdefinerede funktioner, lagrede procedurer og udløsere til at centralisere og dele programlogik, forretningsregler og -politikker, komplekse forespørgsler, datavalidering og referentiel integritetskode på serveren i stedet for på klienten.

Metoder til databasekonvertering

Guiden Databasekonvertering flytter databaseobjekter og de data, de indeholder, fra en Access-database til en ny eller eksisterende SQL Server-database.

Der er tre måder at bruge guiden Databasekonvertering på:

 • Konverter alle databaseobjekterne fra en Access-database til et Access-projekt, så du kan oprette et klient/serverprogram. Denne fremgangsmåde kræver nogle ekstra programændringer samt ændring af kode og komplekse forespørgsler.

 • Konverter kun data eller datadefinitioner fra en Access-database til en SQL Server-database.

 • Opret en Access-database front-end til en SQL Server-database back-end, så du kan oprette et front end-/back end-program. Denne tilgang kræver meget lidt programændring, fordi koden stadig bruger Access-databaseprogrammet (Access Database Engine – ACE).

Før du konverterer en Access-database

Før du konverterer din Access-database til en SQL Server-database eller et Access-projekt, bør du overveje at gøre følgende:

 • Sikkerhedskopiér databasen    Selvom guiden Databasekonvertering ikke fjerner nogen data eller databaseobjekter fra din Access-database, er det en god idé at oprette en sikkerhedskopi af Access-databasen, før du konverterer den.

 • Sørg for, at du har tilstrækkeligt med diskplads    Du skal have diskplads nok på enheden, som skal indeholde den konverterede database. Guiden Databasekonvertering fungerer bedst, når der er masser af ledig diskplads.

 • Opret entydige indekser    En sammenkædet tabel skal have et entydigt indeks for at kunne opdateres i Access. Guiden Databasekonvertering kan konvertere et eksisterende entydigt indeks, men den kan ikke oprette et, der ikke allerede findes. Hvis du gerne vil kunne opdatere dine tabeller, skal du sørge for at føje et entydigt indeks til hver Access-tabel før konverteringen.

 • Tildel dig selv de relevante tilladelser på SQL Server-databasen

  • Hvis du konverterer en eksisterende database, skal du have tilladelserne OPRET TABEL og OPRET STANDARD.

  • Hvis du vil oprette at oprette en ny database, skal du bruge tilladelsen OPRET DATABASE og MARKÉR til systemtabellerne i masterdatabasen.

Guiden Databasekonvertering til Access 2007 er optimeret til at fungere med Microsoft SQL Server 2000 og SQL Server 2005.

Toppen af siden

Brug af guiden Databasekonvertering

 • Klik på SQL Server i gruppen Flyt data på fanen Databaseværktøjer.

  Guiden Databasekonvertering starter.

Trin 1: Vælge at konvertere til en eksisterende database eller en ny database

Trin 2: Vælge, hvilke tabeller der skal konverteres

Trin 3: Angive de attributter og indstillinger, der skal konverteres

Trin 4: Vælge, hvordan du vil konvertere dit program

Guiden Databasekonvertering – Rapport

Trin 1: Vælge at konvertere til en eksisterende database eller en ny database

På første side i guiden skal du angive, om du vil konvertere Access-databasen til en eksisterende SQL Server-database eller oprette en ny SQL Server-database.

 • Brug eksisterende database    Hvis du vælger denne indstilling og derefter klikker på Næste, vises dialogboksen Vælg datakilde, så du kan oprette en ODBC-forbindelse til den eksisterende SQL Server-database.

  Om ODBC-datakilder

  En datakilde er en kilde til data kombineret med de forbindelsesoplysninger, der skal bruges for at få adgang til de pågældende data. Eksempler på datakilder er Access, SQL Server, Oracle RDBMS, et regneark og en tekstfil. Eksempler på forbindelsesoplysninger omfatter serverplacering, databasenavn, logon-id, adgangskode og forskellige ODBC-driverindstillinger, der beskriver, hvordan du opretter forbindelse til datakilden.

  I ODBC-arkitekturen opretter et program (f.eks. Access eller Microsoft Visual Basic) forbindelse til ODBC-driverstyring, der anvender en bestemt ODBC-driver (f.eks. Microsoft SQL ODBC-driver) til at oprette forbindelse til en datakilde (i dette tilfælde en SQL Server-database). I Access skal du bruge ODBC-datakilder for at oprette forbindelse til datakilder, som er eksterne i forhold til Access, og som ikke har indbyggede drivere.

  Benyt følgende fremgangsmåde for at oprette forbindelse til disse datakilder:

  • Installér den korrekte ODBC-driver på den computer, der indeholder datakilden.

  • Definer et datakildenavn (Data Source Name – DSN) ved at bruge enten ODBC-datakildeadministratoren til at lagre forbindelsesoplysningerne i Microsoft Windows-registreringsdatabasen eller en DSN-fil eller ved hjælp af en tilslutningsstreng i Visual Basic-kode for at overføre forbindelsesoplysningerne direkte til ODBC-driverstyring.

   Maskindatakilder

   Maskindatakilder lagrer forbindelsesoplysninger i Windows-registreringsdatabasen på en bestemt computer med et brugerdefineret navn. Du kan kun bruge maskindatakilder på den computer, hvor de er defineret. Der findes to typer maskindatakilder – bruger- og systemdatakilder. Brugerdatakilder kan kun bruges af den aktuelle bruger og er kun synlige for den pågældende bruger. Systemdatakilder kan bruges af alle brugere på en computer og er synlige for alle brugere på computeren og systemtjenesterne. En maskindatakilde er især nyttig, når du vil styrke sikkerheden, fordi den hjælper med at sikre, at kun brugere, som er logget på, kan se en maskindatakilde, og en maskindatakilde kan ikke kopieres af en fjernbruger til en anden computer.

   Fildatakilder

   Fildatakilder (også kaldet DSN-filer) lagrer forbindelsesoplysninger i en tekstfil, ikke i Windows-registreringsdatabasen, og er generelt mere fleksible at bruge end maskindatakilder. For eksempel kan du kopiere en fildatakilde til enhver computer med den korrekte ODBC-driver, så programmet kan benytte ensartede og præcise forbindelsesoplysninger til alle de computere, det bruger. Du kan også placere fildatakilden på en enkelt server, dele den mellem mange computere på netværket og nemt vedligeholde forbindelsesoplysningerne på én placering.

   En fildatakilde kan også være ikke-delelig. En ikke-delelig fildatakilde er placeret på en enkelt computer og peger på en maskindatakilde. Du kan bruge ikke-delelige fildatakilder til at få adgang til eksisterende maskindatakilder fra fildatakilder.

   Tilslutningsstrenge

   I et modul kan du definere en formateret tilslutningsstreng, der angiver forbindelsesoplysninger. En tilslutningsstreng videregiver forbindelsesoplysningerne direkte i ODBC-driverstyring, og den er med til at forenkle dit program ved at fjerne kravet om, at en systemadministrator eller bruger skal oprette en DSN før brug af databasen.

 • Opret ny database    Hvis du vælger denne indstilling og derefter klikker på Næste, viser Access en side, hvor du skal angive oplysninger om den nye SQL Server-database.

  • Hvilken SQL-server vil du bruge til denne database?     Skriv navnet på den server, du vil bruge.

  • Brug en forbindelse, der er tillid til     Når du bruger en forbindelse, der er tillid til, integreres SQL Server-sikkerhed med Windows-operativsystemsikkerhed, så der kan logges på netværket og databasen på én gang.

  • Logon-id og adgangskode    Hvis du ikke bruger en forbindelse, der er tillid til, skal du skrive logon-id og adgangskode for en konto med tilladelsen OPRET DATABASE på serveren.

  • Hvad vil du kalde din nye SQL Server-database?     Skriv navnet på den nye SQL Server-database. Access reviderer navnet, hvis det er i konflikt med navnet på en eksisterende database, og tilføjer et tal efter navnet (f.eks. mindatabase 1).

Starten af afsnittet

Trin 2: Vælge, hvilke tabeller der skal konverteres

I dette trin skal du vælge de Access-tabeller, du vil konvertere til SQL Server-databasen. Vælg de tabeller, du vil konvertere, og brug derefter pileknapperne til at flytte dem til listen Eksportér til SQL Server. Alternativt kan du dobbeltklikke på en tabel for at flytte den fra én liste til en anden.

Listen Tilgængelige tabeller indeholder alle sammenkædede tabeller med undtagelse af SQL Server-tabeller, der allerede er i en SQL Server-database. Sammenkædede tabeller, der peger på en SQL Server-database, der er valgt til databasekonvertering, vises automatisk i feltet med listen Eksportér til SQL Server og kan ikke fjernes. Tabeller, der ikke er synlige i øjeblikket i Navigationsrude, udelades også, herunder skjulte tabeller og systemtabeller.

Tip!: Alle tabeller, der har et navn der ender med "_local" udelades fra listen over tilgængelige tabeller for at forhindre konvertering af tabeller, der allerede er blevet konverteret. Hvis du vil konvertere disse tabeller igen, skal du omdøbe dem, før du kører guiden Databasekonvertering, ved at fjerne suffikset "_local".

Starten af afsnittet

Trin 3: Angive de attributter og indstillinger, der skal konverteres

I dette trin skal du vælge, hvilke tabelattributter der skal konverteres til din SQL Server-database. Som standard vælges alle attributter til konvertering.

Bemærk!: Som standard konverterer guiden Databasekonvertering Access-feltnavne til SQL Server-feltnavne og konverterer Access-datatyper til de tilsvarende SQL Server-datatyper.

Hvilke tabelattributter vil du konvertere?

I den følgende tabel vises de attributter, du kan konvertere, og det beskrives, hvordan guiden Databasekonvertering håndterer dem:

Attribut

Handling, hvis valgt

Indekser

Guiden Databasekonvertering konverterer alle indekser.

Guiden Databasekonvertering konverterer fra Access-primærnøgler til SQL Server-indekser og markerer dem som SQL Server-primærnøgler. Hvis du vælger at sammenkæde den konverterede SQL Server-tabel med din Access-database, føjer Guiden Databasekonvertering også præfikset "aaaaa" til indeksnavnet. Dette skyldes, at Access vælger det indeks, der kommer først alfabetisk på listen over tilgængelige indekser, som den primære nøgle, og "aaaaa"-præfikset sikrer, at det rigtige indeks vælges.

Alle andre indekser bevarer deres navne, undtaget hvor ugyldige tegn erstattes med tegnet "_". Entydige og ikke-entydige Access-indekser bliver til entydige og ikke-entydige SQL Server-indekser.

En sammenkædet tabel skal have et entydigt indeks for at kunne opdateres i Access. Guiden Databasekonvertering kan konvertere et eksisterende entydigt indeks, men den kan ikke oprette et, der ikke allerede findes. Hvis du gerne vil kunne opdatere dataene dine tabeller efter konverteringen, skal du sørge for at føje et entydigt indeks til hver Access-tabel før konverteringen.

Valideringsregler

Guiden Databasekonvertering konverterer følgende som opdaterings- og indsættelsesudløsere:

 • Alle Påkrævede egenskaber for felter

 • Regler for tabelvalidering

 • Postvalideringsregler

 • Feltvalideringsregler

En udløser er en række Transact-SQL-sætninger, som er knyttet til en SQL Server-tabel. En tabel kan have tre udløsere, en for hver af de kommandoer, der kan redigere data i en tabel: kommandoerne OPDATER, INDSÆT og SLET. Udløseren udføres automatisk, når kommandoen udføres. Guiden Databasekonvertering bruger udløsere i stedet for SQL Server-regler til at håndhæve validering på feltniveau, fordi SQL Server-regler ikke tillader visning af brugerdefinerede fejlmeddelelser.

Hver valideringsregel har ikke nødvendigvis et en-til-en-forhold til en udløser. Hver valideringsregel kan blive en del af flere udløsere, og hver udløser kan indeholde kode til emulering af funktionaliteten i flere valideringsregler.

Når du angiver egenskaben Påkrævet for et Access-felt til at være sand, kan en bruger ikke indsætte en post og lade det obligatoriske felt være null (hvis der ikke er nogen bundet til feltet) eller gøre feltet til null ved opdatering af en post. Påkrævede felter konverteres til felter, som ikke tillader null-værdier på SQL Server.

Valideringsmeddelelse

Egenskaben Valideringsmeddelelse i Access-databasen konverteres egenskaben Valideringsmeddelelse i Access-projektet. Dette gør det muligt at vise brugerfejlmeddelelser i Access i tilfælde af en overtrædelse af en begrænsning på kørselstidspunktet.

Standardindstillinger

Guiden Databasekonvertering konverterer alle Standardværdi-egenskaber til ANSI-standardobjekter (American National Standards Institute).

Tabelrelationer

Guiden Databasekonvertering konverterer alle tabelrelationer.

Du kan også vælge at konvertere tabelrelationer og referentiel integritet ved hjælp af udløsere til opdatering, indsættelse eller sletning eller ved hjælp af defineret referentiel integritet (Declared Referential Integrity – DRI). DRI fungerer på samme måde som referentiel integritet i Access ved at definere begrænsninger for primære nøgler for basistabeller ("en"-siden af en en-til-mange-relation) og begrænsninger for fremmede nøgler for fremmede tabeller (typisk "mange"-siden af en en-til-mange-relation).

 • Brug DRI    Vælg Tabelrelationer og Brug DRI for at bruge DRI til at gennemtvinge referentiel integritet. Kolonnevalidering i Access-databaser konverteres til en SQL Server DRI-kontrolbegrænsning med en valideringsmeddelelse, sådan som det er vist i nedenstående tabel.

Access-databaserelationer

Fremmed nøgle i SQL Server

Validatio n tekst

Kaskadevis opdatering

ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE

"Posten kan ikke slettes, fordi tabellen <fremmedtabel> indeholder relaterede poster".

Kaskadevis sletning

ON DELETE CASCADE ON UPDATE NO ACTION

"Du kan ikke tilføje eller ændre en post, fordi en relateret post er påkrævet i tabellen <primærtabel>."

Kaskadevis opdatering
og Kaskadevis sletning

ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

Værdi er ikke angivet.

Ingen DRI

ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION

Du kan ikke tilføje, ændre eller slette en post pga. relationsbegrænsningen mellem tabellerne <primærtabel> og <fremmedtabel>.

 • Brug udløsere    Hvis du har defineret kaskadevis opdatering eller sletning i dine Access-tabelrelationer, og du vil bevare denne funktionsmåde i konverterede tabeller, skal du markere afkrydsningsfeltet Tabelrelationer og Brug udløsere. Dette konverterer kaskadevise opdateringer eller sletninger til udløsere til at gennemtvinge referentiel integritet.

  En tabelrelation har ikke nødvendigvis et en-til-en-forhold til en udløser. Hver relation kan blive en del af flere udløsere, eller hver udløser kan indeholde kode til emulering af funktionaliteten i flere regler for referentiel integritet. Udløsere til indsættelse bruges på underordnede tabeller, og udløsere til sletning bruges på overordnede tabeller.

  Bemærk!: Access kræver DRI for at læse databasediagram i en SQL Server-database. For at gøre det muligt for Access at læse databasediagrammet mens referentiel integritet gennemtvinges med udløsere, anvender Guiden Databasekonvertering DRI på relationerne, men deaktiverer kontrol af begrænsninger for fremmede nøgler.

Hvilke dataindstillinger vil du medtage?

 • Føj tidsstempelfelter til tabeller    SQL Server anvender et tidsstempelfelt til at angive, at en post er blevet ændret (men ikke hvornår den blev ændret), ved at oprette et entydigt værdifelt og derefter opdatere dette felt, når en post er opdateret. For en sammenkædet tabel bruger Access værdien i tidsstempelfelter for at afgøre, om en post er blevet ændret, før den opdateres. Generelt giver et tidsstempelfelt den bedste ydeevne og pålidelighed. Uden et tidsstempelfelt skal SQL Server kontrollere alle felterne i posten for at afgøre, om posten er blevet ændret, hvilket sænker ydeevnen.

  I følgende tabel beskrives de tilgængelige indstillinger på denne liste:

Indstilling

Beskrivelse

Ja, lad guiden bestemme

Hvis den oprindelige Access-tabel indeholder felter af typen flydende tal (enkelt eller dobbelt), notat eller OLE-objekt, opretter Guiden Databasekonvertering nye tidsstempelfelter i de endelige SQL Server-tabeller for disse felter.

Ja, altid

Guiden Databasekonvertering opretter et tidsstempelfelt for alle konverterede tabeller, uanset hvilke felttyper de indeholder. Dette forbedrer ydeevnen for konverterede Access-tabeller, der måske ikke indeholder felter af typen Notat, OLE-objekt eller Flydende tal, men som indeholder felter af andre typer.

Nej, aldrig

Guiden Databasekonvertering føjer ikke tidsstempelfelter til tabeller.

Vigtigt!: I sammenkædede SQL Server-tabeller, undersøger Access ikke, om Notat- eller OLE-objekt-felter er blevet ændret, fordi disse felter kan være mange megabyte i størrelse, og sammenligningen kan være for netværksintensiv og tidskrævende. Derfor, hvis der kun er blevet ændret et tekst- eller billedfelt, og der ikke er noget tidsstempelfelt, overskriver Access ændringen. Desuden kan værdien af et flydende tal-felt se ud til at være ændret, selvom det ikke er tilfældet, så i fraværet af et tidsstempelfelt kan Access afgøre, at posten er blevet ændret, selvom den ikke er blevet ændret.

 • Opret kun tabelstrukturen uden at konvertere data    Guiden Databasekonvertering konverterer alle data til SQL Server som standard. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Opret kun tabelstrukturen uden at konvertere data, er det kun datastrukturen, der konverteres.

Starten af afsnittet

Trin 4: Vælge, hvordan du vil konvertere dit program

På næste side i guiden kan du vælge en af tre forskellige måder at konvertere dit Access-databaseprogram. Vælg en af følgende indstillinger under Hvilke programændringer vil du foretage?:

 • Opret et nyt Access klient/server-program    Hvis du vælger denne indstilling, opretter Guiden Databasekonvertering et nyt Access-projekt. Guiden Databasekonvertering beder om et navn, der som standard er navnet på den aktuelle Access-database, tilføjer "CS” som suffiks og gemmer derefter projektet på samme placering, som den eksisterende Access-database.

  Guiden Databasekonvertering opretter en Access-projektfil og konverterer derefter alle databaseobjekterne fra Access-databasen til Access-projektet. Hvis du ikke gemmer adgangskoden og bruger-id’et, viser Access, første gang du åbner Access-projektet, dialogboksen Egenskaber for dataforbindelse, så du kan oprette forbindelse til en SQL Server-database.

 • Sammenkæd SQL Server-tabeller med et eksisterende program    Hvis du vælger denne indstilling, ændrer guiden Databasekonvertering din Access-database, så dine forespørgsler, formularer, rapporter og dataadgangssider anvender dataene i den nye SQL Server-database i stedet for dataene i din Access-database. Guiden Databasekonvertering omdøber de Access-tabeller, du konverterer, med suffikset "_local". Hvis du f.eks. Konverterer en tabel med navnet Medarbejdere, ændres navnet på tabellen til Medarbejdere_local i din Access-database. Derefter opretter guiden Databasekonvertering en sammenkædet SQL Server-tabel med navnet Medarbejdere.

  Bemærk!: Når konverteringshandlingen er fuldført, vil tabeller, der blev omdøbt med "_local", ikke længere blive brugt. Det er dog en god ide at bevare de lokale tabeller, indtil du har bekræftet, at konverteringen lykkedes. På et senere tidspunkt kan du slette de lokale tabeller for at mindske størrelsen på din Access-database. Sørg for at sikkerhedskopiere databasen, inden du sletter nogen tabeller.

  Forespørgsler, formularer, rapporter og dataadgangssider baseret på de oprindelige Medarbejder-tabeller vil nu bruge den sammenkædede SQL Server-tabel Medarbejdere. Mange af egenskaberne for felterne i den oprindelige lokale tabel nedarves af den nye lokale tabel, herunder Beskrivelse, Billedtekst, Format, Inputmaske og AntalDecimaler.

 • Ingen programændringer    Vælg denne indstilling, hvis du kun vil kopiere dine data til SQL Server-databasen og ikke foretage andre ændringer i dit eksisterende Access-databaseprogram.

Gem adgangskode og bruger-id    Som standard opretter guiden Databasekonvertering sammenkædede tabeller i det eksisterende program eller opretter et Access-projekt uden at gemme brugernavnet og adgangskoden. Det betyder, at brugerne bliver bedt om at angive et brugernavn og en adgangskode, hver gang de logger på en SQL Server-database.

Hvis du vælger Gem adgangskode og bruger-id, kan brugerne oprette forbindelse til en SQL Server-database uden at logge på. Hvis du vælger Opret nyt Access klient/server-program, gemmer Access-projektet brugernavnet og adgangskoden i OLE DB-forbindelsesstrengen.

Bemærk!: Denne indstilling er deaktiveret for indstillingen Ingen programændringer, hvis en sammenkædet SQL Server-tabel er konfigureret med en MSysConf-tabel for at nægte lagring af adgangskoder.

Guiden Databasekonvertering – Rapport

Når du klikker på Udfør, opretter guiden Databasekonvertering en rapport, der indeholder en detaljeret beskrivelse af alle objekter, der er oprettet, og rapporterer eventuelle fejl, der er opstået under processen. Guiden Databasekonvertering viser rapporten under Vis udskrift, og du kan udskrive eller gemme rapporten, f.eks. som en XPS- eller PDF-fil. Rapporten gemmes ikke som et Access-objekt, når du lukker vinduet Vis udskrift.

Rapporten fra guiden Databasekonvertering indeholder oplysninger om følgende:

 • Konverteringsindstillinger, herunder hvilke tabelattributter du valgte at konvertere, og hvordan du konverterede.

 • Tabeloplysninger, herunder en sammenligning af Access- og SQL Server-værdier for navne, datatyper, indekser, valideringsregler, standarder, udløsere, samt om der er blevet tilføjet tidsstempler.

 • Eventuelle opståede fejl, f.eks. en fuld database- eller transaktionslog, utilstrækkelige tilladelser, enhed eller database, der ikke blev oprettet, tabel-, standard- eller valideringsregler sprunget over, relation ikke håndhævet, forespørgsel sprunget over (fordi den ikke kan oversættes til SQL Server-syntaks) samt kontrolelement- og postkilde-konverteringsfejl i formularer og rapporter.

Starten af afsnittet

Toppen af siden

Sådan fungerer konvertering af databaseobjekter

Følgende data og databaseobjekter konverteres:

 • Data og datatyper    Alle datatyper for Access-databaser konverteres til de tilsvarende i SQL Server. Guiden konverterer Access-databasetekst til Unicode ved at tilføje Unicode-streng-id til alle strengværdier og ved at føje Unicode-præfikset -n til alle datatyper.

 • Forespørgsler   

  • Udvælgelsesforespørgsler, der ikke har en SORTÉR EFTER-delsætning eller -parametre, konverteres til visninger.

  • Handlingsforespørgsler konverteres til handlingsforespørgsler for lagrede procedurer. Access tilføjer AKTIVER NOCOUNT efter parametererklæringskoden for at sikre, at den lagrede procedure kører.

  • Udvælgelsesforespørgsler, der kun refererer tabeller (også kaldet basisforespørgsler), der enten bruger en af parametrene, eller en SORTÉR EFTER-delsætning konverteres til brugerdefinerede funktioner. Hvis det er nødvendigt, føjes TOP 100 PROCENT-delsætningen til en forespørgsel, der indeholder en SORTÉR EFTER-delsætning.

  • Parameterforespørgsler, der bruger navngivne parametre, bevarer det oprindelige tekstnavn, der bruges i Access-databasen og konverteres til enten lagrede procedurer eller indbyggede brugerdefinerede funktioner.

   Bemærk!: Det kan være nødvendigt manuelt at konvertere forespørgsler, som ikke blev konverteret, f.eks. SQL-videregivelsesforespørgsler, datadefinitionsforespørgsler og krydstabuleringsforespørgsler. Du kan måske også være nødt til manuelt at konvertere forespørgsler, der blev indlejret for dybt.

 • Formularer, rapporter og kontrolelementer   SQL-sætninger i egenskaberne Postkilde, Kontrolelementkilde og Rækkekilde for formularer, rapporter eller kontrolelementer bevares og konverteres ikke til lagrede procedurer eller brugerdefinerede funktioner.

 • Startegenskaberne    Guiden Databasekonvertering konverterer følgende startegenskaber:

  StartUpShowDBWindow
  StartUpShowStatusBar
  AllowShortcutMenus
  AllowFullMenus
  AllowBuiltInToolbars
  AllowToolbarChanges
  AllowSpecialKeys
  UseAppIconForFrmRpt
  AppIcon
  AppTitle
  StartUpForm
  StartUpMenuBar
  StartupShortcutMenuBar

 • Moduler og makroer    Guiden Databasekonvertering foretager ingen ændringer i moduler eller makroer. Det kan være nødvendigt at ændre dit program for at drage fuld fordel af SQL Servers funktioner. Du kan få mere at vide i MSDN-artiklen Optimizing Microsoft Office Access Applications Linked to SQL Server (artiklen er evt. på engelsk).

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×