Filtrere ved hjælp af avancerede kriterier

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis de data, du vil filtrere, kræver komplekse kriterier (f.eks. Type = "Landbrugsprodukter" ELLER Sælger = "Davolio"), kan du bruge dialogboksen Avanceret filter (Data > Avanceret).

Avanceret filter

Eksempel

Oversigt

Flere kriterier, én kolonne, et kriterium sandt

Sælger = "Davolio" ELLER Sælger = "Buchanan"

Flere kriterier, flere kolonner, alle kriterier sande

Type = "Landbrugsprodukter" OG Salg > 1000

Flere kriterier, flere kolonner, et kriterium sandt

Type = "Landbrugsprodukter" ELLER Sælger = "Buchanan"

Flere sæt kriterier, én kolonne i alle sæt

(Salg > 6.000 OG Salg < 6.500 ) ELLER (Salg < 500)

Flere sæt kriterier, flere kolonner i hvert sæt

(Sælger = "Davolio" OG Salg > 3.000) ELLER
(Sælger = "Buchanan" OG Salg > 1.500)

Kriterier med jokertegn Kriterier med jokertegn

Sælger = et navn med "u" som det andet bogstav

Oversigt

Kommandoen Avanceret fungerer anderledes end kommandoen Filtrer på flere vigtige måder.

 • Den viser dialogboksen Avanceret filter i stedet for menuen Autofilter.

 • Du skriver de avancerede kriterier i et separat kriterieområde i regnearket over det celleområde eller den tabel, du vil filtrere. Microsoft Office Excel bruger det separate kriterieområde i dialogboksen Avanceret filter som kilde til de avancerede kriterier.

Eksempeldata

Følgende eksempeldata bruges til alle procedurerne i denne artikel. Dataene omfatter fire tomme rækker over det listeområde, der skal bruges som kriterieområde (A1:C4), og et listeområde (A6:C10). Kriterieområdet har kolonnenavne og indeholder mindst én tom række mellem kriterieværdierne og listeområdet.

Du kan arbejde med disse data ved at markere dem i følgende tabel, kopiere dem og derefter indsætte dem i celle A1 i et nyt Excel-regneark.

Type

Sælger

Salg

Type

Sælger

Salg

Drikkevarer

Suyama

DKK 5.122

Kød

Davolio

DKK 450

Landbrugsprodukter

Buchanan

DKK 63280

Landbrugsprodukter

Davolio

DKK 65440

Sammenligningsoperatorer

Du kan sammenligne to værdier ved at bruge følgende operatorer. Når du sammenligner to værdier ved hjælp af disse sammenligningsoperatorer, vil resultatet være en logisk værdi – TRUE eller FALSE.

Sammenligningsoperator

Betydning

Eksempel

= (lighedstegn)

Lig med

A1=B1

> (større end)

Større end

A1>B1

< (mindre end)

Mindre end

A1<B1

>= (større end eller lig med)

Større end eller lig med

A1>=B1

<= (mindre end eller lig med)

Mindre end eller lig med

A1<=B1

<> (forskellig fra)

Forskellig fra

A1<>B1

Bruge lighedstegnet til at skrive tekst eller en værdi

Da lighedstegnet (=) bruges til at angive en formel, når du skriver tekst eller en værdi i en celle, evaluerer Excel det, du skriver, men det kan medføre uventede filtreringsresultater. Hvis du vil bruge en lighedssammenligningsoperator til tekst eller en værdi, skal du skrive kriteriet som et strengudtryk i den relevante celle i kriterieområdet:

=''= indtastning ''

Hvor indtastning er den tekst eller værdi, du vil finde. Eksempel:

Hvad du skriver i cellen

Hvad Excel evaluerer og viser

="=Davolio"

=Davolio

="=3000"

=3000

Skelne mellem store og små bogstaver

Når du filtrerer tekstdata, skelnes der i Excel ikke mellem store og små bogstaver, men du kan bruge en formel til at udføre en søgning, hvor der skelnes mellem små og store bogstaver. Du finder et eksempel i afsnittet Kriterier med jokertegn.

Bruge foruddefinerede navne

Du kan kalde et område Kriterier, hvorefter der automatisk vises en reference til området i feltet Kriterieområde. Du kan også definere navnet Database for det listeområde, der skal filtreres, og navnet Udtræk for det område, hvor du vil indsætte rækkerne. Disse områder vises derefter automatisk i felterne Listeområde og Kopiér til.

Oprette kriterier ved hjælp af en formel

Du kan bruge en beregnet værdi, der er resultatet af en formel, som et kriterium. Husk følgende vigtige punkter:

 • Formlen skal evalueres som SAND eller FALSK.

 • Eftersom du bruger en formel, skal du skrive formlen på normal vis. Du skal ikke skrive udtrykket på følgende måde:

  =''= indtastning ''

 • Du skal ikke bruge et kolonnenavn til kriterieetiketter, men enten undlade at skrive noget eller bruge en etiket, som ikke er et kolonnenavn, i listeområdet (i følgende eksempler er det Beregnet gennemsnit og Nøjagtig match).

  Hvis du bruger et kolonnenavn i formlen i stedet for en relativ cellereference eller et områdenavn, vises en fejlværdi som #NAVN? eller #VÆRDI! i den celle, der indeholder kriteriet. Du kan ignorere denne fejl, fordi den ikke påvirker den måde, listeområdet filtreres på.

 • Den formel, du bruger til kriterier skal bruge en relativ reference til at referere til den tilsvarende celle i den første række af data.

 • Alle andre referencer i formlen skal være absolutte referencer.

Flere kriterier, én kolonne, et kriterium sandt

Boolesk logik:     (Sælger = "Davolio" ELLER Sælger = "Buchanan")

 1. Indsæt mindst tre tomme rækker over det listeområde, der kan bruges som kriterieområde. Kriterieområdet skal have kolonnenavne. Sørg for, at der er mindst én tom række mellem kriterieværdierne og listeområdet.

 2. Hvis du vil finde rækker, som opfylder flere kriterier for én kolonne, skal du skrive kriterierne lige under hinanden i separate rækker i kriterieområdet. Skriv følgende i dette eksempel:

  Type

  Sælger

  Salg

  ="=Davolio"

  ="=Buchanan"

 3. Klik på en celle i listeområdet. I eksemplet skal du klikke på en vilkårlig celle i området A6:C10.

 4. Klik på Avanceret i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Du kan filtrere listeområdet ved at skjule rækker, der ikke opfylder dine kriterier, ved at klikke på Filtrer listen lokalt.

  • Du kan filtrere listeområdet ved at kopiere rækker, der opfylder dine kriterier, til et andet område i regnearket ved at klikke på Kopiér til et andet sted, klikke i feltet Kopiér til og derefter klikke på det øverste venstre hjørne i det område, hvor du vil indsætte rækkerne.

   Tip!    Når du kopierer filtrerede rækker til et andet sted, kan du angive, hvilke kolonner der skal medtages i kopieringen. Inden filtreringen skal du kopiere kolonnenavnene for de ønskede kolonner til den første række i det område, hvor du vil indsætte de filtrerede rækker. Når du filtrerer, skal du angive en reference til de kopierede kolonnenavne i feltet Kopiér til. De kopierede rækker inkluderer derefter kun de kolonner, som du kopierede navnene for.

 6. I feltet Kriterieområde skal du angive referencen til kriterieområdet, herunder kriterieetiketterne. I eksemplet skal du skrive $A$1:$C$3.

  Du kan flytte dialogboksen Avanceret filter midlertidigt væk, mens du markerer kriterieområdet, ved at klikke på Skjul dialogboks Knapflade .

 7. I eksemplet er det filtrerede resultat for listeområdet følgende:

  Type

  Sælger

  Salg

  Kød

  Davolio

  DKK 450

  Landbrugsprodukter

  Buchanan

  DKK 6.328

  Landbrugsprodukter

  Davolio

  DKK 6.544

Flere kriterier, flere kolonner, alle kriterier sande

Boolesk logik:     (Type = "Landbrugsprodukter" OG Salg > 1000)

 1. Indsæt mindst tre tomme rækker over det listeområde, der kan bruges som kriterieområde. Kriterieområdet skal have kolonnenavne. Sørg for, at der er mindst én tom række mellem kriterieværdierne og listeområdet.

 2. Hvis du vil finde rækker, som opfylder flere kriterier i flere kolonner, skal du skrive alle kriterierne i samme række i kriterieområdet. I eksemplet skal du skrive:

  Type

  Sælger

  Salg

  ="=Landbrugsprodukter"

  >1000

 3. Klik på en celle i listeområdet. I eksemplet skal du klikke på en vilkårlig celle i området A6:C10.

 4. Klik på Avanceret i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Du kan filtrere listeområdet ved at skjule rækker, der ikke opfylder dine kriterier, ved at klikke på Filtrer listen lokalt.

  • Du kan filtrere listeområdet ved at kopiere rækker, der opfylder dine kriterier, til et andet område i regnearket ved at klikke på Kopiér til et andet sted, klikke i feltet Kopiér til og derefter klikke på det øverste venstre hjørne i det område, hvor du vil indsætte rækkerne.

   Tip!    Når du kopierer filtrerede rækker til et andet sted, kan du angive, hvilke kolonner der skal medtages i kopieringen. Inden filtreringen skal du kopiere kolonnenavnene for de ønskede kolonner til den første række i det område, hvor du vil indsætte de filtrerede rækker. Når du filtrerer, skal du angive en reference til de kopierede kolonnenavne i feltet Kopiér til. De kopierede rækker inkluderer derefter kun de kolonner, som du kopierede navnene for.

 6. I feltet Kriterieområde skal du angive referencen til kriterieområdet, herunder kriterieetiketterne. I eksemplet skal du skrive $A$1:$C$2.

  Du kan flytte dialogboksen Avanceret filter midlertidigt væk, mens du markerer kriterieområdet, ved at klikke på Skjul dialogboks Knapflade .

 7. I eksemplet er det filtrerede resultat for listeområdet følgende:

  Type

  Sælger

  Salg

  Landbrugsprodukter

  Buchanan

  $ 6.328

  Landbrugsprodukter

  Davolio

  $ 6.544

Flere kriterier, flere kolonner, et kriterium sandt

Boolesk logik:    (Type = "Landbrugsprodukter" ELLER Sælger = "Buchanan")

 1. Indsæt mindst tre tomme rækker over det listeområde, der kan bruges som kriterieområde. Kriterieområdet skal have kolonnenavne. Sørg for, at der er mindst én tom række mellem kriterieværdierne og listeområdet.

 2. Du kan finde rækker, som opfylder flere kriterier i flere kolonner, hvor et hvilket som helst kriterium kan være sandt, ved at skrive kriterierne i forskellige rækker og kolonner i kriterieområdet. I eksemplet skal du skrive:

  Type

  Sælger

  Salg

  ="=Landbrugsprodukter"

  ="=Buchanan"

 3. Klik på en celle i listeområdet. I eksemplet skal du klikke på en vilkårlig celle i listeområdet A6:C10.

 4. Klik på Avanceret i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Du kan filtrere listeområdet ved at skjule rækker, der ikke opfylder dine kriterier, ved at klikke på Filtrer listen lokalt.

  • Du kan filtrere listeområdet ved at kopiere rækker, der opfylder dine kriterier, til et andet område i regnearket ved at klikke på Kopiér til et andet sted, klikke i feltet Kopiér til og derefter klikke på det øverste venstre hjørne i det område, hvor du vil indsætte rækkerne.

  Tip!    Når du kopierer filtrerede rækker til et andet sted, kan du angive, hvilke kolonner der skal medtages i kopieringen. Inden filtreringen skal du kopiere kolonnenavnene for de ønskede kolonner til den første række i det område, hvor du vil indsætte de filtrerede rækker. Når du filtrerer, skal du angive en reference til de kopierede kolonnenavne i feltet Kopiér til. De kopierede rækker inkluderer derefter kun de kolonner, som du kopierede navnene for.

 6. I feltet Kriterieområde skal du angive referencen til kriterieområdet, herunder kriterieetiketterne. I eksemplet skal du skrive $A$1:$B$3.

  Du kan flytte dialogboksen Avanceret filter midlertidigt væk, mens du markerer kriterieområdet, ved at klikke på Skjul dialogboks Knapflade .

 7. I eksemplet er det filtrerede resultat for listeområdet følgende:

  Type

  Sælger

  Salg

  Landbrugsprodukter

  Buchanan

  $ 6.328

  Landbrugsprodukter

  Davolio

  $ 6.544

Flere sæt kriterier, én kolonne i alle sæt

Boolesk logik:     ( (Salg > 6.000 OG Salg < 6.500 ) ELLER (Salg < 500) )

 1. Indsæt mindst tre tomme rækker over det listeområde, der kan bruges som kriterieområde. Kriterieområdet skal have kolonnenavne. Sørg for, at der er mindst én tom række mellem kriterieværdierne og listeområdet.

 2. Du kan finde rækker, der opfylder flere sæt kriterier, hvor hvert sæt indeholder kriterier for én kolonne, ved at medtage flere kolonner med samme kolonneoverskrift. I eksemplet skal du skrive:

  Type

  Sælger

  Salg

  Salg

  >6.000

  <6.500

  <500

 3. Klik på en celle i listeområdet. I eksemplet skal du klikke på en vilkårlig celle i listeområdet A6:C10.

 4. Klik på Avanceret i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Du kan filtrere listeområdet ved at skjule rækker, der ikke opfylder dine kriterier, ved at klikke på Filtrer listen lokalt.

  • Du kan filtrere listeområdet ved at kopiere rækker, der opfylder dine kriterier, til et andet område i regnearket ved at klikke på Kopiér til et andet sted, klikke i feltet Kopiér til og derefter klikke på det øverste venstre hjørne i det område, hvor du vil indsætte rækkerne.

   Tip!    Når du kopierer filtrerede rækker til et andet sted, kan du angive, hvilke kolonner der skal medtages i kopieringen. Inden filtreringen skal du kopiere kolonnenavnene for de ønskede kolonner til den første række i det område, hvor du vil indsætte de filtrerede rækker. Når du filtrerer, skal du angive en reference til de kopierede kolonnenavne i feltet Kopiér til. De kopierede rækker inkluderer derefter kun de kolonner, som du kopierede navnene for.

 6. I feltet Kriterieområde skal du angive referencen til kriterieområdet, herunder kriterieetiketterne. I eksemplet skal du skrive $A$1:$D$3.

  Du kan flytte dialogboksen Avanceret filter midlertidigt væk, mens du markerer kriterieområdet, ved at klikke på Skjul dialogboks Knapflade .

 7. I eksemplet er det filtrerede resultat for listeområdet følgende:

  Type

  Sælger

  Salg

  Kød

  Davolio

  DKK 450

  Landbrugsprodukter

  Buchanan

  $ 6.328

Flere sæt kriterier, flere kolonner i hvert sæt

Boolesk logik:     ( (Sælger = "Davolio" OG Salg >3.000) ELLER (Sælger = "Buchanan" OG Salg > 1.500) )

 1. Indsæt mindst tre tomme rækker over det listeområde, der kan bruges som kriterieområde. Kriterieområdet skal have kolonnenavne. Sørg for, at der er mindst én tom række mellem kriterieværdierne og listeområdet.

 2. Hvis du vil finde rækker, som opfylder flere sæt kriterier, hvor hvert sæt indeholder kriterier for flere kolonner, skal du skrive hvert sæt kriterier i separate kolonner og rækker. I eksemplet skal du skrive:

  Type

  Sælger

  Salg

  ="=Davolio"

  >3000

  ="=Buchanan"

  >1500

 3. Klik på en celle i listeområdet. I eksemplet skal du klikke på en vilkårlig celle i listeområdet A6:C10.

 4. Klik på Avanceret i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Du kan filtrere listeområdet ved at skjule rækker, der ikke opfylder dine kriterier, ved at klikke på Filtrer listen lokalt.

  • Du kan filtrere listeområdet ved at kopiere rækker, der opfylder dine kriterier, til et andet område i regnearket ved at klikke på Kopiér til et andet sted, klikke i feltet Kopiér til og derefter klikke på det øverste venstre hjørne i det område, hvor du vil indsætte rækkerne.

   Tip!    Når du kopierer filtrerede rækker til et andet sted, kan du angive, hvilke kolonner der skal medtages i kopieringen. Inden filtreringen skal du kopiere kolonnenavnene for de ønskede kolonner til den første række i det område, hvor du vil indsætte de filtrerede rækker. Når du filtrerer, skal du angive en reference til de kopierede kolonnenavne i feltet Kopiér til. De kopierede rækker inkluderer derefter kun de kolonner, som du kopierede navnene for.

 6. I feltet Kriterieområde skal du angive referencen til kriterieområdet, herunder kriterieetiketterne. I eksemplet skal du skrive $A$1:$C$3. Du kan flytte dialogboksen Avanceret filter midlertidigt væk, mens du markerer kriterieområdet, ved at klikke på Skjul dialogboks Knapflade .

 7. I eksemplet vil det filtrerede resultat for listeområdet være følgende:

  Type

  Sælger

  Salg

  Landbrugsprodukter

  Buchanan

  $ 6.328

  Landbrugsprodukter

  Davolio

  $ 6.544

Kriterier med jokertegn

Boolesk logik:    Sælger = et navn med "u" som det andet bogstav

 1. Du kan finde tekstværdier, som deler nogle tegn, men ikke andre, ved at udføre en eller flere af følgende handlinger:

  • Skriv et eller flere tegn uden et lighedstegn (=), hvis du vil finde rækker med en tekstværdi i en kolonne, som begynder med de pågældende tegn. Hvis du f.eks. skriver teksten Fra som et kriterium, findes "Frankrig", "Frank" og "Franz".

  • Brug et jokertegn.

   Brug

   Hvis du vil finde

   ? (spørgsmålstegn)

   Et hvilket som helst enkelttegn
   F.eks. finder sm?rt "smart" og "smurt"

   * (stjerne)

   Et hvilket som helst antal tegn
   F.eks. finder *øst "nordøst" og "sydøst"

   ~ (tilde) efterfulgt af ?, * eller ~

   Et spørgsmålstegn, en stjerne eller en tilde
   F.eks. finder fy91~? "fy91?"

 2. Indsæt mindst tre tomme rækker over det listeområde, der kan bruges som kriterieområde. Kriterieområdet skal have kolonnenavne. Sørg for, at der er mindst én tom række mellem kriterieværdierne og listeområdet.

 3. Skriv de kriterier, der skal opfyldes, i rækkerne under kolonnenavnene. I eksemplet skal du skrive:

  Type

  Sælger

  Salg

  ="=Me*"

  ="=?u*"

 4. Klik på en celle i listeområdet. I eksemplet skal du klikke på en vilkårlig celle i listeområdet A6:C10.

 5. Klik på Avanceret i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

 6. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Du kan filtrere listeområdet ved at skjule rækker, der ikke opfylder dine kriterier, ved at klikke på Filtrer listen lokalt

  • Du kan filtrere listeområdet ved at kopiere rækker, der opfylder dine kriterier, til et andet område i regnearket ved at klikke på Kopiér til et andet sted, klikke i feltet Kopiér til og derefter klikke på det øverste venstre hjørne i det område, hvor du vil indsætte rækkerne.

   Tip!    Når du kopierer filtrerede rækker til et andet sted, kan du angive, hvilke kolonner der skal medtages i kopieringen. Inden filtreringen skal du kopiere kolonnenavnene for de ønskede kolonner til den første række i det område, hvor du vil indsætte de filtrerede rækker. Når du filtrerer, skal du angive en reference til de kopierede kolonnenavne i feltet Kopiér til. De kopierede rækker inkluderer derefter kun de kolonner, som du kopierede navnene for.

 7. I feltet Kriterieområde skal du angive referencen til kriterieområdet, herunder kriterieetiketterne. I eksemplet skal du skrive $A$1:$B$3.

  Du kan flytte dialogboksen Avanceret filter midlertidigt væk, mens du markerer kriterieområdet, ved at klikke på Skjul dialogboks Knapflade .

 8. I eksemplet er det filtrerede resultat for listeområdet følgende:

  Type

  Sælger

  Salg

  Drikkevarer

  Suyama

  $ 5.122

  Kød

  Davolio

  DKK 450

  Landbrugsprodukter

  Buchanan

  $ 6.328

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×