Filtrere poster i Business Contact Manager

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Et filter er en nyttig mekanisme til at udvælge bestemte poster, du vil se. Du kan filter de data, som du kan se på lister og i rapporter, for at producere nyttige oplysninger, som din virksomhed kan handle ud fra. Du kan f.eks. filtrere dataene i standardrapporten Firmaer efter by, hvis du kun vil have vist de firmaer, der er aktive og har klassificeringen Udmærket. Gem denne filtrerede liste, og brug den som en opkaldsliste, en adresseliste til en direkte mail markedsføringsaktivitet eller en liste til en sælger, der kontakter firmaer. Du kan få mere at vide om marketingaktiviteter under Promovere din virksomhed med marketingkampagner i Business Contact Manager.

I denne artikel beskrives det, hvordan du kan bruge filtre til at oprette brugerdefinerede faner, lister med modtagere til marketingaktiviteter og søge i rapporter eller poster i kommunikationsoversigten efter netop de oplysninger, du vil have vist.

Hvad vil du foretage dig?

Filtrere data i lister

Filtrere data i rapporter

Åbne et gemt filter

Fortryde filtrering

Brug af Enkelt og Avanceret filter

Toppen af siden

Filtrere data på lister

Du kan filtrere lister over Firmaer, Forretningskontakter, Forretningsprojekter og andre poster på mange forskellige steder i Business Contact Manager til Outlook:

Arbejdsområderne Salg, Marketing, Projektstyring og Kontakter omfatter filtrerbare lister på de eksisterende faner plus eventuelle brugerdefinerede faner, du opretter.

 • Du kan filtrere modtagerlister i markedsføringsaktivitet-poster.

 • I individuelle poster kan du filtrere listen over elementer i kommunikationsoversigten.

Brug filtrering til kun at vise de poster, du vil have vist, f.eks. alle forretningskontakter med klassificeringen Udmærket eller alle firmaer i Minnesota.

Bemærk: Lister kan ikke filtreres fra mappen Forretningsposter i navigationsruden.

Denne artikel indeholder

Redigere en liste med et filter

Oprette en ny fane med en filtreret liste

Filtrere en liste i kommunikationsoversigten

Filtrere en modtagerliste i en marketingaktivitet

Toppen af siden

Redigere en liste med et filter

Hvis du vil ændre de viste oplysninger på fanerne i Business Contact Manager til Outlook-arbejdsområderne, skal du oprette et filter for listen. Filtrene anvendes på alle poster på en liste samt nye poster, der føjes til listen.

Hvis du skal afgøre, om en liste på en fane er filtreret, skal du højreklikke på fanen og derefter klikke på Rediger. I dialogboksen Rediger fane vises ordene Anvendt filter ud for knappen Filtrer, hvis listen er blevet redigeret (se illustration).

fane med filter slået til

 1. Klik på en af følgende mapper i navigationsruden under Business Contact Manager for at få vist arbejdsområdet:

  • Administration af kontakter.

  • Salg.

  • Marketing.

  • Projektstyring.

 2. Klik på fanen Vis på båndet.

 3. Klik på Filtrer i gruppen Filter Knappen Filter .

  Gruppen Filter på båndet indeholder foruddefinerede filtre som f.eks. Tildelt til og Aktiv. Klik på filternavnet, og klik derefter på de oplysninger du vil have vist i resultaterne. Indstillingerne i gruppen Filter kan skifte afhængigt af det valgte arbejdsområde eller posttypen. Eksempelvis er filteret Salgsfaser kun tilgængeligt for poster af typen Salgsmulighed.

 4. Du kan foretage dig følgende i dialogboksen Filtrer:

Når du klikker på:

Kan du derefter:

Fanen Enkelt filter

Klikke på de indstillinger, som du vil medtage i de filtrerede resultater, og fjerne markeringen af de elementer, du vil udelade.

Fanen Avanceret filter

Oprette en eller flere forespørgsler, som du kan bruge til at filtrere resultaterne.

Fanen Kontroller resultater

Se på resultaterne af dine filtreringsvalg. Hvis du fjerner et element fra denne liste, skal du fjerne markeringen i det tilknyttede afkrydsningsfelt.

Knappen Gem filter

Gemme alle dine valg som et navngivet filter, som du kan genbruge. Skriv et navn til det filter, du har oprettet, og klik derefter på Gem.

Knappen Åbn filter

Vælge og anvende et tidligere gemt filter på din liste.

Knappen OK

Anvende filteret på den liste, du gennemgår, og luk dialogboksen Filtrer.

Bemærk: Indstillingerne Enkelt filter og Avanceret Filter anvendes begge på dine resultater, så det er muligt utilsigtet at komme til at filtrere alle poster fra. Hvis du f.eks. under fanen Enkelt filter kun vælger Aktive poster, men under fanen Avanceret filter kun vælger Inaktive poster, vil du ikke kunne se nogen poster under fanen Kontroller resultater.

Hvis du vil have mere at vide om brugen af fanerne Enkelt filter og Avanceret filter, skal du se Brug af Enkelt og Avanceret filter senere i denne artikel.

Toppen af siden

Oprette en ny fane med en filtreret liste

Sommetider ønsker du ikke at få vist alle poster af en given type under en fane i arbejdsområdet. Det kan f.eks. være, at en sælger kun vil have vist de Firmaer, som har klassificeringen God eller Udmærket, eller at sælgeren vil have vist Forretningskontakter i et bestemt land eller salgsområde. Det er nemt at oprette en ny fane til posttypen og derefter filtrere listen på fanen, så der kun vises de ønskede oplysninger.

 1. Klik på en af følgende mapper i navigationsruden under Business Contact Manager for at få vist arbejdsområdet:

  • Administration af kontakter.

  • Salg.

  • Marketing.

  • Projektstyring.

 2. I listerude for den arbejdsområde, du vil ændre, skal du klikke på ikonet for Opret ny fane oprette ny fane .

 3. Skriv et beskrivende navn til fanen i dialogboksen Opret ny fane.

  Dialogboksen Opret ny fane

 4. På listen Elementtype skal du klikke på pilen for at få vist en liste over de posttyper, du kan tilføje, og derefter skal du klikke på en posttype.

  Listen Elementtype indeholder standardposttyperne Firma og Forretningskontakt samt eventuelle brugerdefinerede posttyper.

 5. Klik på knappen Filtrer.

 6. I dialogboksen Filtrer skal du klikke på de kriterier, du vil bruge til at filtrere oplysningerne under fanen, sådan som det er beskrevet i Redigere en liste med et filter.

 7. Klik på OK.

  Din nye fane oprettes og placeres til højre for de eksisterende faner i listeruden. Hvis du vil flytte fanen, skal du trække den til den ønskede placering.

Toppen af siden

Filtrere en liste i kommunikationsoversigten

Du kan filtrere listerne over enkeltposter i kommunikationsoversigten for kun at få vist de ønskede elementer i kommunikationsoversigten.

 1. Klik på en af følgende mapper i navigationsruden under Business Contact Manager for at få vist arbejdsområdet:

  • Administration af kontakter.

  • Salg.

  • Marketing.

  • Projektstyring.

 2. I arbejdsområdet skal du klikke på den fane, der indeholder den post, du vil åbne.

 3. Dobbeltklik på post for at åbne det.

 4. Klik på Oversigt i gruppen Vis på båndet.

 5. Klik på fanen Vis.

 6. Klik på Filtrer i gruppen Filter på båndet.

  Gruppen Filter indeholder foruddefinerede filtre, som varierer ud fra den valgte posttype. Hvis du vil bruge disse filtre, skal du klikke på filternavnet og derefter klikke på en indstilling for at finjustere resultaterne.

 7. Dialogboksen Filtrer åbnes og viser alle elementtyper fra kommunikationsoversigten, der kan sammenkædes med den posttype, du har valgt.

 8. Du kan foretage dig følgende i dialogboksen:

Når du klikker på:

Kan du derefter:

Fanen Enkelt filter

Klikke på de indstillinger, som du vil medtage i den filtrerede resultater, og fjerne markeringen af de elementer, du vil udelade. I sektionen Medtag kommunikationsoversigt fra kan du klikke på eller skrive navnene på yderligere poster, der skal medtages i resultaterne (se illustrationen nedenfor). Disse valg anvendes sammen med valgene under fanen Avanceret filter.

Fanen Avanceret filter

Oprette en eller flere forespørgsler, som du kan bruge til at filtrere resultaterne. Disse valg anvendes sammen med valgene under fanen Enkelt filter.

Fanen Kontroller resultater

Se på resultaterne af dine filtreringsvalg. Hvis du fjerner et element fra denne liste, skal du fjerne markeringen i det tilknyttede afkrydsningsfelt.

Knappen Gem filter

Gemme alle dine valg som en navngiven forespørgsel, som du kan genbruge. Skriv et navn til filteret, og klik derefter på Gem.

Knappen Åbn filter

Vælge og anvende en tidligere gemt forespørgsel for at filtrere resultaterne.

Knappen OK

Anvende filteret på den liste, du gennemgår, og luk dialogboksen Filtrer.

filtrere sektionen kommunikationshistoriknavne
Tilføje elementer i kommunikationsoversigten fra flere kontakter i dette afsnit af dialogboksen Filtrer.

Bemærk: Alle filtreringsindstillinger slettes, når du lukker den liste, du filtrerer. Hvis du planlægger at genbruge den filtrerede visning, du har oprettet, skal du sørge for at gemme den som et navngivet filter. Du kan få mere at vide om at genbruge filtre, under Åbne et filter senere i denne artikel.

Toppen af siden

Filtrere en modtagerliste i en marketingaktivitet

 1. Klik på knappen Business Contact Manager i navigationsruden.

 2. Klik på Marketing for at få vist arbejdsområdet.

 3. I arbejdsområdet skal du klikke på fanen for den type marketingaktivitet, du vil opdatere.

 4. Dobbeltklik på aktivitetens navn for at åbne marketingaktivitetsposten.

  Bemærk: Du kan kun filtrere marketingaktiviteter, der ikke er blevet påbegyndt eller åbnet.

 5. I sektionen Modtagerliste skal du klikke på Gennemse og Filtrer. Dialogboksen Filtrer åbnes, og fanen Kontroller resultater vises.

 6. Du kan foretage dig følgende i dialogboksen:

Når du klikker på:

Kan du derefter:

Fanen Enkelt filter

Klikke på de indstillinger, som du vil medtage i de filtrerede resultater, og fjerne markeringen af de elementer, du vil udelade.

Fanen Avanceret filter

Oprette en eller flere forespørgsler, som du kan bruge til at filtrere resultaterne. Hvis du f.eks. vil oprette en liste kun med kundeemner i Californien, skal du klikke på Delstat/provins (arbejde) og derefter klikke på Californien.

Fanen Kontroller resultater

Se på resultaterne af dine filtreringsvalg. Hvis du fjerner et element fra denne liste, skal du fjerne markeringen i det tilknyttede afkrydsningsfelt.

Knappen Gem filter

Gemme alle dine valg som en navngiven forespørgsel, som du kan genbruge. Gemte filtre kan være nyttige ved oprettelse af modtagerlisten for en anden marketingaktivitet.

Knappen Åbn filter

Vælge og anvende en tidligere gemt forespørgsel for at filtrere resultaterne.

Knappen OK

Anvende filteret på den liste, du gennemgår, og luk dialogboksen Filtrer.

Bemærk: Indstillingerne Enkelt filter og Avanceret Filter anvendes begge på dine listeresultater, så det er muligt utilsigtet at komme til at filtrere alle poster fra. Hvis du f.eks. under fanen Enkelt filter kun vælger Aktive poster, men under fanen Avanceret filter kun vælger Inaktive poster, vil du ikke få nogen resultater under fanen Kontroller resultater.

Toppen af siden

Filtrere data i rapporter

Du kan filtrere data i rapporter for at vælge bestemte poster baseret på de data, du har angivet i dine virksomhedsposter. Når du opretter og anvender et filter, gennemsøger Business Contact Manager til OutlookBusiness Contact Manager-database og returnerer kun de poster, der indeholder de oplysninger, du har angivet i filteret.

 1. Gør et af følgende:

  • Åbne en standardrapport

   1. Klik på Business Contact Manager i navigationsruden.

   2. På båndet skal du klikke på fanen Rapporter og derefter klikke på den gruppe, der indeholder den type rapport, du vil åbne. Hvis du f.eks. vil have vist en rapport om dine forretningskontakter, skal du klikke på Forretningskontakter i gruppen Administration af kontakter.

   3. Klik på navnet på den rapport, du vil filtrere.

    Fanen Rapporter på båndet

  • Åbne en gemt rapport

   1. Klik på Business Contact Manager i navigationsruden.

   2. Klik på fanen Rapporter på båndet.

   3. I gruppen Åbn skal du klikke på Gemte rapporter og derefter klikke på den type rapport, du vil åbne. Hvis du f.eks. har gemt en rapport for forretningskontakter, skal du klikke på Forretningskontakter.

   4. I dialogboksen Åbn gemte rapporter skal du klikke på navnet på den rapport, du vil filtrere, og derefter klikke på Åbn.

 2. Klik på Filtrer i rapporten i gruppen Sortér og filtrer på båndet.

 3. Gør et af følgende i dialogboksen Filtrer:

  • Markér eller fjern markeringen af de ønskede indstillinger under fanen Enkelt filter. Du kan få mere at vide om indstillingerne for Enkelt filter under Brug af fanen Enkelt filter senere i denne artikel.

  • Opret en specifik forespørgsel for de data du vil medtage, under fanen Avanceret filter. Du kan få mere at vide om, hvordan du vælger kriterier og opbygger et avanceret filter, eller en avanceret forespørgsel, under Brug af fanen Avanceret filter senere i denne artikel.

 4. Klik på fanen Kontroller resultater for at få vist listen over poster, der vil blive vist i rapporten. Du kan få mere at vide om resultaterne under Brug af fanen Kontroller resultater senere i denne artikel.

 5. Klik på OK for at anvende filteret på rapporten.

 6. Du kan gemme filteret og rapporten til senere brug ved at gøre et eller begge af følgende:

  • Gemme rapporten    Klik på Gem som, og skriv derefter et navn til rapporten.

  • Gemme filteret    Hvis dialogboksen Filtrer ikke er åben, skal du klikke på Filtrer på båndet. Dine filtreringsvalg vises i dialogboksen. Klik på Gem filter, og skriv et navn til filteret.

   • Når du gemmer rapporten, er det kun formatet, der gemmes.

   • Dataene i rapporten opdateres, hver gang du åbner rapporten.

   • Hvis du gemmer det filter, du har oprettet, kan du genbruge det på andre rapporter af samme posttype.

   • Som standard gemmes filteret i en Business Contact Manager-forespørgselsfil (.bcmq-format).

Toppen af siden

Åbne et gemt filter

Du kan genbruge et gemt filter ved at åbne det fra dialogboksen Filter. Gemte filtre kan være nyttige til at reproducere de samme resultater med forskellige datasæt. Hvis du f.eks. har oprettet et filter til at vise alle telefonlogfiler i kommunikationsoversigten for et firma med forfalden konto, kan du anvende det samme filter til en anden Firma-baseret post-type, som du har oprettet, f.eks. en leverandør. Du kan anvende et filter på alle poster med samme posttype, som du har oprettet filteret til.

Du kan også åbne et filter for at ændre kriterierne eller redigere resultaterne.

 1. Klik på en af følgende mapper i navigationsruden under Business Contact Manager for at få vist arbejdsområdet:

  • Administration af kontakter.

  • Salg.

  • Marketing.

  • Projektstyring.

 2. Gør et af følgende for at åbne dialogboksen Filtrer:

  • På en arbejdsområdefane

  1. Klik på en fane.

  2. Klik på fanen Vis på båndet.

  3. Klik på Filtrer i gruppen Filter.

  • På en liste i kommunikationsoversigten

  1. Dobbeltklik på en post for at åbne den.

  2. Klik på Oversigt i gruppen Vis på båndet.

  3. Klik på fanen Vis på båndet.

  4. Klik på Filtrer i gruppen Filter.

  • I en marketingaktivitetspost   

   Du kan kun ændre filterindstillingerne i marketingaktiviteter, der ikke er blevet påbegyndt eller åbnet.

   1. Dobbeltklik på en marketingaktivitet for at åbne den.

   2. Klik på Gennemse og filtrer i sektionen Modtagerliste.

   • På en rapport

   1. Klik på fanen Rapporter på båndet i et arbejdsområde eller i Velkomst.

   2. I gruppen Åbn på båndet skal du klikke på Gemte rapporter og derefter klikke på den type rapport, du vil åbne. Hvis du f.eks. har gemt en rapport for forretningskontakter, skal du klikke på Forretningskontakter.

   3. I dialogboksen Åbn gemte rapporter skal du klikke på navnet på den rapport, du vil bruge, og derefter klikke på Åbn. Dataene opdateres, når rapporten åbnes.

   4. Klik på Filtrer i rapporten i gruppen Sortér og filtrer på båndet.

 3. I dialogboksen Filtrer skal du klikke på Åbn filter. Alle dine gemte filtre står angivet, men du kan kun anvende de filtre, der er oprettet til den samme posttype som den, du aktuelt bruger.

 4. Klik på det filter, du vil åbne, og klik derefter på Åbn.

 5. Kontrollér resultaterne. Klik på fanen Kontroller resultater for at få vist listen i dialogboksen, eller klik på OK for at få vist de filtrerede poster.

 6. Hvis du vil, kan du foretage flere ændringer i filteret i dialogboksen. Når du er færdig, skal du klikke på Gem filter for at gemme indstillingerne, eller du kan klikke på OK for at lukke dialogboksen uden at gemme.

Toppen af siden

Fortryde filtrering

Det er nemt at fortryde en filtering, som du har anvendt på en liste, ved blot rydde dine valg fra filteret.

Du kan se, at lister er blevet filtreret, på flere måder:

 • Fane i et arbejdsområde    Højreklik på fanen, og klik derefter på Rediger. Feltet Filtrer markeres Anvendt filter, hvis listen er filtreret.

 • Liste i kommunikationsoversigten    Disse lister filtreres kun, når posten, der indeholder oversigtselementerne er åben. De har ikke nogen egenskaber,der indikerer, om de er blevet filtreret.

 • Marketingaktivitet    Ordet (Redigeret) vises efter navnet på modtagerlister i marketingaktivitetsposter.

 • Rapport    Kun gemte rapporter filtreres. Der vises et grønt filterikon under rapporttitlen ud for ordene Filter anvendt: Ja på rapporter, der er blevet filtreret.

 • Klik på Business Contact Manager i navigationsruden.

 • Gå til listen med det filter, du vil fjerne, og åbn dialogboksen Filtrer ved at gøre et af følgende:

  • På en arbejdsområdefane

  1. Klik på en fane.

  2. Klik på fanen Vis på båndet.

  3. Klik på Filtrer i gruppen Filter.

  • På en liste i kommunikationsoversigten

  1. Dobbeltklik på en post for at åbne den.

  2. Klik på Oversigt i gruppen Vis på båndet.

  3. Klik på fanen Vis på båndet.

  4. Klik på Filtrer i gruppen Filter.

  • I en marketingaktivitetspost

  Du kan kun ændre filterindstillingerne i marketingaktiviteter, der ikke er blevet påbegyndt eller åbnet.

  1. Dobbeltklik på en marketingaktivitet for at åbne den.

  2. Klik på Gennemse og filtrer i sektionen Modtagerliste.

  • På en rapport

  1. Klik på fanen Rapporter på båndet i et arbejdsområde eller i Velkomst.

  2. I gruppen Åbn på båndet skal du klikke på Gemte rapporter og derefter klikke på den type rapport, du vil åbne. Hvis du f.eks. har gemt en rapport for forretningskontakter, skal du klikke på Forretningskontakter.

  3. I dialogboksen Åbn gemte rapporter skal du klikke på navnet på den rapport, du vil bruge, og derefter klikke på Åbn. Dataene opdateres, når rapporten åbnes.

  4. Klik på Filtrer i rapporten i gruppen Sortér og filtrer på båndet.

 • Under fanen Enkelt filter skal du markere hvert afkrydsningsfelt og klikke på hver enkelt indstilling for at gendanne siden til dens ufiltrerede standardindstillinger.

  Standardindstillingen i sektionen Dato for seneste ændring under fanen Enkelt filter er Alle datoer.

 • Klik på fanen Avanceret filter, og klik derefter på Ryd alle.

 • Klik på fanen Kontroller resultater, og klik derefter på Markér alt.

 • Klik på OK for at lukke dialogboksen fjerne filteret.

Toppen af siden

Brug af Enkelt og Avanceret filter

Du kan bruge både enkle og avancerede filtre på dine data. Et enkelt filer anvender et sæt foruddefinerede betingelser eller kriterier, mens det avancerede filter giver dig mulighed for at oprette en brugerdefineret forespørgsel på et hvilket som helst datafelt for den type post, du filtrerer. De to filtre kan bruges enkeltvis eller i kombination.

Efter filtreringen skal du bruge fanen Kontroller resultater i dialogboksen Filtrer til at bekræfte, at du har de resultater, du har forventet.

Brug af fanen Enkelt filter

Brug af fanen Avanceret filter

Brug af fanen Kontroller resultater

Brug af fanen Enkelt filter

Under fanen Enkelt filter er alle feltværdiindstillinger valgt som standard. Klik på en indstilling for at fjerne markeringen og udelade poster med de pågældende data fra dine resultater.

Nogle af listerne indeholder indstillingen <uspecificeret>. Denne indstilling returnerer poster, der ikke indeholder nogen oplysninger for en værdi. Hvis du vil filtrere udelukkende efter disse værdier, skal du fjerne markeringen i de andre indstillinger på listen. Indstillingen Uspecificeret forbliver markeret som standard.

simpelt filtervindue

Hvis du filtrerer en post, som er blevet tilpasset med brugerdefinerede felter, vises disse værdier også under fanen Enkelt filter.

Bemærk: Indstillingerne Enkelt filter og Avanceret Filter anvendes begge på dine listeresultater, så det er muligt utilsigtet at komme til at filtrere alle poster fra. Hvis du f.eks. under fanen Enkelt filter kun vælger Aktive poster, men under fanen Avanceret filter kun vælger Inaktive poster, vil du ikke få nogen resultater under fanen Kontroller resultater.

 • Filtrere poster af typen Firma

  Dialogboksen Filtrerer firmaer vises, når du filtrerer firmalister og -rapporter. Vælg de værdier, der skal medtages i resultaterne, i hver af sektionerne.

  værdi

  Handling

  Medtag

  Markér et afkrydsningsfelt for at medtage en post af typen Firma. Fjern markeringen i et afkrydsningsfelt for at udelade den.

  Firmastatus

  Markér afkrydsningsfelterne for statussen for de firmaer, du vil have vist. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne for de statusser, som ikke skal medtages.

  Kilde til kundeemne

  Markere en værdi på listen

  Område

  Markere en værdi på listen

  Dato for seneste ændring

  Vælg et foruddefineret tidsrum eller bestemte start- og slutdatoer. Der medtages kun firmaer, som er blevet redigeret inden for det valgte tidsrum eller de valgte datoer.

  Betalingsstatus

  Markere en værdi på listen

  Firmaklassificering

  Markere en værdi på listen

  Forretningstype

  Markér en værdi på listen.

  Tildelt til

  Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne for at udelade firmaer, som er tildelt til bestemte brugere. Brugerne på denne liste er dem, som du har delt din database med.

 • Filtrere forretningskontaktposter

  Dialogboksen Filtrer forretningskontaktpersoner vises, når du filtrerer lister og rapporter med forretningskontakter og kundeemner. Vælg de værdier, du vil medtage, i hver sektion.

  Værdi

  Handling

  Medtag

  Vælg en værdi for at medtage en post af typen Forretningskontakt. Fjern markeringen af et afkrydsningsfelt for at udelade den.

  Betalingsstatus

  Markér en værdi på listen.

  Kilde til kundeemne

  Markér en værdi på listen.

  Dato for seneste ændring

  Vælg et foruddefineret tidsrum eller bestemte start- og slutdatoer. Der medtages kun poster, som er blevet redigeret inden for det valgte tidsrum eller de valgte datoer.

  Kontaktstatus

  Markér afkrydsningsfelterne for statussen for de poster af typen Forretningskontakt, du vil have vist. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne for de statusser, som ikke skal medtages

  Bedømmelse

  Markér en værdi på listen.

  Tildelt til

  Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne for at udelade poster , som er tildelt til bestemte brugere. Brugerne på listen er dem, som du har delt din database med.

 • Filtrere poster i kommunikationsoversigten

  Dialogboksen Filtrer poster i kommunikationsoversigt vises, når du filtrerer kommunikationsoversigten for en post, eller når du filtrerer rapporterne Aktivitet efter forretningskontaktperson, Aktivitet efter firma eller Aktivitet efter salgsmulighed. I hver sektion skal du vælge den værdi, der skal medtages i resultaterne.

  Værdi

  Handling

  Oprettelsesdato

  Vælg et foruddefineret tidsrum eller bestemte start- og slutdatoer. Der medtages kun elementer fra kommunikationsoversigten, som er oprettet inden for det valgte tidsrum eller de valgte datoer.

  Dato for seneste ændring

  Vælg et foruddefineret tidsrum eller bestemte start- og slutdatoer. Der medtages kun elementer fra kommunikationsoversigten, som er blevet ændret inden for det valgte tidsrum eller de valgte datoer.

  Poster i kommunikationsoversigten, som skal medtages

  Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne for at udelade bestemte typer oversigtselementer.

  Medtag kommunikationsoversigt fra

  Skriv et navn i feltet Angiv et navn for at finde en post, eller vælg den på listen.

  Markér afkrydsningsfeltet Medtag hele kommunikationsoversigten fra sammenkædede poster, hvis du vil medtage alle elementer i kommunikationsoversigten for de poster, der er sammenkædet med de poster, du har valgt.

 • Filtrere salgsmulighedsposter

  Dialogboksen Filtrer salgsmuligheder vises, når du filtrerer lister og rapporter, der indeholder salgsmuligheder. I hver sektion skal du markere den værdi, du vil medtage.

  Værdi

  Handling

  Salgsfase

  Markér en værdi på listen.

  Lukkedata, som skal medtages

  Vælg et foruddefineret tidsrum, eller vælg bestemte start- og slutdatoer. Der medtages kun salgsmuligheder, som er blevet lukket inden for det valgte tidsrum eller de valgte datoer.

  Typer af salgsmuligheder, som skal medtages

  Markér en værdi på listen.

  Klokkeslæt for seneste ændring

  Vælg et foruddefineret tidsrum, eller vælg bestemte start- og slutdatoer. Der medtages kun salgsmuligheder, som er blevet ændret inden for det valgte tidsrum eller de valgte datoer.

  Kilde til kundeemne

  Markér en værdi på listen.

  Sandsynlighed

  Markér afkrydsningsfeltet for kun at medtage salgsmuligheder, der har en bestemt sandsynlighed for at resultere i et salg. Vælg en betingelse, og angiv en værdi for sandsynligheden, som skal være et tal mellem 0 og 100.

  Produkt- og tjenesteposter

  Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne for at udelade salgsmuligheder med eller uden produkt- og tjenesteposter.

  Tildelt til

  Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne for at udelade poster , som er tildelt til bestemte brugere. Brugerne denne liste er dem, som du har delt din database med.

 • Filtrere poster af typen Forretningsprojekt

  Dialogboksen Filtrer forretningsprojekter vises, når du filtrerer lister og rapporter for forretningsprojekter. I hver sektion skal du markere den værdi, du vil medtage.

  Værdi

  Handling

  Startdato

  Vælg et foruddefineret tidsrum, eller vælg bestemte start- og slutdatoer. Der medtages kun forretningsprojekter, som er blevet påbegyndt inden for det valgte tidsrum eller de valgte datoer.

  Status

  Markér en værdi på listen.

  Projekttype

  Markér en værdi på listen.

  Dato for seneste ændring

  Vælg et foruddefineret tidsrum eller bestemte start- og slutdatoer. Der medtages kun forretningsprojekter, som er blevet ændret inden for det valgte tidsrum eller de valgte datoer.

  Forfaldsdato

  Vælg et foruddefineret tidsrum eller bestemte start- og slutdatoer. Der medtages kun forretningsprojekter med forfald inden for det valgte tidsrum eller de valgte datoer.

  Prioritet

  Markér en værdi på listen.

  Procent fuldført

  Markér afkrydsningsfeltet for kun at medtage forretningsprojekter, der har en bestemt sandsynlighed for færdiggørelse. Vælg en betingelse, og angiv en procentværdi for sandsynligheden, som skal være et tal mellem 0 og 100.

 • Filtrere projektopgaveposter

  Dialogboksen Filtrer projektopgaver vises, når du filtrerer lister og rapporter for projektopgaver. I hver sektion skal du markere den værdi, du vil medtage.

  Værdi

  Handling

  Startdato

  Vælg et foruddefineret tidsrum, eller vælg bestemte start- og slutdatoer. Der medtages kun projektopgaver, som er blevet påbegyndt inden for det valgte tidsrum eller de valgte datoer.

  Status

  Markér en værdi på listen.

  Tildelt til

  Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne for at udelade firmaer, som er tildelt til bestemte brugere. Brugerne denne liste er dem, som du har delt din database med.

  Dato for seneste ændring

  Vælg et foruddefineret tidsrum eller bestemte start- og slutdatoer. Der medtages kun projektopgaver, som er blevet ændret inden for det valgte tidsrum eller de valgte datoer.

  Forfaldsdato

  Vælg et foruddefineret tidsrum eller bestemte start- og slutdatoer. Der medtages kun projektopgaver med forfald inden for det valgte tidsrum eller de valgte datoer.

  Prioritet

  Markér en værdi på listen.

  Handling krævet

  Vælg, om en handling er påkrævet eller ej.

  Procent fuldført

  Markér afkrydsningsfeltet for kun at medtage forretningsopgaver, der har en bestemt sandsynlighed for færdiggørelse. Vælg en betingelse, og angiv en procentværdi for sandsynligheden, som skal være et tal mellem 0 og 100.

De knapper, der vises på fanen Enkelt filter, uanset hvilken posttype du filtrerer, omfatter:

 • Gem filter     Klik på knappen Gem filter for at gemme dette filter med de angivne værdier til senere brug.

 • Åbn filter     Klik på knappen Åbn filter for at anvende et gemt filter.

 • Fanen Avanceret filter    Brug denne fane til at oprette en forespørgsel, der er specifik for dine behov.

 • Fanen Kontroller resultater    Brug denne fane til at få vist resultaterne af filteret og til at fjerne poster, hvis det bliver nødvendigt.

Toppen af siden

Brug af fanen Avanceret filter

Med fanen Avanceret filter kan du angive de oplysninger, du vil have vist, ved at oprette en forespørgsel. Du kan oprette en eller flere betingelser eller kriterier, der skal være sande for en bestemt post, for at den bliver medtaget i resultaterne.

Hvis du f.eks. vil sende lykønskninger til alle de aktive forretningskontakter, som har jubilæum eller fødselsdag inden for de næste 60 dage, kan du oprette følgende forespørgsel, hvor du bruger parenteser til at gruppere værdierne: Aktiv = er markeret Og (Jubilæum = næste 60 dage eller Fødselsdag = næste 60 dage).

Hvis du filtrerer en post, som er blevet tilpasset med brugerdefinerede felter, kan du forespørge efter disse værdier med fanen Avanceret filter.

avanceret filtervindue

Bemærk: Indstillingerne Enkelt filter og Avanceret Filter anvendes begge på dine listeresultater, så det er muligt utilsigtet at komme til at filtrere alle poster fra. Hvis du f.eks. under fanen Enkelt filter kun vælger Aktive poster, men under fanen Avanceret filter kun vælger Inaktive poster, vil du ikke få nogen resultater under fanen Kontroller resultater.

Brug dette

Du vil

FELTNAVN

Markere feltet, der skal filtreres efter.

Sammenligning

Vælge den operator, som feltet skal sammenlignes med.

Sammenlign med

Skriv eller vælg den værdi, der skal sammenlignes med det valgte felt.

Gruppering

Bruge parenteserne til at gruppere og sætte rækkerne i forespørgslen i rækkefølge, hvis du bruger mere end én række af betingelser i forespørgslen.

Og eller Eller

Kombinere individuelle betingelser med Og eller med Eller. Disse operatorer er kun tilgængelige, når der er angivet mere end én række af betingelser.

Ryd alle

Starte forfra, og først slette alle betingelser i formularen.

Slet

Klik for at slette denne række i forespørgslen.

Bemærk: Det maksimale antal betingelser, du kan oprette, er 20.

Gem filter     Klik på knappen Gem filter for at gemme dette filter med de angivne værdier til senere brug.

Åbn filter     Klik på knappen Åbn filter for at åbne et gemt filter.

Toppen af siden

Brug af fanen Kontroller resultater

Du kan bruge fanen Kontroller resultater til at gennemse og redigere resultaterne af et filter, før det anvendes på en liste. Det maksimale antal elementer, som kan vises på resultatlisten er 2.000.

vindue til gennemgang af filtreringsresultater

De poster, der vises under denne fane, er resultatet af at anvende Enkelt filter og Avanceret filter.

 • Hvis du vil fjerne en post på resultatlisten, skal du fjerne markeringen i det tilknyttede afkrydsningsfelt.

 • Hvis du vil finde et element uden at rulle ned gennem resultaterne, skal du skrive navnet i feltet Indtast eller vælg fra liste.

Gem filter     Klik på knappen Gem filter for at gemme dette filter med de angivne værdier til senere brug.

Bemærk: Hvis der er udeladt flere end 300 elementer fra på resultatlisten, kan rapportforespørgslen ikke gemmes.

Åbn filter     Klik på knappen Åbn filter for at åbne et gemt filter.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×