Finde arkiverede elementer

Finde arkiverede elementer

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Denne artikel er senest opdateret den 23. februar 2016, baseret på kundefeedback.

Der kan komme et tidspunkt, hvor du har brug for at søge efter elementer i en Outlook-datafil. I denne artikel beskrives det, hvordan du kan finde elementer og foretage fejlfinding af problemer med søgning.

Gennemgå dine arkiverede elementer

Som standard fjerner Autoarkiver i Outlook jævnligt gamle og udløbne elementer fra mapper. Det er for at hjælpe dig med at administrere plads i din postkasse eller på den mailserver, du bruger.

Du kan angive, at Autoarkiver skal flytte eller kopiere gamle elementer til en bestemt arkivmappe eller automatisk slette elementer. Hvis du ikke sletter dine arkiverede elementer, er de stadig tilgængelige for dig i arkivmappen.

Hent dine arkiverede elementer

Du kan få vist dine indstillinger for autoarkivering og placering samt instruktioner til, hvordan du deaktiverer Autoarkiver, ved at gå til Flyt eller slet automatisk ældre elementer ved hjælp af Autoarkiver.

 1. I Outlook på computeren (Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010) skal du vælge Hjem > Nye elementer > Flere elementer > Outlook-datafil.

  Vælg Nye elementer > Flere elementer > Outlook-datafil.

 2. Vælg den fil, der hedder arkiv (eller det navn, du har angivet for den arkiverede fil).

  Vælg den fil, der hedder "arkiv".

 3. Udvid arkivfilen i navigationsruden i Outlook for at få vist undermapperne under den. Klik på hver undermappe for at få vist indholdet.

  Udvid arkivfilen i ruden navigation for at få vist undermapperne under den.

 4. Hvis du vil søge efter en bestemt mail, skal du bruge Hurtigsøgning i Outlook eller Windows Search.

 5. Hvis du vil importere dine arkiverede elementer til din indbakke igen, skal du følge vejledningen i, hvordan du importerer en .pst-fil. Navnet på den fil, du vil importere, er "arkiv", og du skal importere den til din aktuelle mailkonto.

Hvis du ikke kan se dine arkiverede mails

Bemærk:  Outlook-dataarkivfilen (.pst) viser samme mappestruktur som den fil, den arkiverer. Hvis en mappe er tom i arkivet, betyder det, at der ikke er arkiveret nogen elementer for den pågældende mappe.

Hvis du har fulgt ovennævnte vejledning for at hente dine arkiverede mails, men stadig ikke kan se dem, skal du kontrollere, hvad indstillingerne er for autoarkivering af din mail.

 1. I Outlook på computeren (Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010) skal du vælge Filer.

  Vælg fanen Filer i Outlook 2010.

 2. Vælg Indstillinger.

 3. Vælg Avanceret > Indstillinger for autoarkivering.

  Vælg Avanceret, og vælg derefter indstillinger for autoarkivering.

  Bemærk: Hvis du ikke kan se Indstillinger for autoarkivering, er Autoarkiver ikke aktiveret for din organisation.

 4. Bemærk, hvor ofte din mail er blevet arkiveret, og om arkivfilen ryddes efter et stykke tid. Baseret på disse indstillinger skal der så være mail i din arkivmappe?

  Her kan du vælge dine indstillinger for autoarkivering.

 5. Dine mails arkiveres på den placering, der er angivet i Flyt gamle emner til.

Hvor er mine mails arkiveret?

Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010: Nye arkivfiler gemmes på følgende placeringer:

 • Windows Vista, Windows 7, 8, og 10   drev: \Users\bruger\Documents\Outlook Files\archive.pst

 • Windows XP   drev:\Documents and Settings\bruger \Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\archive.pst

Tidligere versioner af Outlook: arkivfilen gemmes på følgende placeringer:

 • Windows 7 og Windows Vista   drev:\Users\bruger\AppData\Local\Microsoft\Outlook\archive.pst

 • Windows XP   drev:\Documents and Settings\bruger \Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\archive.pst

Alle meddelelser, kontaktoplysninger, kalendere og andre data, du opretter i Microsoft Outlook, opbevares i din Personal Folders file (.pst), eller hvis du bruger en Microsoft Exchange Server-konto, på din organisations Exchange-server. Outlook indeholder en arkiveringsfunktion til fjernelse af dine ofte anvendte mapper med ældre indhold, som du ikke behøver, men ikke vil slette. Du kan få det gjort automatisk med autoarkivering, eller du kan også arkivere det manuelt efter behov.

Mens det arkiverede indhold ikke længere vises i mapper, du ofte bruger, kan du stadig få adgang til og hente disse elementer, hvis du vil gendanne indholdet.

Bemærkninger: 

 • Nogle virksomheder indfører begrænsninger for filstørrelser af virksomhedens mailkonti, hvilket kan omgås ved hjælp af arkivering. Af samme grund skal arkiverede filer ofte forblive tilgængelige, i det tilfælde at overholdelse af gældende regler kræver, at de gendannes.

 • Outlook kan ikke arkivere nuværende eller aktive filer. Et tilbagevendende møde kan f.eks. ikke arkiveres, medmindre alle forekomster af mødet ligger i fortiden. Planlagte forekomster af mødet fremover angiver det som et aktuelt element, og det kan dermed ikke arkiveres.

Brug af Hurtigsøgning til at søge efter elementer

 • Indekseringen af dine datafiler er muligvis ikke fuldført. Indeksering skal bruges af funktionen Hurtigsøgning til hurtigt at finde elementer.

  Bemærk: Når du bruger Hurtigsøgning første gang, skal Outlook indeksere dine datafiler for at give hurtige og komplette søgeresultater. Denne proces kan tage flere minutter.

 • Du søger efter meddelelser, der er gennemsigtigt signeret (en krypteringsmetode), og du søger efter disse elementer i enten en Personal Folders file (.pst)-fil eller en offlinemappefil (.ost-fil).

  Bemærk: Dette kan ske, hvis du bruger enten Windows Desktop Search (WDS) eller Outlook (Hurtigsøgning eller Avanceret søgning) til at søge efter meddelelser.

  Se løsning af Ryd-signerede meddelelse problemer.

Kontrollér, at dine Outlook-datafiler kan indekseres

Outlook indekserer følgende datafiler:

 • Privatmappefiler (.pst)

 • Offlinemappefiler (.ost)

Dette omfatter Microsoft Windows Live Mail-, IMAP- og POP-mailkonti. Hvis du bruger en Microsoft Exchange-konto (meget mere almindeligt i mailsystemer i virksomheder end i en privat eller personlig konto), skal du have forbindelse til Exchange-serveren og bruge Cachelagret Exchange-tilstand, for at Hurtigsøgning kan indeksere meddelelserne. Cachelagret Exchange-tilstand bruger en offlinemappefil (.ost) til lagring af oplysninger på computeren. Du kan kontrollere, at datafilerne indekseres, ved at gøre følgende:

 1. Peg på Hurtigsøgning i menuen Funktioner, og klik derefter på Søgekriterier.

  Du kan også klikke på pilen i ruden Hurtigsøgning og derefter klikke på Søgekriterier i menuen.

 2. Under Indeksering skal du kontrollere, at de datafiler, som du vil medtage i din søgning, er valgt på listen Indeksér meddelelser i disse datafiler.

Kontrollér, om indekseringen er fuldført

Du kan kontrollere status for indekseringen ved at gøre følgende:

 1. Peg på Hurtigsøgning i menuen Funktioner, og klik derefter på Status for indeksering.

  Du kan også klikke på pilen i ruden Hurtigsøgning og derefter klikke på Status for indeksering i menuen.

 2. Kontrollér, at dialogboksen rapporterer 0 resterende elementer. Hvis ikke, er indekseringen ikke fuldført, og den skal afsluttes, før der kan søges i alle dine Outlook-elementer.

Indeksering Status rapporter "0 elementer resterende", men søgeresultaterne er ikke korrekt

Hvis indekseringsstatus rapporterer 0 resterende elementer, og Hurtigsøgning stadig ikke returnerer de korrekte søgeresultater, skal du afslutte Outlook og genstarte computeren. Når du starter Outlook igen, kan du kontrollere, at Outlook indekserer dine elementer korrekt, ved at gøre følgende:

 1. Peg på Hurtigsøgning i menuen Funktioner, og klik derefter på Status for indeksering.

  Du kan også klikke på pilen i ruden Hurtigsøgning og derefter klikke på Status for indeksering i menuen.

 2. Kontrollér, at antallet af elementer i dialogboksen Indekseringsstatus er blevet større. Hvis antallet ikke er blevet større, skal du vente, indtil indekseringen er fuldført, med at få resultaterne.

Jeg har genstartet min computer, og Hurtigsøgning returnerer stadig ikke de korrekte resultater

Hvis du ikke får resultater efter en genstart, er næste trin at genopbygge dit søgekatalog. Søgekataloget er en fil, hvor alle dine Outlook- og Microsoft Windows-elementer indekseres. Hvis du vil genopbygge dit søgekatalog, skal du gøre følgende:

 1. Afslut Outlook.

 2. Klik på knappen Start i Microsoft Windows, og klik derefter på Kontrolpanel.

 3. Gør et af følgende:

  • Windows Vista     Klik på Systemvedligeholdelse, og klik derefter på Indekseringsindstillinger.

   Bemærk: I klassisk visning skal du dobbeltklikke på Indekseringsindstillinger.

  • Microsoft Windows XP    Klik på Andre indstillinger i Kontrolpanel under Se også, og klik derefter på Indekseringsindstillinger.

   Bemærk: I klassisk visning skal du dobbeltklikke på Indekseringsindstillinger.

 4. Klik på Avanceret.

 5. Klik på Genopbyg.

 6. Genstart Outlook.

Løs problemer med gennemsigtigt signerede meddelelser

Hvis en gennemsigtigt signeret meddelelse er gemt i en privatmappefil (.pst) eller en offlinemappefil (.ost), kan Hurtigsøgning i Outlook (og Windows Desktop Search) ikke finde den. Den måde, som Outlook krypterer eller "pakker" brødteksten på i en meddelelse, når der signeres ved hjælp af en krypteringsteknologi med gennemsigtig signering, betyder, at der ikke kan søges i meddelelsesteksten.

Du kan finde flere oplysninger om signering og krypteringsteknologi i Om kryptering med offentlig nøgle.

Du kan dog bruge følgende trin til at finde ud af, om filens placering er en del af problemet.

 1. Find ud af, om du søger efter en .pst- eller .ost-fil.

  Sådan gør du

  1. I din indbakke skal du klikke på enkeltpilen ud for feltet Søg i alle mailelementer.

  2. Klik på S.

  3. I sektionen Indeksering skal du se, om følgende afkrydsningsfelter er markeret:

   • Private mapper

   • Postkasse –<dit navn>

 2. Hvis du mener, at meddelelserne er gemt i andre datafiler end en .pst-fil eller .ost-fil, kan du eventuelt fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne og derefter prøve at udføre søgningen igen.

Hvis du søger efter en anden datafil end en .pst-fil eller en .ost-fil, og Hurtigsøgning stadig ikke kan finde meddelelser, skal du se, om Outlook-mailkonto er indstillet til at bruge cachelagret Exchange-tilstand. Hvis det er tilfældet, skal du slå Cachelagret Exchange-tilstand fra og derefter prøve at udføre søgningen igen.

Sådan gør du

 1. Klik på Kontoindstillinger i menuen Funktioner.

 2. Klik på Exchange-kontoen under fanen E-mail, og klik derefter på Rediger.

 3. Under Microsoft Exchange Server skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Brug Cachelagret Exchange-tilstand.

 4. Afslut og genstart Outlook.

Når Cachelagret Exchange-tilstand er slået fra, og du stadig ikke får de søgeresultater, du forventer, kan du prøve at bruge en anden Outlook-profil. Hvis du ikke har en anden profil, der er konfigureret, kan du oprette en. I begge tilfælde skal du deaktivere Cachelagret Exchange-tilstand, som beskrevet i fremgangsmåden ovenfor.

Kopiér alle elementer fra en arkiveret placering

Du kan kopiere arkiverede elementer til deres oprindelige mapper – f.eks. fra den arkiverede indbakke til din aktuelle Indbakke – eller til en ny mappe, du angiver.

 1. I menuen Filer skal du klikke på Importér og eksportér for at åbne guiden Importér og eksportér.

 2. Klik på Importer fra et andet program eller en anden fil, og klik derefter på Næste.

 3. Klik på Privatmappefil (.pst), og klik derefter på Næste.

  Vigtigt: Hvis du ikke kan finde din .pst-fil, kan den være skjult, og du skal have vist filens placering, før du fortsætter til næste trin.

 4. I feltet Fil, der skal importeres skal du ændre standardfilnavnet i den fremhævede sti fra backup.pst til navnet på den arkivfil, du importerer fra. Eller klik på Gennemse for at finde den fil, du vil importere fra.

 5. Angiv, hvordan Outlook skal håndtere dubletter, under Indstillinger.

 6. Klik på Næste.

 7. Klik på den mappe, du vil importere fra. Markér afkrydsningsfeltet Medtag undermapper, hvis den mappe, du vil importere, har undermapper, du også vil importere.

 8. Vælg en af destinationsindstillingerne:

  • Importér elementer til den aktuelle mappe – Importerer dataene til den mappe, der aktuelt er markeret.

  • Importér elementer til den samme mappe i – Importerer dataene til destinationsmappen med samme navn som kildemappen, f.eks. fra Indbakke til Indbakke.

 9. Klik på Afslut.

Jeg kan ikke finde min .pst-fil

Arkivfilen er en særlig type datafil, en privatmappefil (.pst). Første gang, Autoarkiver kører, opretter Outlook automatisk arkivfilen på følgende placeringer:

 • Windows Vista    C:\Users\dit_brugernavn\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Archive.pst

 • Microsoft Windows XP     C:\Documents and Settings\dit_brugernavn\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\Archive.pst

Hvis du ikke kan se mapperne Lokale indstillinger eller Lokal, er de måske skjulte. Hvis du vil have vist en skjult .pst-fil, skal du udføre trinnene for det operativsystem, du bruger.

Windows 7 og Windows Vista

 1. Klik på Start, og klik derefter på Kontrolpanel.

 2. Klik på Udseende og tilpasning.

  Bemærk: Hvis du bruger klassisk visning af Kontrolpanel, skal du dobbeltklikke på Mappeindstillinger og gå tilbage til trin 4 under Kopiér alle elementer fra en arkiveret placering.

 3. Klik på Mappeindstillinger.

 4. Vælg Avancerede indstillinger under fanen Vis under Filer og mapper, og vælg Vis skjulte filer og mapper under Skjulte filer og mapper.

Windows XP

 1. Klik på Start, og klik derefter på Kontrolpanel.

 2. Klik på Mappeindstillinger.

  Dialogboksen Mappeindstillinger

 3. Klik på fanen Vis, og klik derefter på indstillingen Vis skjulte filer og mapper.

Flyt individuelle elementer fra en arkiveret placering

 1. I menuen skal du klikke på Mappeliste og klikke på Arkivmapper (eller det navn, du har brugt til arkivets placering).

 2. Klik på den mappe, der indeholder de elementer, du vil flytte.

 3. Vælg de elementer, du vil flytte, og træk dem derefter til deres oprindelige mappe på Mappeliste eller til en anden mappe.

Bemærk: Hvis du modtager en fejlmeddelelse om, at ".pst-filen allerede er i brug", er .pst-filen måske for stor eller beskadiget. Reparationsværktøj til Indbakke i Outlook kan løse mange af disse problemer. Når du har kørt værktøjet, kan du prøve at gendanne filerne igen.

Relaterede emner

Få flere oplysninger om Outlook-profiler
skifte til en anden e-mail-profil
Opret en ny e-mail-profil
sikkerhedskopiere, gendanne, eller slette elementer ved hjælp af Autoarkiver
arkivere emner manuelt
Finde arkiverede elementer
åbne og finde elementer i et arkiv til Outlook til Mac 2011

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×