Filtrere elementer i en pivottabel

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Med filtrering kan du foretage en dybdegående analyse af store mænger data i en pivottabel. Der er forskellige måder, du kan filtrere pivottabelelementer på. Du kan bruge rapportfiltre for hurtigt at få vist et undersæt af data, f.eks. en varelinje, en tidsperiode eller et geografisk område. Rapportfiltrene er placeret over pivottabellen, så du har nem adgang til dem.

Foruden rapportfiltrene kan du anvende etiketfiltre, værdifiltre eller datofiltre til at filtrere bestemte tekstbaserede etiketter, bestemte værdier eller en bestemt tidsperiode, som du vil analysere. Du kan også anvende filtre, der omgående viser de 10 højeste og laveste værdier, eller som opfylder de kriterier, du angiver. Hvis det er nødvendigt, kan du angive filterindstillinger for at bestemme, hvilke filtre der vises eller skjules. Og når du ikke længere vil anvende et filter, kan du fjerne det.

Du kan også bruge udsnitsværktøjer til at filtrere data i pivottabeller i Excel 2010. Du kan finde flere oplysninger om udsnit, Brug udsnitsværktøjer til at filtrere data i pivottabeller.

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide om filtrering

Se en video

Angive filterindstillinger

Tillad flere filter pr. felt

Medtage eller udelade filtrerede elementer i totaler

Få vist eller skjule felttitler og filterrullelister

Brug af rapportfiltre til at filtrere elementer

Føje et rapportfilter til pivottabellen

Få vist rapportfiltre i rækker eller kolonner over pivottabellen

Vælge elementer i rapportfilteret

Få vist rapportfiltersider på separate regneark

Filtrere elementer manuelt ved at vælge række- eller kolonneetiketelementer

Filtrere elementer ved at anvende et etiketfilter

Filtrere elementer ved at anvende et værdifilter

Filtrere elementer ved at anvende et datofilter

Anvende et filter til at få vist de 10 bedst eller dårligst placerede elementer

Filtrer efter markering til at få vist eller skjule markerede elementer

Fjerne filtre

Få mere at vide om filtrering

Filtrerede data viser kun de underliggende data, der opfylder de kriterier, som du angiver, og skjuler data, som du ikke ønsker at få vist. I modsætning til når du filtrerer et celleområde eller en tabel, behøver du ikke at genanvende et filter. Filtre genanvendes automatisk, hver gang pivottabellen opdateres.

Filtrene i en pivottabel er additive. Det betyder, at hvert ekstra filter, du anvender, er baseret på det aktuelle filter, og det vil reducere mængden af data yderligere. I et delsæt af data kan du oprette op til tre typer filtre på samme tid: manuelt, etiket/dato og værdi, og de evalueres i den rækkefølge. Hvis du vil tillade flere filtre pr. felt, skal du dog slå denne indstilling til, inden du begynder. Indstillingen er som standard slået fra.

Filterknapperne vises som standard. Du kan dog slå dem til og fra.

Når du filtrerer en pivottabel, skal du være opmærksom på, at:

 • Du ikke kan filtrere efter farve, skriftfarve eller ikonsæt.

 • Kan ikke filtrere efter navn, dato eller klokkeslæt, værdi eller øverste eller nederste tal, hvis datakilde for pivottabel er en OLAP database, som ikke understøtter syntaksen Multidimensional Expressions (MDX) udtryk subselect.

 • Du kun kan foretage manuel filtrering i et rapportfilter.

Se en video

Hvis du vil se, hvordan du kan bruge filtre i en pivottabel, skal du se Video: filtrere elementer i en pivottabelrapport.

Øverst på siden

Angive filterindstillinger

Tillad flere filter pr. felt

 1. Klik et sted i pivottabellen.

 2. Klik på Indstillinger i gruppen Pivottabel under fanen Indstillinger.

Gruppen Pivottabel under fanen Indstillinger under Værktøjer til pivottabel

 1. Klik på fanen Totaler og filtre i dialogboksen Indstillinger for pivottabel.

 2. Under Filtre skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Tillad flere filter pr. felt for at tillade eller forhindre brug af flere filtre pr. felt.

Øverst på siden

Medtage eller udelade filtrerede elementer i totaler

 1. Klik et sted i pivottabellen.

 2. Klik på Indstillinger i gruppen Pivottabel under fanen Indstillinger.

Gruppen Pivottabel under fanen Indstillinger under Værktøjer til pivottabel

 1. Klik på fanen Totaler og filtre i dialogboksen Indstillinger for pivottabel.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Filtre:

  • Benyt følgende fremgangsmåde for at medtage eller udelade filtrerede elementer i totaler:

   • Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Medtag filtrerede elementer i totaler.

   • Hvis du vil føje en *-indikator til totaler uden for de felter, hvor visuelle totaler er slået fra, skal du markere afkrydsningsfeltet Markér totaler med *. Hvis du vil fjerne *, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

    Bemærk: Disse indstillinger er kun tilgængelige i de pivottabeller, der har forbindelse til en OLAP-datakilde, som understøtter MDX-udtrykket subselect og ikke-visuelle totaler. Indstillingerne har indflydelse på alle felterne i pivottabellen. Du kan ikke angive indstillingerne for separate felter.

  • Hvis du vil medtage eller udelade filtrerede elementer i sættotaler, skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Inkluder filtrerede elementer i hele sættet.

   Bemærk:  Denne indstilling er kun tilgængelig i de pivottabeller, der har forbindelse til en OLAP-datakilde.

  • Hvis du vil medtage eller udelade filtrerede elementer i subtotaler, skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Beregn subtotal af filtrerede sideelementer.

Øverst på siden

Få vist eller skjule felttitler og filterrullelister

 1. Klik et sted i pivottabellen.

 2. Klik på Indstillinger i gruppen Pivottabel under fanen Indstillinger.

Gruppen Pivottabel under fanen Indstillinger under Værktøjer til pivottabel

 1. Klik på fanen Vis i dialogboksen Indstillinger for pivottabel.

 2. Hvis du vil have vist eller skjule felttitler og filterrullelister, skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis feltoverskrifter og filterlister.

Du kan også klikke på knappen Feltoverskrifter på båndet (Værktøjer for pivottabel, fanen Indstillinger, gruppen Vis).

Øverst på siden

Brug af rapportfiltre til at filtrere elementer

Hvis du bruger et rapportfilter, kan du hurtigt få vist et andet sæt værdier i pivottabellen. Som standard vises rapportfiltre i rækker over pivottabellen, men du kan vælge at få vist flere rapportfiltre i kolonner i stedet. De elementer, du vælger i rapportfilteret, vises i pivottabellen, og de elementer, du ikke vælger, er skjulte. Hvis du vil have vist rapportfiltersider (det sæt værdier, der stemmer overens med de valgte rapportfilterelementer) på separate regneark, kan du angive den indstilling.

Føje et rapportfilter til pivottabellen

 1. Træk det felt på Pivottabelfeltliste, du vil bruge som et rapportfilter, til området Rapportfilter.

Du kan gentage dette trin for at oprette mere end ét rapportfilter. Rapportfiltre vises over pivottabelrapporten, hvor du har nem adgang til dem.

 1. Hvis du vil ændre rækkefølgen af felterne, skal du i området Rapportfilter trække felterne til den ønskede placering. Rækkefølgen af rapportfiltrene afspejles over pivottabellen.

Øverst på siden

Få vist rapportfiltre i rækker eller kolonner over pivottabellen

 1. Klik på pivottabelrapporten eller den tilhørende pivottabelrapport i en pivotdiagramrapport.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Indstillinger i gruppen Pivottabel under fanen Indstillinger.

Gruppen Pivottabel under fanen Indstillinger under Værktøjer til pivottabel

 • Højreklik på pivottabellen, og klik derefter på Indstillinger for pivottabel.

 • Klik på fanen Layout og format i dialogboksen Indstillinger for pivottabel.

 • Benyt en af følgende fremgangsmåder under Layout på listen Vis felter i rapportfilterområde:

  • Hvis du vil have vist rapportfiltre i kolonner fra venstre mod højre, skal du vælge På tværs og derefter nedad.

  • Hvis du vil have vist rapportfiltre i rækker fra toppen til bunden, skal du vælge Nedad og derefter henad.

 • I feltet Rapportfilterfelter pr. kolonne eller Rapportfilterfelter pr. række skal du angive eller markere det antal felter, der skal vises, før der fortsættes i en ny kolonne, baseret på indstillingen i Vis felter i rapportfilterområde.

Øverst på siden

Vælge elementer i rapportfilteret

 1. I pivottabelrapporten, skal du klikke på pilen Rullepilen Filtrér i rapportfilteret.

  Rapportfilterpil

 2. Hvis du vil have vist et afkrydsningsfelt ud for alle elementerne, så du kan markere eller fjerne markeringen for dem efter behov, skal du markere afkrydsningsfeltet Vælg flere elementer.

 3. Hvis du vil skjule eller have vist elementer i pivottabellen, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for de elementer, der ikke skal vises i pivottabellen.

  • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet (Alle) for at rydde de markerede afkrydsningsfelter, og markér derefter afkrydsningsfelterne for de elementer, du vil have vist i pivottabellen.

  • Markér afkrydsningsfeltet (Alle) for at få vist alle elementerne.

   Hvis elementer har hierarkiske niveauer, kan du vise eller skjule elementerne på lavere niveauer ved at klikke på Plusboks eller Minusfelt ud for et niveau.

 4. Klik på OK. Du kan kun klikke på OK, hvis du har markeret mindst ét afkrydsningsfelt.

  Rapportfilteret viser tydeligt, hvilke elementer der er filtreret.

  Rapportfilter, hvor USA er valgt

Bemærk: Hvis du bruger en OLAP datakilde er Microsoft SQL Server Analysis Services (version 2005 eller nyere), du kan kun markere et beregnet medlem, hvis det er et enkelt element, du kan ikke markere flere elementer, når en eller flere af disse elementer er beregnede medlemmer.

Øverst på siden

Få vist rapportfiltersider på separate regneark

 1. Klik et sted i pivottabellen (eller den pivottabel, der er knyttet til et pivotdiagram), som har et eller flere rapportfiltre.

 2. Klik på pilen ud for Indstillinger i gruppen Pivottabel under fanen Indstillinger, og klik derefter på Vis rapportfiltersider.

  Gruppen Pivottabel under fanen Indstillinger under Værktøjer til pivottabel

 3. I dialogboksen Vis rapportfiltersider skal du markere et rapportfilterfelt og derefter klikke på OK.

Øverst på siden

Filtrere elementer manuelt ved at vælge række- eller kolonneetiketelementer

Afhængigt af layoutet af pivottabellen kan listen med række- og kolonneetiketter indeholder tekstetiketter som navne eller geografiske områder, datoer eller klokkeslæt eller tal, f.eks. id'er eller beløb.

 1. Klik på pilen Rullepilen Filtrér under Rækkenavne eller Kolonnenavne i pivottabelrapporten.

Filterfeltet Rækkeetiketter

 1. På listen med række‑ eller kolonneetiketter skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne for etiketter for de felter, du vil have vist eller skjule i pivottabellen.

  Hvis listen er stor, skal du markere afkrydsningsfeltet (Markér alt) øverst og derefter markere afkrydsningsfelterne for de felter, der skal vises.

  Hvis du vil forstørre filterlisten Rækkeetiket eller Kolonneetiket, skal du klikke og trække i størrelseshåndtaget nederst til højre på listen.

 2. Klik på OK.

  Rapportfilteret viser tydeligt, hvilke elementer der er filtreret.

Elementer valgt i filterfeltet Rækkeetiketter

Øverst på siden

Filtrere elementer ved at anvende et etiketfilter

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i pivottabellen:

  • Klik på pilen Rullepilen Filtrér Rækkeetiketter eller Kolonnenavne, klik på Navnefiltre, og klik derefter på kommandoen for den sammenligningsoperator, du vil bruge.

  • Højreklik på en hvilken som helst felt tekstetiket, klik på Filter og klik derefter på Navnefiltre. I dialogboksen Navnefilter < feltnavn > i den Vis elementer, etiketten skal du klikke på kommandoen sammenligningsoperator, som du vil bruge.

   Hvis du f.eks. vil filtrere en tekst, der starter med et bestemt tegn, skal du markere Begynder med, eller hvis du vil filtrere efter tekst, der indeholder bestemte tegn et sted i teksten, skal du markere Indeholder.

   Bemærk: Etiketfiltre er ikke tilgængelige, når rækkeetiketfiltre eller kolonneetiketfiltre ikke indeholder tekstbaserede etiketter.

 2. I feltet til højre i dialogboksen Etiketfilter <feltnavn> skal du angive de data, du vil bruge som kriterier i sammenligningen.

  Hvis du f.eks. vil filtrere efter tekst, der begynder med bogstavet "J", skal du skrive J. Hvis du vil filtrere efter tekst med ordet "klokke" et sted i teksten, skal du skrive klokke.

  Hvis du vil finde data i en ikke-OLAP-datakilde, der har nogle, men ikke alle, tegn til fælles, kan du bruge jokertegn.

  Sådan bruges jokertegn

  Følgende jokertegn kan bruges som sammenligningskriterier for tekstfiltre.

  Brug

  Hvis du vil finde

  ? (spørgsmålstegn)

  Et hvilket som helst enkelttegn
  F.eks. finder sm?rt "smart" og "smurt"

  * (stjerne)

  Et hvilket som helst antal tegn
  F.eks. finder *øst "nordøst" og "sydøst"

  ~ (tilde) efterfulgt af ?, * eller ~

  Et spørgsmålstegn, en stjerne eller en tilde
  F.eks. finder fy06~? "fy06?"

Øverst på siden

Filtrere elementer ved at anvende et værdifilter

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i pivottabellen:

  • Klik på pilen Rullepilen Filtrér Rækkeetiketter eller Kolonnenavne, klik på Værdifiltre, og klik derefter på kommandoen for den sammenligningsoperator, du vil bruge.

  • Højreklik på en hvilken som helst felt værdinavn, klik på Filter, og klik Værdifiltre. I dialogboksen Værdifilter < feltnavn > i den Vis elementer, etiketten skal du klikke på kommandoen sammenligningsoperator, som du vil bruge

 2. Benyt følgende fremgangsmåde under Vis tabelposter, hvis i dialogboksen Værdifilter <feltnavn>:

  1. Markér det felt, du vil filtrere, i det første felt.

  2. Klik på kommandoen sammenligningsoperator, som du vil bruge i det andet felt.

   Hvis du f.eks. vil filtrere efter en laveste og øverste talgrænse, skal du markere Mellem.

  3. I det tredje felt skal du angive det tal, du vil bruge i sammenligningen.

   Hvis en sammenligning, f.eks. Mellem, stiller et fjerde felt til rådighed, skal du skrive endnu et tal i det felt.

   Hvis du f.eks. vil filtrere efter et laveste tal på 25 og et højeste tal på 50, skal du skrive 25 og 50.

Øverst på siden

Filtrere elementer ved at anvende et datofilter

Bemærk: I forbindelse med en OLAP-datakilde kræver datafiltre datatypen OLAP-kubefelthierarki for tid. Hvis en dato angives som tekst i et tekstfelt, er datofiltret ikke tilgængeligt.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i pivottabellen:

  • Klik på pilen Rullepilen Filtrér Rækkeetiketter eller Kolonnenavne, klik på Datofiltre, og klik derefter på kommandoen for den sammenligningsoperator eller en foruddefineret datoformat, du vil bruge.

   Når du vælger en sammenligningsoperator, f.eks. Før eller Efter, opretter du et datofilter. Når du vælger et foruddefineret datoformat, f.eks. I dag eller Næste uge, opretter du et dynamisk datofilter, hvor filterresultaterne kan ændres, når du anvender filteret igen.

   Bemærk: 

 2. Kommandoerne under menuen Alle datoer i perioden, f.eks. Januar eller 2. kvartal, filtrerer efter perioden uanset tidspunkt på året. Dette kan være nyttigt til f.eks. at sammenligne salg pr. periode over flere år.

 3. Dette år og År til dato er forskellige i måden at håndtere fremtidige datoer på. Med Dette år kan der returneres fremtidige datoer i det aktuelle år, hvorimod der med År til dato kun kan returneres datoer op til og inklusive den aktuelle dato.

  • Højreklik på en hvilken som helst dato feltetiketten, klik på Filter og klik derefter på Datofiltre. I dialogboksen Datofilter < feltnavn > i den Vis elementer, etiketten skal du klikke på kommandoen sammenligningsoperator, som du vil bruge.

   Bemærk: Med denne metode kan du ikke anvende dynamiske datofiltre. Du kan kun anvende et almindeligt datofilter.

 4. Benyt følgende fremgangsmåde i dialogboksen Datofilter < Feltnavn >:

  • I det første felt skal du bekræfte eller vælge en sammenligningsoperator.

   Hvis du f.eks. vil filtrere efter en tidligste og seneste dato eller et tidligste og seneste klokkeslæt, skal du markere er mellem.

  • I det andet felt skal du angive en dato eller et klokkeslæt. Du kan også klikke på knappen Kalender for at finde og angive en dato.

   Hvis en sammenligning, f.eks. Mellem, stiller et fjerde felt til rådighed, skal du skrive endnu en dato eller et klokkeslæt i det felt.

   Hvis du f.eks. vil filtrere efter den tidligere dato "01.03.06" og den senere dato "01.06.06", skal du skrive 01.03.06 og 01.06.06. Hvis du vil filtrere efter det tidligere tidspunkt "8:00 AM" og det senere tidspunkt "12:00 PM", skal du skrive 8:00 AM og 12:00 PM.

Øverst på siden

Anvende et filter til at få vist de 10 bedst eller dårligst placerede elementer

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i pivottabellen:

  • Klik på pilen Rullepilen Filtrér under Rækkenavne eller Kolonnenavne, på Værdifiltre, og klik derefter på øverste 10.

  • Højreklik på et værdifelt, klik på Filter, og klik derefter på Top 10.

 2. I dialogboksen Filter <Feltnavn> skal du benytte følgende fremgangsmåde.

  1. Klik på Top eller Bund i det første felt.

  2. Angiv et tal i det andet felt.

  3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i det tredje felt:

   • Klik på Elementer for at filtrere efter antal elementer.

   • Klik på Procent for at filtrere efter procentdel.

   • Klik på Sum for at filtrere efter sum.

  4. Markér det felt, du vil bruge på rullelisten, i det fjerde felt.

Øverst på siden

Filtrere for kun at få vist eller skjule de markerede elementer

 1. I en pivottabel skal du vælge et eller flere elementer i feltet, som du vil filtrere ifølge markering.

  Du kan markere elementer, der ikke står ved siden af hinanden, ved at holde Ctrl nede, mens du markerer dem.

 2. Højreklik på et element i markeringen, og klik derefter på Filter.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Behold kun markerede elementer for at få vist de markerede elementer.

  • Klik på Skjul markerede elementer for at skjule de markerede elementer.

   Tip: Du kan få vist skjule elementer igen ved at fjerne filteret. Højreklik på et andet element i det samme felt, klik på Filter, og klik derefter på Ryd filter.

Øverst på siden

Fjerne filtre

Du kan benytte følgende fremgangsmåde for at fjerne filtrering i en pivottabel:

 • Hvis du vil fjerne et rapportfilter, skal du klikke på pilen Rullepilen Filtrér i rapportfilteret, og derefter markere afkrydsningsfeltet (alle).

 • Hvis du vil fjerne al filtrering, skal du klikke et vilkårligt sted i pivottabellen, klikke på Ryd i gruppen Handlinger under fanen Indstillinger og derefter klikke på Ryd filtre.

Gruppen Handlinger under fanen Indstillinger under Værktøjer til pivottabel

 • For at fjerne filtrering fra en række eller kolonne etiket felt, skal du klikke på pilen Rullepilen Filtrér i den række eller kolonne etiket, og klik derefter på Ryd Filter fra < feltnavn >.

 • Hvis du vil fjerne en etiket, dato eller værdifilter, skal du klikke på pilen Rullepilen Filtrér i den række eller kolonne etiket, skal du klikke på Navnefilter, Datofilter eller Værdifilter og derefter klikke på Ryd Filter.

Øverst på siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×