Fjerne eller erstatte en ressourcetildeling

Afhængigt af projektets behov kan du fjerne eller erstatte en ressourcer, der er tildelt til en opgave i projektet. Ved ændring af en tildeling kan du f.eks. tage højde for overallokering eller underallokering, styre omkostninger, øge effektiviteten eller øge kvaliteten.

Hvad vil du foretage dig?

Fjerne en ressourcetildeling

Fjerne en virksomhedsressource

Erstatte en ressourcetildeling

Fjerne en ressourcetildeling

Hvis du fjerner en ressourcetildeling, fungerer det ikke på samme måde som, hvis du fjerner en ressource fra en projektplan. Når du fjerner en ressourcetildeling, fjernes ressourcens forpligtelser til at arbejde på en bestemt opgave eller et bestemt sæt opgaver, men ressourcen kan stadig findes i projektet.

Tip: Du kan fjerne en ressource fra et projekt ved at klikke på Ressourceark under fanen Visning. Markér ressourcen, og tryk derefter på Delete.

Hvis du vil fjerne en ressources forpligtelser til at arbejde på en opgave, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på Gantt-diagram i gruppen Opgavevisninger under fanen Vis.

 2. Vælg og højreklik på den opgave i feltet Opgavenavn, du vil fjerne en ressource fra.

 3. Vælg Ressourcetildeling Billede af knappen Ressourcetildeling .

 4. Vælg den ressource i kolonnen Ressourcenavn i dialogboksen Ressourcetildeling, du vil fjerne.

 5. Klik på Fjern.

  Bemærkninger: 

  • Når du fjerner tildelte ressourcer fra opgaver, ændres varighed af disse opgaver muligvis. Det resterende arbejde fordeles mellem de resterende tildelte ressourcer. Hvis varighederne ikke skal ændres, skal du deaktivere indsatsbaseret planlægning for opgaven.

  • Hvis du fjerner den eneste ressource fra en opgave af typen Faste enheder eller Fast varighed, forsvinder arbejde. Hvis du vil bevare arbejdsværdien, skal du overveje at erstatte ressourcen med en pladsholderresource. Dette er specielt vigtigt, hvis du bruger arbejdsværdier, når du opbygger din planlægge.

  • Når du fjerner en ressource fra en opgave, slettes også de faktiske arbejdsværdier, der er tilknyttet opgaven.

  • Når du fjerner en ressource fra en opgave, slettes faktiske omkostninger, der er tilknyttet ressourcen. Du kan bevare de faktiske omkostninger for opgaven ved at angive ressourcens resterende arbejde til nul, før ressourcen fjernes.

  • Du kan nemt fjerne en ressource fra en opgave ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet i kolonnen Ressourcenavn.

Toppen af siden

Fjerne en virksomhedsressource

I Microsoft Project 2010 kan du ikke slette virksomhedsressourcer. Du kan i stedet deaktivere de ressourcer, du ikke længere har brug for. Dette sikrer, at de oplysninger og den projektoversigt, der er knyttet til denne ressource, bevares.

Deaktivering af en ressource foretages ved hjælp af Microsoft Project Web App. Kun en serveradministrator kan deaktivere en ressource.

Toppen af siden

Erstatte en ressourcetildeling

 1. Klik på Gantt-diagram i gruppen Opgavevisninger under fanen Vis.

 2. Vælg og højreklik på opgaven med den ressource, du vil erstatte, i kolonnen Opgavenavn.

 3. Klik på Ressourcetildeling Billede af knappen Ressourcetildeling .

 4. Vælg den ressource i kolonnen Ressourcenavn i dialogboksen Ressourcetildeling, du vil erstatte.

 5. Klik på Erstat.

 6. Klik på den ressource, du vil erstatte, i dialogboksen Erstat ressource, og klik derefter på OK.

  Hvis du vil erstatte den valgte ressource med flere ressourcer, skal du holde Ctrl nede og derefter klikke på den ressource, du vil tilføje.

  Bemærk: Ressourcen fjernes ikke, hvis der er udført faktisk arbejde på tildelingen. Erstatningsressourcen tildeles til det resterende arbejde fra den oprindelige tildeling. Du kan om nødvendigt justere disse arbejde.

 7. Brug rullepilen til at vælge Anmodning eller Behov i kolonnen A/B i dialogboksen Ressourcetildeling.

 8. Hvis du vil angive den mængde arbejde, som den nye ressource vil udføre på en opgave, skal du angive et af følgende på listen Enheder:

  • Tildel en enkelt arbejdsressource fuld tid ved at skrive 100%.

  • Tildel en gruppe af ressourcer fuld tid til opgaven ved at angive en procent, der er højere end 100 procent. Skriv f.eks. 300% for en gruppe med tre operatører, der arbejder fuld tid på opgaven.

  • Tildel forbrugshastigheden for en materialeressource ved at skrive et tal, der angiver mængden af materiale, der skal bruges til denne tildeling.

   Hvis mængden af anvendt materiale afhænger af opgavens varighed, skal du angive brugshastigheden ved at tilføje en skråstreg (/) og en varighed. Hvis der f.eks. anvendes 20 meter tømmer pr. uge, kan du skrive 20/uge eller 20/u.

   Bemærk: Omkostningsoplysninger for varigheden af ressourcens tid på opgaven beregnes automatisk og vises i kolonnen Omkostning. Dobbeltklik på kolonnefeltet Omkostning for at angive forskellige oplysningerne om omkostningssatser for ressourcen.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×