Finde personer og kontakter

Finde personer og kontakter

I takt med at din liste over kontaktpersoner vokser, kan det blive rigtigt svært hurtigt at finde en kontakt eller person. Du kan hurtigt finde personer ved at bruge søgefunktionerne i Outlook.

Sådan søger du efter en kontaktperson

 1. Vælg Personer nederst på skærmen.

  Klik på Personer

 2. Placer markøren i feltet Søg efter kontaktpersoner over listen over kontaktpersoner.

  Klik på Søg efter kontakter i fanen Personer

  Bemærk:  Det kan være fristende at bruge feltet Søg efter personer, som findes i øverste, højre hjørne under fanen Startside. Det fungerer imidlertid kun, hvis du skriver personens navn (eller en del af navnet). Du kan ikke bruge dette felt til at søge på f.eks. telefonnumre eller adresser.

  Feltet Søg efter personer sammenlignet med feltet Søg efter kontakter

 3. Skriv navnet på den person eller andre oplysninger– som f.eks. et telefonnummer eller virksomhedens navn – du vil søge efter.

  Tip:  Du kan søge efter alle eller dele af oplysningerne. Hvis du f.eks. søger efter en person med navnet Chris Preston, kan du skrive det fulde navn eller "pre", der er de tre første tegn i efternavnet.

 4. Vælg den ønskede person i søgeresultaterne.

  Klik på den ønskede person i søgeresultaterne.

  Bemærk: Søgeresultaterne returnerer personens navn og kontaktbillede.

Indsnævre søgningen

Får du for mange søgeresultater, når du søger efter fuldstændige eller delvise oplysninger? Overvej at afgrænse søgningen yderligere. Når du vælger feltet Søg efter personer under fanen Personer, vises fanen Søgeværktøjer.

Tip: Du kan også trykke på Ctrl+E for at åbne fanen Søgeværktøjer.

Fanen Søgeværktøjer

Der er der mange muligheder, herunder denne gruppe af indstillinger under fanen Søgeværktøjer, for at indsnævre din søgning.

 • Område    Søg i nogle andre mapper.

 • Afgræns    Søg efter personer, som har angivet telefonnumre eller andre bestemte oplysninger i deres kontaktoplysninger.

 • Indstillinger    Genbrug tidligere søgninger, eller rediger de avancerede søgeindstillinger.

Benyt en af følgende fremgangsmåder i Kontaktpersoner:

 • I feltet Søg efter kontaktpersoner skal du skrive navnet eller andre kontaktoplysninger.

  Felt til søgning i kontaktpersoner

 • Tryk på CTRL+ E.

Du kan søge efter alle eller dele af oplysningerne. Du kan f.eks. skrive en del af et firmanavn eller et telefonnummer.

 • I en af kortvisningerne, f.eks Visitkort eller Adressekort, skal du klikke på et bogstav i det alfabetiske indeks, der vises ud for kortene.

 • I en given tabel-visning, f.eks. Telefonliste eller Efter firma, skal du klikke på en kolonneoverskrift for at sortere kontaktpersoner efter de kriterier, der er knyttet til kolonnen. Eksempler på kolonneoverskrifter er Fulde navn, Stilling, Firma og Kategorier.

Du kan også søge efter kontaktpersoner fra en vilkårlig mappe i Outlook. Gør følgende:

 • På fanen Hjem i gruppen Find i feltet Find en kontakt skal du skrive navnet på kontaktpersonen.

  Du kan skrive en del af et navn, f.eks. Judy L, et fornavn eller efternavn, en mailadresse, et vist navn eller et firmanavn.

Indsnævre søgningen

Når du klikker i feltet Søg efter kontaktpersoner vises fanen Søgeværktøjer. Søgekommandoerne gør det muligt at afgrænse søgningen for at hjælpe dig med at finde en kontaktperson.

Søgeværktøjer på fanen Søg på båndet

 • Omfang    Ændr de mapper i Outlook, der er inkluderet i din søgning.

 • Finindstil    Søg efter elementer, der er baseret på kategorisering, eller kun poster med telefonnumre, adresser eller kontaktfelter, som du vælger.

 • Indstillinger    Gennemse og genbrug tidligere søgninger, eller rediger de avancerede søgeindstillinger.

Søge fra indbakken

Du kan også søge efter kontaktpersoner fra en vilkårlig mappe i din postkasse.

 • På fanen Hjem i gruppen Find i feltet Find en kontakt skal du skrive navnet på personen, du vil finde.

  Du kan skrive en del af et navn, et fornavn eller efternavn, en mailadresse, et vist navn eller et firmanavn.

Søg ved hjælp af feltet Søg i adressekartoteker

Boksen Søg i adressekartotek

 • Standardværktøjslinje i feltet Søg i adressekartoteker skal du skrive navnet på den kontaktperson, du vil finde.   Der søges først i dine Outlook-kontaktpersoner. Hvis der ikke findes nogen forekomst, søges der i alle de andre tilgængelige adressekartoteker, herunder alle dem du har tilføjet.

  Tip: Du kan også skrive en del af et navn, f.eks. Judy L, fornavn eller efternavn, et "vis som"-navn, et mailalias eller et firmanavn. Du kan hurtigt åbne en kontaktperson, du tidligere har søgt efter, ved at klikke på pilen ud for feltet Søg i adressekartoteker, og derefter klikke på det ønskede navn.

Adressere en meddelelse når du har fundet navnet eller mailadressen

 1. Klik på felterne Til, Cc eller Bcc i en ny meddelelses brevhoved.

 2. Skriv navnet i feltet Søg.

 3. Dobbeltklik på navnet på listen Navn, og klik derefter på OK.

  Hvorfor kan jeg ikke se navnelisten (kolonne) i adressekartoteket?

  Du kan have brugt søgeindstillingen Flere kolonner sidste gang, du brugte adressekartoteket. Klik på Kun navn ud for Søg for at gendanne listevisningen Navn.

  Søge efter flere kolonner

Andre søgemetoder

Når du skriver et navn i felterne Til, Cc eller Bcc i en mail, kontrollerer Outlook automatisk, om det pågældende navn, du har skrevet, svarer til et navn i adressekartoteket. Hvis der findes en forekomst, udfyldes det viste navn og mailadressen, så du kan sende meddelelsen. Hvis der ikke findes nogen forekomst, beder dialogboksen Kontrollér navne om flere oplysninger. Hvis der er flere navne, der indeholder bogstaverne, du har skrevet, kan du vælge det ønskede navn på listen. Hvis navnet ikke kan findes, skal du muligvis se i et andet adressekartotek eller oprette et nyt kontaktperson.

Hvis du indtaster en mailadresse eller et alias i felterne, og den pågældende person eller distributionsliste er i adressekartoteket, udfyldes det viste navn som erstatning for den tekst, du har indtastet.

 1. Klik på Adressekartotek Knapflade på værktøjslinjen Standard.

  Tip: Du kan også åbne adressekartoteket fra menuen Værktøjer og i en åben meddelelse. I meddelelsen på fanen Meddelelse i gruppen Navne, skal du klikke på Adressekartotek.

 2. På listen Adressekartotek skal du klikke på det adressekartotek, hvor du vil søge efter navne.

  Adressekartotekerne på listen Adressekartotek oprettes af mapper i dine Kontaktpersoner (med undtagelse af den globale adresseliste (GAL)). Som standard udgøres indholdet af Outlook-adressebog af din primære mappe af kontaktpersoner i Outlook. Lister med andre mapper med kontaktpersoner, du har oprettet, vises også, medmindre du angiver en egenskab for at forhindre dem i at blive vist. Microsoft Exchange GAL oprettes og administreres af din organisations administrator.

  Listen Adressekartoteker
  På listen der vises, indeholder Kontaktpersoner kontaktoplysninger fra dine primære kontaktpersoner i Outlook. Eksterne kontorer og Personlig er eksempler på mapper med kontaktpersoner, der er oprettet til særlige grupper af kontaktpersoner i Outlook med henblik på at lette overskueligheden.
 3. I feltet Søg skal du skrive navnet eller en del af et navn, du søger efter.

  Søge efter navne

  Hvis du vil søge efter et navn ved hjælp af andre oplysninger, f.eks. titel eller placering, skal du klikke på Flere kolonner og indtaste oplysningerne. Du kan søge vha. mere end ét kriterium i dette felt. Skriv et komma efter hvert kriterium. Med disse oplysninger søges der i hver af de inkluderede kolonner, også kendt som felter.

  Hvorfor kan jeg ikke se navnelisten (kolonne) i adressekartoteket?

  Du kan have brugt søgeindstillingen Flere kolonner sidste gang, du brugte adressekartoteket. Klik på Kun navn ud for Søg for at gendanne listevisningen Navn.

  Søge efter flere kolonner

  Bemærkninger: 

  • Hvis du ikke kan finde det ønskede navn i adressekartoteket, som du kigger på, kan du søge efter det i et andet adressekartotek. Listen Adressekartotek kan indeholde adskillelige adressekartoteker, hver med forskellige oplysninger. Søge efter emner i alle kolonner

  • Hvis du søger i en LDAP Internetadresse efter en mailadresse, har du mulighed for at søge efter et navn vha. tegnet, som navnet begynder med eller de tegn, som navnet indeholder, ved at klikke på enten Begynder med eller Indeholder.

  1. I dialogboksen Adressekartotek skal du klikke på et andet adressekartotek på Adressekartotek-listen.

  2. For at se kontaktpersoner fra din liste over kontakter i Outlook, skal du i Adressekartotek-listen klikke på navnet på den mappe med kontakter, du skal bruge, under Outlook-adressekartotek.

   En kontaktperson skal have været en post i enten Mail-feltet eller i Fax-feltet, for at den vises i mappen Outlook-adressekartotek/kontakter.

Adressere en meddelelse når du har fundet navnet eller mailadressen

 1. Klik på felterne Til, Cc eller Bcc i meddelelsens brevhoved.

 2. Find navnet eller mailadressen ved at følge fremgangsmåden i den forrige sektion, Finde navne i adressekartoteket.

 3. Dobbeltklik på navnet eller mailadressen på listen i adressekartoteket, og klik derefter på OK.

  Hvorfor kan jeg ikke se navnelisten (kolonne) i adressekartoteket?

  Du kan have brugt søgeindstillingen Flere kolonner sidste gang, du brugte adressekartoteket. Klik på Kun navn ud for Søg for at gendanne listevisningen Navn.

  Søge efter flere kolonner

 1. Klik på Adressekartotek Knapflade på værktøjslinjen Standard

  Tip: Du kan også åbne adressekartoteket fra menuen Værktøjer og i en åben meddelelse. I meddelelsen på fanen Meddelelse i gruppen Navne, skal du klikke på Adressekartotek.

 2. På listen Adressekartotek skal du klikke på det adressekartotek, hvor du vil søge efter navne.

  Listen Adressekartoteker

 3. Åbn feltet Søg ved at klikke på Flere kolonner.

 4. Skriv oplysningerne, eller en del af de oplysningerne, du søger efter. Skriv f.eks. et telefonnummer, placering eller personens titel.

  Bemærkninger: 

  • Du kan søge vha. mere end ét kriterium i dette felt. Skriv et komma efter hvert kriterium. Med disse oplysninger søges der i hver af de inkluderede kolonner, også kendt som felter.

  • Du kan medtage personens navn eller delvise navn i feltet Søg for at afgrænse søgningen.

  • Hvis du ikke finder den person, du leder efter, skal du muligvis se i et andet adressekartotek. Ikke alle adressekartoteker indeholder de samme felter.

Funktionen Avanceret søgning giver dig mulighed for at bruge flere nøgleord eller kriterier til at finde en person. Dette minder om at søge ved hjælp af indstillingen Flere kolonner i feltet Søg, men du angiver søgekriterierne i separate felter i stedet for i et enkelt felt, der er adskilt med komma. Afhængigt af de kontaktoplysninger, der er angivet for en person, er det muligvis ikke alle felter, der er relevante for søgningen.

Avanceret søgning giver dig mulighed for at se, hvilke felter, der søges i, med dine specifikke nøgleord eller kriterier.

 1. Klik på Adressekartotek Knapflade på værktøjslinjen Standard

  Tip: Du kan også åbne adressekartoteket fra menuen Værktøjer og i en åben meddelelse. I meddelelsen på fanen Meddelelse i gruppen Navne, skal du klikke på Adressekartotek.

 2. På listen Adressekartotek skal du klikke på det adressekartotek, hvor du vil søge efter navne.

  Vælge en adressebog at søge i på listen

 3. Klik på Avanceret søgning.

 4. I feltet Find skal du skrive oplysningerne i de relevante felter.

  Indtaste søgekriterier for at finde en person

  Jo flere oplysninger, der medtages, des mere præcise vil søgeresultaterne være.

  Bemærk: Hvis du ikke finder den person, du leder efter, skal du muligvis se i et andet adressekartotek. Ikke alle adressekartoteker indeholder de samme oplysninger.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×