Filtrere ved hjælp af avancerede kriterier

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis de data, du vil filtrere, kræver komplekse kriterier (f.eks. Type = "Landbrugsprodukter" ELLER Sælger = "Gotfred") kan du bruge dialogboksen Avanceret filter.

Avanceret filter

Eksempel

Oversigt

Flere kriterier, én kolonne, et kriterium sandt

Sælger = "Davolio" ELLER Sælger = "Buchanan"

Flere kriterier, flere kolonner, alle kriterier sande

Type = "Landbrugsprodukter" OG Salg > 1000

Flere kriterier, flere kolonner, et kriterium sandt

Type = "Landbrugsprodukter" ELLER Sælger = "Buchanan"

Flere sæt kriterier, én kolonne i alle sæt

(Salg > 6.000 OG Salg < 6.500 ) ELLER (Salg < 500) )

Flere sæt kriterier, flere kolonner i hvert sæt

(Sælger = "Davolio" OG Salg > 3.000) ELLER
(Sælger = "Buchanan" OG Salg > 1.500)

Kriterier med jokertegn

Sælger = et navn med 'a' som andet bogstav

Tekst, der svarer til skelnes (formel)

Type = en nøjagtig kopi af "Landbrugsprodukter"

En værdi i en kolonne, der er større end gennemsnittet af alle værdier i kolonnen (formel)

Salg > gennemsnittet af alt salg

Oversigt

Kommandoen Avanceret fungerer anderledes end kommandoen Filtrer på mange væsentlige måder.

 • Det viser dialogboksen Avanceret filter i stedet for menuen Autofilter.

 • Du skriver de avancerede kriterier i et separat kriterieområde i regnearket og over det celleområde eller den tabel, du vil filtrere. Microsoft Office Excel bruger det separate kriterieområde i dialogboksen Avanceret filter som kilde for de avancerede kriterier.

  Eksempel: Kriterieområde (A1:C4) og listeområde (A6:C10) bruges til følgende procedurer   

  Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

  Sådan kopieres et eksempel

  1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

  2. Marker eksemplet i emnet i Hjælp.

   Bemærk: Undlad at markere række‑ eller kolonneoverskrifter.

   Markere et eksempel i Hjælp

   Markere et eksempel i Hjælp

  3. Tryk på Ctrl + C.

  4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl + V.

  5. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl + ` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

1

2

3

4

5

6%

7

8

9

10

A

B

C

Type

Sælger

Salg

Type

Sælger

Salg

Drikkevarer

Suyama

DKK 51220

Kød

Davolio

kr 450

landbrugsprodukter

Buchanan

DKK 63280

Landbrugsprodukter

Davolio

DKK 65440

Sammenligningsoperatorer

Du kan sammenligne to værdier med følgende operatorer. Når to værdier sammenlignes ved brug af disse operatorer, er resultatet en logisk værdi, enten SAND eller FALSK.

sammenligningsoperator

Betydning

Eksempel

= (lighedstegn)

Lig med

A1=B1

> (større end)

Større end

A1>B1

< (mindre end)

Mindre end

A1<B1

>= (større end eller lig med)

Større end eller lig med

A1>B1

<= (mindre end eller lig med)

Mindre end eller lig med

A1<B1

<> (forskellig fra)

Forskellig fra

A1<>B1

Bruge lighedstegnet til at skrive tekst eller en værdi

Eftersom lighedstegnet (=) bruges til at angive en formel, når du skriver tekst eller en værdi i en celle, evaluerer Microsoft Excel, hvad du skriver. Dette kan dog give uventede resultater. Hvis du vil angive en lighedssammenligningsoperator for enten tekst eller en værdi, skal du skrive kriteriet som et strengudtryk i den relevante celle i kriterieområdet:

=''= indtastning ''

Hvor indtastning er den tekst eller værdi, du vil finde. Eksempel:

Hvad du skriver i cellen

Hvad Excel evaluerer og viser

="=Davolio"

=Davolio

="=3000"

=3000

Overveje forskel mellem store og små bogstaver

Excel skelner ikke mellem store og små bogstaver, når filtrering af tekstdata. Dog kan du bruge en formel til at udføre en store og små bogstaver søgning. Du kan finde et eksempel kriterier med jokertegn.

Bruge foruddefinerede navne

Du kan give et område navnet Kriterium, og referencen til det pågældende område vises derefter automatisk i feltet Kriterieområde. Du kan også definere navnet Database for det listeområde, der skal filtreres, og definere navnet Uddrag for det område, hvor rækkerne skal sættes ind. Disse områder vises derefter automatisk i felterne Listeområde og Kopiér til.

Oprette kriterier ved hjælp af en formel

Du kan bruge en beregnet værdi, der er resultatet af en formel som et kriterium. Husk følgende vigtige punkter:

 • Formlen skal evalueres som SAND eller FALSK.

 • Eftersom du bruger en formel, skal du skrive formlen på normal vis. Du skal ikke skrive udtrykket på følgende måde:

  =''= indtastning ''

 • Brug ikke et kolonnenavn til kriterieetiketter, enten at beholde kriterieetiketter tom eller bruge en etiket, der ikke er en kolonneoverskrift i listeområdet (i eksemplerne nedenfor, beregnet gennemsnit og nøjagtig Match).

  Hvis du bruger et kolonnenavn i formlen i stedet for en relativ cellereference eller et områdenavn, vises en fejlværdi som #NAVN? eller #VÆRDI! i den celle, der indeholder kriteriet. Du kan ignorere denne fejl, fordi den ikke påvirker den måde, listeområdet filtreres på.

 • Den formel, du bruger til kriterier skal bruge en relativ reference til at referere til den tilsvarende celle i den første række af data. I eksemplet med en værdi i en kolonne, der er større end gennemsnittet af alle værdier i kolonnen (formel), du vil bruge C7 og i eksemplet med tekst, der svarer til skelnes (formel), du vil bruge A7). Derefter evalueres formlen for hver række med data i listeområdet.

 • Alle andre referencer i formlen skal være absolutte referencer.

Toppen af siden

Flere kriterier, én kolonne, et hvilket som helst kriterium er sandt

Boolesk logik:     (Sælger = "Davolio" ELLER Sælger = "Buchanan")

 1. Indsæt mindst tre tomme rækker oven over det listeområde, der kan anvendes som kriterieområde. Kriterieområdet skal indeholde kolonnenavne. Sørg for, at der er mindst én tom række mellem kriterieværdien og listeområdet.

  Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

  Sådan kopieres et eksempel

  1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

  2. Marker eksemplet i emnet i Hjælp.

   Bemærk: Undlad at markere række‑ eller kolonneoverskrifter.

   Markere et eksempel i Hjælp

   Markere et eksempel i Hjælp

  3. Tryk på Ctrl + C.

  4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl + V.

  5. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl + ` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

1

2

3

4

5

6%

7

8

9

10

A

B

C

Type

Sælger

Salg

Type

Sælger

Salg

Drikkevarer

Suyama

DKK 51220

Kød

Davolio

kr 450

landbrugsprodukter

Buchanan

DKK 63280

Landbrugsprodukter

Davolio

DKK 65440

 1. Du kan finde rækker, som opfylder flere kriterier for én kolonne, ved at skrive kriterierne direkte under hinanden i separate rækker i kriterieområdet. I eksemplet skal du angive:

 

A

B

C

1

Type

Sælger

Salg

2

="=Gotfred"

3

="=Hamborg"

 1. Klik på en celle i listeområdet. I eksemplet, skal du klikke på en vilkårlig celle i området, a6: C10.

 2. Klik på Avanceret i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved at skjule rækker, der ikke opfylder kriterierne, skal du klikke på Filtrer listen lokalt.

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved at kopiere rækker, som opfylder kriterierne, til et andet område i regnearket, skal du klikke på Kopiér til et andet sted, klikke i feltet Kopiér til og derefter klikke i øverste venstre hjørne af det område, hvor rækkerne skal indsættes.

   Når du kopierer filtrerede rækker til en anden placering, kan du angive hvilke kolonner, der skal kopieres. Før du anvender filter, skal du kopiere kolonneetiketterne på de ønskede kolonner til den første række af det område, hvor de filtrerede rækker skal indsættes. Når du filtrerer, skal du indtaste en reference til de kopierede kolonneetiketter i boksen Kopier til. De kopierede rækker vil så kun medtage de kolonner, hvis etiketter du har kopieret.

 4. Skriv referencen til kriterieområdet, herunder kriterieetiketter, i boksen Kriterieområde. I eksemplet skal du skrive $A$1:$C$3.

Hvis du vil fjerne dialogboksen Avanceret filter midlertidigt, mens du vælger kriterieområde, skal du klikke på Skjul dialogboks Knapflade .

 1. I eksemplet vil det filtrerede resultat for listeområdet være følgende:

 

A

B

C

6%

Type

Sælger

Salg

8

Kød

Davolio

kr 450

9

Landbrugsprodukter

Henriksen

$ 6328

10

Landbrugsprodukter

Ibsen

$ 6544

Toppen af siden

Flere kriterier, flere kolonner, alle kriterier er sande

Boolesk logik:     (Type = "Landbrugsprodukter" OG Salg > 1000)

 1. Indsæt mindst tre tomme rækker oven over det listeområde, der kan anvendes som kriterieområde. Kriterieområdet skal indeholde kolonnenavne. Sørg for, at der er mindst én tom række mellem kriterieværdien og listeområdet.

  Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

  Sådan kopieres et eksempel

  1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

  2. Marker eksemplet i emnet i Hjælp.

   Bemærk: Undlad at markere række‑ eller kolonneoverskrifter.

   Markere et eksempel i Hjælp

   Markere et eksempel i Hjælp

  3. Tryk på Ctrl + C.

  4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl + V.

  5. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl + ` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

1

2

3

4

5

6%

7

8

9

10

A

B

C

Type

Sælger

Salg

Type

Sælger

Salg

Drikkevarer

Suyama

DKK 51220

Kød

Davolio

kr 450

landbrugsprodukter

Buchanan

DKK 63280

Landbrugsprodukter

Davolio

DKK 65440

 1. Hvis du vil finde rækker, der opfylder flere kriterier i flere kolonner, skal du skrive alle kriterierne i samme række i kriterieområdet. I eksemplet skal du angive:

 

A

B

C

1

Type

Sælger

Salg

2

="=Landbrugsprodukter"

>1000

 1. Klik på en celle i listeområdet. I eksemplet, skal du klikke på en vilkårlig celle i området, a6: C10.

 2. Klik på Avanceret i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved at skjule rækker, der ikke opfylder kriterierne, skal du klikke på Filtrer listen lokalt.

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved at kopiere rækker, som opfylder kriterierne, til et andet område i regnearket, skal du klikke på Kopiér til et andet sted, klikke i feltet Kopiér til og derefter klikke i øverste venstre hjørne af det område, hvor rækkerne skal indsættes.

   Når du kopierer filtrerede rækker til en anden placering, kan du angive hvilke kolonner, der skal kopieres. Før du anvender filter, skal du kopiere kolonneetiketterne på de ønskede kolonner til den første række af det område, hvor de filtrerede rækker skal indsættes. Når du filtrerer, skal du indtaste en reference til de kopierede kolonneetiketter i boksen Kopier til. De kopierede rækker vil så kun medtage de kolonner, hvis etiketter du har kopieret.

 4. Skriv referencen til kriterieområdet, herunder kriterieetiketter, i boksen Kriterieområde. I eksemplet skal du skrive $A$1:$C$2.

  Hvis du vil fjerne dialogboksen Avanceret filter midlertidigt, mens du vælger kriterieområde, skal du klikke på Skjul dialogboks Knapflade .

 5. I eksemplet vil det filtrerede resultat for listeområdet være følgende:

 

A

B

C

6%

Type

Sælger

Salg

9

Landbrugsprodukter

Henriksen

$ 6328

10

Landbrugsprodukter

Ibsen

$ 6544

Toppen af siden

Flere kriterier, flere kolonner, et hvilket som helst kriterium er sandt

Boolesk logik:    (Type = "Landbrugsprodukter" ELLER Sælger = "Hamborg")

 1. Indsæt mindst tre tomme rækker oven over det listeområde, der kan anvendes som kriterieområde. Kriterieområdet skal indeholde kolonnenavne. Sørg for, at der er mindst én tom række mellem kriterieværdien og listeområdet.

  Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

  Sådan kopieres et eksempel

  1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

  2. Marker eksemplet i emnet i Hjælp.

   Bemærk: Undlad at markere række‑ eller kolonneoverskrifter.

   Markere et eksempel i Hjælp

   Markere et eksempel i Hjælp

  3. Tryk på Ctrl + C.

  4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl + V.

  5. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl + ` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

1

2

3

4

5

6%

7

8

9

10

A

B

C

Type

Sælger

Salg

Type

Sælger

Salg

Drikkevarer

Suyama

DKK 51220

Kød

Davolio

kr 450

landbrugsprodukter

Buchanan

DKK 63280

Landbrugsprodukter

Davolio

DKK 65440

 1. Hvis du vil finde rækker, der opfylder flere kriterier i flere kolonner, hvor alle kriterier kan være sande, skal du skrive kriterierne i de forskellige kolonner og rækker i kriterieområdet. I eksemplet skal du skrive.

 

A

B

C

1

Type

Sælger

Salg

2

="=Landbrugsprodukter"

3

="=Hamborg"

 1. Klik på en celle i listeområdet. I eksemplet, skal du klikke på en vilkårlig celle i listeområdet a6: C10.

 2. Klik på Avanceret i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved at skjule rækker, der ikke opfylder kriterierne, skal du klikke på Filtrer listen lokalt.

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved at kopiere rækker, som opfylder kriterierne, til et andet område i regnearket, skal du klikke på Kopiér til et andet sted, klikke i feltet Kopiér til og derefter klikke i øverste venstre hjørne af det område, hvor rækkerne skal indsættes.

   Når du kopierer filtrerede rækker til en anden placering, kan du angive hvilke kolonner, der skal kopieres. Før du anvender filter, skal du kopiere kolonneetiketterne på de ønskede kolonner til den første række af det område, hvor de filtrerede rækker skal indsættes. Når du filtrerer, skal du indtaste en reference til de kopierede kolonneetiketter i boksen Kopier til. De kopierede rækker vil så kun medtage de kolonner, hvis etiketter du har kopieret.

 4. Skriv referencen til kriterieområdet, herunder kriterieetiketter, i boksen Kriterieområde. I eksemplet skal du skrive $A$1:$B$3.

  Hvis du vil fjerne dialogboksen Avanceret filter midlertidigt, mens du vælger kriterieområde, skal du klikke på Skjul dialogboks Knapflade .

 5. I eksemplet vil det filtrerede resultat for listeområdet være følgende:

 

A

B

C

6%

Type

Sælger

Salg

9

Landbrugsprodukter

Henriksen

$ 6328

10

Landbrugsprodukter

Ibsen

$ 6544

Toppen af siden

Flere sæt kriterier, én kolonne i alle sæt

Boolesk logik:     ( (Salg > 6.000 OG Salg < 6.500 ) ELLER (Salg < 500) )

 1. Indsæt mindst tre tomme rækker oven over det listeområde, der kan anvendes som kriterieområde. Kriterieområdet skal indeholde kolonnenavne. Sørg for, at der er mindst én tom række mellem kriterieværdien og listeområdet.

  Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

  Sådan kopieres et eksempel

  1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

  2. Marker eksemplet i emnet i Hjælp.

   Bemærk: Undlad at markere række‑ eller kolonneoverskrifter.

   Markere et eksempel i Hjælp

   Markere et eksempel i Hjælp

  3. Tryk på Ctrl + C.

  4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl + V.

  5. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl + ` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

1

2

3

4

5

6%

7

8

9

10

A

B

C

Type

Sælger

Salg

Type

Sælger

Salg

Drikkevarer

Suyama

DKK 51220

Kød

Davolio

kr 450

landbrugsprodukter

Buchanan

DKK 63280

Landbrugsprodukter

Davolio

kr 6.544

 1. Du kan finde rækker, der opfylder flere sæt kriterier, hvor hvert sæt indeholder kriterier for én kolonne, ved at medtage flere kolonner med samme kolonneoverskrift. I eksemplet skal du angive:

 

A

B

C

D

1

Type

Sælger

Salg

Salg

2

>6.000

<6.500

3

<500

 1. Klik på en celle i listeområdet. I eksemplet, skal du klikke på en vilkårlig celle i listeområdet a6: C10.

 2. Klik på Avanceret i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved at skjule rækker, der ikke opfylder kriterierne, skal du klikke på Filtrer listen lokalt.

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved at kopiere rækker, som opfylder kriterierne, til et andet område i regnearket, skal du klikke på Kopiér til et andet sted, klikke i feltet Kopiér til og derefter klikke i øverste venstre hjørne af det område, hvor rækkerne skal indsættes.

   Når du kopierer filtrerede rækker til en anden placering, kan du angive hvilke kolonner, der skal kopieres. Før du anvender filter, skal du kopiere kolonneetiketterne på de ønskede kolonner til den første række af det område, hvor de filtrerede rækker skal indsættes. Når du filtrerer, skal du indtaste en reference til de kopierede kolonneetiketter i boksen Kopier til. De kopierede rækker vil så kun medtage de kolonner, hvis etiketter du har kopieret.

 4. Skriv referencen til kriterieområdet, herunder kriterieetiketter, i boksen Kriterieområde. I eksemplet skal du skrive $A$1:$D$3.

Hvis du vil fjerne dialogboksen Avanceret filter midlertidigt, mens du vælger kriterieområde, skal du klikke på Skjul dialogboks Knapflade .

 1. I eksemplet vil det filtrerede resultat for listeområdet være følgende:

 

A

B

C

6%

Type

Sælger

Salg

8

Kød

Davolio

kr 450

9

Landbrugsprodukter

Henriksen

$ 6328

Toppen af siden

Flere flere sæt kriterier, flere kolonner i alle sæt

Boolesk logik:     ( (Sælger = "Davolio" OG Salg >3.000) ELLER (Sælger = "Buchanan" OG Salg > 1.500) )

 1. Indsæt mindst tre tomme rækker oven over det listeområde, der kan anvendes som kriterieområde. Kriterieområdet skal indeholde kolonnenavne. Sørg for, at der er mindst én tom række mellem kriterieværdien og listeområdet.

  Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

  Sådan kopieres et eksempel

  1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

  2. Marker eksemplet i emnet i Hjælp.

   Bemærk: Undlad at markere række‑ eller kolonneoverskrifter.

   Markere et eksempel i Hjælp

   Markere et eksempel i Hjælp

  3. Tryk på Ctrl + C.

  4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl + V.

  5. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl + ` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

1

2

3

4

5

6%

7

8

9

10

A

B

C

Type

Sælger

Salg

Type

Sælger

Salg

Drikkevarer

Suyama

DKK 51220

Kød

Davolio

kr 450

landbrugsprodukter

Buchanan

DKK 63280

Landbrugsprodukter

Davolio

DKK 65440

 1. Du kan finde rækker, som opfylder flere sæt kriterier, hvor hvert sæt omfatter kriterier for flere kolonner, ved at skrive hvert sæt kriterier i separate kolonner og rækker. I eksemplet skal du angive:

 

A

B

C

1

Type

Sælger

Salg

2

="=Gotfred"

>3000

3

="=Hamborg"

>1500

 1. Klik på en celle i listeområdet. I eksemplet, skal du klikke på en vilkårlig celle i listeområdet a6: C10.

 2. Klik på Avanceret i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved at skjule rækker, der ikke opfylder kriterierne, skal du klikke på Filtrer listen lokalt.

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved at kopiere rækker, som opfylder kriterierne, til et andet område i regnearket, skal du klikke på Kopiér til et andet sted, klikke i feltet Kopiér til og derefter klikke i øverste venstre hjørne af det område, hvor rækkerne skal indsættes.

   Når du kopierer filtrerede rækker til en anden placering, kan du angive hvilke kolonner, der skal kopieres. Før du anvender filter, skal du kopiere kolonneetiketterne på de ønskede kolonner til den første række af det område, hvor de filtrerede rækker skal indsættes. Når du filtrerer, skal du indtaste en reference til de kopierede kolonneetiketter i boksen Kopier til. De kopierede rækker vil så kun medtage de kolonner, hvis etiketter du har kopieret.

 4. Skriv referencen til kriterieområdet, herunder kriterieetiketter, i boksen Kriterieområde. I eksemplet skal du skrive $A$1:$C$3.

Hvis du vil fjerne dialogboksen Avanceret filter midlertidigt, mens du vælger kriterieområde, skal du klikke på Skjul dialogboks Knapflade .

 1. I eksemplet vil det filtrerede resultat for listeområdet være følgende:

 

A

B

C

6%

Type

Sælger

Salg

9

Landbrugsprodukter

Henriksen

$ 6328

10

Landbrugsprodukter

Ibsen

$ 6544

Toppen af siden

Kriterier med jokertegn

Boolesk logik:    Sælger = et navn med 'a' som andet bogstav

Du kan finde tekstværdier, der deler nogle tegn, men ikke andre, ved at udføre en eller flere af følgende handlinger:

 • Skriv et eller flere tegn uden et lighedstegn (=), hvis du vil finde rækker med en tekstværdi i en kolonne, som begynder med de pågældende tegn. Hvis du f.eks. skriver teksten Dav som et kriterium, findes "Davolio", "David" og "Davis".

 • Brug et jokertegn.

Skal du bruge

Hvis du vil finde

? (spørgsmålstegn)

Ethvert enkelttegn
sm?th finder f.eks. "smith" og "smyth"

* (stjerne)

Ethvert antal tegn
*øst finder f.eks. "Nordøst" og "Sydøst"

~ (tilde) efterfulgt af ?, * eller ~

Et spørgsmålstegn, en stjerne eller en tilde
F.eks. finder fy91~? "fy91?"

 1. Indsæt mindst tre tomme rækker oven over det listeområde, der kan anvendes som kriterieområde. Kriterieområdet skal indeholde kolonnenavne. Sørg for, at der er mindst én tom række mellem kriterieværdien og listeområdet.

  Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

  Sådan kopieres et eksempel

  1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

  2. Marker eksemplet i emnet i Hjælp.

   Bemærk: Undlad at markere række‑ eller kolonneoverskrifter.

   Markere et eksempel i Hjælp

   Markere et eksempel i Hjælp

  3. Tryk på Ctrl + C.

  4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl + V.

  5. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl + ` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

1

2

3

4

5

6%

7

8

9

10

A

B

C

Type

Sælger

Salg

Type

Sælger

Salg

Drikkevarer

Suyama

DKK 51220

Kød

Davolio

kr 450

landbrugsprodukter

Buchanan

DKK 63280

Landbrugsprodukter

Davolio

DKK 65440

 1. Skriv de kriterier, der skal matches, i rækkerne under kolonneetiketten. I eksemplet skal du angive:

 

A

B

C

1

Type

Sælger

Salg

2

="=Mig*"

3

="=?u*"

 1. Klik på en celle i listeområdet. I eksemplet, skal du klikke på en vilkårlig celle i listeområdet a6: C10.

 2. Klik på Avanceret i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved at skjule rækker, der ikke opfylder kriterierne, skal du klikke på Filtrer listen lokalt.

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved at kopiere rækker, som opfylder kriterierne, til et andet område i regnearket, skal du klikke på Kopiér til et andet sted, klikke i feltet Kopiér til og derefter klikke i øverste venstre hjørne af det område, hvor rækkerne skal indsættes.

   Når du kopierer filtrerede rækker til en anden placering, kan du angive hvilke kolonner, der skal kopieres. Før du anvender filter, skal du kopiere kolonneetiketterne på de ønskede kolonner til den første række af det område, hvor de filtrerede rækker skal indsættes. Når du filtrerer, skal du indtaste en reference til de kopierede kolonneetiketter i boksen Kopier til. De kopierede rækker vil så kun medtage de kolonner, hvis etiketter du har kopieret.

 4. Skriv referencen til kriterieområdet, herunder kriterieetiketter, i boksen Kriterieområde. I eksemplet skal du skrive $A$1:$B$3.

  Hvis du vil fjerne dialogboksen Avanceret filter midlertidigt, mens du vælger kriterieområde, skal du klikke på Skjul dialogboks Knapflade .

 5. I eksemplet vil det filtrerede resultat for listeområdet være følgende:

 

A

B

C

6%

Type

Sælger

Salg

7

Drikkevarer

Hansen

$ 5122

8

Kød

Davolio

kr 450

9

Landbrugsprodukter

Henriksen

$ 6328

Toppen af siden

Tekst, hvor der i søgninger skelnes mellem store og små bogstaver (formel)

Boolesk logik:    Type = en nøjagtig kopi af "Landbrugsprodukter"

 1. Indsæt mindst tre tomme rækker oven over det listeområde, der kan anvendes som kriterieområde. Kriterieområdet skal indeholde kolonnenavne. Sørg for, at der er mindst én tom række mellem kriterieværdien og listeområdet.

  Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

  Sådan kopieres et eksempel

  1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

  2. Marker eksemplet i emnet i Hjælp.

   Bemærk: Undlad at markere række‑ eller kolonneoverskrifter.

   Markere et eksempel i Hjælp

   Markere et eksempel i Hjælp

  3. Tryk på Ctrl + C.

  4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl + V.

  5. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl + ` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

1

2

3

4

5

6%

7

8

9

10

A

B

C

Type

Sælger

Salg

Type

Sælger

Salg

Drikkevarer

Suyama

DKK 51220

Kød

Davolio

kr 450

landbrugsprodukter

Buchanan

DKK 63280

Landbrugsprodukter

Davolio

kr 6.544

 1. Skriv de kriterier, du vil matche som en formel ved hjælp af funktionen EKSAKT til at udføre en store og små bogstaver søgning i rækkerne under kolonnenavnene. Da du leder efter en identisk værdi i kolonnen Type, som er i kolonne A, skal du indtaste A7 som det første argument. I eksemplet, skal du angive:

A

B

C

D

1

Type

Sælger

Salg

Nøjagtig match

2

=EKSAKT(A7, "Landbrugsprodukter")

 1. Formlen evalueres derefter for hver datarække i listeområdet.

 2. Klik på en celle i listeområdet. I eksemplet, skal du klikke på en vilkårlig celle i listeområdet a6: C10.

 3. Klik på Avanceret i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved at skjule rækker, der ikke opfylder kriterierne, skal du klikke på Filtrer listen lokalt.

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved at kopiere rækker, som opfylder kriterierne, til et andet område i regnearket, skal du klikke på Kopiér til et andet sted, klikke i feltet Kopiér til og derefter klikke i øverste venstre hjørne af det område, hvor rækkerne skal indsættes.

   Når du kopierer filtrerede rækker til en anden placering, kan du angive hvilke kolonner, der skal kopieres. Før du anvender filter, skal du kopiere kolonneetiketterne på de ønskede kolonner til den første række af det område, hvor de filtrerede rækker skal indsættes. Når du filtrerer, skal du indtaste en reference til de kopierede kolonneetiketter i boksen Kopier til. De kopierede rækker vil så kun medtage de kolonner, hvis etiketter du har kopieret.

 5. Skriv referencen til kriterieområdet, herunder kriterieetiketter, i boksen Kriterieområde. I eksemplet skal du skrive $D$1:$D$2.

Hvis du vil fjerne dialogboksen Avanceret filter midlertidigt, mens du vælger kriterieområde, skal du klikke på Skjul dialogboks Knapflade .

 1. I eksemplet vil det filtrerede resultat for listeområdet være følgende:

A

B

C

6%

Type

Sælger

Salg

10

Landbrugsprodukter

Ibsen

$ 6544

Toppen af siden

En værdi i en kolonne, der er større end gennemsnittet af alle værdier i den pågældende kolonne (formel)

Boolesk logik:    Salg > gennemsnittet af alt salg

 1. Indsæt mindst tre tomme rækker oven over det listeområde, der kan anvendes som kriterieområde. Kriterieområdet skal indeholde kolonnenavne. Sørg for, at der er mindst én tom række mellem kriterieværdien og listeområdet.

  Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

  Sådan kopieres et eksempel

  1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

  2. Marker eksemplet i emnet i Hjælp.

   Bemærk: Undlad at markere række‑ eller kolonneoverskrifter.

   Markere et eksempel i Hjælp

   Markere et eksempel i Hjælp

  3. Tryk på Ctrl + C.

  4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl + V.

  5. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl + ` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

1

2

3

4

5

6%

7

8

9

10

A

B

C

Type

Sælger

Salg

Type

Sælger

Salg

Drikkevarer

Suyama

DKK 51220

Kød

Davolio

kr 450

landbrugsprodukter

Buchanan

DKK 63280

Landbrugsprodukter

Davolio

kr 6.544

 1. Skriv de kriterier, du vil matche som en formel, der søger efter en værdi i kolonnen Salg større end gennemsnittet af alle værdierne i salg i rækkerne under kolonnenavnene. Da du sammenligner formlen til værdier i kolonnen Salg, som er i kolonne C, skal du indtaste C7 som det første argument. I eksemplet, skal du angive:

A

B

C

D

1

Type

Sælger

Salg

Beregnet gennemsnit

2

=C7>MIDDEL($C$7:$C$10)

 1. Formlen evalueres derefter for hver datarække i listeområdet.

 2. Klik på en celle i listeområdet. I eksemplet, skal du klikke på en vilkårlig celle i listeområdet a6: C10.

 3. Klik på Avanceret i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved at skjule rækker, der ikke opfylder kriterierne, skal du klikke på Filtrer listen lokalt.

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved at kopiere rækker, som opfylder kriterierne, til et andet område i regnearket, skal du klikke på Kopiér til et andet sted, klikke i feltet Kopiér til og derefter klikke i øverste venstre hjørne af det område, hvor rækkerne skal indsættes.

   Når du kopierer filtrerede rækker til en anden placering, kan du angive hvilke kolonner, der skal kopieres. Før du anvender filter, skal du kopiere kolonneetiketterne på de ønskede kolonner til den første række af det område, hvor de filtrerede rækker skal indsættes. Når du filtrerer, skal du indtaste en reference til de kopierede kolonneetiketter i boksen Kopier til. De kopierede rækker vil så kun medtage de kolonner, hvis etiketter du har kopieret.

 5. Skriv referencen til kriterieområdet, herunder kriterieetiketter, i boksen Kriterieområde. I eksemplet skal du skrive $D$1:$D$2.

  Hvis du vil fjerne dialogboksen Avanceret filter midlertidigt, mens du vælger kriterieområde, skal du klikke på Skjul dialogboks Knapflade .

 6. I eksemplet vil det filtrerede resultat for listeområdet være følgende:

A

B

C

6%

Type

Sælger

Salg

7

Drikkevarer

Hansen

$ 5122

9

Landbrugsprodukter

Henriksen

$ 6328

10

Landbrugsprodukter

Ibsen

$ 6544

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×