Firmaoplysninger, Designkontrol og Indstillinger for udskrivning på trykkeri

Backstage-visning i Microsoft Publisher 2010 indeholder oplysninger om Firmaoplysninger, Designkontrol og Indstillinger for udskrivning på trykkeri for publikationen. Du kan oprette, få vist og redigere firmaoplysningssættet for publikationen. Du kan køre Designkontrol for at se potentielle problemer og rette dem i publikationen. Du kan få vist og indstille farvemodellen, integrering og erstatning af skrifttyper og indstillinger for farvepasning, når du vil have publikationen udskrevet på et trykkeri. De aktuelle firmaoplysninger og oplysninger om farvemodellen for publikationen vises under fanen Oplysninger i Backstage-visning.

Denne artikel indeholder

Firmaoplysninger

Oprette et firmaoplysningssæt

Redigere eller slette firmaoplysningssættet

Designkontrol

Indstillinger for udskrivning på trykkeri

Farvemodeller

Enhver farve (RGB)

En-farvet

Staffagefarver

Transparente farver

Transparente farver og staffagefarver

Vælge en farvemodel

Administrere integrerede skrifttyper

Integrere alle TrueType-skrifttyper

Indstillinger for pasning

Firmaoplysninger

Firmaoplysningssæt er grupper af oplysninger om en enkeltperson eller et firma, der kan bruges til hurtigt at udfylde relevante steder i publikationer, f.eks. visitkort og løbesedler.

Et firmaoplysningssæt kan omfatte komponenter som en persons navn, jobbeskrivelse eller stilling, firmanavn, adresse, telefon‑ og faxnumre, e-mail-adresse, slogan eller motto samt logo. Du kan oprette lige så mange forskellige firmaoplysningssæt, som du ønsker.

Når du opretter en publikation, bruges de firmaoplysningssæt, du har brugt hyppigst, til at udfylde den nye publikation. De aktuelle firmaoplysninger for publikationen vises under fanen Oplysninger i Backstage-visning.

Firmaoplysninger i Backstage-visningen i Publisher 2010

Oprette et firmaoplysningssæt

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Vælg Oplysninger, og vælg derefter Rediger firmaoplysninger.

  Bemærk:  Hvis du ikke allerede har et firmaoplysningssæt, skal du gå direkte til trin 4.

 3. Klik på Ny i dialogboksen Firmaoplysninger.
  Rediger et firmaoplysningssæt i Publisher 2010

 4. Angiv de ønskede oplysninger i dialogboksen Opret nyt firmaoplysningssæt, angiv et navn i tekstfeltet Navn på firmaoplysningssæt, og klik på Gem.
  Opret et nyt firmaoplysningssæt i Publisher 2010

 5. Hvis du vil bruge det nye oplysningssæt i publikationen med det samme, skal du klikke på Opdater publikation.

Redigere eller slette firmaoplysningssættet

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Vælg Oplysninger, og vælg derefter Rediger firmaoplysninger.

 3. Vælg det oplysningssæt i dialogboksen Firmaoplysninger, du vil redigere eller slette.

 4. Klik på Rediger for at redigere oplysningssættet, og rediger felterne i Rediger firmaoplysningssæt, og klik på Gem.

 5. Klik på Slet, hvis du vil slette firmaoplysningssættet, og klik derefter på Ja.

Toppen af siden

Designkontrol

I opgaveruden Designkontrol vises en liste med alle de designproblemer, der er blevet fundet i publikationen, f.eks. designelementer, der er delvist uden for siden, overløb i en historie eller et billede, der er skaleret i forkerte proportioner. I nogle tilfælde kan du vælge at løse problemerne automatisk. I andre tilfælde skal problemet løses manuelt.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Vælg Oplysninger, og vælg derefter Kør Designkontrol.

Du kan finde flere oplysninger om Designkontrol under Designkontrol.

Indstillinger for udskrivning på trykkeri

Offsettrykning kræver, at en uddannet fagmand sætter jobbet op og kører det. Hver trykfarve, der skal bruges til jobbet, kræver generelt mere opsætning for operatøren, og omkostningerne forøges. Antallet af trykfarver, du skal bruge, afhænger af den farvemodel, du vælger. De aktuelle farvemodeloplysninger for publikationen vises under fanen Oplysninger i Backstage-visning.

Indstillinger for udskrivning på trykkeri i Publisher 2010

Farvemodeller

Når du konfigurerer publikationen til farvetrykning, kan du vælge mellem følgende farvemodeller: Kontakt dit trykkeri for at få oplysninger om den foretrukne farvemodel:

 • Enhver farve (RGB)

 • En-farvet

 • Staffagefarver

 • Transparente farver (CMYK)

 • Transparente farver og staffagefarver

Enhver farve (RGB)

Hvis du bruger en digital printer (f.eks. en desktopfarveprinter), bruges RGB-farvemodellen (rød, grøn, blå). Hvis du blot skal udskrive nogle få kopier, er dette den mest økonomiske model at bruge. RGB er farvemodellen med flest variationsmuligheder, men det gør det til gengæld vanskeligere at ramme de samme farver, der bruges i hvert enkelt udskriftsjob.

En-farvet

Hvis du kun bruger en enkelt farve, udskrives eller trykkes alt i publikationen som en tonfarve af en enkelt trykfarve, som regel sort. Dette er den billigste farvemodel til offsettrykning, fordi der kun kræves én trykfarve.

Staffagefarver

Hvis du udskriver med en staffagefarve, bliver alt i publikationen udskrevet som en tone af en enkelt blækfarve – som regel sort – og en tone af en ekstra farve, staffagefarven, der som regel bruges som en markeringsfarve. I Publisher kan du bruge Pantone®-farver som staffagefarver.

Denne farvemodel bruger mindst to trykfarver og kan øge omkostningerne ved offsettrykning i takt med hver enkelt trykfarve, du tilføjer.

Bemærk:  I nogle tilfælde kan det være dyrere at bruge staffagefarver end transparente farver. Dette er som regel tilfældet i forbindelse med job med en kort varighed.

Transparente farver

Hvis du bruger denne farvemodel, udskrives eller trykkes publikationen i fire farver vha. en kombination af varierende procentdele af de transparente trykfarver cyan, magenta, gul og sort, typisk forkortet til CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key). Selvom du kan kombinere disse fire trykfarver, så du kan få en næsten komplet farveskala, er der nogle farver, du ikke kan få. CMYK-farvemodellen kan f.eks. ikke gengive metalliske farver eller farver med høj mætning.

Trykning med transparente farver kræver altid opsætning af trykkemaskinen med de fire CMYK-trykfarver, og det kræver også en dygtig operatør til at justere trykningen af én trykfarve i forhold til de andre. Dette kaldes pasning. Disse krav gør trykning med transparente farver dyrere end staffagefarvetrykning.

Transparente farver og staffagefarver

Dette er den dyreste farvemodel til trykning, fordi den kombinerer transparente trykfarver (fire trykfarver) med en eller flere staffagefarver. Du skal kun bruge denne farvemodel, hvis du både ønsker fuld farve samt en meget mættet eller metallisk farve, der ikke kan skabes med CMYK.

Vælge en farvemodel

Når du vælger en farvemodel i Publisher, begrænses farvevælgeren til de farver, der er tilgængelige i farvemodellen. Hvis du f.eks. angiver farvemodellen til En-farvet, kan du kun vælge de stregfarver, fyldfarver og tekstfarver, som du kan lave med denne bestemte trykfarve. Hvis du angiver farvemodellen til Staffagefarver, kan du kun vælge de stregfarver, fyldfarver og tekstfarver, du kan lave med staffagetrykfarver.

Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil vælge farvemodel for en publikation:

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Vælg Oplysninger, vælg Indstillinger for udskrivning på trykkeri, og klik derefter på Vælg farvemodel.

 3. Klik på den farvemodel, du vil bruge, under Definer alle farver som i dialogboksen Farvemodel.
  Vælg en udskriftsfarvemodel i Publisher 2010

 4. Hvis du enten vælger Staffagefarver eller Transparente farver og staffagefarver , kan du klikke på knappen Ny trykfarve for at vælge staffagefarver.

 5. Klik på OK.

Administrere integrerede skrifttyper

Integrering af skrifttyper i publikationen er en af de bedste måder at sikre, at en skrifttype altid er tilgængelig, også selvom du flytter publikationen til en anden computer eller sender den til et trykkeri.

Du kan kun integrere TrueType-skrifttype og kun, hvis licensen tillader integrering. Alle TrueType-skrifttyperne i Publisher tillader integrering.

Det øger publikationens størrelse at integrere skrifttyper, så det anbefales at begrænse antallet af integrerede skrifttyper. Du kan vælge at integrere alle skrifttyper (med eller uden systemskrifttyper), udelukkende bestemte særskilte skrifttyper eller undersæt af bestemte skrifttyper.

Bemærk:  I Publisher integreres TrueType-skrifttyper som standard, hvis du bruger guiden Rejsepræsentation til at forberede publikationen til levering til et trykkeri. Du behøver ikke angive denne indstilling i dialogboksen Skrifttyper, inden du kører guiden.

Integrere alle TrueType-skrifttyper

Når du integrerer skrifttyperne i en publikation, medtages almindelige systemskrifttyper ikke i de integrerede skrifttyper, fordi de sandsynligvis er installeret på de fleste andre computere. Du kan vælge, om du vil integrere systemskrifttyper. Du kan f.eks. vælge at integrere dem, hvis du ved, at en person, der arbejder med din publikation, ikke har adgang til dem.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Vælg Oplysninger, vælg Indstillinger for udskrivning på trykkeri, og klik derefter på Vælg farvemodel.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Integrer TrueType-skrifttyper, når publikationen gemmes i dialogboksen Skrifttyper.

 4. Hvis du vil integrere systemskrifttyper, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Integrer ikke almindelige systemskrifttyper.
  Administrer integrerede skrifttyper i Publisher 2010

  Bemærk:  Klik på OK, hvis der vises en meddelelse om, at du har anvendt skrifttyper, som ikke kan integreres. Forhør dig hos trykkeriet for at sikre, at de har adgang til de skrifttyper, der ikke er integreret. Hvis de ikke har adgang til disse skrifttyper, må du forhøre dig om evt. brug af erstatningsskrifttyper i publikationen.

Indstillinger for pasning

Pasning er processen med at udskrive overlappende farver i et enkelt billede. Denne proces kan skabe huller mellem farverne. Diffusering er en metode til at undgå huller mellem overlappende og tilstødende farver under udskrivningen som følge af dårlige farvepasning. Kontakt dit trykkeri angående brug af indstillinger for pasning.

Du kan finde flere oplysninger om diffusering under Om diffusering til trykning.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×