Filtrere elementer i en pivottabel

Important: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis du vil fokusere på en mindre del af en stor mængde af dine pivottabeldata for at foretage en dybdegående analyse, kan du filtrere dataene. Der er flere måder at gøre dette på. Start med at indsætte et eller flere udsnit for at få en hurtig og effektiv måde at filtrere dine data på. Udsnit har knapper, du kan klikke på for at filtrere dataene, og de forbliver synlige sammen med dataene, så du altid ved, hvilke felter der vises eller skjules i den filtrerede pivottabel.

Valgte udsnit med knappen til at vælge flere fremhævet

Tip: Nu i Excel 2016 kan du markere flere udsnit ved at klikke på knappen på navnet, som vist ovenfor.

 1. Klik et sted i pivottabellen for at få vist Pivottabelværktøjer på båndet.

  Båndet med pivottabelværktøjer med fanerne Analysér og Design

 2. Hvis du bruger Excel 2016 eller 2013, skal du klikke på analysér > Indsæt udsnitsværktøj.

  Knappen Indsæt udsnit under fanen Analysér

  Hvis du bruger Excel 2010 eller 2007 skal du klikke på Indstillinger > Indsæt udsnitsværktøj > Indsæt udsnitsværktøj.

  billede af båndet i excel
 3. Markér de afkrydsningsfelter, du skal oprette udsnit for, i dialogboksen Indsæt udsnit.

 4. Klik på OK.

  Der vises et udsnit for hvert felt, du har markeret i dialogboksen Indsæt udsnit.

 5. Klik på de elementer, der skal vises i pivottabellen, i hvert udsnit.

  Du kan vælge mere end ét element ved at holde Ctrl nede og derefter vælge de elementer, du vil vise.

Tip: Hvis du vil ændre udseendet på udsnittet, skal du klikke på udsnittet for at få vist Udsnit på båndet og derefter anvende en typografi for udsnit eller ændre indstillingerne under fanen Indstillinger.

Andre måder at filtrere pivottabeldata på

Brug en af de følgende filtreringsfunktioner i stedet for eller ud over udsnit for at vise lige præcis de data, du vil analysere.

Filtrere data manuelt

Bruge en rapport filtrere elementer

Kun vise bestemt tekst, bestemte værdier eller bestemte datoer

Vise de øverste eller nederste 10 elementer

Filtrer efter markering til at få vist eller skjule markerede elementer

Slå filtreringsindstillingerne til eller fra

Filtrere data manuelt

 1. Klik på pilen Rullepilen Filtrér i pivottabellen under Rækkenavne eller Kolonnenavne.

  Rækkenavnsfilter

 2. Fjern markeringen af feltet (Markér alle) øverst på listen over række- eller kolonnenavne, og markér derefter felterne for de elementer, du vil vise i pivottabellen.

  Feltet Vælg alle i filtergalleriet

  Hvis du vil se flere elementer på listen, skal du trække i håndtaget i nederste højre hjørne af filtergalleriet for at forstørre det.

 3. Klik på OK.

  Filtreringspilen ændres til dette ikon Ikonet Anvendt filter for at angive, at der er anvendt et filter. Klik på det for at ændre det, eller ryd filtret ved at klikke på Fjern filter fra <Feltnavn>.

  Hvis du vil fjerne al filtrering på én gang, skal du se følgende:

  • I 2016 eller 2013: Klik et vilkårligt sted i pivottabellen, og klik derefter på analysér > Ryd > Ryd filtre.

  • I 2010 eller 2007: Klik et vilkårligt sted i pivottabellen, og klik derefter på Indstillinger > Ryd > Ryd filtre.

  Knappen Fjern under fanen Analysér

Bruge en rapport filtrere elementer

Note: Et rapportfilter er mærket som filtre i ruden PivotTable Fields i Excel 2016 og Excel 2013. Se skærmbillederne nedenfor:

Filterområdet i ruden PivotTable Fields
Ruden PivotTable Fields i Excel 2016
Rapportfilter i ruden Feltliste for pivottabel
Ruden pivottabelfelter i Excel 2010

Ved hjælp af et rapportfilter, kan du hurtigt få vist et andet sæt af værdier i pivottabellen. Elementer, du vælger i filteret vises i pivottabellen, og elementer, der ikke er markeret skjules. Hvis du vil have vist filter sider (sæt af værdier, der svarer til de valgte rapport filtrere emner) på separate regneark, kan du angive indstillingen.

Tilføje et rapportfilter

 1. Klik et vilkårligt sted i pivottabellen.

  Ruden Pivottabelfeltlisten vises.

 2. Klik på feltet i et område på Pivottabelfeltlisten, og vælg Flyt til rapportfilter.

  Flyt til rapportfilter

Du kan gentage dette trin for at oprette mere end én rapportfilter. Rapportfiltre vises oven over pivottabelrapporten for nem adgang.

 1. Hvis du vil ændre rækkefølgen af felterne i området Rapportfilter skal du trække felterne til den placering, du vil. Rækkefølgen af rapportfiltrene afspejles i pivottabellen.

Få vist rapportfiltre i rækker eller kolonner

 1. Klik på pivottabelrapporten eller den tilknyttede pivottabelrapport på en pivotdiagramrapport.

 2. Højreklik et vilkårligt sted i pivottabellen, og klik derefter på Indstillinger for pivottabel.

 3. Under fanen Layout og Format skal du angive disse indstillinger:

 4. Gør et af følgende under Layout, på listen visningsfelter i filtreringsområdet rapport:

  • Hvis du vil have vist rapportfiltre i kolonnerne fra venstre mod højre, Vælg Over, derefter nedad.

  • Hvis du vil have vist rapportfiltre i rækker fra top til bund, skal du vælge nedad og derefter henad.

 5. Skriv eller Vælg antallet af felter, der skal vises til at optage en anden kolonne eller række, der er baseret på indstillingen for at få vist felter i rapporten filtreringsområdet i feltet rapport filterfelter hver kolonne eller rapport filterfelter hver række.

Vælge elementer i rapportfilteret

 1. Klik på rullepilen ved siden af rapportfilteret i pivottabelrapporten.

  Klik på rullepilen ved siden af (alle)
 2. Hvis du vil have vist et afkrydsningsfelt for alle elementer, så du kan rydde eller markere dem efter behov, skal du markere afkrydsningsfeltet Vælg flere elementer.

  Markere flere elementer
 3. Nu kan du vælge afkrydsningsfelterne ud for de elementer, du vil have vist i rapporten. Hvis du vil markere alle elementer, skal du klikke på afkrydsningsfeltet ud for (alle).

 4. Klik på OK. Mindst ét afkrydsningsfelt skal være markeret for denne knap for at være aktiveret.

  Rapportfilteret viser nu de filtrerede elementer.

  Filtrerede elementer, der er baseret på et filterværdi i et rapportfilter

Note: Hvis du bruger en OLAP datakilde er Microsoft SQL Server Analysis Services (version 2005 eller nyere), du kan kun markere et beregnet medlem, hvis det er et enkelt element, du kan ikke markere flere elementer, når en eller flere af disse elementer er beregnede medlemmer.

Få vist rapportsider filter på separate regneark

 1. Klik et vilkårligt sted i pivottabellen (eller den tilknyttede pivottabelrapport på en pivotdiagramrapport), der indeholder en eller flere rapportfiltre.

 2. Hvis du bruger Excel 2016 eller 2013, skal du klikke på fanen analysere skal du i gruppen pivottabel, klik på pilen ud for Indstillinger, og klik derefter på Vis rapport Filter sider.

  Filter rapportsider indstillingen Vis

  Hvis du bruger Excel 2010 eller 2007, skal du klikke på fanen Indstillinger i gruppen pivottabel, klik på pilen ud for Indstillinger, og klik derefter på Vis rapport Filter sider.

  Gruppen Pivottabel under fanen Indstillinger under Værktøjer til pivottabel

 3. Vælg en rapport filtreringsfelt i dialogboksen Vis rapport Filter sider, og klik derefter på OK.

Kun vise bestemt tekst, bestemte værdier eller bestemte datoer

 1. Højreklik på tekst, værdi eller datafeltnavn i pivottabellen, og klik derefter på Navnefiltre, Værdifiltre eller Datofiltre.

 2. Klik på kommandoen for den sammenligningsoperator, du vil bruge.

  Hvis du f.eks. vil filtrere en tekst, der starter med et bestemt tegn, skal du markere Begynder med, eller hvis du vil filtrere efter tekst, der indeholder bestemte tegn et sted i teksten, skal du markere Indeholder.

  Note: Navnefiltre er ikke tilgængelige, når rækkenavns- eller kolonnenavnsfelter ikke har tekstbaserede navne.

 3. Gør et af følgende:

  • Angiv den tekst, du vil filtrere efter, i dialogboksen Navnefilter <Feltnavn>.

   Hvis du f.eks. vil filtrere efter tekst, der begynder med bogstavet "J", skal du skrive J. Hvis du vil filtrere efter tekst med ordet "klokke" et sted i teksten, skal du skrive klokke.

   Hvis pivottabellen er baseret på en datakilde, der ikke er OLAP, kan du bruge følgende jokertegn til at finde data, der har bestemte tegn.

Brug

Hvis du vil finde

? (spørgsmålstegn)

Et hvilket som helst enkelttegn
F.eks. finder sm?rt "smart" og "smurt"

* (stjerne)

Et hvilket som helst antal tegn
F.eks. finder *øst "nordøst" og "sydøst"

~ (tilde) efterfulgt af ?, * eller ~

Et spørgsmålstegn, en stjerne eller en tilde
F.eks. finder fy06~? "fy06?"

 • Angiv de værdier, du vil filtrere efter, i dialogboksen Værdifilter <Feltnavn>.

 • Angiv de datoer, du vil filtrere efter, i dialogboksen Datofilter <Feltnavn>.

  Hvis pivottabellen er baseret på en OLAP-datakilde, kræver datafiltre datatypen OLAP-kubefelthierarki for tid. Hvis en dato angives som tekst i et tekstfelt, er datofiltret ikke tilgængeligt.

Tip: Hvis du vil fjerne et etiket-, dato- eller værdifilter, skal du klikke på pilen Ikonet Anvendt filter i række- eller kolonnenavnet, klikke på Navnefilter, Datofilter eller Værdifilter og derefter klikke på Fjern filter.

Vise de øverste eller nederste 10 elementer

Du kan også anvende filtre til at vise de øverste eller nederste 10 værdier eller data, der overholder bestemte betingelser.

 1. Klik på pilen Rullepilen Filtrér under Rækkenavne eller Kolonnenavne i pivottabelrapporten, klik på Værdifiltre, og klik derefter på Øverste 10.

 2. I dialogboksen Filter for de 10 øverste <Feltnavn> skal du benytte følgende fremgangsmåde.

  1. Klik på Top eller Bund i det første felt.

  2. Angiv et tal i det andet felt.

  3. Vælg den indstilling, du vil filtrere efter, i det tredje felt.

   • Vælg Elementer for at filtrere efter antal elementer.

   • Vælg Procent for at filtrere efter procentdel.

   • Vælg Sum for at filtrere efter sum.

  4. Markér det felt, du vil filtrere, i det fjerde felt.

Filtrer efter markering til at få vist eller skjule markerede elementer

 1. Vælg en eller flere elementer i det felt, du vil filtrere efter markering i pivottabellen.

  Du kan gøre en sammenhængende markering ved at holde CTRL nede, når du vælger elementer.

 2. Højreklik på et element i markerede, og klik derefter på Filter.

 3. Gør et af følgende:

  • For at få vist de markerede elementer, skal du klikke på Bevar kun markerede elementer.

  • For at skjule de markerede elementer, skal du klikke på Skjul markerede elementer.

   Tip: Du kan få vist skjulte elementer igen ved at fjerne filteret. Højreklik på et andet element i det samme felt, klik på Filter, og klik derefter på Ryd Filter.

Slå filtreringsindstillingerne til eller fra

Hvis du vil anvende flere filtre pr. felt, eller hvis du ikke vil vise filterknapperne i din pivottabel, kan du ser se, hvordan du aktiverer og deaktivere disse og andre filtreringsindstillinger:

 1. Klik et sted i pivottabellen for at få vist Pivottabelværktøjer på båndet.

  Båndet med pivottabelværktøjer med fanerne Analysér og Design

 2. Klik på Indstillinger i gruppen Pivottabel under fanen Indstillinger.

  Knappen Indstillinger under fanen Analysér

 3. Klik på fanen Totaler og filtre i dialogboksen Indstillinger for pivottabel.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Filtre:

  • Hvis du vil bruge eller vil ikke bruge flere filtre pr. felt, kan du markere eller fjerne markeringen i feltet Tillad flere filtre pr. felt.

  • Hvis du vil medtage eller udelukke filtrerede elementer i totaler, skal du markere eller fjerne markeringen i feltet Medtag filtrerede tabelposter i totaler og derefter markere eller fjerne markeringen i feltet Markér totaler med *. Hvis indstillingen er markeret, vises en stjerneindikator (*) i totaler uden for felter, hvor visuelle totaler er slået fra. Denne indstilling er kun tilgængelig i pivottabeller, der er forbundet til en OLAP-datakilde, der understøtter sprog med MDX-udtryk. Dette påvirker alle felter i pivottabellen.

  • Hvis du vil medtage eller udelukke filtrerede elementer i totaler for navngivne sæt, skal du markere eller fjerne markeringen af feltet Inkluder filtrerede elementer i hele sættet. Denne indstilling er kun tilgængelig i pivottabeller, der har forbindelse til en OLAP-datakilde.

  • Hvis du vil medtage eller udelade filtrerede elementer i subtotaler, skal du markere eller fjerne markeringen i feltet Beregn subtotal af filtrerede sideelementer.

 5. Hvis du vil vise eller skjule feltoverskrift og filterlister, skal du klikke på fanen Vis og derefter markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis feltoverskrifter og filterlister.

Du kan se og interagere med pivottabeller i Excel Online, som indeholder nogen manuel filtrering og brug af udsnit, der blev oprettet i Excel på computeren, til at filtrere dine data. Du vil ikke kunne oprette nye udsnit i Excel Online.

Gør et af følgende for at filtrere dataene i en pivottabel:

 • Du anvender et manuelt filter ved at klikke på pilen i Rækkenavne eller Kolonnenavne og derefter vælge de ønskede filtreringsindstillingerne.

Filtreringsindstillinger for data i pivottabeller

 • Hvis pivottabellen har udsnit, skal du blot klikke på de elementer, du vil vise, i de enkelte udsnit.

Udsnit med markerede elementer

Hvis du har Excel på computeren, kan du bruge knappen Åbn i Excel til at åbne projektmappen og anvende filtre eller oprette nye udsnit til dataene i pivottabellen der. Sådan gør du:

Klik på Åbn i Excel, og filtrer dine data i pivottabellen.

Knappen Åbn i Excel

For nyheder om de seneste Excel Online-opdateringer skal du gå til Microsoft Excel-bloggen.

Se den fulde pakke af Office-programmer og -tjenester ved at prøve eller købe den på Office.com.

Note: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

See Also

Video: filtrere elementer i en pivottabelrapport

Oprette en pivottabel til at analysere regnearksdata

Oprette en pivottabel til at analysere eksterne data

Oprette en pivottabel til at analysere data i flere tabeller

Sortere data i en pivottabel

Gruppere eller opdele grupperede data i en pivottabelrapport

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×