Filtrere data i et område eller en tabel

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Muligheden for søgning er blevet føjet til AutoFilter i Excel 2010.
Læse et blogindlæg eller Prøv Office 365!

Brug af AutoFilter til at filtrere data er en hurtig og nem måde at finde og arbejde med en delmængde af data i et område af celler eller en tabel. Når du har filtreret data i et område af celler eller en tabel, kan du enten genanvende et filter for at få opdaterede resultater eller rydde et filter for at få vist alle dataene.

Hvad vil du foretage dig?

Få flere oplysninger om filtrering

Filtrere tekst

Filtrere tal

Filtrere datoer eller klokkeslæt

Filtrere for øverste eller nederste tal

Filtrere efter over eller under middel tal

Filtrere efter tomme og ikke-tomme

Filtrere efter cellefarve, skriftfarve eller ikonsæt

Filtrer efter markering

Rydde et filter

Få mere at vide om filtrering

I filtrerede data vises kun de rækker, der opfylder kriterier, du angiver, og skjuler rækker, du ikke vil have vist. Når du har filtreret data, kan du kopiere, søge, redigere, formatere, medtage i et diagram og udskrive et underliggende sæt filtrerede data uden at omarrangere eller flytte det.

Du kan også filtrere efter mere end én kolonne. Filtre er additive. Det betyder, at hvert yderligere filter er baseret på det aktuelle filter og reducerer det underlæggende sæt data endnu mere.

Bemærk: Når du bruger dialogboksen Søg til at gennemsøge filtrerede data, søges der kun i de data, der vises. Data, der ikke vises, gennemsøges ikke. Hvis du vil søge i alle data, skal du rydde alle filtre.

De tre typer filtre

Ved hjælp af autofilter kan du oprette tre typer filtre: efter listeværdier, efter format eller efter kriterier. Hver af disse filtertyper er gensidigt udelukkende for hvert celleområde eller kolonnetabel. Du kan f.eks. filtrere efter cellefarve eller efter en liste over tal, men ikke begge. Du kan filtrere efter ikon eller efter et brugerdefineret filter, men ikke begge.

Anvende et filter igen

Du kan se, om der er anvendt et filter, ved at kigge på ikonet i kolonneoverskriften:

 • En rullepilen Rullepilen Filtrér betyder, at filtrering er aktiveret, men ikke anvendt.

  Når musemarkøren holdes over en kolonneoverskrift, når filtrering er aktiveret, men ikke anvendt, vises skærmtippet "(Viser alle)".

 • Et Filter knappen Ikonet Anvendt filter betyder, at der er anvendt et filter.

  Når musemarkøren holdes over overskriften på en filtreret kolonne, vises det filter, der er anvendt på den pågældende kolonne, i et skærmtip. Det kan f.eks. være "Er lig med rød cellefarve" eller "Større end 150".

Når du genanvender et filter, vises forskellige resultater af følgende årsager:

 • Der er tilføjet, ændret eller slettet data i celleområdet eller tabelkolonnen.

 • Filteret er et dynamisk dato- og klokkeslætsfilter, f.eks. I dag, Denne uge eller År til dato.

 • Værdierne, som formlen returnerer, er ændret, og regnearket er genberegnet.

Undgå at blande lagringsformater

Du opnår de bedste resultater Bland ikke lagerplads formater, som tekst og tal eller tal og dato i den samme kolonne fordi kun én type filterkommando er tilgængelige for hver kolonne. Hvis der er en blanding af lagerplads formater, er den kommando, der vises formatet lagerplads, der opstår mest. Hvis kolonnen indeholder tre værdier, der er gemt som tal og fire som tekst, er filterkommandoen, der vises, for eksempel Tekstfiltre. Få mere at vide under konvertere tal, der er gemt som tekst, til tal og konvertere datoer, der er gemt som tekst, til datoer.

Toppen af siden

Filtrere tekst

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Område af celler   

  1. Markér et celleområde, der indeholder alfanumeriske data.

  2. Klik på Filter i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

   Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

   Tabel   

  3. Sørg for, at den aktive celle er i en tabelkolonne, der indeholder alfanumeriske data.

 2. Klik på pilen Rullepilen Filtrér i kolonneoverskriften.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Vælge på en liste over tekstværdier   

  1. På listen over tekstværdier skal du vælge én eller fler tekstværdier, der skal filtreres efter.

   Listen over tekstværdier kan være op til 10.000. Hvis listen er lang, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet (Marker alt) og derefter vælge de specifikke tekstværdier, der skal filtreres efter.

   Du gør menuen Autofilter bredere eller længere ved at klikke på og trække i håndtaget i bunden.

   Oprette kriterier   

  2. Peg på Tekstfiltre, og klik derefter på en af kommandoerne af typen sammenligningsoperator, eller klik på Brugerdefineret filter.

   Hvis du f.eks. vil filtrere en tekst, der starter med et bestemt tegn, skal du markere Begynder med, eller hvis du vil filtrere efter tekst, der indeholder bestemte tegn et sted i teksten, skal du markere Indeholder.

  3. I feltet i højre side i dialogboksen Brugerdefineret Autofilter skal du skrive teksten eller vælge tekstværdien på listen.

   Hvis du f.eks. vil filtrere efter tekst, der begynder med bogstavet "J", skal du skrive J. Hvis du vil filtrere efter tekst med ordet "klokke" et sted i teksten, skal du skrive klokke.

   Hvis du vil finde tekst, der har nogle, men ikke alle, tegn til fælles, kan du bruge jokertegn.

   Hvordan du bruger jokertegn

   Følgende jokertegn kan bruges som sammenligningskriterier for tekstfiltre.

Skal du bruge

Hvis du vil finde

? (spørgsmålstegn)

Ethvert enkelttegn
sm?th finder f.eks. "smith" og "smyth"

* (stjerne)

Ethvert antal tegn
*øst finder f.eks. "Nordøst" og "Sydøst"

~ (tilde) efterfulgt af ?, * eller ~

Et spørgsmålstegn, en stjerne eller en tilde
F.eks. finder fy06~? "fy06?"

 1. Du kan eventuelt vælge at filtrere efter et kriterium mere.

  Sådan tilføjes et kriterium

  1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

   • Marker Og for at filtrere tabelkolonnen eller markeringen, så begge kriterier skal være sande.

   • Marker Eller for at filtrere tabelkolonnen eller markeringen, så ét af kriterierne eller begge kriterier kan være sande.

  2. I den anden post skal du vælge en sammenligningsoperator og derefter skrive teksten eller vælge en tekstværdi på listen i boksen længst til højre.

 • Hvis du vil genanvende et filter, når du ændrer data, skal du klikke på en celle i området eller tabellen, og klik derefter på genanvende i gruppen Sortér og Filtrer under fanen Data.

Toppen af siden

Filtrere tal

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Område af celler   

  1. Markér et celleområde, der indeholder numeriske data.

  2. Klik på Filter i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

   Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

   Tabel   

  3. Sørg for, at den aktive celle er i en tabelkolonne, der indeholder numeriske data.

 2. Klik på pilen Rullepilen Filtrér i kolonneoverskriften.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Vælg en liste med tal   

  1. På listen over tal skal du markere eller fjerne markeringen af ét eller flere tal, der skal filtreres efter.

   Listen over tal kan være op til 10.000. Hvis listen er lang, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet (Markér alt) og derefter vælge de specifikke tal, der skal filtreres efter.

   Du gør menuen Autofilter bredere eller længere ved at klikke på og trække i håndtaget i bunden.

   Oprette kriterier   

  2. Peg på Talfiltre, og klik derefter på en af kommandoerne af typen sammenligningsoperator, eller klik på Brugerdefineret filter.

   Hvis du f.eks. vil filtrere efter en laveste og øverste talgrænse, skal du markere Mellem.

  3. I boksen eller boksene i højre side i dialogboksen Brugerdefineret Autofilter skal du skrive tal eller vælge tal på listen.

   Hvis du f.eks. vil filtrere efter et laveste tal på 25 og et højeste tal på 50, skal du skrive 25 og 50.

  4. Du kan eventuelt vælge at filtrere efter et kriterium mere.

   Sådan tilføjes et kriterium

   1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

    • Marker Og for at filtrere tabelkolonnen eller markeringen, så begge kriterier skal være sande.

    • Marker Eller for at filtrere tabelkolonnen eller markeringen, så ét af kriterierne eller begge kriterier kan være sande.

   2. I den anden post skal du vælge en sammenligningsoperator, og derefter skrive tallet eller vælge et tal på listen i boksen længst til højre.

 4. Hvis du vil genanvende et filter, når du ændrer data, skal du klikke på en celle i området eller tabellen, og klik derefter på genanvende i gruppen Sortér og Filtrer under fanen Data.

Toppen af siden

Filtrere datoer eller klokkeslæt

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Område af celler   

  1. Markér et celleområde, der indeholder numeriske data.

  2. Klik på Filter i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

   Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

   Tabel   

  3. Sørg for, at den aktive celle er i en tabelkolonne, der indeholder datoer eller klokkeslæt.

 2. Klik på pilen Rullepilen Filtrér i kolonneoverskriften.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Vælge på en liste med datoer eller klokkeslæt   

  1. På listen over datoer eller klokkeslæt skal du markere eller fjerne markeringen af én eller flere datoer eller klokkeslæt, der skal filtreres efter.

   Som standard grupperes alle datoer i celleområdet eller tabelkolonnen efter et hierarki af år, måneder og dage. Hvis du markerer eller fjerner markeringen af et højere niveau i hierarkiet, markeres eller fjernes markeringen af alle indlejrede datoer under det pågældende niveau. Hvis du f.eks. vælger 2006, vises måneder under 2006, og dage vises under hver måned.

   Listen over værdier kan være op til 10.000. Hvis listen over værdier er lang, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet (Marker alt) og derefter vælge de værdier, der skal filtreres efter.

   Du gør menuen Autofilter bredere eller længere ved at klikke på og trække i håndtaget i bunden.

   Oprette kriterier   

  2. Peg på Datofiltre, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

   Generelt filter   

   Et generelt filter er et filter, der er baseret på en sammenligningsoperator.

   1. Klik på en af kommandoerne for sammenligningsoperatoren (Er lig med, Før, Efter eller Mellem), eller klik på Brugerdefineret filter.

   2. I boksen i højre side af dialogboksen Brugerdefineret Autofilter skal du skrive en dato eller et klokkeslæt, vælge en dato eller et klokkeslæt på listen eller klikke på knappen Kalender for at finde og angive en dato.

    Hvis du f.eks. vil filtrere efter en tidligste og seneste dato eller et tidligste og seneste klokkeslæt, skal du markere Mellem.

   3. I boksen eller boksene i højre side af dialogboksen Brugerdefineret Autofilter skal du skrive en dato eller et klokkeslæt, vælge datoer eller klokkeslæt på listen eller klikke på knappen Kalender for at finde og angive en dato.

    Hvis du f.eks. vil filtrere efter den tidligere dato "01.03.06" og den senere dato "01.06.06", skal du skrive 01.03.06 og 01.06.06. Hvis du vil filtrere efter det tidligere tidspunkt "8:00 AM" og det senere tidspunkt "12:00 PM", skal du skrive 8:00 AM og 12:00 PM.

    Dynamiske filter   

    Et dynamisk filter er et filter, hvor kriterierne kan ændres, når du genanvender filteret.

   4. Klik på én af de foruddefinerede datokommandoer.

    Hvis du f.eks. vil filtrere alle datoer efter den aktuelle dato, skal du markere I dag, eller hvis du vil filtrere efter følgende måned, skal du markere Næste måned.

   5. Klik på OK.

    Bemærkninger: 

    • Kommandoerne under menuen Alle datoer i perioden, f.eks. Januar eller 2. kvartal, filtrerer efter perioden uanset tidspunkt på året. Dette kan være nyttigt til f.eks. at sammenligne salg pr. periode over flere år.

    • Dette år og År til dato er forskellige i måden at håndtere fremtidige datoer på. Med Dette år kan der returneres fremtidige datoer i det aktuelle år, hvorimod der med År til dato kun kan returneres datoer op til og inklusive den aktuelle dato.

  3. Du kan eventuelt vælge at filtrere efter et kriterium mere.

   Sådan tilføjes et kriterium

   1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

    • Marker Og for at filtrere tabelkolonnen eller markeringen, så begge kriterier skal være sande.

    • Marker Eller for at filtrere tabelkolonnen eller markeringen, så ét af kriterierne eller begge kriterier kan være sande.

   2. I den anden indtastning skal du vælge en sammenligningsoperator og derefter skrive en dato eller et klokkeslæt i boksen i højre side, vælge en dato eller et klokkeslæt på listen eller klikke på knappen Kalender for at finde og angive en dato.

 4. Hvis du vil genanvende et filter, når du ændrer data, skal du klikke på en celle i området eller tabellen, og klik derefter på genanvende i gruppen Sortér og Filtrer under fanen Data.

  Bemærkninger: 

  • Alle datofiltre er baseret på den gregorianske kalender.

  • Regnskabsår og regnskabskvartaler starter altid i januar i kalenderåret.

  • Hvis du vil filtrere efter dage i ugen, skal du formatere celler for at få vist dag i ugen. Hvis du vil filtrere efter ugedag uanset dato, skal du konvertere dem til tekst ved hjælp af funktionen TEKST. Men funktionen TEKST returnerer en tekstværdi, og så filterkommandoen, der vises, der ville være Tekstfiltre, ikke Datofiltre. Yderligere oplysninger finder du under få vist datoer som dage i ugen.

  • I forbindelse med listen over datoer nederst i menuen Autofiler i et datofilter kan du ændre den hierarkiske gruppering af datoer til en ikke-hierarkisk liste over datoer. Du kan f.eks. filtrere efter blot tocifrede årstal ved manuelt at markere dem på en ikke-hierarkisk liste.

   1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , klik på Excel-indstillinger, og klik derefter på kategorien Avanceret.

    1. Vælg en projektmappe i afsnittet Visningsindstillinger for denne projektmappe, og fjern derefter markeringen i afkrydsningsfeltet Gruppér datoer i menuen Autofilter.

Toppen af siden

Filtrere efter top- eller bundtal

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Område af celler   

  1. Markér et celleområde, der indeholder numeriske data.

  2. Klik på Filter i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

   Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

   Tabel   

 2. Sørg for, at den aktive celle er i en tabelkolonne, der indeholder numeriske data.

 3. Klik på pilen Rullepilen Filtrér i kolonneoverskriften.

 4. Peg på Talfiltre, og vælg derefter Top 10.

 5. I dialogboksen Autofilter - De 10 øverste skal du benytte følgende fremgangsmåde.

  1. Klik på Top eller Bund i boksen til venstre.

  2. Indtast et tal i midten.

  3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i boksen til højre:

   • Klik på Elementer for at filtrere efter nummer.

   • Klik på Procent for at filtrere efter procentdel.

 6. Hvis du vil genanvende et filter, når du ændrer data, skal du klikke på en celle i området eller tabellen, og klik derefter på genanvende i gruppen Sortér og Filtrer under fanen Data.

Top- og bundværdier er baseret på det oprindelige celleområde eller den oprindelige tabelkolonne og ikke på det filtrerede underliggende datasæt.

Toppen af siden

Filtrere efter tal over eller under gennemsnit

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Område af celler   

  1. Markér et celleområde, der indeholder numeriske data.

  2. Klik på Filter i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

   Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

   Tabel   

  3. Sørg for, at den aktive celle er i en tabelkolonne, der indeholder numeriske data.

 2. Klik på pilen Rullepilen Filtrér i kolonneoverskriften.

 3. Peg på Talfiltre, og benyt derefter en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Over middel for at filtrere efter tal, der ligger over gennemsnittet.

  • Klik på Under middel for at filtrere efter tal, der ligger under gennemsnittet.

 4. Hvis du vil genanvende et filter, når du ændrer data, skal du klikke på en celle i området eller tabellen, og klik derefter på genanvende i gruppen Sortér og Filtrer under fanen Data.

Tal over og under gennemsnittet er baseret på det oprindelige celleområde eller den oprindelige tabelkolonne og ikke på det filtrerede underliggende datasæt.

Toppen af siden

Filtrere efter tomme og ikke tomme celler

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Område af celler   

  1. Vælge et celleområde

  2. Klik på Filter i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

   Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

   Tabel   

  3. Sørg for, at den aktive celle findes i en tabelkolonne.

 2. Klik på pilen Rullepilen Filtrér i kolonneoverskriften.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil filtrere efter ikke tomme celler, skal du markere (Marker alt) i menuen Autofilter øverst på listen over værdier og derefter fjerne markeringen af (Tomme) nederst på listen over værdier.

  • Hvis du vil filtrere efter tomme celler, skal du fjerne markeringen af (Marker alt) i menuen Autofilter øverst på listen over værdier og derefter markere (Tomme) nederst på listen over værdier.

   Afkrydsningsfeltet (Tomme) er kun tilgængeligt, hvis celleområdet eller tabelkolonnen mindst indeholder én tom celle.

 4. Hvis du vil genanvende et filter, når du ændrer data, skal du klikke på en celle i området eller tabellen, og klik derefter på genanvende i gruppen Sortér og Filtrer under fanen Data.

Toppen af siden

Filtrere efter cellefarve, skriftfarve eller ikonsæt

Hvis du har formateret et celleområde manuelt eller med betinget formatering efter cellefarve eller skriftfarve, kan du også filtrere efter disse farver. Du kan også filtrere efter ikonsæt, der er oprettet gennem et betinget format.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Område af celler   

  1. Markér et celleområde, der indeholder formatering med cellefarve, skriftfarve eller et ikonsæt.

  2. Klik på Filter i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

   Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

   Tabel   

   • Kontroller, at tabelkolonnen indeholder data, der er formateret med cellefarve, skriftfarve eller et ikonsæt (der kræves ingen markering).

 2. Klik på pilen Rullepilen Filtrér i kolonneoverskriften.

 3. Marker Filtrer efter farve, og marker derefter Filtrer efter cellefarve, Filtrer efter skriftfarve eller Filtrer efter celleikon afhængigt af formattypen.

 4. Marker en farve, en skriftfarve eller et celleikon, afhængigt af formattypen.

 5. Hvis du vil genanvende et filter, når du ændrer data, skal du klikke på en celle i området eller tabellen, og klik derefter på genanvende i gruppen Sortér og Filtrer under fanen Data.

Toppen af siden

Filtrere efter markering

Du kan hurtigt filtrere data med kriterier, der svarer til inholdet i den aktive celle.

 1. I et celleområde eller en tabelkolonne skal du højreklikke på en celle, der indeholder den værdi, farve, skriftfarve eller det ikon, du vil filtrere efter.

 2. Klik på Filter. Benyt derefter alle følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Filtrer efter den markerede celles værdi, hvis du vil filtrere efter tekst, tal eller dato eller klokkeslæt.

  • Klik på Filtrer efter den markerede celles farve, hvis du vil filtrere efter cellefarve.

  • Klik på Filtrer efter den markerede celles skriftfarve, hvis du vil filtrere efter skriftfarve.

  • Klik på Filtrer efter den markerede celles ikon, hvis du vil filtrere efter ikon.

 3. Hvis du vil genanvende et filter, når du ændrer data, skal du klikke på en celle i området eller tabellen, og klik derefter på genanvende i gruppen Sortér og Filtrer under fanen Data.

Toppen af siden

Rydde et filter

Du kan rydde et filter for en bestemt kolonne eller rydde alle filtre.

Rydde et filter for en kolonne

 • Klik på Filter knappen Ikonet Anvendt filter i overskriften på for at rydde et filter for én kolonne i en med flere kolonner celleområde eller tabel, og klik derefter på Ryd Filter fra < Kolonnenavn >.

Rydde alle filtre i et regneark og få vist alle rækker igen

 • Klik på Ryd i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×