Fjerne skjulte data og personlige oplysninger ved at undersøge dokumenter

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når du deler en elektronisk kopi af visse Office-dokumenter med kunder eller kolleger, er det en god ide at gennemse dokumentet for skjulte data og personlige oplysninger. Du kan fjerne disse skjulte data, før du deler dokumentet med andre personer. Funktionen Dokumentinspektion i Word, Excel, PowerPoint eller Visio kan hjælpe dig med at finde og fjerne skjulte data og personlige oplysninger i dokumenter, som du planlægger at dele.

Skjulte oplysninger kan være:

 • skjulte data eller personlige oplysninger, som du ikke vil dele i Word dokumenter

 • data Excel føjer til en projektmappe, når du samarbejder med andre personer

 • skjulte data eller personlige oplysninger i en PowerPoint, der kan være gemt i præsentationen eller dens metadata

 • dokumentegenskaber oplysninger og filer i Visio dokumenter

Bemærk: Medmindre du sender dokumentet til Microsoft, har Microsoft ikke adgang til oplysninger fra dokumentet.

I denne artikel beskrives de typer oplysninger, der er typisk gemt i Office dokumenter, så du kan bestemme, hvad du skal holde og hvad der skal fjernes i dokumentet eller metadata. Der er nogle oplysninger, der ikke kan fjerne Dokumentinspektion, forklares i de tabeller, som afspilles til flere oplysninger om Word, Excel og PowerPoint.

En elektronisk kopi af et Word dokument, du deler med klienter eller kollegaer ofte indeholder skjulte data og personlige oplysninger, der er gemt i selve dokumentet eller i dokumentegenskaber eller metadata.

Tip: Hvis du kun vil ikke udskrive kommentarerne, gå til filer > Udskriv, klik på Udskriv alle sider og fjerne markeringen Udskrive markering.

Typer af skjulte data og personlige oplysninger

Word dokumenter kan indeholde følgende typer skjulte data og personlige oplysninger:

 • Kommentarer, korrekturmærker fra registrerede ændringer, versioner og håndskrevne anmærkninger     Hvis du har samarbejder med andre personer til at oprette dit dokument, kan dokumentet kan indeholde elementer som korrekturmærker fra registrerede ændringer, kommentarer, håndskrevne anmærkninger eller versioner. Disse oplysninger kan aktivere andre til at få vist navnene på de personer, der arbejdes i dit dokument, kommentarer fra korrekturlæsere, og ændringer, der er foretaget til dokumentet, ting, som du ikke muligvis vil dele uden for dit team.

 • Dokumentegenskaber og personlige oplysninger     Dokumentegenskaber eller metadata, er oplysninger om dokumentet, f.eks. Dokumentegenskaber er også oplysninger, der automatisk vedligeholdes af Office programmer, som navnet på den person, der senest har gemt et dokument og dato for oprettelse af et dokument. Hvis du har brugt bestemte funktioner, kan dokumentet også indeholder flere typer af personlige oplysninger (PII), som e-mail-brevhoveder, send til gennemsyn oplysninger, distributionslister og navne.

 • Sidehoveder, sidefødder og vandmærker   Word dokumenter kan indeholde oplysninger i sidehoveder og sidefødder. Desuden kan du muligvis har tilføjet et vandmærke til dokumentet Word. 

 • Skjult tekst   Word dokumenter kan indeholde tekst, der er formateret som skjult tekst. Hvis du ikke ved, om dokumentet indeholder skjult tekst, kan du bruge Dokumentinspektion til at søge efter den. 

 • Dokumentserver     Hvis dokumentet blev gemt til en placering på et dokument indholdsstyringsserver, som et websted til dokumentarbejdsområde eller et bibliotek, der er baseret på Windows SharePoint Services, kan dokumentet indeholder flere dokumentegenskaber eller oplysninger i forbindelse med denne serverplacering.

 • Brugerdefineret XML-data     Dokumenter kan indeholde brugerdefinerede XML-data, der ikke er synlige i selve dokumentet. Dokumentinspektion kan finde og fjerne denne XML-data.

Finde og fjerne skjulte data og personlige oplysninger med Dokumentinspektion

Du kan bruge Dokumentinspektion til at finde og fjerne skjulte data og personlige oplysninger i Word dokumenter. Det er en god ide at bruge Dokumentinspektion, før du deler en elektronisk kopi af dokumentet Word, f.eks i en vedhæftet fil.

Vigtigt: Det anbefales, at du bruger Dokumentinspektion på en kopi af det oprindelige dokument, fordi det ikke altid er muligt at gendanne de data, der fjerner Dokumentinspektion.

 1. Åbn det Word dokument, du vil undersøge for skjulte data og personlige oplysninger.

 2. Klik på fanen Filer, klik på Gem som, og skriv derefter et navn i feltet Filnavn for at gemme en kopi af det oprindelige dokument.

  Bemærk: I Word 2007: Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , klik på Gem som, og skriv derefter et navn i feltet filnavn for at gemme en kopi af det oprindelige dokument.

 3. Klik på fanen Filer i kopien af det oprindelige dokument, og klik derefter på Oplysninger.

  I Word 2007: I kopien af det oprindelige dokument, skal du klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , peg på Forbered, og klik derefter på Undersøg dokument. Gå videre til trin 4, og gå videre til trin 5.

 4. Klik på Kontrollér, om der er problemer, og derefter på Undersøg dokument.

 5. Markér afkrydsningsfelterne for de typer af skjult indhold, der skal undersøges, i dialogboksen Dokumentinspektion.

 6. Klik på Undersøg.

 7. Gennemse resultaterne af undersøgelsen i dialogboksen Dokumentinspektion.

 8. Klik på Fjern alle ud for resultaterne for de typer af skjult indhold, som du vil fjerne fra dokumentet.

  Vigtigt: 

  • Hvis du fjerner skjult indhold fra dokumentet, er det ikke sikkert, at du kan gendanne indholdet ved at klikke på Fortryd.

  • Hvis du vil fjerne skjulte data og personlige oplysninger fra dokumenter, som du gemmer i formatet OpenDocument-tekst (.odt), skal du køre Dokumentinspektion hver gang du gemmer dokumentet i dette format.

Hvad Dokumentinspektion finder og fjerner i Word-dokumenter

I Word viser Dokumentinspektion flere forskellige inspektioner, så du kan finde og fjerne skjulte data og personlige oplysninger, der er specifikke for Word dokumenter. Gennemse den følgende tabel til en liste over de forskellige typer skjulte data og personlige oplysninger, som kan findes og fjernes fra Word dokumenter med Dokumentinspektion.

Bemærkninger: 

 • Hvis din organisation har tilpasset Dokumentinspektion ved at tilføje inspektionsmoduler, kan du muligvis kontrollere dokumenterne for andre typer oplysninger.

 • Hvis du bruger Microsoft Word Starter 2010, understøttes ikke alle de funktioner, der er angivet for Word i Word Starter. Du kan finde flere oplysninger om de tilgængelige funktioner i Word Starter, Word Starter funktion understøtter.

Inspektion

Finder og fjerner

Kommentarer, ændringer, versioner og anmærkninger

Bemærk: I Word Starter 2010 fjerner Dokumentinspektion kun versioner og anmærkninger.

 • Kommentarer

 • Korrekturmærker fra registrerede ændringer

 • Oplysninger om dokumentversion

 • Håndskrevne anmærkninger

Dokumentegenskaber og personlige oplysninger

 • Dokumentegenskaber, herunder oplysninger fra fanerne Dokumentinfo, Statistik og Brugerdefineret i dialogboksen Dokumentegenskaber

 • E-mail-brevhoveder

 • Distributionslister

 • Send-til-gennemsyn-oplysninger

 • Egenskaber for dokumentserver

 • Politikoplysninger om dokumentstyring

 • Oplysninger om indholdstype

 • Oplysninger om databindingskæder for databundne felter (sidste værdi konverteres til tekst)

 • Brugernavn

 • Skabelonnavn

Sidehoveder, sidefødder og vandmærker

 • Oplysninger i dokumentsidehoveder

 • Oplysninger i dokumentsidefødder

 • Vandmærker

Skjult tekst

Tekst, der er formateret som skjult tekst (en skrifttypeeffekt, der vælges i dialogboksen Skrifttype)

Bemærk: Inspektionsværktøjet kan ikke registrere tekst, der er skjult ved hjælp af andre metoder (f.eks. hvid tekst på en hvid baggrund).

Brugerdefinerede XML-data

 • Brugerdefinerede XML-data, der kan være gemt i et dokument

Usynligt indhold

Objekter, der ikke er synlige, fordi de er formateret som usynlige.

Bemærk: Dette inspektionsværktøj kan ikke bruges til at registrere objekter, der er dækket af andre objekter.

Når du deler en elektronisk kopi af en Excel projektmappe, skal du kontrollere, at du gennemser projektmappen for skjulte data eller personlige oplysninger, som kan være gemt i selve projektmappen eller dens dokumentegenskaber (metadata).

Dokumentinspektion i Excel kan hjælpe dig med at finde og fjerne skjulte data og personlige oplysninger i dine projektmapper.

Bemærk: Selvom du kan fjerne skjulte data og personlige oplysninger fra projektmapper, du har sendt til andre personer, hvis Excel projektmappen er gemt som en Delt projektmappe, kan ikke du fjerne kommentarer, anmærkninger, dokumentegenskaber og personlige oplysninger. For at fjerne disse oplysninger fra en delt projektmappe, første kopi og deaktivere funktionen delt projektmappe.

Finde og fjerne skjulte data og personlige oplysninger

Dokumentinspektion hjælper dig med at finde og fjerne skjulte data og personlige oplysninger i Excel projektmapper. Det er en god ide at bruge Dokumentinspektion, før du deler en elektronisk kopi af din projektmappe, som i en vedhæftet fil i mail.

 1. Åbn den projektmappe, som du vil undersøge for skjulte data og personlige oplysninger.

 2. Klik på Filer > Gem som, og skriv et andet navn i feltet Filnavn for at gemme en kopi af den oprindelige projektmappe.

  Vigtigt: Det er en god ide at brugeDokumentinspektion på en kopi af den oprindelige projektmappe i Excel, da det ikke altid er muligt at gendanne de data, som Dokumentinspektion fjernes.

 3. Klik på Filer > Oplysninger i kopien af din oprindelige projektmappe.

 4. Klik på Kontrollér, om der er problemer, og derefter på Undersøg dokument.

 5. I feltet Dokumentinspektion skal du markere felterne for typerne af skjult indhold, der skal kontrolleres. Få vist oplysninger Dokumentinspektion finder og fjerner kan finde flere oplysninger om de enkelte inspektioner

 6. Klik på Undersøg.

 7. Gennemse resultaterne af undersøgelsen i feltet Dokumentinspektion.

 8. Klik på Fjern alle ud for resultaterne for de typer af skjult indhold, som du vil fjerne fra dokumentet.

  Vigtigt: 

  • Hvis du fjerner skjult indhold fra projektmappen, er det ikke sikkert, at du kan gendanne indholdet ved at klikke på Fortryd.

  • Hvis du fjerner skjulte rækker, kolonner eller regneark, der indeholder data, kan du ændre resultaterne af beregninger eller formler i projektmappen. Hvis du ikke ved, hvilke oplysninger de skjulte rækker, kolonner eller hele regneark indeholder, Luk Dokumentinspektion, få vist den skjulte rækker, kolonner eller regneark og derefter gennemse indholdet.

  • Inspektionsværktøjerne til Kommentarer og anmærkninger, Dokumentegenskaber og personlige oplysninger samt Sidehoveder og sidefødder kan ikke bruges i en projektmappe, der er gemt som en delt projektmappe (Gennemse > Del projektmappe). Det skyldes, at der bruges personlige oplysninger i delte projektmapper, så forskellige personer kan samarbejde om den samme projektmappe. Hvis du vil fjerne disse oplysninger fra en delt projektmappe, kan du kopiere projektmappen og derefter ophæve delingen af den. Hvis du vil ophæve delingen af en projektmappe, skal du klikke på Gennemse > Del projektmappe og fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Tillad, at flere brugere kan foretage ændringer samtidig.

   Bemærk: Annullering af Deling af er ikke tilgængelig i Microsoft Excel Starter 2010. Hvis du vil delingen, skal du bruge den fulde version af Excel.

  • Hvis du vil fjerne skjulte data og personlige oplysninger fra regneark, du gemmer i OpenDocument-regnearksformatet (.ods), skal du køre Dokumentinspektion, hver gang du gemmer regnearket i dette format.

Typer af skjulte data og personlige oplysninger i Excel

Dette er nogle af de elementer, der kan være kilden til skjulte data og personlige oplysninger i dine Excel projektmapper:

 • Kommentarer og håndskrevne anmærkninger     Projektmappen kan indeholde elementer som kommentarer eller håndskrevne anmærkninger, hvis du samarbejder med andre personer til at oprette din projektmappe. Disse oplysninger kan lade andre se navnene på de personer, der arbejdes i din projektmappe, kommentarer fra korrekturlæsere, og ændringer, der er foretaget i din projektmappe.

 • Dokumentegenskaber og personlige oplysninger     Egenskaber for metadata eller et dokument i Excel, ligesom i andre Office apps omfatter detaljer, f.eks. Office opdaterer automatisk navnet på den person, der senest har gemt en projektmappe, datoen, når et dokument er blevet oprettet, og dokument placering (Excel 2013 eller nyere versioner). Der kan være flere typer af personlige oplysninger (PII), som mailbrevhoveder, send til gennemsyn oplysninger, distributionslister, printeregenskaber (for eksempel printersti og sikker udskrive adgangskode) og oplysninger om filstien til publicering Websider.

 • Sidehoveder og sidefødder     Projektmapper kan indeholde oplysninger i sidehoveder og sidefødder.

 • Skjulte rækker, kolonner og regneark    Projektmapper kan have rækker, kolonner og hele regneark, der er skjulte. Hvis du distribuerer en kopi af en projektmappe, der har skjulte rækker, kolonner eller regneark, kan andre personer få vist dem for at få vist de skjulte data.

 • Dokumentserver     Projektmapper, der er gemt til en placering på indholdsstyringsserver et dokument, som et websted til dokumentarbejdsområde eller et bibliotek, der er baseret på Windows SharePoint Services, kan indeholde flere dokumentegenskaber eller oplysninger, der er relateret til serverplaceringen.

 • Brugerdefineret XML-data     Projektmapper kan have brugerdefinerede XML-data, der ikke er synlige i selve dokumentet. Dokumentinspektion kan finde og fjerne denne XML-data.

 • Usynligt indhold    Projektmapper kan have objekter, der ikke er synlige, fordi de er formateret som usynlige.

 • Eksterne links    Projektmapper kan have links til data i andre projektmapper (eksterne links). Navnene på de regneark, der indeholder disse data, gemmes derefter med projektmapperne, men er muligvis ikke synlige.

 • Integrerede filer eller objekter    Projektmapper kan have integrerede filer (f.eks. et Office- eller Tekstdokument) eller integrerede objekter (f.eks. et diagram eller en ligning), som kan have data, der ikke er synlige.

 • Makroer af VBA-kode    Projektmapper kan oprette makroer, VBA-moduler, COM- eller ActiveX-objekter, brugerformularer eller brugerdefinerede funktioner, der kan indeholde skjulte data.

 • Elementer, der kan have cachelagrede data    Projektmapper kan have cachelagrede data for pivottabeller, pivotdiagrammer, udsnitsværktøjer, tidslinjer og kubeformler, der måske ikke er synlige.

 • Excel-undersøgelser    Projektmapper kan have skjulte spørgsmål Excel undersøgelser, som blev angivet i Excel Online og gemt sammen med projektmappen, men er ikke synlige der.

 • Scenariestyringsscenarier    Projektmapper kan have scenarier, som blev defineret ved hjælp af Scenariestyring. Disse scenarier kan indeholde cachelagrede eller skjulte data.

 • Filtre    Projektmapper kan have aktive autofiltre eller tabelfiltre, der kan medføre, at cachelagrede eller skjulte data skal gemmes sammen med projektmappen.

 • Skjulte navne    Projektmapper kan have skjulte navne, der kan være kilden til skjulte data.

Hvad Dokumentinspektion finder og fjerner i Excel-dokumenter

Dokumentinspektion viser elementer, der registreres for at hjælpe dig med at finde og fjerne skjulte data og personlige oplysninger, der er specifikke for Excel projektmapper. Den følgende tabel viser typerne skjulte data og personlige oplysninger Dokumentinspektion kan finde og fjerne fra projektmapperne.

Bemærkninger: 

 • Ikke alle de Excel l funktioner, der er angivet i tabellen der understøttes i Microsoft Excel Starter 2010. Du kan finde flere oplysninger om de tilgængelige funktioner i Excel Starter, Excel Starter funktion understøtter.

 • Hvis din organisation har tilføjet brugerdefinerede inspektionsmoduler til Dokumentinspektion, kan du muligvis vist andre typer oplysninger.

For disse elementer:

Dokumentinspektion finder og fjerner:

Kommentarer og anmærkninger

 • Kommentarer

 • Håndskrevne anmærkninger

Bemærk: I Excel Starter 2010 fjerner Dokumentinspektion kun anmærkninger.

Dokumentegenskaber og personlige oplysninger

 • Dokumentegenskaber, herunder oplysninger fra fanerne Dokumentinfo, Statistik og Brugerdefineret i dialogboksen Dokumentegenskaber

 • (Excel 2013 eller nyere versioner) Dokumentets placering, når du klikker på Fjern alle eksisterende dokumentplacering der ryddes op fra filen. Dokumentets placering ikke tilføjede tilbage til filen under lagring, indtil du lukker Excel 2013 eller nyere og genåbne filen igen.

 • Mailbrevhoveder

 • Distributionslister

 • Send-til-gennemsyn-oplysninger

 • Egenskaber for dokumentserver

 • Politikoplysninger om dokumentstyring

 • Oplysninger om indholdstype

 • Brugernavn

 • Oplysninger om printersti

 • Scenariekommentarer

 • Filsti til udgivelse af websider

 • Kommentarer til angivne navne og tabelnavne

 • Inaktive eksterne dataforbindelser

Sidehoveder og sidefødder

 • Oplysninger i sidehoveder i regneark

 • Oplysninger i sidefødder i regneark

Skjulte rækker og kolonner

 • Skjulte rækker

 • Skjulte kolonner, der indeholder data

  Bemærkninger: 

  • Hvis projektmappen indeholder skjulte kolonner uden data, og disse kolonner er placeret mellem kolonner med data, bliver de tomme, skjulte kolonner også fundet og fjernet.

  • Hvis de skjulte rækker eller kolonner i din projektmappe indeholder data, kan du ændre resultaterne af beregninger eller formler i projektmappen ved at fjerne dem. Hvis du ikke ved, hvilke oplysninger de skjulte rækker eller kolonner indeholder, Luk Dokumentinspektion, få vist den skjulte rækker eller kolonner, og derefter gennemse indholdet.

  • Dokumentinspektion registrerer ikke figurer, diagrammer, kontrolelementer, Microsoft ActiveX-objekter og objekter, billeder eller SmartArt-grafik, der findes i skjulte kolonner.

  • Skjulte rækker eller skjulte kolonner fjernes ikke, hvis de er en del af en tabeloverskrift, listen sidehoved eller en pivottabel. Disse rækker og kolonner vises igen.

Skjulte regneark

Skjulte regneark

Bemærk: Hvis de skjulte regneark i projektmappen indeholder data, kan du ændre resultaterne af beregninger eller formler i projektmappen ved at fjerne dem. Hvis du ikke ved, hvilke oplysninger, der indeholder de skjulte regneark, lukke Dokumentinspektion, vise de skjulte regneark og derefter gennemse indholdet.

Brugerdefinerede XML-data

Brugerdefinerede XML-data, der kan være gemt i en projektmappe

Usynligt indhold

Objekter, der ikke er synlige, fordi de er formateret som usynlige

Bemærk: Dokumentinspektion registrerer ikke objekter, der er dækket af andre objekter.

Oplysninger, som Dokumentinspektion finder, men ikke kan fjerne

Dokumentinspektion registrerer følgende elementer, der har data, som ikke vises i din projektmappe. Det kan ikke fjerne disse elementer for dig, da det kan medføre, at projektmapper kan ikke fungere korrekt. Du kan undersøge hvert element, der er fundet og finde ud af, om du vil fjerne det manuelt eller erstatte den med et element, der ikke har skjulte data, som et statisk billede.

For disse elementer:

Dokumentinspektion finder:

Eksterne links

Links til data i andre projektmapper. Navnene på de regneark, der indeholder de data, der gemmes sammen med din projektmappe, men ikke er synlige der. Eksterne links omfatter eksterne referencer, der anvendes i:

 • Regnearksceller

 • Navne

 • Objekter, f.eks. tekstfelter eller figurer

 • Diagramtitler

 • Diagramdataserier

Integrerede filer eller objekter

Integrerede filer (som en Office eller dokument) eller integrerede objekter (som et diagram eller en ligning), som kan have data, som ikke vises i din projektmappe. Her er eksempler på nogle objekttyper:

 • Bitmapbilledobjekter

 • Microsoft Equation 3.0-objekter

 • Microsoft Graph Chart-objekter

 • PowerPoint-Præsentationsobjekter

 • Visio Tegneobjekter

 • Word Dokumentobjekter

 • OpenDocument-tekstobjekter

Makroer af VBA-kode

Makro eller VBA-elementer, der kan have skjulte data i din projektmappe. Dette omfatter:

 • Makroer, herunder Excel 4.0-makroark (XLM)

 • VBA-moduler

 • COM- eller ActiveX-objekter

 • Brugerformularer, herunder Excel 5.0-formularer

 • Brugerdefinerede funktioner

BI-funktioner med cachelagrede data

BI-funktioner, der kan have cachelagrede data, der gemmes sammen med projektmappen, som muligvis indeholder data, der ikke er synlig. Dokumentinspektion Kontroller for følgende elementer, der kan være PivotCache, SlicerCache, eller formel cache-kube:

 • Pivottabeller og pivotdiagrammer

 • Udsnitsværktøjer og tidslinjer

 • Kubeformler

Excel-undersøgelser

Excel Undersøgelsesspørgsmål, der blev oprettet i Excel Online og gemt sammen med projektmappen uden at være synlige der.

Scenariestyringsscenarier

Scenarier, der defineres med Scenariestyring, og som kan medføre cachelagrede eller skjulte data, der skal gemmes sammen med projektmappen.

Filtre

Filtre, der kan være årsag til cachelagrede eller skjulte data i projektmappen. Dokumentinspektion kontrollerer, om autofiltre og tabelfiltre, der er anvendt til dine data.

Skjulte navne

Skjulte navne, der kan lagre skjulte data i projektmappen.

Du kan finde og fjerne skjulte oplysninger i dine PowerPoint præsentationer ved hjælp af Dokumentinspektion.

Tip: Hvis du kun vil ikke udskrive kommentarerne, gå til filer > Udskriv, klik på Slides på hele siden og markeringen Udskrive kommentarer.

Finde og fjerne skjulte data og personlige oplysninger

 1. Åbn den præsentation, PowerPoint, som du vil undersøge for skjulte data og personlige oplysninger.

 2. Vælg Gem som under fanen filer, og skriv derefter et navn i feltet filnavn for at gemme en kopi af den oprindelige præsentation.

  Bemærk: Vigtige:    Det er en god ide at bruge Dokumentinspektion på en kopi af den oprindelige præsentation, fordi det ikke altid er muligt at gendanne de data, der fjerner Dokumentinspektion.

 3. Vælg oplysninger i kopien af den oprindelige præsentation, under fanen filer.

 4. Klik på Søg efter problemer, og derefter Undersøg dokument.

 5. Markér afkrydsningsfelterne for typerne af skjult indhold, der skal undersøges, i dialogboksen Dokumentinspektion. Se oplysninger om Dokumentinspektion finder og fjernerkan finde flere oplysninger om de enkelte inspektioner.

 6. Klik på Undersøg.

 7. Gennemse resultaterne af undersøgelsen i dialogboksen Dokumentinspektion.

 8. Klik på Fjern alle ud for resultaterne for de typer af skjult indhold, som du vil fjerne fra dokumentet.

  • Hvis du fjerner skjult indhold fra præsentationen, er det ikke sikkert, at du kan gendanne indholdet ved at klikke på Fortryd.

  • Hvis du vil fjerne skjulte data og personlige oplysninger fra præsentationer, du gemmer i OpenDocument-præsentationsformatet (.odp), skal du køre Dokumentinspektion, hver gang du gemmer præsentationen i dette format.

Typer af skjulte data og personlige oplysninger

PowerPoint præsentation kan gemme flere typer af skjulte data og personlige oplysninger. Mens disse oplysninger er muligvis ikke umiddelbart er synlige, kan de stadig hentes fra din præsentation.

Skjulte oplysninger kan være data, der PowerPoint tilføjer for at lade dig at samarbejde om opretter en præsentation med andre personer. Det kan også indeholde oplysninger, som du bevidst som skjult.

PowerPoint præsentationer kan indeholde følgende typer skjulte data og personlige oplysninger:

 • Kommentarer og håndskrevne anmærkninger    Hvis du samarbejder med andre personer til at oprette din præsentation, kan præsentationen indeholde elementer som kommentarer eller håndskrevne anmærkninger. Disse oplysninger kan tillade andre at se de ændringer, der er foretaget og navnene på de personer, der arbejdes i din præsentation, sammen med kommentarer fra korrekturlæsere.

 • Registrere data ændringer    Når du samarbejde på et delt dokument, der er gemt i skyen, gemmer PowerPoint 2016 for Office 365 data om der har foretaget ændringer i dokumentet, og hvornår ændringerne blev udført.

 • Dokumentegenskaber og personlige oplysninger     Dokumentegenskaber, også kaldet metadata, er oplysninger om din præsentation, f.eks. Dokumentegenskaber er også oplysninger, der automatisk vedligeholdes af Office programmer, som navnet på den person, der senest har gemt et dokument og dato for oprettelse af et dokument. Hvis du har brugt bestemte funktioner, kan dokumentet også indeholder flere typer af personlige oplysninger (PII), som mailbrevhoveder, send til gennemsyn oplysninger, distributionslister og oplysninger om filstien til udgivelse af websider.

 • Usynligt indhold på slide     Præsentationen kan indeholde objekter, der ikke er synlige, fordi de er formateret som usynlige.

 • Indhold uden for slide   PowerPoint præsentationer kan indeholde objekter, ikke der umiddelbart er synlige, fordi de er blevet trukket væk fra diasset til området uden for slide. Dette uden for slide indhold kan medtage tekstfelter, clipart, grafik og tabeller. 

 • Præsentationsnoter     Afsnittet noter i en PowerPoint præsentation kan indeholde tekst, som du ikke muligvis vil dele offentligt, især hvis noterne blev skrevet udelukkende til brug af den person, der leverer præsentationen.

 • Dokumentserver     Hvis præsentationen er gemt på en placering på et dokument indholdsstyringsserver, som et websted til dokumentarbejdsområde eller et bibliotek, der er baseret på Windows SharePoint Services, at præsentationen kan indeholde flere dokumentegenskaber eller oplysninger i forbindelse med denne serverplacering.

 • Brugerdefineret XML-data    Præsentationer kan indeholde brugerdefinerede XML-data, der ikke er synlige i selve dokumentet. Dokumentinspektion kan finde og fjerne denne XML-data.

Oplysninger, som kan findes og fjernes med Dokumentinspektion

I PowerPoint viser Dokumentinspektion flere forskellige inspektioner, der gør det muligt at finde og fjerne skjulte data og personlige oplysninger, der er specifikke for PowerPoint-præsentationer. Gennemse den følgende tabel til en liste over de forskellige typer skjulte data og personlige oplysninger, som Dokumentinspektion kan finde og fjerne i præsentationer.

Hvis din organisation har tilpasset Dokumentinspektion ved at tilføje inspektionsmoduler, kan du muligvis kontrollere præsentationen for andre typer oplysninger.

Inspektion

Finder og fjerner

Kommentarer og anmærkninger

 • Kommentarer

 • Håndskrevne anmærkninger

Dokumentegenskaber og personlige oplysninger

 • Dokumentegenskaber, herunder oplysninger fra fanerne Dokumentinfo, Statistik og Brugerdefineret i dialogboksen Dokumentegenskaber

 • Mailbrevhoveder

 • Distributionslister

 • Send-til-gennemsyn-oplysninger

 • Egenskaber for dokumentserver

 • Politikoplysninger om dokumentstyring

 • Oplysninger om indholdstype

 • Filsti til udgivelse af websider

Revision sporingsdata

Data om, hvem der har redigeret filen, og når den er blevet redigeret.

Denne funktion er kun tilgængelig for Office 365-abonnenter, der deltager i Office Insider-programmet. Hvis du er Office 365-abonnent, skal du sørge for, at du har den seneste version af Office.

Usynligt indhold på slide

Objekter, der ikke er synlige, fordi de er formateret som usynlige

Denne inspektion registrerer ikke objekter, der er dækket af andre objekter.

Indhold uden for slide

 • Indhold eller objekter, der ikke umiddelbart er synlige i en præsentation, fordi de er placeret uden for slideområdet, herunder:

  • Clipart

  • Tekstbokse

  • Grafik

  • Tabeller

   Dokumentinspektion ikke registrerer eller fjerne uden for slide objekter med animationseffekter.

Præsentationsnoter

Tekst, der er føjet til afsnittet Noter i en præsentation

Dokumentinspektion kan ikke fjerne billeder, der er føjet til afsnittet noter i en præsentation.

Brugerdefinerede XML-data

Brugerdefinerede XML-data, der kan være gemt i en præsentation

Oplysninger, som Dokumentinspektion finder, men ikke kan fjerne

Dokumentinspektion registrerer følgende elementer, der har data, som ikke vises i din præsentation. Dokumentinspektion kan ikke fjerne disse elementer for dig, da det kan medføre præsentationen til fungerer ikke korrekt. Du kan undersøge hvert element, der er fundet og finde ud af, om du vil fjerne det manuelt eller erstatte den med et element, der ikke har skjulte data, som et statisk billede.

For disse elementer:

Dokumentinspektion finder:

Integrerede filer eller objekter

Integrerede filer (som en Office eller dokument) eller integrerede objekter (som et diagram eller en ligning), som kan have data, som ikke vises i din projektmappe. Her er eksempler på nogle objekttyper:

 • Bitmapbilledobjekter

 • Microsoft Equation 3.0-objekter

 • Microsoft Graph Chart-objekter

 • PowerPoint-Præsentationsobjekter

 • Visio Tegneobjekter

 • Word Dokumentobjekter

 • OpenDocument-tekstobjekter

Makroer eller VBA-kode

Makroer eller VBA-elementer, der kan have skjulte data i dine præsentationer. Dette omfatter:

 • Makroer

 • VBA-moduler

 • COM- eller ActiveX-objekter

Dokumentinspektion og personlige oplysninger

Registrere data, der blev introduceret i PowerPoint 2016 build 8403 for Office 365 medarbejdere, ændringer illustrerer en begrænsning af Dokumentinspektion. For eksempel samarbejde Lad os sig Kelly og Linda på præsentation A i Office 365. Registrere data (det vil sige, brugernavne og de tidspunkter, når de har foretaget ændringer) ændringer er føjet til præsentationen. Hvis Mohammed efterfølgende åbnes præsentation A i PowerPoint 2013 og kører Dokumentinspektion på filen for at fjerne personlige oplysninger, Dokumentinspektion i denne version af PowerPoint ikke kunne finde og fjerne revision spore data, der er føjet til den præsentation af den nyere Office 365 version af PowerPoint bruges af Kelly og Linda. Mohammed kan ikke fjerne registrere data uden at opgradere til den aktuelle version af PowerPoint og derefter køre Dokumentinspektion ændringer

Du kan fjerne skjulte oplysninger i Visio, ligesom du kan fra andre apps til Office. Før du giver andre en kopi af et Visio dokument, kan der være informatioin, du vil fjerne fra dokumentet og fra dokumentets filegenskaber.

Personlige oplysninger kan nemt fjernes fra de følgende funktionsområder i Visio:

 • Kommentarer, der indsættes på siderne i dokumentet

 • Filegenskaber (forfatter, Manager og virksomhed )

 • Navne på korrekturlæsere, initialer og markering

 • Stencil filstier

 • Skabelon filstien og navnet

Bemærk: Hvis et dokument er tilgængelig for andre på en delt server, når en person åbner dokumentet, oplysninger vises om navnet på den bruger, der indeholder fil, der åbner og navnet på den computer, hvor filen er gemt. Hvis du vil beskytte disse oplysninger, Sørg for, at alle delte dokumenter kan åbnes af brugere, der er tillid til.

Du kan finde og fjerne skjulte oplysninger i dine Visio præsentationer ved at gøre følgende.

 • Klik på Fjern skjulte oplysninger i menuen filer.

  Hvis du bruger Visio Premium 2010 eller nyere versioner, finder du ud under filer > oplysninger > Fjern personlige oplysninger.

 • Klik på fanen Personlige oplysninger.

 • Markér afkrydsningsfeltet Fjern disse elementer fra dokumentet.

  Tip: Markér afkrydsningsfeltet Advar mig, hvis jeg forsøger at indsætte disse oplysninger, hvis du vil have vist en advarsel, når du forsøger at indsætte personlige oplysninger.

 • For at fjerne følsomme data fra eksterne datakilder, skal du markere afkrydsningsfeltet Fjern data fra eksterne datakilder, der er gemt i dokumentet.

  Bemærk: Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt understøtter ikke fjerne data, der er knyttet til en figur. Datakilden fjernes fra diagrammet, men hvis en hvilken som helst data fra datakilden er i diagrammet, skal du fjerne den manuelt.

Vi lytter!

I denne artikel blev sidst opdateret på 22. December 2017 som et resultat af dine kommentarer. Hvis du har fundet i denne artikel nyttige, og især hvis du ikke har, skal du bruge feedback kontrolelementerne nedenfor til at skrive os nogle konstruktiv forslag til, hvordan vi kan gøre det bedre.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×