Filtrere data i et område eller en tabel

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Filtrering af data er en hurtig og nem måde at søge efter og arbejde med underliggende data i et celleområde eller en tabel på. Du kan f.eks. filtrere, så du kun får vist de værdier, du angiver, filtrere, så du kun får vist de øverste og nederste værdier, eller filtrere, så du hurtigt får vist dubletter.

Når du har filtreret data i et celleområde eller en tabel, kan du enten genanvende en filtrering for at få opdaterede resultater eller rydde et filter for at få vist alle data igen.

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide om filtrering

Filtrere tekst

Filtrere tal

Filtrere datoer eller klokkeslæt

Filtrere efter top- eller bundtal

Filtrere efter tal over eller under gennemsnit

Filtrere efter tomme og ikke tomme celler

Filtrere efter cellefarve, skriftfarve eller ikonsæt

Filtrere efter markering

Rydde et filter

Få mere at vide om filtrering

Kom hurtigt i gang med at filtrere ved at markere mindst én celle i et område eller i en Excel-tabel og derefter klikke på knappen Filtrer (gruppen Sortér og filtrer under fanen Data).

Gruppen Sortér og filtrer under fanen Data

I filtrerede data vises kun de rækker, der opfylder kriterier, du angiver, og rækker, du ikke vil have vist, skjules. Når du har filtreret data, kan du kopiere, søge efter, redigere, formatere, oprette et diagram for og udskrive et underliggende sæt filtrerede data uden at omarrangere eller flytte dem.

Du kan også filtrere efter mere end én kolonne. Filtre er additive. Det betyder, at hvert yderligere filter er baseret på det aktuelle filter og reducerer det undersæt af data, der vises, endnu mere.

Bemærk!    Når du bruger dialogboksen Søg til at gennemsøge filtrerede data, søges der kun de data, der vises; data, der ikke vises gennemsøges ikke. Hvis du vil søge i alle data, du rydde alle filtre.

De tre typer filtre

Ved hjælp af AutoFilter kan du oprette tre typer filtre: efter værdiliste, efter format eller efter kriterier. Hver af disse filtertyper udelukker gensidigt hinanden for hvert celleområde eller kolonnetabel. Du kan f.eks. filtrere efter cellefarve eller efter en liste over tal, men ikke begge. Du kan filtrere efter ikon eller efter et brugerdefineret filter, men ikke begge.

Anvende et filter igen

Du kan se, om der er anvendt et filter, ved at kigge på ikonet i kolonneoverskriften:

 • En rullepilen Rullepilen Filtrér betyder, at filtrering er aktiveret, men ikke anvendt.

  Tip!    Når du peger på overskriften i en kolonne med filtrering aktiveret, men ikke anvendt, vises et skærmtip (Viser alle).

 • Et Filter knappen Ikonet Anvendt filter betyder, at der er anvendt et filter.

  Tip!    Når du peger på overskriften i en filtreret kolonne, et skærmtip viser det filter, der anvendes til kolonnen, såsom "Er lig med en rød cellefarve" eller "Større end 150".

Når du genanvender en filtrering, vises der måske anderledes resultater af følgende årsager:

 • Data er føjet til, slettet fra eller ændret i celleområdet eller tabelkolonnen.

 • Filteret er et dynamisk dato- og klokkeslætsfilter, f.eks. I dag, Denne uge eller År til dato.

 • De værdier, formlen returnerer, er ændret, og regnearket er beregnet igen.

Undgå at blande lagringsformater

De bedste resultater opnås, hvis du ikke blander lagringsformater, f.eks. tekst og tal eller tal og dato, i den samme kolonne, fordi der kun er én type filterkommando tilgængelig for hver kolonne. Hvis der er en blanding af lagringsformater i en kolonne, bliver den viste kommando det lagringsformat, der forekommer oftest. Hvis kolonnen f.eks. indeholder tre værdier, der er gemt som tal, og fire værdier, der er gemt som tekst, vises filterkommandoen Tekstfiltre.

Du kan finde flere oplysninger under Konvertere tal, der er gemt som tekst, til tal og Konvertere datoer, der er gemt som tekst, til datoer.

Toppen af siden

Filtrere tekst

De hurtigste måder at filtrere på er at vælge værdier på en liste og søge. Når du klikker på pilen i en kolonne, hvor filtrering er aktiveret, vises alle værdier i den pågældende kolonne på en liste. I følgende illustration vises tre metoder til hurtig filtrering af data.

Filtrere data

1. Bruge feltet Søg til at angive tekst eller tal, der skal søges efter

2. Markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne for at få vist værdier, der findes i datakolonnen

3. Bruge avancerede kriterier til at søge efter værdier, der overholder bestemte betingelser

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Filtrere et område af celler   

  1. Markér et celleområde, der indeholder alfanumeriske data.

  2. Klik på Filter i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

   Gruppen Sortér og filtrer under fanen Data

   Filtrere en tabel   

  3. Sørg for, at den aktive celle er i en tabelkolonne, der indeholder alfanumeriske data.

 2. Klik på pilen Rullepilen Filtrér i kolonneoverskriften.
  Gør et af følgende:

  Vælge på en liste over tekstværdier   

  1. På listen over tekstværdier skal du vælge én eller fler tekstværdier, der skal filtreres efter.

   Listen over tekstværdier kan være op til 10.000. Hvis listen er lang, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet (Markér alt) og derefter vælge de specifikke tekstværdier, der skal filtreres efter.

   Tip!    Hvis menuen AutoFilter bredere eller længere, skal du klikke på og træk i håndtaget forneden.

   Skrive kriterier i feltet Søg   

   Feltet Søg er tilgængeligt i menuen Autofilter. Du kan skrive tegn, du vil filtrere efter, i dette felt. Bemærk, at der ikke skelnes mellem store og små bogstaver i søgehandlinger i dette felt. Hvis du f.eks. skriver "T", returneres de værdier, der indeholder "T" eller "t". På følgende liste vises nogle eksempler på, hvilke værdier der returneres, når du skriver en bestemt kombination af tegn.

  2. T returnerer værdier, der indeholder bogstavet "t" i en hvilket som helst position.

  3. M * i feltet returnerer værdier, der indeholder bogstavet "m" i den første position (såsom "Mary").

  4. Fire spørgsmålstegn (????) returnere værdier, der indeholder præcis fire tegn, som "Mary" eller "Kim".

  5. Foregående * returnerer værdier, der starter med "Foregående" som "Jensen", "Joseph" eller "Johnsen."

  6. * er retuns værdier, der slutter med "er," som "Blicher" eller "Sørensen".

   Oprette kriterier   

  7. Peg på Tekstfiltre, og klik derefter på en af kommandoerne af typen sammenligningsoperator, eller klik på Brugerdefineret filter.

   Hvis du f.eks. vil filtrere en tekst, der starter med et bestemt tegn, skal du markere Begynder med, eller hvis du vil filtrere efter tekst, der indeholder bestemte tegn et sted i teksten, skal du markere Indeholder.

  8. I feltet i højre side i dialogboksen Brugerdefineret Autofilter skal du skrive teksten eller vælge tekstværdien på listen.

   Hvis du f.eks. vil filtrere efter tekst, der begynder med bogstavet "J", skal du skrive J. Hvis du vil filtrere efter tekst med ordet "klokke" et sted i teksten, skal du skrive klokke.

   Hvis du vil finde tekst, der har nogle, men ikke alle, tegn til fælles, kan du bruge jokertegn.

   Sådan bruges jokertegn

   Følgende jokertegn kan bruges som sammenligningskriterier for tekstfiltre.

   Brug

   Hvis du vil finde

   ? (spørgsmålstegn)

   Et hvilket som helst enkelttegn
   F.eks. finder sm?rt "smart" og "smurt"

   * (stjerne)

   Et hvilket som helst antal tegn
   F.eks. finder *øst "nordøst" og "sydøst"

   ~ (tilde) efterfulgt af ?, * eller ~

   Et spørgsmålstegn, en stjerne eller en tilde
   F.eks. finder fy06~? "fy06?"

  9. Du kan eventuelt filtrere efter et kriterium mere.

   Sådan tilføjes et kriterium

   1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

    • Markér Og for at filtrere tabelkolonnen eller markeringen, så begge kriterier skal være sande.

    • Markér Eller for at filtrere tabelkolonnen eller markeringen, så ét af kriterierne eller begge kriterier kan være sande.

   2. I den anden post skal du vælge en sammenligningsoperator og derefter skrive teksten eller vælge en tekstværdi på listen i feltet længst til højre.

  10. Hvis du vil anvende et filter igen, når du har ændret dataene, skal du klikke i en celle i området eller tabellen og derefter klikke på Genanvend i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

Toppen af siden

Filtrere tal

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Filtrere et område af celler   

  1. Markér et celleområde, der indeholder numeriske data.

  2. Klik på Filter i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

   Gruppen Sortér og filtrer under fanen Data

   Filtrere en tabel   

  3. Sørg for, at den aktive celle er i en tabelkolonne, der indeholder numeriske data.

 2. Klik på pilen Rullepilen Filtrér i kolonneoverskriften.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Vælge på en liste over tal   

  1. På listen over tal skal du markere eller fjerne markeringen af ét eller flere tal, der skal filtreres efter.

   Listen over tal kan være op til 10.000. Hvis listen er lang, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet (Markér alt) og derefter vælge de specifikke tal, der skal filtreres efter.

   Tip!    Hvis menuen AutoFilter bredere eller længere, skal du klikke på og træk i håndtaget forneden.

   Oprette kriterier   

  2. Peg på Talfiltre, og klik derefter på en af kommandoerne af typen sammenligningsoperator, eller klik på Brugerdefineret filter.

   Hvis du f.eks. vil filtrere efter en laveste og øverste talgrænse, skal du markere Mellem.

  3. I feltet eller felterne i højre side i dialogboksen Brugerdefineret Autofilter skal du skrive tal eller vælge tal på listen.

   Hvis du vil filtrere efter en lavere antal 25 og en øverste antal 50, f.eks 25 og 50.

  4. Du kan eventuelt vælge at filtrere efter et kriterium mere.

   Sådan tilføjes endnu et kriterium

   1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

    • Markér Og for at filtrere tabelkolonnen eller markeringen, så begge kriterier skal være sande.

    • Markér Eller for at filtrere tabelkolonnen eller markeringen, så ét af kriterierne eller begge kriterier kan være sande.

   2. I den anden post skal du vælge en sammenligningsoperator og derefter skrive tallet eller vælge et tal på listen i feltet længst til højre.

 4. Hvis du vil genanvende et filter, når du har ændret dataene, skal du klikke i en celle i området eller tabellen og derefter klikke på Genanvend i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

Toppen af siden

Filtrere datoer eller klokkeslæt

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Filtrere et område af celler   

  1. Markér et celleområde, der indeholder numeriske data.

  2. Klik på Filter i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

   Gruppen Sortér og filtrer under fanen Data

   Filtrere en tabel   

   • Sørg for, at den aktive celle er i en tabelkolonne, der indeholder datoer eller klokkeslæt.

 2. Klik på pilen Rullepilen Filtrér i kolonneoverskriften.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Vælge på en liste over datoer og klokkeslæt   

  På listen over datoer eller klokkeslæt skal du markere eller fjerne markeringen af én eller flere datoer eller klokkeslæt, der skal filtreres efter.

 4. Som standard grupperes alle datoer i celleområdet eller tabelkolonnen efter et hierarki af år, måneder og dage. Hvis du markerer eller fjerner markeringen af et højere niveau i hierarkiet, markeres eller fjernes markeringen af alle indlejrede datoer under det pågældende niveau. Hvis du f.eks. vælger 2006, vises måneder under 2006, og dage vises under hver måned.

 5. Listen over værdier kan være op til 10.000. Hvis listen over værdier er stort, Fjern (Markér alt) øverst, og derefter vælge de værdier, der skal filtreres efter.

  Tip    du kan gøre menuen AutoFilter bredere eller længere, skal du klikke på og træk i håndtaget forneden.

  Oprette kriterier   

 6. Peg på Datofiltre, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  Generelt filter   

  Et generelt filter er et filter, der er baseret på en sammenligningsoperator.

  1. Klik på en af kommandoerne for sammenligningsoperatoren (Er lig med, Før, Efter eller Mellem), eller klik på Brugerdefineret filter.

  2. I feltet i højre side af dialogboksen Brugerdefineret Autofilter skal du skrive en dato eller et klokkeslæt, vælge en dato eller et klokkeslæt på listen eller klikke på knappen Kalender for at finde og angive en dato.

   Hvis du f.eks. vil filtrere efter en tidligste og seneste dato eller et tidligste og seneste klokkeslæt, skal du markere Mellem.

  3. I feltet eller felterne i højre side af dialogboksen Brugerdefineret Autofilter skal du skrive en dato eller et klokkeslæt, vælge datoer eller klokkeslæt på listen eller klikke på knappen Kalender for at finde og angive en dato.

   For eksempel Angiv 3/1/2006 og 6/1/2006for at filtrere efter en tidligere dato "3/1/2006" og en senere dato for "6/1/2006". Eller hvis du vil filtrere efter et tidligere tidspunkt på "8:00" og et senere tidspunkt af "12:00 PM", skal du angive 8:00 AM og 12:00.

   Dynamisk filter   

   Et dynamisk filter er et filter, hvor kriterierne kan ændres, når du genanvender filteret.

  4. Klik på én af de foruddefinerede datokommandoer.

   Hvis du f.eks. vil filtrere alle datoer efter den aktuelle dato, skal du markere I dag. Hvis du vil filtrere efter næste måned, skal du markere Næste måned.

  5. Klik på OK.
   Noter   

 7. Du kan bruge kommandoerne i menuen Alle datoer i perioden, f.eks. Januar eller 2. kvartal, til at filtrere efter perioden uanset tidspunkt på året. Dette kan være nyttigt at filtrere på denne måde, hvis du f.eks. vil sammenligne salg pr. periode over flere år.

 8. Dette år og År til dato er forskellige i måden at håndtere fremtidige datoer på. Med Dette år kan der returneres fremtidige datoer i det aktuelle år, mens der med År til dato kun kan returneres datoer op til og inklusive den aktuelle dato.

 9. Du kan eventuelt vælge at filtrere efter et kriterium mere.

  Sådan tilføjes endnu et kriterium

  1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

   • Markér Og for at filtrere tabelkolonnen eller markeringen, så begge kriterier skal være sande.

   • Markér Eller for at filtrere tabelkolonnen eller markeringen, så ét af kriterierne eller begge kriterier kan være sande.

  2. I den anden indtastning skal du vælge en sammenligningsoperator og derefter skrive en dato eller et klokkeslæt i feltet til højre, vælge en dato eller et klokkeslæt på listen eller klikke på knappen Kalender for at søge efter og angive en dato.

 10. Hvis du vil genanvende et filter, når du har ændret dataene, skal du klikke i en celle i området eller tabellen og derefter klikke på Genanvend i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Noter

 11. Alle datofiltre er baseret på den gregorianske kalender.

 12. Regnskabsår og regnskabskvartaler starter altid i januar i kalenderåret.

 13. Hvis du vil filtrere efter ugedage, skal du formatere cellerne til at vise ugedag. Hvis du vil filtrere efter ugedag uanset datoen, skal du konvertere dagene til tekst ved hjælp af funktionen TEKST. Med funktionen TEKST returneres der dog en tekstværdi, hvilket betyder, at den viste filtreringskommando er Tekstfiltre og ikke Datofiltre.

  Du kan finde flere oplysninger under Få vist datoer som ugedage.

 14. I forbindelse med listen over datoer nederst i menuen Autofiler i et datofilter kan du ændre den hierarkiske gruppering af datoer til en ikke-hierarkisk liste over datoer. Du kan f.eks. filtrere efter blot tocifrede årstal ved manuelt at markere dem på en ikke-hierarkisk liste.

  1. Klik på fanen Filer, klik på Indstillinger, og klik derefter på kategorien Avanceret.

  2. Vælg en projektmappe i sektionen Vise indstillinger for denne projektmappe.

  3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Gruppér datoer i menuen Autofilter.

Toppen af siden

Filtrere efter top- eller bundtal

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Filtrere et område af celler   

  1. Markér et celleområde, der indeholder numeriske data.

  2. Klik på Filter i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

   Gruppen Sortér og filtrer under fanen Data

   Filtrere en tabel   

   • Sørg for, at den aktive celle er i en tabelkolonne, der indeholder numeriske data.

 2. Klik på pilen Rullepilen Filtrér i kolonneoverskriften.

 3. Peg på Talfiltre, og vælg derefter Top 10.

 4. I dialogboksen Autofilter - De 10 øverste skal du benytte følgende fremgangsmåde.

  1. Klik på Top eller Bund i feltet til venstre.

  2. Indtast et tal i midten.

  3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i feltet til højre:

   • Klik på Elementer for at filtrere efter nummer.

   • Klik på Procent for at filtrere efter procentdel.

 5. Hvis du vil genanvende et filter, når du har ændret dataene, skal du klikke i en celle i området eller tabellen og derefter klikke på Genanvend i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

Bemærk: Top- og bundværdier er baseret på det oprindelige celleområde eller den oprindelige tabelkolonne og ikke på det filtrerede underliggende datasæt.

Toppen af siden

Filtrere efter tal over eller under gennemsnit

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Filtrere et område af celler   

  1. Markér et celleområde, der indeholder numeriske data.

  2. Klik på Filter i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

   Gruppen Sortér og filtrer under fanen Data

   Filtrere en tabel   

   • Sørg for, at den aktive celle er i en tabelkolonne, der indeholder numeriske data.

 2. Klik på pilen Rullepilen Filtrér i kolonneoverskriften.

 3. Peg på Talfiltre, og benyt derefter en eller flere af følgende fremgangsmåder:

 4. Klik på Over middel for at filtrere efter tal, der ligger over gennemsnittet.

 5. Klik på Under middel for at filtrere efter tal, der ligger under gennemsnittet.

 6. Hvis du vil genanvende et filter, når du har ændret dataene, skal du klikke i en celle i området eller tabellen og derefter klikke på Genanvend i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

Bemærk: Tal over og under gennemsnittet er baseret på det oprindelige celleområde eller den oprindelige tabelkolonne og ikke på det filtrerede underliggende datasæt.

Toppen af siden

Filtrere efter tomme og ikke tomme celler

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Filtrere et område af celler   

  1. Vælge et celleområde

  2. Klik på Filter i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

   Gruppen Sortér og filtrer under fanen Data

   Filtrere en tabel   

   • Sørg for, at den aktive celle findes i en tabelkolonne.

 2. Klik på pilen Rullepilen Filtrér i kolonneoverskriften.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  1. Hvis du vil filtrere efter ikke-tomme celler, skal du markere afkrydsningsfeltet (Markér alt) i menuen AutoFilter øverst på listen over værdier og derefter fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet (Tomme) nederst på listen over værdier.

  2. Hvis du vil filtrere efter tomme celler, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet (Markér alt) i menuen AutoFilter øverst på listen over værdier og derefter markere afkrydsningsfeltet (Tomme) nederst på listen over værdier.

   Bemærk: Afkrydsningsfeltet (Tomme) er kun tilgængeligt, hvis celleområdet eller tabelkolonnen mindst indeholder én tom celle.

 4. Hvis du vil genanvende et filter, når du har ændret dataene, skal du klikke i en celle i området eller tabellen og derefter klikke på Genanvend i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

Toppen af siden

Filtrere efter cellefarve, skriftfarve eller ikonsæt

Hvis du har formateret et celleområde manuelt eller med betinget formatering efter cellefarve eller skriftfarve, kan du også filtrere efter disse farver. Du kan også filtrere efter ikonsæt, der er oprettet gennem et betinget format.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Filtrere et område af celler   

  1. Markér et celleområde, der indeholder formatering med cellefarve, skriftfarve eller et ikonsæt.

  2. Klik på Filter i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

   Gruppen Sortér og filtrer under fanen Data

   Filtrere en tabel   

   • Kontrollér, at tabelkolonnen indeholder data, der er formateret med cellefarve, skriftfarve eller et ikonsæt. Der kræves ingen markering.

 2. Klik på pilen Rullepilen Filtrér i kolonneoverskriften.

 3. Markér Filtrer efter farve, og markér derefter Filtrer efter cellefarve, Filtrer efter skriftfarve eller Filtrer efter celleikon, afhængigt af formateringstypen.

 4. Markér en farve, en skriftfarve eller et celleikon, afhængigt af formattypen.

 5. Hvis du vil genanvende et filter, når du har ændret dataene, skal du klikke i en celle i området eller tabellen og derefter klikke på Genanvend i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

Toppen af siden

Filtrere efter markering

Du kan hurtigt filtrere data med kriterier, der svarer til inholdet i den aktive celle.

 1. I et celleområde eller en tabelkolonne skal du højreklikke på en celle, der indeholder den værdi, den farve, den skriftfarve eller det ikon, du vil filtrere efter.

 2. Klik på Filter. Benyt derefter alle følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Filtrer efter den markerede celles værdi, hvis du vil filtrere efter tekst, tal eller dato eller klokkeslæt.

  • Klik på Filtrer efter den markerede celles farve, hvis du vil filtrere efter cellefarve.

  • Klik på Filtrer efter den markerede celles skriftfarve, hvis du vil filtrere efter skriftfarve.

  • Klik på Filtrer efter den markerede celles ikon, hvis du vil filtrere efter ikon.

 3. Hvis du vil genanvende et filter, når du har ændret dataene, skal du klikke i en celle i området eller tabellen og derefter klikke på Genanvend i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

Toppen af siden

Rydde et filter

Du kan rydde et filter for en bestemt kolonne eller rydde alle filtre.

Rydde et filter for en kolonne

 • Hvis du vil rydde et filter for én kolonne i et med flere kolonner område af celler eller en tabel, skal du klikke på Filtrer knappen Ikonet Anvendt filter på kolonneoverskriften, og klik derefter på Ryd Filter fra < "kolonnenavn" >.

Rydde alle filtre i et regneark og få vist alle rækker igen

 • Klik på Ryd i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Kommandoen Filtrer i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×