Finjuster ydeevnen i Project Online

< Mere hjælp til Project

Med lanceringen af Project Online for nogle år siden kan organisationer i alle størrelser anvende Microsofts store udvalg af funktioner til styring af projektoversigter i vores praktiske Office 365-skyinfrastruktur.

Selvom en af de indlysende fordele ved at benytte en skybaseret tjeneste er, at man ikke skal håndtere installation, konfiguration og tilpasning af hardware og software, er der stadig nogle ting, du kan gøre for at sikre dig, at din organisation får den bedst mulige ydeevne ud af Project Online.

Project Online har mange konfigurations- og tilpasningsindstillinger, men tilpasninger kan påvirke ydeevnen. I denne artikel fokuseres på nogle af de mest almindelige Project Online-indstillingers betydning for ydeevnen samt kompromisser, så du kan træffe kvalificerede beslutninger om tilpasningen og konfigurationen af Project Online.

Denne artikel er en del af projektet Netværksplanlægning og justering af ydeevnen for Office 365.

Bedste fremgangsmåder for Office 365 og SharePoint Online

Der er et væld af oplysninger om netværksplanlægning og justering af ydeevnen for SharePoint Online og Office 365. Alle disse oplysninger er relevante for Project Online-kunder og skal tages i betragtning sammen med følgende bedste fremgangsmåder, som er specifikke for Project Online.

Konfiguration og tilpasning af Project Online

Mange elementer fra et Project Web App-websted kan konfigureres og tilpasses, lige fra administrative indstillinger til tilladelser og fra indstillinger for samarbejde til udseende og funktionalitet. Lad os se på de indstillinger, der kan påvirke den overordnede ydeevne for dit Project Web App-websted.

Vi kommer ind på:

 • Tilstande for sikkerhedstilstande

 • Synkroniseringsmekanismer mellem Project Online og SharePoint Online

 • Klargøring af projektwebsteder (arbejdsområder til samarbejde)

 • Tilpasning af brugergrænsefladen samt udseende og funktionalitet

 • Projektdetaljesider og arbejdsprocesser

 • OData og rapportering

Mange af disse oplysninger gælder også for Project Server 2013.

Tilladelsestilstande: SharePoint eller Project

Med Project Online og Project Server 2013 introducerede vi en ny og enklere tilladelsesmodel kaldet Tilladelsestilstand for SharePoint, i modsætning til den gamle Tilladelsestilstand for Project. Der findes en sammenligning mellem de to tilstande på TechNet.

Nye Project Online-forekomster klargøres som standard i Tilladelsestilstand for SharePoint, og vi er sikre på, at denne tilstand lever op til langt de fleste kunders behov. Med denne tilstand kan du administrere brugergodkendelse via almindelige SharePoint-grupper og -tilladelser.

Tilladelsestilstand for Project har mange muligheder for tilpasning, men det koster på ydeevnen. Hvis du opretter hundredvis af kategorier og er stærkt afhængig af dynamiske tilladelser via din ressourceopdelingsstruktur (RBS), kan det forringe slutbrugeroplevelsen for brugere, der har adgang til meget indhold, for eksempel administratorer og oversigtsledere.

Bemærk: Hvis du skifter mellem tilladelsestilstand for SharePoint og Project Server, bliver alle sikkerhedsrelaterede indstillinger slettet. Hvis du skifter fra tilladelsestilstand for SharePoint til klassisk tilladelsestilstand for Project Server, skal du konfigurere strukturen af sikkerhedstilladelserne i Project Server 2013 manuelt. Hvis du skifter fra tilladelsestilstand for Project Server tilbage til tilladelsestilstand for SharePoint, bliver oplysningerne fra Project Server 2013 slettet.

Anbefaling   

Når det er muligt, skal du beholde standardtilladelsestilstanden for SharePoint for at opnå en bedre ydeevne. Hvis du skal bruge tilladelsestilstand for Project, skal du begrænse dine tilpasninger så meget som muligt.

Hvad synkroniserer du?

Project Online kører oven på SharePoint Online, på samme måde som Project Server kører oven på SharePoint Server. Det betyder, at vi er nødt til at holde et vist antal komponenter synkroniseret mellem de to systemer. Disse synkroniseringer kan være tidskrævende, og afhængigt af virksomhedens behov kan de sommetider være unødvendige. Denne artikel beskriver alle disse forskellige synkroniseringssystemer, så du bedre kan beslutte, hvilke du har brug for, og hvilke du roligt kan slå fra. Nogle af disse indstillinger er allerede slået fra som standard.

I de følgende afsnit beskriver vi:

 • Synkronisering af tilladelser til Project-websted

 • Synkronisering af Active Directory-ressourcepulje

 • Synkronisering af SharePoint-opgaveliste for Enterprise-projekter

Synkronisering af tilladelser til Project-websted

Project-websteder er arbejdsområder, hvor projektgrupper kan samarbejde, overføre dokumenter og diskutere evt. problemer. Når synkronisering af tilladelse til et Project-websted er aktiveret, bliver de relevante tilladelser, der er tilknyttet dette, opdateret, når en ny person får adgang til et projekt.

Denne synkronisering sker hver gang, projektet publiceres. Selvom synkronisering er praktisk, går det ud over ydeevnen. Skal flere brugere og websteder synkroniseres, sænker det tjenestens hastighed, især under massepublicering, import eller oprettelse af flere projekter (med Project-websteder) eller ved opdatering af gruppemedlemskaber, der kræver en gensynkronisering af projektwebsteders tilladelser.

Anbefaling:   

Vi anbefaler på det kraftigste, at du deaktiverer indstillingen til synkronisering af tilladelser på Project-websteder, hvis følgende gælder for din installation:

 • Du har et stort antal ressourcer (>1000)

 • Du har et stort antal projekter, der kræver et Project-websted (> 1000)

 • Du har et stort antal ressourcer, der skal have tildelt adgang til størstedelen af Project-webstederne

Nedenfor følger nogle indstillinger, som du bør overveje, når du skal administrere Project-webstedstilladelser:

 • Hvis der ikke sker den store udskiftning i dine projektgrupper, bør du overveje at deaktivere indstillingen til synkronisering af tilladelser på Project-webstedet. Dette vil forbedre ydeevnen for Udgiv projekt og Sider med projektdetaljer. Du skal derefter manuelt tildele eller fjerne tilladelser til dine Project-websteder, hver gang nogen bliver medlem af eller forlader en projektgruppe.

 • Hvis du er nødt til at tildele alle brugere adgang i PWA, og den knytter til dine eksisterende gruppetilladelser, kan du overveje at konfigurere dine Project-websteder, så de nedarves fra det overordnede PWA-websted.

 • Hvis adgang til webstedet er justeret i forhold til specifikke roller, skal du oprette en eller flere grupper, der er justeret i forhold til disse roller (hvis du har aktiveret Gruppe-synkronisering, bør du kunne bruge de samme grupper) og tildele disse grupper adgang til Project-webstedet.

Synkronisering af Active Directory-ressourcepulje

Synkronisering af Active Directory-ressourcepulje har i sig selv ikke betydelige problemer med ydeevnen og kan importere tusindvis af ressourcer til din Project Web App-forekomst på få minutter. Men den efterfølgende effekt på andre dele af systemet kan påvirke ydeevnen. Den primære proces, der skal holdes øje med, er synkronisering af projekttilladelser, som er beskrevet tidligere. Hvis der er stor udskiftning i medlemskabet af dine Active Directory-grupper, og det stiller krav til, at du ofte synkroniserer din ressourcepulje, skal du være opmærksom på de efterfølgende effekter på relaterede tilladelsessynkroniseringsjob.

Anbefaling:   

Begræns Active Directory-synkronisering til grupper af ressourcer, der faktisk har behov for at bruge systemet, og hold øje med potentielle problemer med tilladelser efter synkroniseringen af store grupper. Hvis du vil konfigurere synkronisering af Active Directory-virksomhedsressourcepuljen, skal du klikke på Synkronisering af Active Directory-ressourcepulje i Project Web App.

Synkronisering af SharePoint-opgaveliste for Enterprise-projekter

Synkronisering af SharePoint-opgaveliste for virksomhedsprojekter er som standard slået fra for at optimere hastigheden af projektpubliceringen. Dette gør også overgangen mellem projektdetaljesider hurtigere. Hvis brugerne er afhængige af opgavelisten og dens visualisering af tidslinjen på Project-webstedet, kan du slå denne funktion til og kontrollere, om dens påvirkning af ydeevnen for projektpublicering er rimelig.

Anbefaling:   

Denne indstilling er deaktiveret som standard. Du bør kun aktivere synkronisering af opgavelisten, hvis dine brugere har brug for funktionen. Hvis du vil konfigurere denne indstilling, skal du gå til Project Web App-indstillinger, klikke på Forbundne SharePoint-websteder og derefter klikke på Indstillinger.

Skærmbillede af dialogboksen Indstillinger for synkronisering af opgaver.

Projektwebsteder

Projektwebsteder er opbygget omkring centrale funktioner i SharePoint. Det er ikke en let proces at oprette projektwebsteder, og beslutningen om, hvorvidt og hvornår din organisation har brug for projektwebsteder, kan gøre meget for at forbedre slutbrugernes generelle oplevelse.

Mange organisationer bruger Project Online til at indsamle og bedømme projektforslag, før de beslutter sig for, hvilke projekter de vil afsætte midler til. Hvis projektwebsteder skal oprettes automatisk, første gang et projekt publiceres, vil alle projektforslag, også dem, der ikke bliver til noget, få et projektwebsted. Disse unødvendige websteder skal efterfølgende slettes manuelt.

Hvis du beslutter dig for at bruge projektwebsteder, vil det være en bedre fremgangsmåde at vælge den anden mulighed og enten lade brugeren vælge, hvornår vedkommende vil oprette sit samarbejdswebsted, eller endnu bedre: få det oprettet af en arbejdsproces, når et projektforslag når en bestemt fase.

Anbefaling:   

Hvis din organisation bruger projektwebsteder, skal I vælge indstillingen for at oprette dem efter behov i stedet for automatisk. Dette får den første publicering til at gå hurtigere og undgår oprettelse af unødvendige websteder og dertil hørende indhold. Hvis du vil konfigurere denne indstilling, skal du gå til Project Web App-indstillinger, klikke på Forbundne SharePoint-websteder og derefter klikke på Indstillinger.

Skærmbillede af dialogboksen Indstillinger.

Tilpasning af PWA-sider og -visninger

Sidetilpasninger

SharePoint-platformen har gode tilpasningsfunktioner med den modulære webdelsinfrastruktur og understøttelse af brugerdefinerede sider. Når du tilføjer logoer, brugerdefinerede webdele og nye temaer, har det muligvis ikke større indflydelse på ydeevnen på den lokale infrastruktur, takket være fordelene ved nærliggende servere, lav latenstid og stor netværksbåndbredde. Men på en onlinetjeneste gælder andre forhold.

Når du overfører et logo eller grafikobjekt med en stor filstørrelse, kan det gøre siderne en smule langsommere på en lokal installation, men online har det stor betydning for ydeevnen.

Det samme princip gælder, når du tilføjer flere webdele på en side. Det kan være fristende at have en brugerdefineret side med flere webdele, men medmindre brugere rent faktisk har brug for at få vist alle dataene side om side, er det bedre at have separate specialiserede sider end at have det hele på ét sted. Hvis brugerne kun har brug for indholdet af én webdel på siden, må de stadig vente længere på, at siden indlæses, og dataene for alle de øvrige webdele vises.

Anbefaling:   

Når du tilpasser sider, skal du behandle dit Project Online-websted som et almindeligt websted på internettet og oprette så lette sider som muligt.

Tilpasning af visninger

Igen har enkelhed stor betydning for at øge ydeevnen ved indlæsning af sider. Organisationer kan oprette brugerdefinerede visninger ved at bruge flere Project Web App-sider, herunder Projektcenter, Ressourcecenter, Opgaver og Timesedler.

Jo mere indhold der vises, desto langsommere bliver sidegengivelsen. Du kan reducere indlæsningstiden for hver side med nogle få sekunder, hvis du giver brugere et større antal enkle og målrettede visninger i stedet for nogle få "alt i en"-visninger.

I eksemplerne nedenfor tager det i gennemsnit 2 til 3 sekunder mindre at indlæse den anden visning end den første.

Skærmbillede af tilpasset Projektcenter-visning.
Eksempel 1: En avanceret Projektcenter-visning med projekttidslinje, brugerdefinerede felter og grafiske symboler.

Skærmbillede af Projektcenter-visning.

Eksempel 2: En enkel Projektcenter-visning med blot en liste med projektnavne giver hurtigere navigation til de enkelte projekter.

Anbefaling:   

Når du konfigurerer visninger, skal du give brugerne enkle, specialiserede visninger for at opnå hurtigere navigation i stedet for en kompleks alt i én-visning, der i de fleste tilfælde indlæser unødvendige data.

Brugerdefinerede projektdetaljesider og arbejdsprocesser

Ud over ovenstående anbefaling for sidedesign er projektdetaljesider specielle på den måde, at de kan udløse en genberegning af hele projektet og starte arbejdsproceshandlinger, som i begge tilfælde kan koste dyrt i ydeevne, afhængigt af dine tilpasninger.

Project Online og Project Server har to primære opdateringsprocesser for projektoplysninger:

 • Opdateringer kræver en genberegning af planlægning (se listen nedenfor)

 • Ikke-skemarelaterede felter, f.eks. projektnavn, beskrivelse og ejer.

Vi anbefaler, at du undgår at opdatere begge typer data på den samme projektdetaljeside for at undgå at udløse begge opdateringsprocesser på samme tid.

Her er en oversigt over de mest almindelige handlinger, der kræver en genberegning af tidsplanen.

 • Ændringer i projektkalenderen

 • Ændringer i følgende datofelter:

  • Startdato

  • Slutdato

  • Statusdato

  • Dags dato

 • Ændringer i brugerdefinerede projektfelter

 • Hvis projektet har afhængigheder af leverancer

En anden måde at forbedre ydeevnen for projektdetaljesiden er at reducere antallet af webdele og brugerdefinerede felter, der vises på hver projektdetaljeside. Hvis dine virksomhedsprocesser kræver hyppige opdateringer til den samme gruppe af felter, skal du oprette en dedikeret projektdetaljeside, der kun indeholder disse felter, for at forbedre indlæsnings- og lagringstiden. Visning af alle brugerdefinerede felter medfører altid en masse unødvendigt spild.

Anbefaling:   

Opret lette, specialiserede projektdetaljesider, og undgå at blande skemarelaterede og ikke-skemarelaterede opdateringer sammen.

Masseopdateringer til brugerdefinerede felter i arbejdsprocesser med nye REST API'er

Opdatering af værdier i brugerdefinerede projektfelter i en arbejdsproces én ad gangen kræver en separat serveranmodning ved hjælp af handlingen Angiv projektfelt. Det medfører reduceret ydeevne ved opdatering af mange brugerdefinerede felter på én gang på et netværk med høj latenstid og lille båndbredde.

Til at løse dette problem findes der en CSOM-metode til at opdatere brugerdefinerede felter på én gang. Metoden kræver, at du overfører en ordbog, der indeholder navnet og værdierne for alle de brugerdefinerede felter, som du vil opdatere.

API til klargøring af projektwebsteder efter behov

Hvert projekt kan have sit eget dedikerede SharePoint-websted, hvor teammedlemmerne kan samarbejde, dele dokumenter og stille spørgsmål. Disse websteder kan oprettes automatisk ved første publicering, eller de kan oprettes manuelt af projektlederen via Project Pro eller af administratoren via Project Web App-indstillinger, eller de kan simpelthen deaktiveres.

Du kan bruge metoden CreateProjectSite(") til at bestemme, hvornår disse projektwebsteder skal oprettes. Dette er især praktisk for organisationer, der først vil oprette deres websteder, når et projektforslag når et bestemt stadium i en foruddefineret arbejdsproces, i stedet for ved første publicering. Dette giver en væsentlig forbedring af ydeevnen i forbindelse med projektoprettelse ved at udskyde oprettelsen af projektwebsteder.

OData og rapportering

Du kan bruge tjenesten Project OData til at hente oplysninger fra din Project Online-forekomst til rapportering. Det antal enheder, som ProjectData-tjenesten kan returnere i en forespørgsel, er begrænset. Forespørgsel på store datamængder kræver derfor, at der sendes flere webanmodninger til tjenesten, hvilket medfører større netværksbelastning og -latenstid for hver enkelt anmodning.

For en Project Web App-forekomst, der indeholder et stort antal enheder, f.eks. projekter, tildelinger eller opgaver, bør du begrænse de data, der returneres, på mindst én af følgende måder. Hvis du ikke begrænser de data, der returneres, kan forespørgslen overskride standardgrænserne og forringe serverens ydeevne.

 • Brug en $filter-URL-indstilling, eller brug $select for at begrænse dataene.    Den følgende forespørgsel filtrerer for eksempel efter projektets startdato og returnerer kun fire felter i rækkefølge efter projektnavnet:

  http://ServerName/ProjectServerName/_api/ProjectData/Projects?$filter=ProjectStartDate gt datetime'2012-01-01T00:00:00'&$orderby=ProjectName&$select=ProjectName,ProjectStartDate,ProjectFinishDate,ProjectCost
 • Hent en enhedssamling ved hjælp af en tilknytning.    Den følgende forespørgsel benytter for eksempel internt tilknytningen Project_Assignments_Assignment_Project til at hente alle tildelingerne i et bestemt projekt:

  http://ServerName/ProjectServerName/_api/ProjectData/Projects(guid'263fc8d7-427c-e111-92fc-00155d3ba208')/Assignments
 • Udfør flere forespørgsler for at returnere data én side ad gangen ved at benytte operatoren $top og operatoren $skip i en løkke.    Den følgende forespørgsel henter for eksempel problem 11 til 20 for alle projekter, sorteret efter den ressource, der er tildelt til problemet:

  http://ServerName/ProjectServerName/_api/ProjectData/Issues?$skip=10&$top=10&$orderby=AssignedToResource

Hvis dine rapporteringsbehov stadig kræver, at du udtrækker en stor mængde data, bør du overveje at bruge SSIS-pakken (SQL Server Integration Services) til at kopiere dine rapporteringsdata til en SQL Server-database lokalt eller i Microsoft Azure.

Anbefaling:   

Forsøg at begrænse den mængde af data, du forespørger efter på kørselstidspunktet, ved hjælp af filtrering på serversiden eller ved at bruge SSIS-pakker til at importere Project Web App-rapporteringsdata til SQL Server eller Microsoft Azure.

Konklusion

Som det er tilfældet med andre skytjenester på internettet, kræver Project Online specifik tilpasning for at give den bedste ydeevne sammenlignet med en lokal installation.

Selvom vi løbende forbedrer systemet for at øge ydeevnen, er der nogle ting, du kan gøre i mellemtiden for at give dine slutbrugere en god oplevelse.

Samlet anbefaling:

 • Brug tilladelsestilstand for SharePoint, når det er muligt.

 • Aktivér kun de funktioner, du rent faktisk kommer til at bruge.

 • Hold sider og tilpasninger så enkle og lette som muligt for at opnå hurtigere sideindlæsningstider.

 • Brug filtrering på serversiden, eller eksportér OData-feeddata til en SQL Server-database for at opnå større rapporteringsfleksibilitet.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×