Fjerne skjulte data og personlige oplysninger ved at undersøge projektmapper

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis du vil dele en elektronisk kopi af en Microsoft Excel-projektmappe, er det en god ide at gennemse projektmappen for skjulte data eller personlige oplysninger, der kan være gemt i selve projektmappen eller i dokumentegenskaberne (metadata). Disse skjulte data kan indeholde oplysninger om din organisation eller om selve projektmappen, som du måske ikke vil dele offentligt. Derfor er det en god ide at fjerne dem, inden projektmappen deles med andre personer.

Dokumentinspektion i Excel kan hjælpe dig med at finde og fjerne skjulte data og personlige oplysninger i dine projektmapper.

Bemærk: Du kan fjerne skjulte data og personlige oplysninger fra projektmapper, du har sendt til andre personer. Hvis projektmappen er gemt som en Delt projektmappe, kan du dog fjerne kommentarer, anmærkninger, dokumentegenskaber og personlige oplysninger. For at fjerne disse oplysninger fra en delt projektmappe, første kopi og deaktivere funktionen delt projektmappe.

I denne artikel

Finde og fjerne skjulte data og personlige oplysninger

Typer af skjulte data og personlige oplysninger

Oplysninger, som kan findes og fjernes med Dokumentinspektion

Oplysninger, som Dokumentinspektion finder, men ikke kan fjerne

Finde og fjerne skjulte data og personlige oplysninger

Du kan bruge funktionen Dokumentinspektion til at finde og fjerne skjulte data og personlige oplysninger i projektmapper. Det er en god ide at køre Dokumentinspektion, inden du giver andre personer adgang til en elektronisk kopi af en projektmappe, f.eks. i form af en vedhæftet fil i en mail.

 1. Åbn den projektmappe, som du vil undersøge for skjulte data og personlige oplysninger.

 2. Klik på Filer > Gem som, og skriv et andet navn i feltet Filnavn for at gemme en kopi af den oprindelige projektmappe.

  Vigtigt: Det er en god ide at køre Dokumentinspektion på en kopi af den oprindelige projektmappe, da det ikke altid er muligt at gendanne de data, som fjernes med Dokumentinspektion.

 3. Klik på Filer > Oplysninger i kopien af din oprindelige projektmappe.

 4. Klik på Søg efter problemer, og klik derefter på Undersøg dokument.

 5. I feltet Dokumentinspektion skal du markere felterne for typerne af skjult indhold, der skal kontrolleres. Få vist oplysninger Dokumentinspektion finder og fjerner kan finde flere oplysninger om de enkelte inspektioner

 6. Klik på Undersøg.

 7. Gennemse resultaterne af undersøgelsen i feltet Dokumentinspektion.

 8. Klik på Fjern alle ud for resultaterne for de typer af skjult indhold, som du vil fjerne fra dokumentet.

  Vigtigt: 

  • Hvis du fjerner skjult indhold fra projektmappen, er det ikke sikkert, at du kan gendanne indholdet ved at klikke på Fortryd.

  • Hvis du fjerner skjulte rækker, kolonner eller regneark, der indeholder data, bliver resultaterne af beregninger og formularer i projektmappen muligvis ændret. Hvis du ikke er klar over, hvilke oplysninger de skjulte rækker, kolonner eller regneark indeholder, skal du lukke Dokumentinspektion, vise de skjulte rækker, kolonner eller regneark og derefter gennemse indholdet.

  • Inspektionsværktøjerne til Kommentarer og anmærkninger, Dokumentegenskaber og personlige oplysninger samt Sidehoveder og sidefødder kan ikke bruges i en projektmappe, der er gemt som en delt projektmappe (Gennemse > Del projektmappe). Det skyldes, at der bruges personlige oplysninger i delte projektmapper, så forskellige personer kan samarbejde om den samme projektmappe. Hvis du vil fjerne disse oplysninger fra en delt projektmappe, kan du kopiere projektmappen og derefter ophæve delingen af den. Hvis du vil ophæve delingen af en projektmappe, skal du klikke på Gennemse > Del projektmappe og fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Tillad, at flere brugere kan foretage ændringer samtidig.

   Bemærk: Ophævelse af deling er ikke tilgængelig i Microsoft Excel Starter 2010. Du skal bruge den fulde version af Excel for at ophæve deling.

  • Hvis du vil fjerne skjulte data og personlige oplysninger fra regneark, du gemmer i OpenDocument Spreadsheet-formatet (.ods), skal du køre Dokumentinspektion, hver gang du gemmer regnearket i dette format.

Toppen af siden

Typer af skjulte data og personlige oplysninger

Der kan gemmes forskellige typer skjulte data og personlige oplysninger i en Excel-projektmappe. Disse oplysninger er muligvis ikke umiddelbart synlige, når projektmappen vises i Excel, men andre personer kan måske være i stand til at få vist og hente oplysningerne.

Skjulte oplysninger kan være data, som føjes til en projektmappe i Excel, så du kan samarbejde med andre personer om projektmappen. Det kan også være oplysninger, som du bevidst har valgt at skjule.

Her er f.eks. nogle af de elementer, der kan være kilden til skjulte data og personlige oplysninger i dine projektmapper:

 • Kommentarer og håndskrevne anmærkninger     Hvis du opretter projektmappen i samarbejde med andre, kan den indeholde f.eks. kommentarer og håndskrevne anmærkninger. Disse oplysninger gør det muligt at se navnene på de personer, der har arbejdet med projektmappen, kommentarer fra korrekturlæsere og de ændringer, der er udført i projektmappen.

 • Dokumentegenskaber og personlige oplysninger     Dokumentegenskaber, også kaldet metadata, er oplysninger om din projektmappe, f.eks. Dokumentegenskaber også indeholder oplysninger, der automatisk vedligeholdes af Office-programmer, som navnet på den person, der senest har gemt en projektmappe, den dato, når et dokument er blevet oprettet, samt dokument placering (Excel 2013 eller nyere). Hvis du har brugt bestemte funktioner, kan dokumentet også indeholder flere typer af personlige oplysninger (PII), som mailbrevhoveder, send til gennemsyn oplysninger, distributionslister, printeregenskaber (for eksempel printersti og sikker udskrive adgangskode) og oplysninger om filstien til udgivelse af websider.

 • Sidehoveder og sidefødder     Projektmapper kan indeholde oplysninger i sidehoveder og sidefødder.

 • Skjulte rækker, kolonner og regneark    Projektmapper kan have rækker, kolonner og hele regneark, der er skjulte. Hvis du distribuerer en kopi af en projektmappe, der har skjulte rækker, kolonner eller regneark, kan andre personer få vist dem for at få vist de skjulte data.

 • Egenskaber for dokumentserver     Projektmapper, der gemmes på en dokumentstyringsserver, f.eks. et dokumentarbejdsområde eller et bibliotek, der er baseret på Microsoft Windows SharePoint Services, kan indeholde yderligere dokumentegenskaber eller oplysninger, der er relateret til denne serverplacering.

 • Brugerdefinerede XML-data     Projektmapper kan have brugerdefinerede XML-data, der ikke er synlige i selve dokumentet. Funktionen Dokumentinspektion kan finde og fjerne disse XML-data.

 • Usynligt indhold    Projektmapper kan have objekter, der ikke er synlige, fordi de er formateret som usynlige.

 • Eksterne links    Projektmapper kan have links til data i andre projektmapper (eksterne links). Navnene på de regneark, der indeholder disse data, gemmes derefter med projektmapperne, men er muligvis ikke synlige.

 • Integrerede filer eller objekter    Projektmapper kan have integrerede filer (f.eks. et Office- eller Tekstdokument) eller integrerede objekter (f.eks. et diagram eller en ligning), som kan have data, der ikke er synlige.

 • Makroer af VBA-kode    Projektmapper kan oprette makroer, VBA-moduler, COM- eller ActiveX-objekter, brugerformularer eller brugerdefinerede funktioner, der kan indeholde skjulte data.

 • Elementer, der kan have cachelagrede data    Projektmapper kan have cachelagrede data for pivottabeller, pivotdiagrammer, udsnitsværktøjer, tidslinjer og kubeformler, der måske ikke er synlige.

 • Excel-undersøgelser    Projektmapper kan have skjulte spørgsmål til Excel-undersøgelser, som blev indtastet i Excel Online og gemt sammen med projektmappen, men ikke er synlige der.

 • Scenariestyringsscenarier    Projektmapper kan have scenarier, som blev defineret ved hjælp af Scenariestyring. Disse scenarier kan indeholde cachelagrede eller skjulte data.

 • Filtre    Projektmapper kan have aktive autofiltre eller tabelfiltre, der kan medføre, at cachelagrede eller skjulte data skal gemmes sammen med projektmappen.

 • Skjulte navne    Projektmapper kan have skjulte navne, der kan være kilden til skjulte data.

Oplysninger, som kan findes og fjernes med Dokumentinspektion

Funktionen Dokumentinspektion i Excel viser elementer, den registrerer for at hjælpe dig med at finde og fjerne de skjulte data og personlige oplysninger, som findes specifikt i Excel-projektmapper. I følgende tabel vises de typer skjulte data og personlige oplysninger, Dokumentinspektion kan finde og fjerne fra projektmapperne.

Bemærkninger: 

 • Ikke alle Excel-funktioner, der er angivet i tabellen, understøttes i Microsoft Excel Starter 2010. Du kan få flere oplysninger om de funktioner, der findes i Excel Starter, i Support til funktioner i Excel Starter.

 • Hvis din organisation har tilføjet brugerdefinerede inspektionsmoduler til Dokumentinspektion, får du muligvis vist andre typer oplysninger.

For disse elementer:

Dokumentinspektion finder og fjerner:

Kommentarer og anmærkninger

 • Kommentarer

 • Håndskrevne anmærkninger

Bemærk: I Excel Starter 2010 fjerner Dokumentinspektion kun anmærkninger.

Dokumentegenskaber og personlige oplysninger

 • Dokumentegenskaber, herunder oplysninger fra fanerne Dokumentinfo, Statistik og Brugerdefineret i dialogboksen Dokumentegenskaber

 • (Excel 2013 eller nyere) Dokumentets placering, når du klikker på Fjern alle eksisterende dokumentplacering der ryddes op fra filen. Dokumentets placering ikke tilføjede tilbage til filen under lagring, indtil du lukker Excel 2013 eller nyere og genåbne filen igen.

 • Mailbrevhoveder

 • Distributionslister

 • Send-til-gennemsyn-oplysninger

 • Egenskaber for dokumentserver

 • Politikoplysninger om dokumentstyring

 • Oplysninger om indholdstype

 • Brugernavn

 • Oplysninger om printersti

 • Scenariekommentarer

 • Filsti til udgivelse af websider

 • Kommentarer til angivne navne og tabelnavne

 • Inaktive eksterne dataforbindelser

Sidehoveder og sidefødder

 • Oplysninger i sidehoveder i regneark

 • Oplysninger i sidefødder i regneark

Skjulte rækker og kolonner

 • Skjulte rækker

 • Skjulte kolonner, der indeholder data

  Bemærkninger: 

  • Hvis projektmappen indeholder skjulte kolonner uden data, og disse kolonner er placeret mellem kolonner med data, bliver de tomme, skjulte kolonner også fundet og fjernet.

  • Hvis de skjulte rækker eller kolonner i projektmappen indeholder data, bliver resultaterne af beregninger eller formularer i projektmappen muligvis ændret, når du fjerner disse rækker eller kolonner. Hvis du ikke er klar over, hvilke oplysninger de skjulte rækker eller kolonner indeholder, skal du lukke Dokumentinspektion, vise de skjulte rækker eller kolonner og derefter gennemse indholdet.

  • Dokumentinspektion registrerer ikke figurer, diagrammer, kontrolelementer, Microsoft ActiveX-objekter, billeder eller SmartArt-grafik, der findes i skjulte kolonner.

  • Skjulte rækker eller skjulte kolonner fjernes ikke, hvis de er en del af en tabeloverskrift, listen sidehoved eller en pivottabel. Disse rækker og kolonner vises igen.

Skjulte regneark

 • Skjulte regneark

  Bemærk: Hvis de skjulte regneark i projektmappen indeholder data, bliver resultaterne af beregninger eller formularer i projektmappen muligvis ændret, når du fjerner disse regneark. Hvis du ikke er klar over, hvilke oplysninger de skjulte regneark indeholder, skal du lukke Dokumentinspektion, vise de skjulte regneark og derefter gennemse indholdet.

Brugerdefinerede XML-data

 • Brugerdefinerede XML-data, der kan være gemt i en projektmappe

Usynligt indhold

 • Objekter, der ikke er synlige, fordi de er formateret som usynlige

  Bemærk: Dokumentinspektion registrerer ikke objekter, der er dækket af andre objekter.

Oplysninger, som Dokumentinspektion finder, men ikke kan fjerne

Dokumentinspektion registrerer følgende elementer, som måske har data, der ikke er synlige i din projektmappe. Det kan ikke fjerne disse elementer for dig, fordi det kan medføre, at projektmappen ikke fungerer korrekt. Du kan undersøge hvert element, som er fundet, og finde ud af, om du vil fjerne det manuelt eller erstatte det med et element, som ikke har skjulte data, f.eks. et statisk billede.

For disse elementer:

Dokumentinspektion finder:

Eksterne links

Links til data i andre projektmapper. Navnene på de regneark, der indeholder de data, der gemmes sammen med din projektmappe, men ikke er synlige der. Eksterne links omfatter eksterne referencer, der anvendes i:

 • Regnearksceller

 • Navne

 • Objekter, f.eks. tekstfelter eller figurer

 • Diagramtitler

 • Diagramdataserier

Integrerede filer eller objekter

Integrerede filer (f.eks. et Office- eller tekstdokument) eller integrerede objekter (f.eks. et diagram eller en ligning), som kunne have data, der ikke er synlige i din projektmappe. Her er nogle eksempler på nogle objekttyper:

 • Bitmapbilledobjekter

 • Microsoft Equation 3.0-objekter

 • Microsoft Graph Chart-objekter

 • Microsoft PowerPoint-præsentationsobjekter

 • Microsoft Visio-tegningsobjekter

 • Microsoft Word-dokumentobjekter

 • OpenDocument-tekstobjekter

Makroer af VBA-kode

Makro eller VBA-elementer, der kan have skjulte data i din projektmappe. Dette omfatter:

 • Makroer, herunder Excel 4.0-makroark (XLM)

 • VBA-moduler

 • COM- eller ActiveX-objekter

 • Brugerformularer, herunder Excel 5.0-formularer

 • Brugerdefinerede funktioner

BI-funktioner med cachelagrede data

BI-funktioner, der muligvis har cachelagrede data, der er gemt sammen med projektmappen, måske med data, der ikke er synlige. Dokumentinspektion søger efter følgende elementer, som kunne have PivotCache, SlicerCache eller kubeformelcache:

 • Pivottabeller og pivotdiagrammer

 • Udsnitsværktøjer og tidslinjer

 • Kubeformler

Excel-undersøgelser

Spørgsmål til Excel-undersøgelser, der blev oprettet i Excel Online og gemt sammen med projektmappen uden at være synlige der.

Scenariestyringsscenarier

Scenarier, der defineres med Scenariestyring, og som kan medføre cachelagrede eller skjulte data, der skal gemmes sammen med projektmappen.

Filtre

Filtre, der kan være årsag til cachelagret eller skjulte data i din projektmappe. Dokumentinspektion søger efter autofiltre og tabelfiltre, der er anvendt til dine data.

Skjulte navne

Skjulte navne, der kan lagre skjulte data i projektmappen.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×