Firmaformular i Business Contact Manager

I en formular af typen Konto kan du skrive detaljerede oplysninger om et firma, herunder oplysninger om kontaktperson, kilde og virksomhedsprofil. Du kan også sammenkæde forretningskontakt og oversigtselement og tilføje oplysninger, som kan tilpasses. Disse oplysninger gemmes derefter som en post af typen Firma.

Formularen indeholder fire visninger: Generelt, Detaljer, Oversigt og Brugerdefinerede felter. Hver visning indeholder en eller flere sektioner.

Hvis du vil skrive flere oplysninger i et felt, f.eks. mere end én adresse eller e-mail-adresse, skal du klikke på den nedadgående pil   Knapflade   ud for feltet.

Visningen Generelt

Visningen Generelt indeholder følgende sektioner, hvor du kan skrive eller redigere oplysninger om firmaet.

 • Firma

  Skriv navnet på firmaet (obligatorisk) og kontor, der er tilknyttet (valgfrit).

 • Telefonnumre

  Skriv firmaets telefonnumre.

 • Adresse

  Skriv den standardforretningsadresse, der skal knyttes til dette firma. Hvis du har mere end én adresse til et firma, skal du markere afkrydsningsfeltet Dette er postadressen for at angive, hvilken adresse der bruges under brevfletning*.

  *Brevfletning kræver Publisher eller Word. Den enkeltstående udgave af Business Contact Manager til Outlook 2007 kan bruges med 2007- eller 2003-versionerne af Publisher og Word.

 • Kildeoplysninger

  Vælg kilden til dette firma samt det ønskede interesseområde. Hvis du vil tilføje et nyt emne eller redigere et eksisterende emne på listerne Kilde eller Interesseområde, skal du klikke på Rediger denne liste.

  Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på knappen Startet af. Vælg en liste fra den pågældende Mappe i dialogboksen Vælg en kampagne, forretningskontaktperson, salgsmulighed eller et forretningsprojekt, og vælg derefter det emne på listen, som bedst beskriver, hvordan den første interaktion med dette firma foregik. Hvis du vil sammenkæde emnet med firmaposten, skal du klikke på knappen Sammenkæd med. Klik på Ny, hvis du vil oprette et nyt emne.

 • Forretningskontaktpersoner

  Du kan sammenkæde en eller flere forretningskontaktpersoner med dette firma ved at klikke på knappen Tilføj og derefter vælge på listen. Hvis du vil fjerne sammenkædningen mellem en forretningskontaktperson og dette firma, skal du markere forretningskontaktpersonen og derefter klikke på knappen Fjern.

  Bemærk: Eftersom en forretningskontakt kun kan kædes sammen med ét firma, viser listen kun de forretningskontaktpersoner, som endnu ikke er kædet sammen med et firma. Hvis alle forretningskontaktpersonerne er kædet sammen med tilsvarende firmaer, er listen tom, fordi der ikke er tilgængelige, usammenkædede forretningskontaktpersoner at vise.

 • E-mail- og internetadresser

  Skriv e-mail-adressen eller de adresser, der er knyttet til dette firma og websideadresse. Hvis du vil angive, hvordan et firmas navn vises på linjen Til: i en meddelelse, skal du skrive navnet i boksen Vis som.

  Du kan indsætte et billede til dette firma ved at klikke på billedrammen.

  contact picture

  Find mappen med billedet i dialogboksen Føj billede til kontaktperson, og dobbeltklik derefter på billedfilen for at indsætte billedet. Billedstørrelsen tilpasses automatisk, så den passer.

 • Klassificering

  Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Status for at give firmaet markeringen Aktiv. Klik på den nedadgående pil   Knapflade  ud for felterne for at markere, hvem firmaet er tildelt til, klassifikation og betalingsstatus.

Bemærk: I visningen Generelt kan felterne Kilde, Interesseområde, Firmaklassifikation og Betalingsstatus tilpasses.

Visningen Detaljer

Visningen Detaljer indeholder oplysninger om firmaprofil, kommunikationsegenskaber og kommentarer. Du kan indsætte kommentarer fra andre felter eller tilføje kommentarer direkte i firmaposten.

 • Firmaprofil

  Skriv firmanummer, aktiesymbol (hvis det findes), årsomsætning og antal medarbejdere. Klik på den nedadgående pil   Knapflade   ud for felterne for at firmaets forretningstype og distrikt.

  Bemærk: Du kan redigere listen med muligheder, som er tilknyttet Firmatype og Distrikt.

 • Kommunikation

  Klik på den nedadgående pil   Knapflade  i feltet Foretrukket metode for at vælge den foretrukne kommunikationsmetode for dette firma eller klik på Rediger denne liste for at tilføje, redigere eller fjerne emner på listen. Marker afkrydsningsfelterne Foretag ikke opkald, Send ikke e-mail, Send ikke fax eller Send ikke post for at angive former for kommunikation, som ikke skal bruges til dette firma.

 • Kommentarer

  Du kan indsætte kommentarer fra andre felter eller tilføje kommentarer direkte i firmaposten. Klik på knappen Tilføj tidsstempel for at datere dine kommentarer.

Visningen Oversigt

Visningen Oversigt indeholder alle de kommunikationsoversigtsemner, der er sammenkædet med denne post. Klik på den nedadgående pil   Knapflade  i feltet Vis for at vælge en visningstype for listen. Dobbeltklik på et kommunikationsoversigtsemne for at åbne det. Du kan oprette en mere detaljeret oversigt om firmaet ved at klikke på knappe Ny og derefter sammenkæde et emne, f.eks. et forretningsnotat, logfil over telefonopkald, aftale eller opgave, med posten.

Visningen Brugerdefinerede felter

Sektionen brugerdefineret felt indeholder brugerdefinerede felter, som du opretter og organiserer. Felter organiseres efter gruppe og vises i to kolonner.

Klik på knappen Tilpas formular i gruppen Indstillinger på bånd for enten at oprette eller administrere grupper og felter.

The Financial History view

If Business Contact Manager til Outlook is integrated with your regnskabssystem and this record has financial transactions, you can view transactions on this view. Double-click any transaction to view it.

 • Transaction list

  Date     Click the column header to sort the list by the transaction date.

  Document #     Click the column header to sort the list by the document number.

  Type     Click the column header to sort the list by the type of transaction.

  Business Contact     Click the column header to sort the list by the name of the Business Contact.

  Total Amount     Click the column header to sort the list by the total amount of the transaction.

The Financial Summary view

If Business Contact Manager til Outlook is integrated with your regnskabssystem, and this record has financial transactions, you can view a summary of these transactions on this view. This view displays information about the financial transactions for the account, balance and payment information, amount of sales, financial details, and terms.

 • Balance due

  Current    Displays the current balance.

  Overdue    Displays the amount overdue, sorted into categories of 1-30 days, 31-60 days, 61-90 days, and over 90 days.

  Total balance    Displays the total balance.

 • Payment information

  Average days to pay    Displays the average number of days that the Account took to pay.

  Average days to pay (YTD)    Displays the year-to-date average number of days that the Account took to pay.

 • Terms

  Preferred shipping method    Displays the preferred shipping method.

  Preferred payment method    Displays the preferred payment method.

 • Sales information

  Month-to-date    Displays the monetary amount of sales to the Account for the current month.

  Year-to-date    Displays the monetary amount of sales to the Account for the current year.

  Last year    Displays the monetary amount of sales to the Account for the previous year.

  Lifetime sales    Displays the total monetary amount of sales to the Account, for the life of the Account.

Navigation på båndet

Formularen indeholder følgende ikoner – placeret på båndet, som er en del af Microsoft Office Fluent-brugergrænsefladen – der er specifikke for Business Contact Manager til Outlook.

I gruppen

Klik på

For at

Vis

Generelt

Åbne visningen Generelt i formularen, hvor du kan indtaste grundlæggende oplysninger.

Vis

Detaljer

Åbne visningen Detaljer i formularen, hvor du kan indtaste mere personlige oplysninger.

Vis

Oversigt

Vise alle emner i kommunikationsoversigten for denne bestemte post.

Vis

Brugerdefinerede felter

Vise alle brugerdefinerede felter, som er blevet tilpasset for denne formular.

Kommuniker

Nyt oversigtsemne

Føje et nyt forretningsnotat, en logfil over telefonopkald, en salgsmulighed, et forretningsprojekt, en opgave, e-mail, aftale eller fil til postens kommunikationsoversigt.

Indstillinger

Tilpas formular

Føje brugerdefinerede felter til denne formular.

Indstillinger

Automatisk sammenkædning af e-mails

Sammenkæde e-mails automatisk til og fra e-mail-adressen i denne post.

Bemærk: Hvis der ikke er en tilgængelig e-mail-adresse, er dette ikon nedtonet.

Indstillinger

Kontroller navne

Fortolke e-mail-adressen eller den sammenkædede post og sikre, at den er gyldig.

Bemærk: Klik på Firmaer i menuen Business Contact Manager for at åbne firmaformularen, og dobbeltklik derefter på et firma.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×