Tabeller

Filtrer data i et område eller en tabel

Filtrere data i et område eller en tabel

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Brug af AutoFilter eller integrerede sammenligningsoperatorer som "større end" og "top 10" i Excel kan vise dataene, du vil og skjule resten. Når du har filtreret data i et område af celler eller en tabel, kan du enten genanvende et filter for at få opdaterede resultater eller rydde et filter for at få vist alle dataene.

I filtrerede data vises kun de rækker, der opfylder kriterier, du angiver, og skjuler rækker, du ikke vil have vist. Når du har filtreret data, kan du kopiere, søge, redigere, formatere, medtage i et diagram og udskrive et underliggende sæt filtrerede data uden at omarrangere eller flytte det.

Du kan også filtrere efter mere end én kolonne. Filtre er additive. Det betyder, at hvert yderligere filter er baseret på det aktuelle filter og reducerer det underlæggende sæt data endnu mere.

Bemærk!: Når du bruger dialogboksen Søg til at gennemsøge filtrerede data, søges der kun i de data, der vises. Data, der ikke vises, gennemsøges ikke. Hvis du vil søge i alle data, skal du rydde alle filtre.

De tre typer af filtre

Ved hjælp af autofilter kan du oprette tre typer filtre: efter listeværdier, efter format eller efter kriterier. Hver af disse filtertyper er gensidigt udelukkende for hvert celleområde eller kolonnetabel. Du kan f.eks. filtrere efter cellefarve eller efter en liste over tal, men ikke begge. Du kan filtrere efter ikon eller efter et brugerdefineret filter, men ikke begge.

Genbruge et filter

Du kan se, om der er anvendt et filter, ved at kigge på ikonet i kolonneoverskriften:

 • En rullepilen Rullepilen Filtrér betyder, at filtrering er aktiveret, men ikke anvendt.

  Når musemarkøren holdes over en kolonneoverskrift, når filtrering er aktiveret, men ikke anvendt, vises skærmtippet "(Viser alle)".

 • Et Filter knappen Ikonet Anvendt filter betyder, at der er anvendt et filter.

  Når musemarkøren holdes over overskriften på en filtreret kolonne, vises det filter, der er anvendt på den pågældende kolonne, i et skærmtip. Det kan f.eks. være "Er lig med rød cellefarve" eller "Større end 150".

Når du genanvender et filter, vises forskellige resultater af følgende årsager:

 • Der er tilføjet, ændret eller slettet data i celleområdet eller tabelkolonnen.

 • Filteret er et dynamisk dato- og klokkeslætsfilter, f.eks. I dag, Denne uge eller År til dato.

 • Værdierne, som formlen returnerer, er ændret, og regnearket er genberegnet.

Ikke blande datatyper

Du opnår de bedste resultater Bland ikke datatyper, som tekst og tal, eller tal og dato i den samme kolonne, fordi kun én type filterkommando er tilgængelige for hver kolonne. Hvis der er en blanding af datatyper, er den kommando, vises den datatype, der opstår mest. Eksempelvis hvis kolonnen indeholder tre værdier, der er gemt som tal og fire som tekst, vises kommandoen Tekstfiltre.

Filtrere et dataområde

 1. Markér de data, du vil filtrere. Du får det bedste resultat, hvis kolonnerne har overskrifter.

  Knappen Filter

 2. Klik på pilen Filterpil i kolonneoverskriften, og klik derefter på Tekstfiltre eller Talfiltre.

 3. Klik på én af sammenligningsoperatorerne. Hvis du f.eks. vil vise tal inden for en nedre og øvre grænse, skal du markere Mellem.

  Talfiltrene Mellem

 4. Skriv eller Vælg kriterier for filtrering af data i feltet Brugerdefineret AutoFilter. For at vise alle tal mellem 1.000 og 7.000, i feltet er større end eller lig med, type 1000, og i den er mindre end eller lig med feltet, Skriv 7000.

  Dialogboksen Brugerdefineret autofilter

 5. Klik på OK for at anvende filteret.

  Bemærk!: Sammenligningsoperatorer ikke er den eneste måde at filtrere efter kriterier, du har angivet. Du kan vælge elementer fra en liste eller søge efter data. Du kan også filtrere data efter cellefarve eller skriftfarve.

Filtrer data i en tabel

Når du placerer dine data i en tabel, Filterkontrolelementer er automatisk føjet til tabeloverskrifterne.

En Excel-tabel, der viser indbyggede filtre

Sådan foretager du en hurtig filtrering:

 1. Klik på pilen Rullepilen Filtrér i tabeloverskriften for den kolonne, du vil filtrere.

 2. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet (Markér alle) øverst på listen over tekst eller tal, og markér derefter afkrydsningsfelterne for de elementer, du vil vise i din tabel.

  Galleriet Filter

 3. Klik på OK.

Tip!: Hvis du vil se flere elementer på listen, skal du trække i håndtaget i nederste højre hjørne af filtergalleriet for at forstørre det.

Pilen filtrering i tabellens sidehoved ændres til dette ikon Ikonet Anvendt filter til at angive et filter er anvendt. Klik på den for at ændre eller rydde filteret.

Galleriet Filter viser kommandoen Ryd filter

Filtrere elementer efter farve

Hvis du anvender forskellige celle- eller skrifttypefarver eller et betinget format, kan du filtrere efter de farver eller ikoner, der vises i din tabel.

 1. Klik på pilen Rullepilen Filtrér i tabeloverskriften for den kolonne, der anvender farveformatering eller betinget formatering.

 2. Klik på Filtrer efter farve, og vælg derefter den cellefarve, skrifttypefarve eller det ikon, du vil filtrere efter.

  Indstillinger for filtrering efter farve

  De farveindstillinger, der er tilgængelige, afhænger af, hvilket format der anvendes.

Oprette et udsnit til filtrering af dine tabeldata

Bemærk!: Udsnit er ikke tilgængelige i Excel 2007.

Udsnit blev tilføjet som en ny metode til at filtrere data i pivottabeller i Excel 2010. Du kan også oprette udsnit for at filtrere dine data i Excel 2013. Et udsnit er virkelig nyttigt, fordi det klart og tydeligt angiver, hvilke data der vises i indholdsfortegnelsen, når du filtrere dine data.

Tabeludsnit

Sådan opretter du et udsnit til filtrering af dine data:

 1. Klik et sted i tabellen for at få vist Tabelværktøjer på båndet.

  Tabelværktøjer på båndet

 2. Klik på Design > Indsæt udsnitsværktøj.

  Knappen Indsæt udsnit under fanen Design i Tabelværktøjer

 3. Markér det afkrydsningsfelt, du skal oprettes udsnit for, i dialogboksen Indsæt udsnit.

 4. Klik på OK.

  Der vises et udsnit for hver tabeloverskrift, du har markeret i dialogboksen Indsæt udsnit.

 5. Klik på de elementer, du vil vise i tabellen, i hvert udsnit.

  Hvis du vil vælge mere end ét element, skal du holde Ctrl nede og derefter vælge de elementer, du vil vise.

Tip!: Hvis du vil ændre udseendet for udsnittene, skal du klikke på et udsnit for at få vist Udsnitsværktøjer på båndet, og derefter skal du anvende en udsnitstypografi eller ændre indstillingerne under fanen Indstillinger.

Relaterede emner

Kurser i Excel: Filtrere data i en tabel
retningslinjer for og eksempler på sortering og filtrering af data efter farve
Filter ved hjælp af avancerede kriterier
fjerne et filter

I filtrerede data vises kun de rækker, der opfylder kriterier, du angiver, og skjuler rækker, du ikke vil have vist. Når du har filtreret data, kan du kopiere, søge, redigere, formatere, medtage i et diagram og udskrive et underliggende sæt filtrerede data uden at omarrangere eller flytte det.

Du kan også filtrere efter mere end én kolonne. Filtre er additive. Det betyder, at hvert yderligere filter er baseret på det aktuelle filter og reducerer det underlæggende sæt data endnu mere.

Bemærk!: Når du bruger dialogboksen Søg til at gennemsøge filtrerede data, søges der kun i de data, der vises. Data, der ikke vises, gennemsøges ikke. Hvis du vil søge i alle data, skal du rydde alle filtre.

De to typer af filtre

Brug af AutoFilter, kan du oprette to typer filtre: efter værdi på en liste eller efter kriterier. De forskellige filter er udelukker for hvert område af celler eller en tabel med kolonner. For eksempel kan du filtrere efter en liste med tal eller et kriterium, men ikke begge; Du kan filtrere med ikon eller af et brugerdefineret filter, men ikke begge.

Genbruge et filter

Du kan se, om der er anvendt et filter, ved at kigge på ikonet i kolonneoverskriften:

 • En rullepilen Rullepilen Filtrér betyder, at filtrering er aktiveret, men ikke anvendt.

  Når musemarkøren holdes over en kolonneoverskrift, når filtrering er aktiveret, men ikke anvendt, vises skærmtippet "(Viser alle)".

 • Et Filter knappen Ikonet Anvendt filter betyder, at der er anvendt et filter.

  Når musemarkøren holdes over overskriften på en filtreret kolonne, vises det filter, der er anvendt på den pågældende kolonne, i et skærmtip. Det kan f.eks. være "Er lig med rød cellefarve" eller "Større end 150".

Når du genanvender et filter, vises forskellige resultater af følgende årsager:

 • Der er tilføjet, ændret eller slettet data i celleområdet eller tabelkolonnen.

 • Værdierne, som formlen returnerer, er ændret, og regnearket er genberegnet.

Ikke blande datatyper

Du opnår de bedste resultater Bland ikke datatyper, som tekst og tal, eller tal og dato i den samme kolonne, fordi kun én type filterkommando er tilgængelige for hver kolonne. Hvis der er en blanding af datatyper, er den kommando, vises den datatype, der opstår mest. Eksempelvis hvis kolonnen indeholder tre værdier, der er gemt som tal og fire som tekst, vises kommandoen Tekstfiltre.

Filtrer data i en tabel

Når du placerer dine data i en tabel, føjes Filterkontrolelementer automatisk til tabeloverskrifterne.

 1. Markér de data, du vil filtrere. Klik på Formatér som tabel under fanen Startside, og vælg derefter Formatér som tabel.

  Knap til at formatere data som en tabel

 2. I dialogboksen Opret tabel kan du vælge, om din tabel indeholder overskrifter.

  • Vælg tabellen indeholder overskrifter til at ændre den øverste række af dine data til tabeloverskrifterne. Dataene i denne række filtreres ikke.

  • Ikke Marker afkrydsningsfeltet Hvis du vil have Excel Online for at tilføje pladsholdere til overskrifter (som du kan omdøbe) over dataene i tabellen.

   Dialogboks til konvertering af dataområde til en tabel

 3. Klik på OK.

 4. Hvis du vil anvende et filter, skal du klikke på pilen i kolonneoverskriften og vælge en filtreringsindstilling.

Filtrere et dataområde

Hvis du ikke vil formatere dataene som en tabel, kan du også anvende filtre på et dataområde.

 1. Markér de data, du vil filtrere. Du får det bedste resultat, hvis kolonnerne har overskrifter.

 2. Vælg Filtrer under fanen Data.

Filtreringsindstillinger for tabeller eller områder

Du kan enten anvende valgmuligheden Generelt Filter eller et bestemt brugerdefineret filter til datatypen. For eksempel når filtrerer tal, får du vist Talfiltre, til datoer får du vist Datofiltre og for tekst får du vist Tekstfiltre. Indstillingen generelt filter kan du vælge de data, du vil have vist på en liste over eksisterende data således:

Brugerdefineret talfilterindstilling

Talfiltre giver dig mulighed for at anvende et brugerdefineret filter:

de brugerdefinerede filtreringsindstillinger for talværdier.

I dette eksempel kan du anvende et brugerdefineret filter, hvis du vil have vist de områder, hvor salget var på under $ 6.000 i marts:

anvende brugerdefinerede filtre på talværdier

Sådan gør du:

 1. Klik på pilen ud for marts > Talfiltre > mindre end og skrive 6000.

  anvende et brugerdefineret filter til at vise værdier, der er mindre end visse kriterier

 2. Klik på OK.

  Excel Online anvender filteret og viser kun de områder, hvor salget var under $ 6.000.

  Resultatet af at anvende et brugerdefineret talfilter

Du kan anvende brugerdefinerede Datofiltre og Tekstfiltre på samme måde.

Du kan rydde et filter fra en kolonne

 • Klik på knappen Filter Ikonet Anvendt filter ud for kolonneoverskriften, og klik derefter på Ryd Filter fra < "kolonnenavn" >.

Du kan fjerne alle filtre fra en tabel eller et område

 • Markér en vilkårlig celle i din tabel eller et område, og klik på knappen Filter under fanen Data .

  Dette fjerner filtrene fra alle kolonnerne i din tabel eller et område og vise dine data.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×