Flyt, eller kopier celler og celleindhold

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Funktionen Kopiér og sæt ind er blevet forbedret i Excel 2010. Nu kan du se de forskellige indsætningsmuligheder, før du foretager det endelige valg.
Prøv Office 365!

Når du bruger kommandoerne Klip, Kopier og Sæt ind i Microsoft Office Excel, kan du flytte eller kopiere hele celler eller indholdet af dem. Du kan også kopiere bestemt indhold eller bestemte attributter fra cellerne. Du kan f.eks. kopiere den resulterende værdi af en formel uden at kopiere selve formlen, eller du kan nøjes med at kopiere selve formlen.

I denne artikel beskrives det ikke, hvordan du kan flytte eller kopiere et regneark til en anden placering i en projektmappe eller til en anden projektmappe. Du kan finde hyperlinks til flere oplysninger om, hvordan du flytter og kopierer regneark, i afsnittet Se også.

Der vises en animeret bevægelig kant omkring celler, der er klippet eller kopieret. Tryk på ESC, hvis du vil annullere en bevægelig kant.

Hvad vil du gøre?

Flytte eller kopiere hele celler

Flytte eller kopiere hele celler ved hjælp af musen

Indsætte flyttede eller kopierede celler mellem eksisterende celler

Kun kopiere synlige celler

Forhindre, at kopierede tomme celler erstatter data

Flytter eller kopiere indholdet af en celle

Kun kopiere celleværdier, celleformater eller formler

Kopiere indstillinger for cellebredde

Flytte eller kopiere hele celler

Når du flytter eller kopierer en celle, flytter eller kopierer Excel hele cellen, inklusive formler og disses resulterende værdier, celleformater og kommentarer.

 1. Marker de celler, der skal flyttes eller kopieres.

Sådan markeres celler eller områder

Hvis du vil markere

Skal du benytte følgende fremgangsmåde

En enkelt celle

Klik på cellen, eller tryk på piletasterne for at flytte til cellen.

Et område af celler

Klikke på den første celle i området og derefter trække til den sidste celle. Eller hold Skift nede, mens du trykker på piletasterne for at udvide markeringen.

Du kan også markere den første celle i området og derefter trykke på F8 for at udvide markeringen ved hjælp af piletasterne. Tryk på F8 igen for at stoppe udvidelsen af markeringen.

Et stort område af celler

Klik på den første celle i området, og hold derefter SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle i området. Du kan rulle ned for at gøre den sidste celle synlig.

Alle celler i et regneark

Klik på knappen Marker alt.

Knappen Markér alt

Du kan også trykke på CTRL-A, hvis du vil markere hele regnearket.

Bemærk: Hvis regnearket indeholder data, markeres det aktive område, når du trykker CTRL+A. Hvis du trykker på CTRL+A igen, markeres hele regnearket.

Ikke-sammenhængende celler eller celleområder

Vælg den første celle eller det første celleområde, og hold CTRL nede, mens du markerer de andre celler eller celleområder.

Du kan også vælge at markere den første celle eller det første celleområde og derefter trykke på Skift+F8 for at føje en anden separat celle eller et andet separat celleområde til markeringen. Tryk på Skift+F8 igen for at stoppe med at føje celler eller områder til markeringen.

Bemærk: Du kan ikke annullere markeringen af en celle eller et celleområde i en markering med ikke-sammenhængende elementer uden at annullere hele markeringen.

An entire row or column

Klik på række- eller kolonneoverskriften.

Regneark, der viser række- og kolonneoverskrift

Row heading

Column heading

Du kan også markere en række eller en kolonne ved at vælge den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+piletast (højre pil eller venstre pil for rækker, pil op eller pil ned for kolonner).

Bemærk: Hvis rækken eller kolonnen indeholder data, markerer tasten CTRL+SKIFT+PIL rækken eller kolonnen indtil sidst anvendte celle. Trykker du på tasten CTRL+SKIFT+PIL igen, markeres hele rækken eller kolonnen.

Adjacent rows or columns

Træk hen over række- eller kolonneoverskrifterne. Du kan også markere den første række eller kolonne, holde SKIFT nede og klikke på den sidste række eller kolonne.

Ikke-sammenhængende rækker eller kolonner

Klik på kolonne- eller rækkeoverskriften i den første række eller kolonne i markeringen. Hold derefter CTRL nede, mens du klikker på de øvrige kolonne- eller rækkeoverskrifter, der skal medtages i markeringen.

Første eller sidste celle i en række eller kolonne

Markere en celle i rækken eller kolonnen og derefter trykke på Ctrl + en piletast (Højre eller Venstre for rækker, Op eller Ned for kolonner).

Første eller sidste celle i et regneark eller i en Microsoft Office Excel-tabel

Tryk på CTRL+HOME for at markere den første celle i regnearket eller på en Excel-liste.

Tryk på CTRL+END for at markere den sidste celle i regnearket eller på en Excel-liste, der indeholder data eller formatering.

Celler til den sidste celle i regnearket, der indeholder data (nederste højre hjørne)

Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+End for at udvide markeringen af celler til den sidste ubenyttede celle i regnearket (nederste højre hjørne).

Celler til starten af regnearket

Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+Home for at udvide markeringen af celler til starten af regnearket.

Flere eller færre celler end den aktive markering

Hold SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle, som skal medtages i den nye markering. Det rektangulære område mellem den aktive celle og den celle, som du klikker på, bliver den nye markering.

Tip: Hvis du vil annullere markeringen af celler, skal du klikke på en celle i regnearket.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen Udklipsholder under fanen Startside:

  Gruppen Udklipsholder på fanen Hjem

  • Hvis du vil flytte celler, skal du klikke på Klip Knapflade .

   Genvejstast: Du kan også trykke på Ctrl + X.

  • Hvis du vil kopiere celler, skal du klikke på Kopiér Knapflade .

   Genvejstast Du kan også trykke på Ctrl + C.

 2. Marker cellen øverst til venstre i indsætningsområdet.

  Tip    Hvis du vil flytte eller kopiere en markering til et andet regneark eller en anden projektmappe, skal du klikke på en anden fane i regnearket eller skifte til en anden projektmappe og derefter markere cellen øverst til venstre i indsætningsområdet.

 3. Klik på Indsæt Knapflade i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.

  Genvejstast Du kan også trykke på Ctrl + V.

 • Hvis du vil vælge specifikke indstillinger, når du indsætter celler, kan du klikke på pilen under Sæt ind Knapflade og derefter klikke på den ønskede indstilling. Du kan f.eks. klikke på Indsæt speciel eller Indsæt som billede.

 • I Excel vises knappen Indstillinger for Sæt ind som standard, så du kan vælge specielle indstillinger, når du sætter celler ind, f.eks. Bevar kildeformatering og Benyt samme formatering som destinationen. Hvis du ikke vil have vist denne knap, hver gang du sætter celler ind, kan du slå indstillingen fra. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Excel-indstillinger. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis knappen Indstillinger for Sæt ind i kategorien Avanceret under Klip, Kopier og Sæt ind.

 • Eksisterende data i indsætningsområdet erstattes, når du klipper celler og sætter dem ind for at flytte dem.

 • Når du kopierer celler, justeres cellereferencer automatisk. Når du flytter celler, justeres cellereferencer imidlertid ikke, og indholdet af disse celler og af eventuelle celler, der peger hen mod dem, kan blive vist som referencefejl. I dette tilfælde skal du justere referencerne manuelt.

 • Hvis det markerede kopiområde indeholder skjulte celler, kopieres de skjulte celler også. Du må muligvis midlertidigt vise celler, som du ikke vil medtage, når du kopierer oplysninger.

  Hvis indsætningsområdet indeholder skjulte rækker eller kolonner, skal du muligvis vise det skjulte indsætningsområde for at se alle de kopierede celler.

Toppen af siden

Flytte eller kopiere hele celler ved hjælp af musen

Redigering med træk og slip er som standard aktiveret, så du kan bruge musen til at flytte og kopiere celler.

 1. Marker de celler eller det område af celler, der skal flyttes eller kopieres.

Sådan markeres celler eller områder

Hvis du vil markere

Skal du benytte følgende fremgangsmåde

En enkelt celle

Klik på cellen, eller tryk på piletasterne for at flytte til cellen.

Et område af celler

Klikke på den første celle i området og derefter trække til den sidste celle. Eller hold Skift nede, mens du trykker på piletasterne for at udvide markeringen.

Du kan også markere den første celle i området og derefter trykke på F8 for at udvide markeringen ved hjælp af piletasterne. Tryk på F8 igen for at stoppe udvidelsen af markeringen.

Et stort område af celler

Klik på den første celle i området, og hold derefter SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle i området. Du kan rulle ned for at gøre den sidste celle synlig.

Alle celler i et regneark

Klik på knappen Marker alt.

Knappen Markér alt

Du kan også trykke på CTRL-A, hvis du vil markere hele regnearket.

Hvis regnearket indeholder data, markeres det aktive område, når du trykker CTRL+A. Hvis du trykker på CTRL+A igen, markeres hele regnearket.

Ikke-sammenhængende celler eller celleområder

Vælg den første celle eller det første celleområde, og hold CTRL nede, mens du markerer de andre celler eller celleområder.

Du kan også vælge at markere den første celle eller det første celleområde og derefter trykke på Skift+F8 for at føje en anden separat celle eller et andet separat celleområde til markeringen. Tryk på Skift+F8 igen for at stoppe med at føje celler eller områder til markeringen.

Bemærk: Du kan ikke annullere markeringen af en celle eller et celleområde i en markering med ikke-sammenhængende elementer uden at annullere hele markeringen.

En hel række eller kolonne

Klik på række- eller kolonneoverskriften.

Regneark, der viser række- og kolonneoverskrift

1. Rækkeoverskrift

2. Kolonneoverskrift

Du kan også markere en række eller en kolonne ved at vælge den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+piletast (højre pil eller venstre pil for rækker, pil op eller pil ned for kolonner).

Hvis rækken eller kolonnen indeholder data, markeres rækken eller kolonnen til og med den sidste celle med data, første gang du trykker på kombinationen Ctrl+Skift+piletast. Hvis du trykker Ctrl+Skift+piletast en gang til, markeres hele rækken eller kolonnen.

Sammenhængende rækker eller kolonner

Træk hen over række- eller kolonneoverskrifterne. Du kan også markere den første række eller kolonne, holde SKIFT nede og klikke på den sidste række eller kolonne.

Ikke-sammenhængende rækker eller kolonner

Klik på kolonne- eller rækkeoverskriften i den første række eller kolonne i markeringen. Hold derefter CTRL nede, mens du klikker på de øvrige kolonne- eller rækkeoverskrifter, der skal medtages i markeringen.

Første eller sidste celle i en række eller kolonne

Markere en celle i rækken eller kolonnen og derefter trykke på Ctrl + en piletast (Højre eller Venstre for rækker, Op eller Ned for kolonner).

Første eller sidste celle i et regneark eller i en Microsoft Office Excel-tabel

Tryk på CTRL+HOME for at markere den første celle i regnearket eller på en Excel-liste.

Tryk på CTRL+END for at markere den sidste celle i regnearket eller på en Excel-liste, der indeholder data eller formatering.

Celler til den sidste celle i regnearket, der indeholder data (nederste højre hjørne)

Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+End for at udvide markeringen af celler til den sidste ubenyttede celle i regnearket (nederste højre hjørne).

Celler til starten af regnearket

Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+Home for at udvide markeringen af celler til starten af regnearket.

Flere eller færre celler end den aktive markering

Hold SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle, som skal medtages i den nye markering. Det rektangulære område mellem den aktiv celle og den celle, som du klikker på, bliver den nye markering.

Hvis du vil annullere markeringen af celler, skal du klikke på en celle i regnearket.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil flytte en celle eller et celleområde, skal du pege på kanten omkring markeringen. Når markøren bliver til en flyttemarkør Excel-flyttemarkør , skal du trække cellen eller celleområdet til en anden placering.

  • Hvis du vil kopiere en celle eller et celleområde, skal du holde CTRL nede, mens du peger på kanten af markeringen. Når markøren bliver en kopieringsmarkør Excel kopimarkør , skal du trække cellen eller celleområdet til en anden placering.

 • Eksisterende data i indsætningsområderne erstattes, når du flytter celler.

 • Når du kopierer celler, justeres cellereferencer automatisk. Når du flytter celler, justeres cellereferencer imidlertid ikke, og indholdet af disse celler og af eventuelle celler, der peger hen mod dem, kan blive vist som referencefejl. I dette tilfælde skal du justere referencerne manuelt.

 • Hvis det markerede kopiområde indeholder skjulte celler, kopieres de skjulte celler også. Du må muligvis midlertidigt vise celler, som du ikke vil medtage, når du kopierer oplysninger.

  Hvis indsætningsområdet indeholder skjulte rækker eller kolonner, skal du muligvis vise det skjulte indsætningsområde for at se alle de kopierede celler.

Toppen af siden

Indsætte flyttede eller kopierede celler mellem eksisterende celler

 1. Marker cellen eller område af celler, der indeholder de data, der skal flyttes eller kopieres.

Sådan markeres celler eller områder

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen Udklipsholder under fanen Startside:

  Gruppen Udklipsholder på fanen Hjem

  • Klik på Klip Knapflade for at flytte de markerede celler.

   Genvejstast: Du kan også trykke på Ctrl + X.

  • Klik på Kopier Knapflade for at kopiere de markerede celler.

   Genvejstast Du kan også trykke på Ctrl + C.

 2. Højreklik på den øverste venstre celle i indsætningsområdet, og klik derefter på Indsæt udklippede celler eller Indsæt kopierede celler i genvejsmenuen.

  Tip    Hvis du vil flytte eller kopiere en markering til et andet regneark eller en anden projektmappe, skal du klikke på en anden fane i regnearket eller skifte til en anden projektmappe og derefter markere cellen øverst til venstre i indsætningsområdet.

 3. Klik på den retning, du vil flytte de omgivende celler i, i dialogboksen Indsæt udklip.

Bemærk: Hvis du indsætter hele rækker eller kolonner, flyttes de omgivende rækker og kolonner nedad og mod venstre.

Toppen af siden

Kun kopiere synlige celler

Hvis nogle af cellerne, rækkerne eller kolonnerne på regnearket ikke vises, kan du kopiere alle cellerne eller udelukkende de synlige celler. Du kan f.eks. vælge udelukkende at kopiere de viste opsummerede data på et disponeret regneark.

 1. Marker de celler, der skal kopieres.

Sådan markeres celler eller områder

Hvis du vil markere

Skal du benytte følgende fremgangsmåde

En enkelt celle

Klik på cellen, eller tryk på piletasterne for at flytte til cellen.

Et område af celler

Klikke på den første celle i området og derefter trække til den sidste celle. Eller hold Skift nede, mens du trykker på piletasterne for at udvide markeringen.

Du kan også markere den første celle i området og derefter trykke på F8 for at udvide markeringen ved hjælp af piletasterne. Tryk på F8 igen for at stoppe udvidelsen af markeringen.

Et stort område af celler

Klik på den første celle i området, og hold derefter SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle i området. Du kan rulle ned for at gøre den sidste celle synlig.

Alle celler i et regneark

Klik på knappen Marker alt.

Knappen Markér alt

Du kan også trykke på CTRL-A, hvis du vil markere hele regnearket.

Hvis regnearket indeholder data, markeres det aktive område, når du trykker CTRL+A. Hvis du trykker på CTRL+A igen, markeres hele regnearket.

Ikke-sammenhængende celler eller celleområder

Vælg den første celle eller det første celleområde, og hold CTRL nede, mens du markerer de andre celler eller celleområder.

Du kan også vælge at markere den første celle eller det første celleområde og derefter trykke på Skift+F8 for at føje en anden separat celle eller et andet separat celleområde til markeringen. Tryk på Skift+F8 igen for at stoppe med at føje celler eller områder til markeringen.

Bemærk: Du kan ikke annullere markeringen af en celle eller et celleområde i en markering med ikke-sammenhængende elementer uden at annullere hele markeringen.

En hel række eller kolonne

Klik på række- eller kolonneoverskriften.

Regneark, der viser række- og kolonneoverskrift

1. Rækkeoverskrift

2. Kolonneoverskrift

Du kan også markere en række eller en kolonne ved at vælge den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+piletast (højre pil eller venstre pil for rækker, pil op eller pil ned for kolonner).

Hvis rækken eller kolonnen indeholder data, markeres rækken eller kolonnen til og med den sidste celle med data, første gang du trykker på kombinationen Ctrl+Skift+piletast. Hvis du trykker Ctrl+Skift+piletast en gang til, markeres hele rækken eller kolonnen.

Sammenhængende rækker eller kolonner

Træk hen over række- eller kolonneoverskrifterne. Du kan også markere den første række eller kolonne, holde SKIFT nede og klikke på den sidste række eller kolonne.

Ikke-sammenhængende rækker eller kolonner

Klik på kolonne- eller rækkeoverskriften i den første række eller kolonne i markeringen. Hold derefter CTRL nede, mens du klikker på de øvrige kolonne- eller rækkeoverskrifter, der skal medtages i markeringen.

Første eller sidste celle i en række eller kolonne

Markere en celle i rækken eller kolonnen og derefter trykke på Ctrl + en piletast (Højre eller Venstre for rækker, Op eller Ned for kolonner).

Første eller sidste celle i et regneark eller i en Microsoft Office Excel-tabel

Tryk på CTRL+HOME for at markere den første celle i regnearket eller på en Excel-liste.

Tryk på CTRL+END for at markere den sidste celle i regnearket eller på en Excel-liste, der indeholder data eller formatering.

Celler til den sidste celle i regnearket, der indeholder data (nederste højre hjørne)

Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+End for at udvide markeringen af celler til den sidste ubenyttede celle i regnearket (nederste højre hjørne).

Celler til starten af regnearket

Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+Home for at udvide markeringen af celler til starten af regnearket.

Flere eller færre celler end den aktive markering

Hold SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle, som skal medtages i den nye markering. Det rektangulære område mellem den aktiv celle og den celle, som du klikker på, bliver den nye markering.

Hvis du vil annullere markeringen af celler, skal du klikke på en celle i regnearket.

 1. Klik på Find og vælg i gruppen Redigering under fanen Startside, og klik derefter på Gå til.

  billede af båndet i Excel

 2. Klik på Speciel i dialogboksen Gå til.

 3. Klik på Kun synlige celler under Marker, og klik derefter på OK.

 4. Klik på Kopier Knapflade i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.

  Gruppen Udklipsholder på fanen Hjem

  Genvejstast Du kan også trykke på Ctrl + C.

 5. Marker cellen øverst til venstre i indsætningsområdet.

  Tip    Hvis du vil flytte eller kopiere en markering til et andet regneark eller en anden projektmappe, skal du klikke på en anden fane i regnearket eller skifte til en anden projektmappe og derefter markere cellen øverst til venstre i indsætningsområdet.

 6. Klik på Indsæt Knapflade i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.

  Genvejstast Du kan også trykke på Ctrl + V.

 • I Excel indsættes de kopierede data i fortløbende rækker eller kolonner. Hvis indsætningsområdet indeholder skjulte rækker eller kolonner, skal du muligvis vise det skjulte indsætningsområde for at se alle de kopierede celler.

 • Hvis du klikker på pilen ud for Sæt ind Knapflade , kan du vælge mellem flere forskellige indsætningsindstillinger.

 • Når du kopierer eller indsætter skjulte eller filtrerede data i et andet program eller en anden forekomst af Excel, kopieres kun de synlige celler.

Toppen af siden

Forhindre at kopierede tomme celler erstatter data

 1. Marker det områdeområde af celler, der indeholder tomme celler.

Sådan markeres celler eller områder

Hvis du vil markere

Skal du benytte følgende fremgangsmåde

En enkelt celle

Klik på cellen, eller tryk på piletasterne for at flytte til cellen.

Et område af celler

Klikke på den første celle i området og derefter trække til den sidste celle. Eller hold Skift nede, mens du trykker på piletasterne for at udvide markeringen.

Du kan også markere den første celle i området og derefter trykke på F8 for at udvide markeringen ved hjælp af piletasterne. Tryk på F8 igen for at stoppe udvidelsen af markeringen.

Et stort område af celler

Klik på den første celle i området, og hold derefter SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle i området. Du kan rulle ned for at gøre den sidste celle synlig.

Alle celler i et regneark

Klik på knappen Marker alt.

Knappen Markér alt

Du kan også trykke på CTRL-A, hvis du vil markere hele regnearket.

Hvis regnearket indeholder data, markeres det aktive område, når du trykker CTRL+A. Hvis du trykker på CTRL+A igen, markeres hele regnearket.

Ikke-sammenhængende celler eller celleområder

Vælg den første celle eller det første celleområde, og hold CTRL nede, mens du markerer de andre celler eller celleområder.

Du kan også vælge at markere den første celle eller det første celleområde og derefter trykke på Skift+F8 for at føje en anden separat celle eller et andet separat celleområde til markeringen. Tryk på Skift+F8 igen for at stoppe med at føje celler eller områder til markeringen.

Bemærk: Du kan ikke annullere markeringen af en celle eller et celleområde i en markering med ikke-sammenhængende elementer uden at annullere hele markeringen.

En hel række eller kolonne

Klik på række- eller kolonneoverskriften.

Regneark, der viser række- og kolonneoverskrift

1. Rækkeoverskrift

2. Kolonneoverskrift

Du kan også markere en række eller en kolonne ved at vælge den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+piletast (højre pil eller venstre pil for rækker, pil op eller pil ned for kolonner).

Hvis rækken eller kolonnen indeholder data, markeres rækken eller kolonnen til og med den sidste celle med data, første gang du trykker på kombinationen Ctrl+Skift+piletast. Hvis du trykker Ctrl+Skift+piletast en gang til, markeres hele rækken eller kolonnen.

Sammenhængende rækker eller kolonner

Træk hen over række- eller kolonneoverskrifterne. Du kan også markere den første række eller kolonne, holde SKIFT nede og klikke på den sidste række eller kolonne.

Ikke-sammenhængende rækker eller kolonner

Klik på kolonne- eller rækkeoverskriften i den første række eller kolonne i markeringen. Hold derefter CTRL nede, mens du klikker på de øvrige kolonne- eller rækkeoverskrifter, der skal medtages i markeringen.

Første eller sidste celle i en række eller kolonne

Markere en celle i rækken eller kolonnen og derefter trykke på Ctrl + en piletast (Højre eller Venstre for rækker, Op eller Ned for kolonner).

Første eller sidste celle i et regneark eller i en Microsoft Office Excel-tabel

Tryk på CTRL+HOME for at markere den første celle i regnearket eller på en Excel-liste.

Tryk på CTRL+END for at markere den sidste celle i regnearket eller på en Excel-liste, der indeholder data eller formatering.

Celler til den sidste celle i regnearket, der indeholder data (nederste højre hjørne)

Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+End for at udvide markeringen af celler til den sidste ubenyttede celle i regnearket (nederste højre hjørne).

Celler til starten af regnearket

Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+Home for at udvide markeringen af celler til starten af regnearket.

Flere eller færre celler end den aktive markering

Hold SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle, som skal medtages i den nye markering. Det rektangulære område mellem den aktiv celle og den celle, som du klikker på, bliver den nye markering.

Hvis du vil annullere markeringen af celler, skal du klikke på en celle i regnearket.

 1. Klik på Kopier Knapflade i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.

  Gruppen Udklipsholder på fanen Hjem

  Genvejstast Du kan også trykke på Ctrl + C.

 2. Marker cellen øverst til venstre i indsætningsområdet.

 3. Klik på pilen under Indsæt Knapflade i gruppen Udklipsholder under fanen Startside, og klik derefter på Indsæt speciel.

 4. Marker afkrydsningsfeltet Spring over tomme.

Toppen af siden

Flytter eller kopiere indholdet af en celle

 1. Dobbeltklik på den celle, som indeholder de data, der skal flyttes eller kopieres.

  Du kan som standard redigere og markere celledata direkte i cellen ved at dobbeltklikke på den, men du kan også redigere og markere celledata i formellinje.

 2. Marker de tegn i cellen, der skal flyttes eller kopieres.

For at markere indholdet i en celle

Skal du benytte følgende fremgangsmåde

I cellen

Dobbeltklikke på cellen og derefter trække på tværs af indholdet i den celle, du vil markere.

I formellinje Knapflade

Klikke på cellen og derefter trække på tværs af indholdet i den celle, du vil markere på formellinjen.

Ved hjælp af tastaturet

Tryk på F2 for at redigere cellen, brug piletasterne til at placere indsættelsespunktet, og tryk derefter på Skift+piletast for at markere indholdet.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen Udklipsholder under fanen Startside:

  Gruppen Udklipsholder på fanen Hjem

  • Klik på Klip Knapflade for at flytte de markerede celler.

   Genvejstast: Du kan også trykke på Ctrl + X.

  • Klik på Kopier Knapflade for at kopiere de markerede celler.

   Genvejstast Du kan også trykke på Ctrl + C.

 2. Klik inde i cellen, der hvor du vil indsætte tegnene, eller dobbeltklik på en anden celle for at flytte eller kopiere dataene.

 3. Klik på Indsæt Knapflade i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.

  Genvejstast Du kan også trykke på Ctrl + V.

 4. Tryk på ENTER.

  Når du dobbeltklikker på en celle eller trykker på F2 for at redigere den aktive celle, fungerer piletasterne kun inde i den pågældende celle. Hvis du vil bruge piletasterne til at flytte til en anden celle, skal du først trykke på ENTER for at fuldføre redigeringsændringerne i den aktive celle.

Toppen af siden

Kun kopiere celleværdier, celleformater eller formler

Når du indsætter kopierede data, kan du benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Konverter eventuelle formler i cellen til de beregnede værdier uden at overskrive den eksisterende formatering.

 • Indsæt kun celleformateringen, f.eks. skrifttype eller fyldfarve (og ikke cellernes indhold).

 • Indsæt kun formularerne (og ikke de beregnede værdier).

 • Marker cellen eller celleområdet, der indeholder de værdier, celleformater eller formler, du vil kopiere.

Sådan markeres celler eller områder

Hvis du vil markere

Skal du benytte følgende fremgangsmåde

En enkelt celle

Klik på cellen, eller tryk på piletasterne for at flytte til cellen.

Et område af celler

Klikke på den første celle i området og derefter trække til den sidste celle. Eller hold Skift nede, mens du trykker på piletasterne for at udvide markeringen.

Du kan også markere den første celle i området og derefter trykke på F8 for at udvide markeringen ved hjælp af piletasterne. Tryk på F8 igen for at stoppe udvidelsen af markeringen.

Et stort område af celler

Klik på den første celle i området, og hold derefter SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle i området. Du kan rulle ned for at gøre den sidste celle synlig.

Alle celler i et regneark

Klik på knappen Marker alt.

Knappen Markér alt

Du kan også trykke på CTRL-A, hvis du vil markere hele regnearket.

Hvis regnearket indeholder data, markeres det aktive område, når du trykker CTRL+A. Hvis du trykker på CTRL+A igen, markeres hele regnearket.

Ikke-sammenhængende celler eller celleområder

Vælg den første celle eller det første celleområde, og hold CTRL nede, mens du markerer de andre celler eller celleområder.

Du kan også vælge at markere den første celle eller det første celleområde og derefter trykke på Skift+F8 for at føje en anden separat celle eller et andet separat celleområde til markeringen. Tryk på Skift+F8 igen for at stoppe med at føje celler eller områder til markeringen.

Bemærk: Du kan ikke annullere markeringen af en celle eller et celleområde i en markering med ikke-sammenhængende elementer uden at annullere hele markeringen.

En hel række eller kolonne

Klik på række- eller kolonneoverskriften.

Regneark, der viser række- og kolonneoverskrift

1. Rækkeoverskrift

2. Kolonneoverskrift

Du kan også markere en række eller en kolonne ved at vælge den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+piletast (højre pil eller venstre pil for rækker, pil op eller pil ned for kolonner).

Hvis rækken eller kolonnen indeholder data, markeres rækken eller kolonnen til og med den sidste celle med data, første gang du trykker på kombinationen Ctrl+Skift+piletast. Hvis du trykker Ctrl+Skift+piletast en gang til, markeres hele rækken eller kolonnen.

Sammenhængende rækker eller kolonner

Træk hen over række- eller kolonneoverskrifterne. Du kan også markere den første række eller kolonne, holde SKIFT nede og klikke på den sidste række eller kolonne.

Ikke-sammenhængende rækker eller kolonner

Klik på kolonne- eller rækkeoverskriften i den første række eller kolonne i markeringen. Hold derefter CTRL nede, mens du klikker på de øvrige kolonne- eller rækkeoverskrifter, der skal medtages i markeringen.

Første eller sidste celle i en række eller kolonne

Markere en celle i rækken eller kolonnen og derefter trykke på Ctrl + en piletast (Højre eller Venstre for rækker, Op eller Ned for kolonner).

Første eller sidste celle i et regneark eller i en Microsoft Office Excel-tabel

Tryk på CTRL+HOME for at markere den første celle i regnearket eller på en Excel-liste.

Tryk på CTRL+END for at markere den sidste celle i regnearket eller på en Excel-liste, der indeholder data eller formatering.

Celler til den sidste celle i regnearket, der indeholder data (nederste højre hjørne)

Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+End for at udvide markeringen af celler til den sidste ubenyttede celle i regnearket (nederste højre hjørne).

Celler til starten af regnearket

Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+Home for at udvide markeringen af celler til starten af regnearket.

Flere eller færre celler end den aktive markering

Hold SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle, som skal medtages i den nye markering. Det rektangulære område mellem den aktiv celle og den celle, som du klikker på, bliver den nye markering.

Hvis du vil annullere markeringen af celler, skal du klikke på en celle i regnearket.

 1. Klik på Kopier Knapflade i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.

  Gruppen Udklipsholder på fanen Hjem

  Genvejstast Du kan også trykke på Ctrl + C.

 2. Marker cellen øverst til venstre i indsætningsområdet eller cellen, hvor du vil indsætte værdien, celleformatet eller formlen.

 3. Klik på pilen under Sæt ind Knapflade i gruppen Udklipsholder under fanen Startside, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Indsæt værdier, hvis du kun vil indsætte værdier.

  • Hvis du kun vil indsætte celleformater, skal du klikke på Indsæt speciel og derefter klikke på Formater under Sæt ind.

  • Klik på Formler, hvis du kun vil indsætte formler.

   Bemærk: Hvis de kopierede formler indeholder relative cellereferencer, justeres referencerne (og de relative dele af blandede cellereferencer) i de duplikerede formler. Antag f.eks., at celle B8 indeholder formlen =SUM(B1:B7). Hvis du kopierer formlen til celle C8, henviser den duplikerede formel til de tilsvarende celler i den pågældende kolonne: =SUM(C1:C7). Hvis de kopierede formler indeholder absolutte cellereferencer, ændres referencerne i de duplikerede formler ikke. Hvis du ikke får de resultater, du ønsker, kan du også ændre referencerne i de oprindelige formler til enten relative eller absolutte cellereferencer og derefter kopiere cellerne igen.

Toppen af siden

Kopiere indstillinger for cellebredde

Når du indsætter kopierede data, anvendes indstillingerne for kolonnebredde fra målcellerne til de indsatte data. Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil ændre kolonnebredderne, så de passer til kildecellerne.

 1. Marker de celler, der skal flyttes eller kopieres.

Sådan markeres celler eller områder

Hvis du vil markere

Skal du benytte følgende fremgangsmåde

En enkelt celle

Klik på cellen, eller tryk på piletasterne for at flytte til cellen.

Et område af celler

Klikke på den første celle i området og derefter trække til den sidste celle. Eller hold Skift nede, mens du trykker på piletasterne for at udvide markeringen.

Du kan også markere den første celle i området og derefter trykke på F8 for at udvide markeringen ved hjælp af piletasterne. Tryk på F8 igen for at stoppe udvidelsen af markeringen.

Et stort område af celler

Klik på den første celle i området, og hold derefter SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle i området. Du kan rulle ned for at gøre den sidste celle synlig.

Alle celler i et regneark

Klik på knappen Marker alt.

Knappen Markér alt

Du kan også trykke på CTRL-A, hvis du vil markere hele regnearket.

Hvis regnearket indeholder data, markeres det aktive område, når du trykker CTRL+A. Hvis du trykker på CTRL+A igen, markeres hele regnearket.

Ikke-sammenhængende celler eller celleområder

Vælg den første celle eller det første celleområde, og hold CTRL nede, mens du markerer de andre celler eller celleområder.

Du kan også vælge at markere den første celle eller det første celleområde og derefter trykke på Skift+F8 for at føje en anden separat celle eller et andet separat celleområde til markeringen. Tryk på Skift+F8 igen for at stoppe med at føje celler eller områder til markeringen.

Bemærk: Du kan ikke annullere markeringen af en celle eller et celleområde i en markering med ikke-sammenhængende elementer uden at annullere hele markeringen.

En hel række eller kolonne

Klik på række- eller kolonneoverskriften.

Regneark, der viser række- og kolonneoverskrift

1. Rækkeoverskrift

2. Kolonneoverskrift

Du kan også markere en række eller en kolonne ved at vælge den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+piletast (højre pil eller venstre pil for rækker, pil op eller pil ned for kolonner).

Hvis rækken eller kolonnen indeholder data, markeres rækken eller kolonnen til og med den sidste celle med data, første gang du trykker på kombinationen Ctrl+Skift+piletast. Hvis du trykker Ctrl+Skift+piletast en gang til, markeres hele rækken eller kolonnen.

Sammenhængende rækker eller kolonner

Træk hen over række- eller kolonneoverskrifterne. Du kan også markere den første række eller kolonne, holde SKIFT nede og klikke på den sidste række eller kolonne.

Ikke-sammenhængende rækker eller kolonner

Klik på kolonne- eller rækkeoverskriften i den første række eller kolonne i markeringen. Hold derefter CTRL nede, mens du klikker på de øvrige kolonne- eller rækkeoverskrifter, der skal medtages i markeringen.

Første eller sidste celle i en række eller kolonne

Markere en celle i rækken eller kolonnen og derefter trykke på Ctrl + en piletast (Højre eller Venstre for rækker, Op eller Ned for kolonner).

Første eller sidste celle i et regneark eller i en Microsoft Office Excel-tabel

Tryk på CTRL+HOME for at markere den første celle i regnearket eller på en Excel-liste.

Tryk på CTRL+END for at markere den sidste celle i regnearket eller på en Excel-liste, der indeholder data eller formatering.

Celler til den sidste celle i regnearket, der indeholder data (nederste højre hjørne)

Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+End for at udvide markeringen af celler til den sidste ubenyttede celle i regnearket (nederste højre hjørne).

Celler til starten af regnearket

Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+Home for at udvide markeringen af celler til starten af regnearket.

Flere eller færre celler end den aktive markering

Hold SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle, som skal medtages i den nye markering. Det rektangulære område mellem den aktiv celle og den celle, som du klikker på, bliver den nye markering.

Hvis du vil annullere markeringen af celler, skal du klikke på en celle i regnearket.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen Udklipsholder under fanen Startside:

  Gruppen Udklipsholder på fanen Hjem

  • Hvis du vil flytte celler, skal du klikke på Klip Knapflade .

   Genvejstast: Du kan også trykke på Ctrl + X.

  • Hvis du vil kopiere celler, skal du klikke på Kopiér Knapflade .

   Genvejstast Du kan også trykke på Ctrl + C.

 2. Marker cellen øverst til venstre i indsætningsområdet.

  Tip    Hvis du vil flytte eller kopiere en markering til et andet regneark eller en anden projektmappe, skal du klikke på en anden fane i regnearket eller skifte til en anden projektmappe og derefter markere cellen øverst til venstre i indsætningsområdet.

 3. Klik på Indsæt Knapflade i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.

  Genvejstast Du kan også trykke på Ctrl + V.

 4. Mens du fortsat har markeret de indsatte data, skal du klikke på pilen under Indsæt Knapflade i gruppen Udklipsholder under fanen Startside, og klik derefter på Indsæt speciel.

 5. I dialogboksen Indsæt speciel skal du klikke på Kolonnebredder og derefter klikke på OK.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×