Fjerne rodet formatering i Word 2002-dokumenter


Har du nogensinde modtaget et Microsoft Word 2002-dokument, der indeholder masser af typografier og skriftstørrelser, og derefter blevet bedt om at få dokumentet til at se ensartet ud? Eller sammensat et langt dokument af mindre dokumenter, som andre brugere har arbejdet på? Eller blot ved et uheld fået alt for mange forskellige formater i det samme dokument?

Hvis du har et dokument, hvor næsten alle afsnit ser forskellige ud, kan du måske bruge en af fremgangsmåderne herunder til at løse problemet.

 • Kontroller, hvordan tekst fra andre dokumenter er indsat.

 • Få vist, og rediger formatering ved hjælp af opgaveruden Typografier og formater.

 • Gennemse formateringsdetaljer, og rediger formatering i opgaveruden Vis formatering.

 • Sammenlign ensartet formatering, hvor to ord eller afsnit ser næsten ens ud, og anvend derefter den samme formatering.

Kontrollere, hvordan tekst er indsat

Den første strategi er forebyggelse. Du kan forhindre, at formateringen i dokumentet bliver uensartet, når du kopierer og indsætter tekst fra andre dokumenter, der er anderledes formateret. Hvis dokumentet allerede indeholder rodet formatering, kan du måske bruge de andre strategier i denne artikel til at få styr på den.

Hvis teksten er formateret anderledes i dokumenter eller andre ressourcer, du indsætter fra, er løsningen at kontrollere, hvordan tekst er formateret, når du indsætter den. Med knappen Indstillinger for Sæt ind i Word 2002 kan du formatere indsat tekst som den tekst, der allerede findes i dokumentet, så du bevarer en ensartet formatering i dokumentet.

Bestemme formateringsindstillinger

Knappen Indstillinger for Sæt ind er vist lige under den indsatte markering, efter at du har sat teksten ind. Når du klikker på knappen, vises en liste, du kan bruge til at angive, hvordan oplysningerne skal indsættes i dokumentet.

De tilgængelige indstillinger afhænger af den type indhold, der indsættes, det program, der indsættes fra, og formatet af den tekst, hvor der indsættes.

Hvis du f.eks. indsætter listeelementer i nærheden af en liste, kan du angive, om den indsatte tekst skal medtages på listen eller indsættes som en ny liste. Hvis du indsætter teksten i et afsnit, kan du angive, om teksten skal bevare den oprindelige formatering eller formateres som den omgivende tekst.

Hvis du indsætter data fra Microsoft Excel, kan du angive, om du vil kæde dataene, og hvordan du vil formatere dataene.

Vise og ændre formatering og typografier

Den næste strategi er at vise og justere dokumentets formatering i opgaveruden Typografier og formatering. Fra opgaveruden kan du se, hvilken formatering der er anvendt i dokumentet, markere tekst med den samme formatering og anvende formatering, du har brugt et andet sted i dokumentet, igen for at opnå et mere ensartet udseende.

Du kan åbne opgaveruden ved at klikke på Typografier og formatering på værktøjslinjen Formatering. Når du klikker et sted i teksten i dokumentet, vises en beskrivelse af formateringen i opgaveruden.

Du kan vise forskellige typer formatering i opgaveruden. Der er to indstillinger, som er specielt nyttige, når du skal rydde op i dokumentet, og du kan justere disse indstillinger ved hjælp af boksen Vis. Med indstillingen Tilgængelig formatering kan du få vist den formatering, der er tilgængelig i dokumentet, herunder den formatering der er anvendt i dokumentet, typografier, du har oprettet, og nogle fælles overskrifter. Med indstillingen Formatering i brug vises kun den formatering, der aktuelt er anvendt i dokumentet.

Lad os sige, at du modtager et dokument, der indeholder en blanding af forskellige afsnitsformateringer. Når du klikker gennem dokumentet, kan du se, at otte afsnit er formateret som 11-punkts Arial, fem afsnit er formateret som 10-punkts Times New Roman, og to afsnit er formateret som 11-punkts Verdana.

Du vil formatere alle afsnit som 11-punkts Arial, som er standarden eller typografien Normal for dokumentet. Desværre er afsnittene spredt over hele dokumentet, så du frygter, at det vil tage lang tid at finde ud af, hvilke afsnit der indeholder hvilken formatering.

Ved hjælp af opgaveruden Typografier og formatering kan du nemt markere tekst, der indeholder den samme formatering. Derefter skal du blot klikke for at markere alle de afsnit, der er formateret som 10-punkts Times New Roman, og derefter klikke igen for at anvende standardtypografien Arial.

Efterhånden som du finder formatering, du ikke vil bevare, og derefter anvender standardtypografien Arial, vil du opdage, at dokumentet ser mere ensartet ud, og der vises færre formateringsbeskrivelser i opgaveruden.

Genanvendelse af formatering

Med fremgangsmåden beskrevet nedenfor kan du hurtigt anvende formatering, du har brugt et andet sted i dokumentet.

 1. Hvis opgaveruden Typografier og formatering ikke er åben, skal du klikke på Typografier og formatering på værktøjslinjen Formatering.

 2. Marker den tekst, du vil formatere.

 3. Klik på den formatering, du vil anvende, i opgaveruden Typografier og formatering.

Gennemse formateringsdetaljer

Mens du arbejder med dokumentet, kan du få vist detaljer om den anvendte formatering. Mens du kan pege på en formateringsbeskrivelse i opgaveruden Typografier og formatering for at se en beskrivelse, kan du gennemse endnu flere detaljer ved hjælp af opgaveruden Vis formatering.

I ruden vises mange detaljer om teksten, f.eks. skrifttype, afsnits- og linjeafstand, typografier og sprog. Du kan eventuelt udvide eller skjule disse detaljer for at fokusere på de bestemte detaljer, du vil have vist.

Mens detaljerne vises, kan du dobbeltklikke på de blå, understregede oplysninger for at få vist dialogbokse, hvor du kan ændre formateringen.

Vis formatering

 1. Klik på Vis formatering i menuen Formater.

 2. Marker den tekst, hvis formatering du vil have vist.
  Formateringsoplysningerne vises i opgaveruden Vis formatering.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på teksten med en blå, bølget understregning for at ændre formateringsegenskaber, og rediger derefter de ønskede indstillinger i den dialogboks, der vises.

  • Marker afkrydsningsfeltet Forskel på typografikilder for at fastslå formateringskilden, f.eks. om formateringen kommer fra en typografi.

  • Marker afkrydsningsfeltet Vis alle formateringsmærker for at få vist formateringsmærker, f.eks. afsnitsmærker og tabulatormærker.

  • Marker en tekst for at formatere den markerede tekst som den omgivende tekst. Klik på pilen i boksen Markeret tekst, og klik derefter på Anvend formatering fra den omgivende tekst.

Sammenligne formatering, der ser ens ud

Fra opgaveruden Vis formatering kan du også sammenligne afsnit med formatering, der ser ens ud. Lad os sige, at du arbejder på en juridisk kontrakt, og teksten i ét afsnit ligner den samme tekst i et andet afsnit til forveksling. I stedet for at scanne detaljerne om begge afsnit for at fastslå, hvad der er forskelligt, kan du hurtigt sammenligne formateringen i de to afsnit.

Sammenligning af formateringen i to markerede tekster

Du kan sammenligne to markerede tekster for at se, hvilke formateringsegenskaber der forekommer i den ene tekst men ikke i den anden. Dette er nyttigt, hvis to afsnit ikke ser nøjagtig ens ud, men du ikke er sikker på, hvilke egenskaber der er forskellige.

 1. Klik på Vis formatering i menuen Formater.

 2. Marker den første type formatering, du vil sammenligne.
  Under Markeret tekst i opgaveruden Vis formatering vises et eksempel på formateringen.

 3. Marker afkrydsningsfeltet Sammenlign med en anden markering.

 4. Marker den anden type formatering, der skal sammenlignes.
  Der vises et eksempel på formateringen i den anden boks under Markeret tekst.

 5. Under Formateringsforskelle beskrives eventuelle forskelle mellem de to markerede tekster.
  Hvis de to markerede tekster er nøjagtigt ens, vises Ingen formateringsforskelle i stedet for beskrivelsen.

 6. Hvis du vil formatere den anden markering, så den svarer til den første markering, skal du klikke på pilen ved siden af den anden boks under Markeret tekst og derefter klikke på Anvend formateringen af den oprindelige markering.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×