Filtrere dine data i dashboardfremviseren til SharePoint Services

Du kan anvende et filter på de data, der vises i et dashboard. Et filter begrænser de data, der vises i dashboardet. Derfor ændres elementerne i dashboardet, f.eks. rapporter, diagrammer og scorecards, så de afspejler dataændringerne. Du kan f.eks. anvende et tidsfilter, så der i dashboardrapporterne og -diagrammerne kun vises resultater fra indeværende år. Du kan også anvende et geografifilter, hvis der i rapporterne kun skal vises oplysninger fra en by, f.eks. Chicago, i stedet for oplysninger fra hele Nordamerika.

Lad os antage, at du får vist et dashboard, som indeholder et scorecard og flere rapporter, hvori dine CRM-statistikker (Customer Relationship Management) vises. Ved hjælp af Statusfilter kan du kun se de tal, der er Lige på mål, Uden for mål eller Lidt uden for mål, mens du ved hjælp af Filtertilstand kan sortere dine KPI'er i henhold til kriterier som Stigende, Faldende, De 10 øverste, Værste resultat og andre brugertilpassede kriterier.

Hvad ønsker du at gøre?

Anvende et eller flere filtervalg

Filtrere rækker efter indikatorstatus.

Skifte mellem filtertilstand og visningstilstand

Filtrere et scorecard i filtertilstand

Nulstille rapporter og scorecards i dashboardet til standardvisningen

Anvende et eller flere filtervalg

 1. Find et tilgængeligt dashboardfilter på skærmen. Hvis du vil anvende to eller flere filtre, skal du gøre det i den rækkefølge, du vil filtrere dataene i.

 2. Brug rullelisten til at vælge det filter, du vil bruge. Hvis filteret indeholder et træobjekt, der kan udvides, skal du markere det eller de ønskede elementer og derefter klikke på Anvend. De rapporter og scorecards, der er knyttet til filteret, opdateres, og de filtrerede data vises. Hvis Anvend ikke er tilgængelig, bruger du en simpel liste, og filteret anvendes automatisk.

Toppen af siden

Filtrere rækker efter indikatorstatus.

 1. Klik på Filterstatus på værktøjslinjen Scorecard.

 2. Vælg den type indikator, der skal vises i scorecardvisningen, på listen Vis kun rækker med indikatorer.

Toppen af siden

Skifte mellem filtertilstand og visningstilstand

 • Klik på Filtertilstand på værktøjslinjen Scorecard for at skifte til filtertilstand, eller klik på Visningstilstand for at skifte til visningstilstand.

Toppen af siden

Filtrere et scorecard i filtertilstand

 1. Klik på Filtertilstand på værktøjslinjen Scorecard. Der vises en rulleliste under hver enkelt kolonneoverskrift. Listen indeholder en række indstillinger til sortering af dataene i scorecardet.

 2. Du kan gøre et af følgende på rullelisten under hver enkelt kolonneoverskrift:

  • Klik på Sorter stigende for at sortere rækkerne i scorecardet fra laveste til højeste værdi.

  • Klik på Sorter faldende for at sortere rækkerne i scorecardet fra højeste til laveste værdi.

  • Klik på (Alle) for at få vist alle rækkerne i scorecardet. Brug denne indstilling til at fortryde indstillingerne (De 10 øverste) og (Brugerdefineret).

  • Klik på (De 10 øverste) for at få vist rækkerne i scorecardet med de højeste eller laveste værdier. Vælg enten Top eller Bund i dialogboksen Numerisk placering - Webside, og skriv derefter i tekstboksen, hvor mange rækker der skal vises. Vælg Elementer for at få vist et bestemt antal rækker, eller klik på Procent for at få vist en bestemt procentdel af rækker.

  • Klik på (Brugerdefineret) for at få vist en brugerdefineret samling af rækker med værdier, der opfylder bestemte kriterier. Vælg en eller flere operatorer på rullelisterne i dialogboksen Brugerdefineret filter - Webside. Skriv en eller flere numeriske værdier i tekstboksene. Du kan f.eks. markere "er større end" som operator og derefter skrive en numerisk værdi på 1000, hvis du kun vil have vist fødevarebutikker med et salg på over $ 1.000.

Toppen af siden

Nulstille rapporter og scorecards i dashboardet til standardvisningen

 • Nulstil alle rapporter og scorecards på siden på samme tid ved at klikke på Opdater i browservinduet.

 • Du kan nulstille en enkelt rapport eller et scorecard ved at åbne menuen Webdel, som findes øverst til højre i det enkelte element. Vælg derefter Nulstil visning.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×