Finde rundt i OneNote 2007

Ved første øjekast ser man ikke automatisk alle de bedste funktioner i Microsoft Office OneNote 2007. Denne artikel indeholder en oversigt over Office OneNote-arbejdsområdet og -brugergrænsefladen samt tip til at tilpasse dem til dine personlige præferencer, dine notetagningsvaner og din computertype.

Denne artikel indeholder

Programvinduet

Navigationslinjen

Notesiden

Skærmklipper og startprogram til OneNote

Tilpasse arbejdsområdet til stationære computere

Tilpasse arbejdsområdet til bærbare computere

Programvinduet

Som i andre 2007 Microsoft Office-system-programmer kan du frit tilføje, fjerne eller omorganisere menukommandoer og værktøjslinjeknapper i programvinduet, så de passer til dine behov og præferencer.

OneNote 2007-programvinduet

1. Menulinje

2. Værktøjslinjer

3. Boksen Søg

4. Navigationslinje

Menulinje

Klik på overskrifterne på menulinjen for at få vist menukommandoer. Hvis du vil tilpasse OneNote-menuerne, skal du højreklikke på menulinjen og derefter klikke på Tilpas i genvejsmenuen. Klik på fanen Kommandoer i dialogboksen Tilpas, og klik derefter på Arranger kommandoerne.

Værktøjslinjer

Ved hjælp af knapperne på værktøjslinjen får du hurtig og nem adgang til menukommandoer. Som standard vises standard- og formateringsværktøjslinjerne, der indeholder nogle af de oftest anvendte OneNote-kommandoer. Hvis du vil have vist andre værktøjslinjer, skal du højreklikke på en værktøjslinjeknap og derefter klikke på navnet på den værktøjslinje, du vil have vist, i genvejsmenuen. Du kan trække værktøjslinjerne til en vilkårlig placering i OneNote-programvinduet.

Boksen Søg

Muligheden for at søge i noterne er en af de vigtigste fordele ved at tage noter på en computer i stedet for på papir. Hvis du vil søge i noterne i den aktuelle notesbog, skal du skrive et ord eller udtryk i boksen Søg og derefter trykke på ENTER. Hvis OneNote finder et match, vises navigationsknapper, så du kan gennemse søgeresultaterne. Klik på Afslut Søg for at vende tilbage til boksen Søg. Hvis du vil ændre søgeområdet, skal du klikke på pilen ud for knappen Søg.

Navigationslinje

Som beskrevet i detaljer i det følgende afsnit kan kontrolelementerne i navigationslinjen give hurtig adgang til notesbøger på computeren og på delte placeringer.

Toppen af siden

Navigationslinjen

Du kan udvide eller skjule navigationslinjen for at få vist eller skjule sektionsstrukturen i dine notesbøger, hurtigt få adgang til sektionen Ikke-arkiverede noter og få vist en komplet liste over alle dine notesbøger. Følgende illustration viser navigationslinjen skjult og derefter udvidet.

Navigationslinje i OneNote (lukket)   Navigationslinje i OneNote (åben)

1. Udvid/skjul navigationslinje

2. Notesbognavne

3. Ikke-arkiverede noter

4. Alle notesbøger

Udvid/skjul navigationslinje

Klik på denne knap for at få vist eller skjule sektionshierarkiet for hver af dine åbne notesbøger. Når du udvider navigationslinjen, bliver det nemmere at navigere i og organisere større notesbøger.

Notesbognavne

Klik på disse knapper for nemt at navigere mellem åbne notesbøger. Hvis du vil have vist yderligere indstillinger for en bestemt notesbog, skal du højreklikke på navnet.

Ikke-arkiverede noter

Klik på denne knap for at få vist sektionen Ikke-arkiverede noter, hvor OneNote automatisk opretter sider til importeret og ikke-arkiveret indhold, f.eks. margennoter, skærmklip, websider og e-mails. Du kan flytte sider fra denne særlige sektion til notesbogsektioner, du har oprettet.

Alle notesbøger

Klik på denne knap for at få vist en oversigt over alle dine åbne notesbøger, så du nemt kan navigere mellem dem. Du kan skjule eller udvide sektionshierarkiet for hver notesbog i denne visning.

Toppen af siden

Notesiden

Notesiden er den faktiske arbejdsflade, hvor du tager og indsamler noter i en notesbog.

Noteside i OneNote 2007

1. Notesbogtitel

2. Sektionsfaner

3. Sidefaner

4. Ny side

5. Udvid/skjul sidefaner

6. Sidetitel

7. Noteobjektbeholder

8. Afsnitshandle

Notesbogtitel

Navnet på den notesbog, du aktuelt arbejder i, vises her.

Sektionsfaner

En vandret række af sektionsfaner øverst på notesiden giver nem adgang til de enkelte sektioner i den aktuelle notesbog. Du kan trække sektionsfanerne til venstre eller højre til de ønskede placeringer og højreklikke på en fane for at få vist formaterings- og organisationsindstillinger.

Sidefaner

En lodret række af sidefaner i margenen på notesiden giver nem adgang til de enkelte sider i den aktuelle notesbogsektion. Du kan trække sidefanerne op eller ned til de ønskede placeringer og højreklikke på en fane for at få vist formaterings- og organisationsindstillinger.

Udvid/skjul sidefaner

Denne knap forstørrer eller formindsker sidefanerne for den aktuelle sektion. Jo større sidefanerne er, jo nemmere er det at læse sidetitlerne, og jo mindre fanerne er, jo mere plads er der til den aktuelle noteside.

Ny side

Denne knap opretter hurtigt nye sider sidst i den aktuelle notesbogsektion. Klik på pilen ud for denne knap for at oprette en underside eller for at anvende en skabelon på en ny side.

Sidetitel

I denne tekstboks kan du indtaste eller skrive en titel til den aktuelle side. Titlerne på siderne kopieres automatisk til de respektive sidefaner.

Noteobjektbeholder

De bokse, der indeholder indtastede eller håndskrevne noter, kaldes noteobjektbeholdere. Ud over indtastet eller håndskrevet tekst kan noteobjektbeholdere også indeholde billeder, tabeller, grafik og andre objekter. Du kan formatere, flytte, tilpasse og endda flette noteobjektbeholdere på siderne i notesbogen.

Afsnitshandle

Dette ikon vises til venstre for hvert tekstafsnit, mens du flytter markøren hen over noteobjektbeholdere på den aktuelle side. Brug afsnitshandles til at trække tekstafsnit til nye placeringer på siden, eller højreklik på et afsnitshandle for at få vist yderligere oplysninger og formateringsindstillinger.

Toppen af siden

Skærmklipper og startprogram til OneNote

Når du har installeret Office OneNote 2007, placeres ikonet for skærmklipperen og startprogrammet til OneNote i meddelelsesområdet på proceslinjen i Windows. Hvis du vil starte en lydoptagelse, hente et skærmklip eller åbne en ny margennote uden først at starte OneNote, skal du højreklikke på ikonet for at vise genvejsmenuen.

Skærmklipper og startprogram til OneNote

 • Åbn ny margennote     viser et lille OneNote-vindue oven over dine andre programmer, så du kan skrive eller indsætte noter. Margennoter gemmes i sektionen Ikke-arkiverede noter, hvorfra du senere kan trække dem til det relevante afsnit i notesbogen.

 • Åbn OneNote     starter Office OneNote 2007.

 • Start lydoptagelse     starter en lydoptagelsessession ved hjælp af computerens indbyggede eller eksternt tilsluttede mikrofon uden først at starte OneNote. Færdige lydoptagelser placeres i en ny margennote, der gemmes i den særlige sektion, Ikke-arkiverede noter.

 • Opret skærmklip     opretter et skærmklip ved at hente det sidste program frem til forgrunden, så du kan tegne en boks rundt om de oplysninger på skærmen, du vil hente. Det færdige skærmklip placeres på en ny side i sektionen Ikke-arkiverede noter, hvorfra du kan flytte eller kopiere det til dine noter.

 • Indstillinger     giver mulighed for at angive, hvad der som standard skal ske, når du klikker på ikonet for skærmklipperen og startprogrammet til OneNote i meddelelsesområdet. Her kan du også konfigurere den måde, OneNote henter skærmklip på.

 • Fjern OneNote-ikon     deaktiverer ikonet for skærmklipperen og startprogrammet til OneNote.

Tip: Hvis du deaktiverer OneNote-ikonet i meddelelsesområdet på proceslinjen i Windows, skal du aktivere det igen, før du kan konfigurere det. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner. Klik på Andet på listen Kategori, og marker derefter afkrydsningsfeltet Placer OneNote-ikon i meddelelsesområdet på proceslinjen.

Toppen af siden

Tilpasse arbejdsområdet til stationære computere

Ved at konfigurere bestemte grænsefladeindstillinger, så de passer til dine behov, kan du optimere arbejdsområdet i OneNote til den type computer, du bruger.

Hvis du bruger OneNote på en stationær computer med en stor skærm, kan du vælge permanent at udvide nogle af de skjulte grænsefladeelementer, så du nemmere og hurtigere kan få adgang til dem.

 • Udvid navigationslinjen    Hvis du får vist sektionshierarkiet for de af dine åbne notesbøger, som findes på navigationslinjen, bliver det nemmere at få vist, navigere i og organisere alle sektionerne, særligt i større notesbøger.

 • Udvid sidefanerne    Hvis sidefanerne er skjulte, kan du klikke på knappen Udvid sidefaner for at gøre sidefanerne bredere. Du kan udvide sidefanerne endnu mere ved at placere markøren mellem det lodrette rullepanel og sidefanerne og derefter trække markøren til venstre eller højre.

 • Vis værktøjslinjerne, hvor du ønsker det    Som standard deler standard- og formateringsværktøjslinjerne én række og justeres automatisk til bredden af OneNote-vinduet. Du kan udvide værktøjslinjeområdet til flere rækker, så der bliver vist flere kommandoer. Peg på Værktøjslinjer, og klik derefter på Tilpas i menuen Vis. Marker afkrydsningsfeltet Vis standard- og formateringsværktøjslinjerne på to rækker på fanen Indstillinger.

 • Du kan oprette yderligere værktøjslinjerækker ved at trække én værktøjslinje hen under en anden. Hvis du vil flytte værktøjslinjer rundt eller ophæve forankringen af dem fra værktøjslinjeområdet, skal du trække flyttehåndtaget, som er placeret til venstre for hver værktøjslinje, til den ønskede placering, enten under menulinjen eller over notesiden som en flydende værktøjslinje. Du kan også forankre en værktøjslinje til venstre, til højre eller langs den nederste kant af OneNote-programvinduet ved at flytte værktøjslinjen mod kanten af vinduet, indtil den fastgøres.

 • Vis opgaveruden    I OneNote er opgaveruder som standard deaktiveret og bliver kun vist, når du vælger bestemte menukommandoer. Når du f.eks. bruger kommandoen Skrifttype i menuen Formater, åbner OneNote opgaveruden Skrifttype, hvor du kan foretage tekstformateringsvalg. Du kan permanent aktivere opgaveruder, så du kan se, hvilke yderligere funktioner og kommandoer der er tilgængelige. Klik på Opgaverude i menuen Vis (eller tryk på CTRL+F1 for at aktivere eller deaktivere opgaveruder).

Toppen af siden

Tilpasse arbejdsområdet til bærbare computere

Hvis du bruger OneNote på en bærbar computer, kan du minimere eller skjule mange elementer i OneNote-grænsefladen for at maksimere din plads til notetagning.

 • Tag noter i visningen Hele siden    Når du ikke organiserer, søger i eller på anden måde administrerer dine noter, kan du øge mængden af plads på skærmen ved at skifte til Visning af hele siden. En stor del af OneNote-grænsefladen er skjult i denne visning, så du kan tage og læse noter lettere. Klik på knappen Visning af hele siden længst til højre på menulinjen i OneNote, eller tryk på F11 for at aktivere eller deaktivere denne visning på et hvilket som helst tidspunkt.

 • Aktiver eller deaktiver værktøjslinjer    Peg på Værktøjslinjer i menuen Vis, og aktiver eller deaktiver derefter de tilgængelige værktøjslinjer efter behov. Du kan trække to eller flere værktøjslinjer til samme række og justere dem efter behov. Tablet PC-brugere kan have fordel af at aktivere værktøjslinjerne Tegnefunktioner, Penne og Skriveværktøjer for at få vist tavlespecifikke værktøjer.

 • Placer visse grænsefladeelementer anderledes    Hvis du bruger et pegefelt eller en pen på en bærbar computer, kan du spare tid ved at flytte de oftest brugte grænsefladeelementer tættere på hinanden. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Sidefaner vises til venstre, Navigationslinjen vises til venstre, Lodret rullepanel vises til venstre i kategorien Vis.

Tip: Du kan yderligere tilpasse din bærbare computer ved at angive, hvor meget batteristrøm OneNote skal bruge. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner. Klik på Andet i dialogboksen Indstillinger, og vælg derefter den ønskede indstilling under Optimer batterilevetid med henblik på følgende.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×