Flette og Ophæv fletning af celler

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan ikke opdele en enkelt celle, men du kan gøre det vises som om en celle er blevet opdelt ved at flette celler over den. For eksempel, vil du opdele celle A2 i tre celler, der skal vises side om side, under celle A1 (du vil bruge celle A1 som overskrift). Det er ikke muligt at opdele celle A2, men du kan opnå tilsvarende virkning ved at flette cellerne A1, B1 og C1 i én, enkelt celle. Derefter kan du angive dine data i cellerne A2, B2 og C2. Disse tre celler vises som om de er opdelt i én større celle (A1), der fungerer som en overskrift.

Når du fletter to eller flere tilgrænsende vandrette eller lodrette celler, bliver cellerne til én større celle, der vises på tværs af flere kolonner eller rækker. I eksemplet nedenfor Centrerer ved hjælp af kommandoen Flet og centrer teksten i den flettede celle.

tekst i en flettet celle

Vigtigt: Når du fletter flere celler, vises indholdet af kun én celle (den øverste venstre celle til venstre mod højre-sprog eller cellen øverst til højre for højre mod venstre-sprog) i den flettede celle. Indholdet af de andre celler, som du fletter slettes.

Efter fletning af celler, kan du opdele en flettet celle i separate celler igen. Hvis du ikke kan huske, hvor du har flettede celler, kan du bruge kommandoen Find til hurtigt for at finde flettede celler.

Bemærk: Du kan ikke opdele en ikke blev flettet celle. Hvis du leder efter oplysninger om at opdele indholdet af en ikke blev flettet celle på tværs af flere celler, kan du se fordele indholdet af en celle til tilstødende kolonner.

Klik på en af fanerne under vejledning, der er specifikke for din version af Excel (emner til Excel til Windows er vises først, derefter Mac).

Flette celler

Fletning kombinerer to eller flere celler for at oprette en ny, større celle. Dette er en god måde at oprette et navn, der strækker sig over flere kolonner på. F.eks. blev cellerne A1, B1 og C1 her flettet for at oprette navnet "Månedligt salg" for at beskrive oplysningerne i række 2 til og med 7.

Flette celler over andre celler

 1. Markér to eller flere tilgrænsende celler, du vil flette.

  Vigtigt: Kontrollér, at de data, du vil have vist i den flettede celle, findes i cellen øverst til venstre. Alle data i de andre celler, der flettes, bliver slettet. Hvis du vil bevare data fra de andre celler, skal du kopiere dem til et andet sted i regnearket, før du udfører fletningen.

 2. Klik på Hjem > Flet og centrer.

  Knappen Flet og centrer

  Hvis Flet og center er nedtonet, skal du kontrollere, at du ikke redigerer en celle, og at de celler, du vil flette, ikke befinder sig inden i en tabel.

  Tip: Hvis du vil flette celler uden centrering, skal du klikke på pilen ud for Flet og centrer og derefter klikke på Flet på tværs eller Flet celler.

  Hvis du fortryder, kan du altid opdele de celler, du flettede.

Opdele flettede celler

Hvis du vil ophæve fletningen af celler, lige efter at du har flettet dem, skal du trykke på Ctrl +Z. Ellers skal du klikke på Flet og centrer for at opdele flettede celler.

 1. Markér de flettede celler, du vil ophæve fletningen for.

Tip: Brug kommandoen Find til at finde alle flettede celler i dit regneark.

 1. Klik på Hjem > Flet og centrer.

Knappen Flet og centrer

Tip: Du kan også klikke på pilen ud for Flet og centrer og derefter klikke på Ophæv fletning af celler.

Uanset hvad der er i den flettede celle, flyttes det til den øverste venstre celle, når den flettede celle opdeles.

Før og efter ophævning af fletningen af celler

Toppen af siden

Flette tilgrænsende celler

 1. Markér to eller flere tilstødende celler, du vil flette.

  Bemærk: Sørg for, at de data, du vil have vist i den flettede celle er indeholdt i den øverste venstre celle i det markerede område. Kun dataene i den øverste venstre celle, forbliver i den flettede celle. Data i andre celler i det markerede område, slettes. Kopiér alle andre data, du har brug for til en anden placering i regnearket inden fletningen.

 2. Klik på Flet og centrer i gruppen Justering under fanen Startside.

  Knappen Flet og centrer i gruppen Justering

  Cellerne flettes i en række eller kolonne, og indholdet af cellen skal være centreret i den flettede celle. Cellerne flettes uden centrering, klik på pilen ud for Flet og centrer og derefter klikke på Flet på tværs eller Flet celler.

  Bemærk: Hvis knappen Flet og centrer er tilgængelig, kan være de markerede celler i tilstanden Rediger, eller cellerne, der kan være i en Excel-tabel. Tryk på ENTER for at annullere redigeringstilstand. Du kan ikke flette celler, der er i en Excel-tabel.

 3. For at ændre tekstjusteringen af i den flettede celle, Markér cellen, og klik derefter på en af knapperne til tekstjustering i gruppen Justering under fanen Startside.

  Bemærk: 

 4. Formel referencer i andre celler justeres automatisk for at bruge cellereferencen til den flettede celle.

 5. Da sortering kræver, at alle celler, der skal sorteres bruger samme størrelse, kan du sortere et område, der indeholder en kombination af flettede og ikke-flettede celler.

Opdele en flettet celle

Hvis du vil opdele en flettet celle, skal du markere den første.

 1. Markér den flettede celle, du vil ophæve fletningen.

  Når du vælger en flettet celle, vises Flet og centrer knappen Knapflade også markerede i gruppen Justering under fanen Startside.

  Knappen Flet og centrer i gruppen Justering

 2. Hvis du vil opdele den flettede celle, skal du klikke på Flet og centrer Knapflade , eller klik på pilen ud for Flet og centrer og derefter klikke på Ophæv fletning af celler.

  Tip: Umiddelbart efter fletning af celler, du kan også ophæve fletningen af dem ved at klikke på Fortryd på værktøjslinjen Hurtig adgang eller ved at trykke på CTRL + Z.

  Indholdet af den flettede celle vises i den øverste venstre celle i området af opdelte celler.

Søge efter flettede celler

 1. Klik på Find og vælg i gruppen Redigering under fanen Startside.

  billede af båndet i excel

 2. Klik på Søg.

 3. Klik på Indstillinger på fanen Søg, og klik derefter på Formatér.

  Bemærk: Hvis du ikke kan se knappen Formater, klik på Indstillinger.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Flet celler under fanen Justering under kontrolelement til tekstindhold, og klik derefter på OK.

 5. Gør et af følgende:

  • Klik på Find næste for at finde næste forekomst af en flettet celle.

   Markerer den næste flettede celle i regnearket i Excel.

  • For at finde alle flettede celler, skal du klikke på Find alle.

   Excel viser en liste over alle flettede celler i den nederste del af dialogboksen Søg og Erstat. Når du vælger en flettet celle i denne liste, markeres den flettede celle i regnearket.

Toppen af siden

Fletning kombinerer to eller flere celler, hvorved der oprettes en ny, større celle. Dette er en god måde til at oprette et navn, der strækker sig over flere kolonner.

F.eks. blev cellerne A1, B1 og C1 her flettet for at oprette navnet "Månedligt salg" for at beskrive oplysningerne i række 2 til og med 7.

Flette celler over andre celler

Flette celler

 1. Markér to eller flere tilgrænsende celler, du vil flette.

  Vigtigt: Kontrollér, at de data, du vil have vist i den flettede celle, findes i cellen øverst til venstre. Alle data i de andre celler, der flettes, bliver slettet. Hvis du vil bevare data fra de andre celler, skal du kopiere dem til et andet sted i regnearket, før du udfører fletningen.

 2. På fanen Hjem skal du vælge Flet og centrer.

  På fanen Hjem skal du vælge Flet og centrer.

Tip!: 

 • Hvis Flet og centrer er nedtonet, skal du kontrollere, at du ikke redigerer en celle, og at de celler, du vil flette, ikke er formateret som en Excel-tabel. Celler, der er formateret som en tabel, har som regel skiftende nedtonede rækker og filtre på kolonneoverskrifterne.

 • Hvis du vil flette celler uden centrering, skal du klikke på pilen ud for Flet og centrer og derefter klikke på Flet på tværs eller Flet celler.

 • Hvis du fortryder, kan du altid opdele de celler, du flettede.

Opdele tekst til forskellige celler

Du kan tage teksten i én eller flere celler og sprede dem på tværs af flere celler. Dette er det modsatte af sammenføjning, hvor du kan kombinere tekst fra to eller flere celler i én celle. Hvis du f.eks. har en kolonne med fulde navne, kan du opdele denne kolonne i separate fornavns- og efternavnskolonner, som det ses her:

Før og efter opdeling af tekst til forskellige kolonner

Gå til Data> Tekst til kolonner, hvorefter guiden fører dig gennem processen. Her er en fuld beskrivelse af, hvordan det fungerer:

 1. Markér den celle eller kolonne, som indeholder den tekst, du vil opdele.

  Bemærk: Markér så mange rækker, som du vil, men ikke mere end én kolonne. Sørg for, at der er tilstrækkeligt tomme kolonner til højre, så der ikke overskrives noget der. Hvis du ikke har nok tomme kolonner, skal du tilføje dem.

 2. Klik på Data > Tekst til kolonner.

  Klik på fanen Data og derefter klik på Tekst til kolonner

 3. Det starter Guiden Konverter tekst til kolonner. Klik på Afgrænset > Næste.

 4. Markér Mellemrum, og ryd resten af felterne, eller markér Komma og Mellemrum, hvis din tekst er opdelt sådan (Jensen, Jensine, med et komma og et mellemrum mellem navnene). Du kan få vist dine data i vinduet Datavisning.

  Vælg i trin 2 i guiden, under Afgrænsere, hvordan dine data deles. Under Eksempel kan du få vist et eksempel på dine data

 5. Klik på Næste.

 6. I dette trin vælger du format til dine nye kolonner, eller du kan lade Excel gøre det for dig. Hvis du vil vælge dit eget format, skal du markere det ønskede format, f.eks. Tekst, klikke på den anden kolonne af data i vinduet Datavisning og klikke på det samme format igen. Gentag dette for alle kolonner i visingsvinduet.

  Trin 3 i guiden, indstillingen Tekst markeret

 7. Klik på knappen Knapfladen Skjul dialogboks til højre for Destination for at skjule dialogboksen.

 8. Markér cellerne i din projektmappe, hvor du vil indsætte dine opdelte data. Hvis du f.eks. opdeler et fuld navn i en fornavnskolonne og en efternavnskolonne, skal du vælge det nødvendige antal celler i to tilstødende kolonner.

  Markér de celler, hvor du vil indsætte dine opdelte celler

 9. Klik på knappen Knappen Udvid for at vise dialogboksen, og klik derefter på Udfør.

  Klik på knappen Udvid

Toppen af siden

Fletning af celler er nyttigt, hvis du vil omformatere et regneark. Du kan flette to eller flere tilstødende celler til én celle og nøjes med at vise indholdet af cellen længst til venstre eller den øverste celle fra det oprindelige celle område i den flettet celle. Du kan også kombinere indholdet af flere celler og vise det kombinerede indhold i én celle.

Eksempel på tekst i en flettet celle

Eksempel på tekst i en flettet celle

Når du har flettet celler i et område, kan du muligvis ikke længere sortere området, medmindre du ophæver fletningen af cellerne.

Flette celler

Vigtigt: Kun dataene i den øverste venstre celle i et område af markerede celler forbliver i den flettede celle. Excel sletter data i de andre celler i det markerede område.

 1. Hvis de data, du vil have vist i den flettede celle, ikke er dataene i den øverste venstre celle i det område, du vil flette, skal du kopiere de data, du vil have vist, til den øverste venstre celle.

 2. Markér det celleområde, du vil flette.

  Bemærk: De celler, du vælger, skal grænse op til hinanden.

 3. Klik på Flet under Justering på fanen Startside.

Opdele flettede celler

Du kan kun opdele en flettet celle. Der er andre metoder til at opdele indholdet af en celle eller et celleområde på tværs af andre celler.

 1. Markér den flettede celle.

 2. Peg på Flet, og klik på Ophæv fletning af celler under Justering på fanen Startside.

  Indholdet af den flettede celle vises i den øverste venstre celle i området med opdelte celler.

Kombinere teksten fra flere celler i én celle

Hvis du vil kombinere tekst fra flere celler i én celle, skal du benytte joinoperatoren (&).

 1. Skriv en liste over fornavne i kolonne A i et tomt ark, og skriv derefter en tilsvarende liste med efternavne i de tilstødende celler i kolonne B.

  Skriv for eksempel Jeff i celle A1, og skriv derefter Price i celle B1.

 2. Skriv =A1&" "&B1 i celle C1.

  Formlen kombinerer navnene i celle A1 og celle B1 og adskiller dem med et mellemrum (Jeff Price).

 3. Skriv =B1&", "&A1 i celle D1.

  Formlen kombinerer navnene i celle A1 og celle B1, idet efternavnet anbringes først, og adskiller dem med et komma efterfulgt af et mellemrum (Price, Jeff).

  Bemærkninger: 

  • Du kan bruge anførselstegn (" ") til at medtage eventuel ordret tekst – dvs. tekst, der ikke ændres – i resultatet.

  • Du kan også bruge funktionen SAMMENKÆDNING til at kombinere tekst fra forskellige celler i én celle. Du kan få mere at vide om at bruge denne funktion ved at se Funktionen SAMMENKÆDNING.

Dele indholdet af en celle eller et celleområde på tværs af andre celler

Brug denne metode til at adskille fornavne fra efternavne eller til at adskille statsnavne fra adresser.

Inddel cellernes indhold

Bemærk: Denne fremgangsmåde gælder kun opdeling af indholdet af ikke-flettede celler og fordeling af det opdelte indhold på tværs af andre celler. Det gælder ikke for opdeling af flettede celler.

 1. Markér den celle, det celleområde eller den kolonne med celler, der indeholder de tekstværdier, som du vil dele på tværs af andre celler.

  Sørg for, at der er en tom celle til højre for de markerede celler.

  Bemærk: Et celleområde kan være et vilkårligt antal rækker, men kun én kolonne.

 2. Klik på Tekst til kolonner under Værktøjer på fanen Data.

  Fanen Data, gruppen Værktøjer

 3. Følg instruktionerne i guiden Konvertér tekst til kolonner for at angive, hvordan du vil inddele teksten i kolonner.

  Det første trin i guiden Konverter tekst til kolonner identificerer, om dataene er afgrænset, dvs. adskilt af kommaer, tabulatortegn eller andre tegn. Hvis dine data f.eks. er for- og efternavne (som i forrige billede), genkender guiden Konverter tekst til kolonner dataene som afgrænset (i stedet for formateret med en fast bredde). I det andet trin i guiden vælger du den tegntype, der adskiller dataene. I eksempelbilledet er tegntypen "mellemrum". Det tredje trin viser dig et eksempel på, hvordan dataene vil se ud, når de er opdelt i kolonner.

  Vigtigt: Excel overskriver data til højre for den markerede kolonne, medmindre der er en eller flere tomme kolonner til højre for den markerede kolonne.

Toppen af siden

Fletning af kombinerer to eller flere celler for at oprette en enkelt, større celle. Dette er en god måde at oprette en etiket, der strækker sig over flere kolonner. Hvis du vil flette celler, skal du følge disse trin:

 1. Træk markeringen håndtaget Markeringshåndtag for at markere de celler, du vil flette. For eksempel trække i håndtaget fra celle A1 til celle C1.

 2. Tryk på Flet på din iPad.

  Ophæv fletning af celler

  Tryk på Rediger ikonet Tryk på for at få vist båndet på din iPhone, tryk på Hjem, hvis den ikke allerede er valgt, og tryk derefter på Flet og centrer.

  Kommandoen Flet og centrer

Vigtigt: Kun dataene i den øverste venstre celle i et område af markerede celler forbliver i den flettede celle. Excel sletter data i de andre celler i det markerede område.

Hvis Flet eller Flet og centrer ikke er tilgængelig under fanen Startside, skal du kontrollere, at de celler, du vil flette, ikke inde i en tabel.

Hvis du fortryder, kan du altid opdele de celler, du flettede.

 1. Markér en flette celle.

 2. Tryk flette eller Flet og centrer igen under fanen Startside.

Hvis flette eller Flet og centrer ikke er tilgængelig under fanen Startside, derefter den markerede celle muligvis ikke en flettet celle.

Toppen af siden

Vidste du?

Hvis du ikke har et Office 365-abonnement eller den seneste version af Office, kan du prøve det nu:

Prøv Office 365 eller den seneste version af Excel

Har du et bestemt spørgsmål til en funktion?

Send et spørgsmål i forummet Excel community

Hjælp os med at forbedre Excel

Har du forslag til, hvordan vi kan forbedre den næste version af Excel? Hvis det er tilfældet, skal du gå til emner i Excel User Voice

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×