Filtrere data i en projektmappe i browseren

Filtrering af data er en hurtig og let måde at oprette en delmængde af data i et celleområde eller i en tabelkolonne. I filtrerede data vises kun de rækker, der opfylder de kriterier, du angiver, og skjuler de rækker, du ikke vil have vist. Du kan også filtrere på mere end én kolonne. Filtre er additive. Hvert ekstra filter, som du anvender, virker kun på den delmængde af data, som vises af det aktuelle filter, og det reducerer således delmængden af data endnu mere. Du kan derfor først filtrere på data fra år 2008 og derefter på data for Danmark. Der vil dermed kun blive vist data for Danmark i 2008.

Du kan filtrere efter en liste af værdier eller efter kriterier.

Hvad vil du foretage dig?

Filtrere tekst

Filtrere tal

Filtrere datoer eller klokkeslæt

Filtrere efter top- eller bundtal

Rydde et filter for en kolonne

Lære om mulige problemer med filtrering af data

Filtrere tekst

 1. Find en kolonne, der indeholder alfanumeriske data.

 2. Klik på pilen Rullepilen Filtrér i kolonneoverskriften.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Vælge på en liste med tekstværdier    

  1. Klik på Filter.

  2. På listen over tekstværdier skal du vælge én eller flere tekstværdier, der skal filtreres efter.

   Listen med tekstværdier kan have op til 1.000 punkter. Hvis listen er stor, skal du fjerne markeringen af (Markér alt) øverst og derefter vælge de konkrete tekstværdier, der skal filtreres efter.

   Oprette kriterier    

  3. Peg på Tekstfiltre, og klik derefter på en af kommandoerne af typen sammenligningsoperator, eller klik på Brugerdefineret filter.

   Hvis du f.eks. vil filtrere en tekst, der starter med et bestemt tegn, skal du markere Begynder med, eller hvis du vil filtrere efter tekst, der indeholder bestemte tegn et sted i teksten, skal du markere Indeholder.

  4. Indtast tekst i feltet til højre i dialogboksen Brugerdefineret filter.

   Hvis du f.eks. vil filtrere efter tekst, der begynder med bogstavet "J", skal du skrive J. Hvis du vil filtrere efter tekst med ordet "klokke" et sted i teksten, skal du skrive klokke.

   Hvis du vil finde tekst, der har nogle, men ikke alle, tegn til fælles, kan du bruge jokertegn.

   Følgende tabel viser de jokertegn, der kan bruges som sammenligningskriterier for tekstfiltre.

Brug

Hvis du vil finde

? (spørgsmålstegn)

Et hvilket som helst enkelttegn
F.eks. finder sm?rt "smart" og "smurt"

* (stjerne)

Et hvilket som helst antal tegn
F.eks. finder *øst "nordøst" og "sydøst"

~ (tilde) efterfulgt af ?, * eller ~

Et spørgsmålstegn, en stjerne eller en tilde
F.eks. finder fy06~? "fy06?"

Toppen af siden

Filtrere tal

 1. Find en kolonne, der indeholder numeriske data.

 2. Klik på pilen Rullepilen Filtrér i kolonneoverskriften.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Vælge på en liste over tal    

  1. Klik på Filter.

  2. På listen over tal skal du markere eller fjerne markeringen af ét eller flere tal, der skal filtreres efter.

   Listen kan indeholde op til 1.000 tal. Hvis listen er stor, skal du fjerne markeringen af (Markér alt) øverst og derefter vælge de konkrete tal, der skal filtreres efter.

   Oprette kriterier    

  3. Peg på Talfiltre, og klik derefter på en af kommandoerne af typen sammenligningsoperator, eller klik på Brugerdefineret filter.

   Hvis du f.eks. vil filtrere efter en laveste og øverste talgrænse, skal du markere Mellem.

  4. Indtast et eller flere tal i feltet eller felterne til højre i dialogboksen Brugerdefineret Autofilter.

   Hvis du f.eks. vil filtrere efter tal mellem "25" og "50", skal du angive 25 og 50.

Toppen af siden

Filtrere datoer eller klokkeslæt

 1. Find en kolonne, der indeholder datoer eller klokkeslæt.

 2. Klik på pilen Rullepilen Filtrér i kolonneoverskriften.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Vælge på en liste over datoer og klokkeslæt    

  1. Klik på Filter.

  2. På listen over datoer eller klokkeslæt skal du markere eller fjerne markeringen af én eller flere datoer eller klokkeslæt, der skal filtreres efter.

   Som standard grupperer filteret alle datoerne i et hierarki af år, måneder og dage. Når du markerer eller fjerner markeringen af et niveau i hierarkiet, markeres eller fjernes markeringen af alle indlejrede datoer under det pågældende niveau automatisk af filteret. Hvis du f.eks. vælger "2006", vises måneder under "2006" samt dagene under hver måned.

   Listen med værdier kan have op til 1.000 punkter. Hvis listen med værdier er stor, skal du fjerne markeringen af (Markér alt) øverst og derefter vælge de værdier, der skal filtreres efter.

   Oprette kriterier    

  3. Peg på Datofiltre, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

   Generelt filter    

   Et generelt filter er et filter, der er baseret på en sammenligningsoperator. Benyt følgende procedure for at anvende et generelt filter:

   1. Klik på en af sammenligningsoperatorne (Er lig med, Før, Efter eller Mellem), eller klik på Brugerdefineret filter.

   2. Angiv en dato eller et klokkeslæt i feltet til højre i dialogboksen Brugerdefineret filter.

    Hvis du f.eks. vil filtrere efter en tidligste og seneste dato eller et tidligste og seneste klokkeslæt, skal du markere Mellem.

   3. Angiv en dato eller et klokkeslæt i feltet eller felterne til højre i dialogboksen Brugerdefineret filter.

    Hvis du f.eks. vil filtrere efter den tidligste dato "01-03-06" og den seneste dato "01-06-06", skal du skrive 01-03-06 og 01-06-06.

    Dynamisk filter    

    Et dynamisk filter er et filter, hvor kriterierne kan ændres, når du genanvender filteret. Hvis du vil bruge et dynamisk filter, skal du klikke på en af de foruddefinerede datokommandoer.

    I menuen Alle datoer i perioden kan du f.eks. filtrere alle datoer efter dags dato ved at vælge I dag eller filtrere alle datoer efter den næste måned ved at vælge Næste måned.

    Bemærkninger: .

    • Kommandoerne i menuen Alle datoer i perioden, f.eks. Januar eller 2. kvartal, filtrerer efter perioden, uanset hvilket år det er. Dette kan være nyttigt til f.eks. at sammenligne salg i en bestemt periode i flere år.

    • Filterindstillingerne Dette år og År til dato håndterer fremtidige datoer på en anderledes måde. Dette år kan returnere datoer i fremtiden for det aktuelle år, mens År til dato kun returnerer datoer til og med dags dato.

Toppen af siden

Filtrere efter top- eller bundtal

 1. Find en kolonne, der indeholder numeriske data.

 2. Klik på pilen Rullepilen Filtrér i kolonneoverskriften.

 3. Peg på Talfiltre, og vælg derefter Top 10.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Filter for de 10 øverste.

  1. Klik på Top eller Bund i boksen til venstre. Filteret bestemmer de øverste og nederste værdier baseret på det oprindelige celleområde. Det bruger ikke det filtrerede delmængde af data.

  2. Angiv et tal fra 1 til 255 for Elementer eller 0,00 til 100,00 for Procent i feltet i midten.

  3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i feltet til højre:

   • Klik på Elementer for at filtrere efter nummer.

   • Klik på Procent for at filtrere efter procentdel.

Toppen af siden

Rydde et filter for en kolonne

 • Hvis du vil rydde filteret for en kolonne, skal du klikke på knappen Filter Ikonet Anvendt filter i kolonneoverskriften og derefter klikke på Fjern filter fra <navn>.

Toppen af siden

Lære om mulige problemer med filtrering af data

Du skal være opmærksom på følgende problemer, der enten begrænser filtrering eller forhindrer filtrering.

Undgå at blande formater    De bedste resultater opnås, hvis projektmappens forfatter ikke blander formater, f.eks. tekst og tal eller tal og dato, i den samme kolonne, for der er kun én type filterkommando tilgængelig for hver kolonne. Hvis der er en blanding af formater, bliver det format, der forekommer oftest, vist i dialogboksen Filter. Hvis kolonnen f.eks. indeholder tre værdier, der er gemt som tal, og fire værdier, der er gemt som tekst, vises Tekstfiltre.

Der kan være flere filtrerede rækker end grænsen for det maksimale antal viste rækker.     Hvis antallet af rækker, der opfylder filterets kriterier, overskrider det maksimale antal rækker, der kan vises i projektmappen, vil der i den webbaserede visning blive vist det første sæt af filtrerede rækker op til det aktuelle maksimale antal. Hvis du vil se alle de filtrerede rækker, kan det derfor være nødvendigt at gå til siderne med de næste rulleområder. Hvis projektmappen er en Excel Web Access-webdel, kan det være, at det er muligt at øge antallet af rækker, som webdelen viser.

Tegn, som ikke udskrives, kan forhindre filtrering    Den webbaserede visning kan ikke filtrere data i en kolonne, der indeholder tegn med en ANSI-værdierne fra 0 til 32. Dette er tegn, som ikke udskrives. I en Excel-projektmappe vises disse tegn med en firkantet kasse som pladsholdertegn. Hvis du vil filtrere data, skal projektmappens forfatter fjerne disse tegn, som ikke udskrives, eller erstatte dem med tegn, som udskrives.

Beregnede medlemmer i pivottabeller     Du kan ikke anvende et filter, der kombinerer et beregnet medlem (angivet med blå farve) med et andet element, herunder andre beregnede medlemmer. Hvis du vil anvende et filter med et beregnet medlem, skal du sikre, at du kun vælger ét beregnet medlem. Hvis du vælger to eller flere elementer, skal du fjerne alle beregnede medlemmer.

Pivottabellers metadata kan være usynlige    Hvis du som forfatter af en projektmappe publicerer en projektmappe, der indeholder en OLAP-pivottabel med anvendt filtrering, kan brugeren se metadataene i et skjult felt. Hvis disse oplysninger skal være fortrolige, må du ikke aktivere filtrering.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×