Filtrere data i en pivottabelrapport eller pivotdiagramrapport

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan bruge udsnitsværktøjer til at filtrere data i pivottabeller i Excel 2010.
Prøv Office 365!

Du filtrerer data for hurtigt og nemt at finde og arbejde med underliggende data i en pivottabel eller et pivotdiagram.

Hvad vil du gøre?

Få mere at vide om filtrering

Filtrere efter tekst

Filtrere tal i værdiområdet

Filtrere datoer eller klokkeslæt

Filtrere efter top- eller bundtal

Filtrere efter markering

Fjerne filtre

Få mere at vide om filtrering

Filtrerede data viser kun de underliggende data, der opfylder de kriterier, som du angiver, og skjuler data, som du ikke ønsker at få vist. I modsætning til når du filtrerer et celleområde eller en tabel, behøver du ikke at genanvende et filter. Filtre genanvendes automatisk, hver gang pivottabellen opdateres.

I en pivottabel- eller pivotdiagramrapport er filtre additive, hvilket betyder at hvert enkelt ekstra filter bygger på det aktuelle filter og reducerer delmængden af data. I en delmængde af data kan du oprette op til tre typer filtre samtidig: manuel, etiket eller dato og værdi. Filtrene evalueres i den nævnte rækkefølge. Du kan kontrollere funktionsmåden ved at markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Tillad flere filtre pr. felt under fanen Totaler og filtre i dialogboksen Indstillinger for pivottabel. Du kan finde flere oplysninger under Indstillinger for pivottabel.

Bemærkninger: 

 • Du kan styre, om knappen filter er tilgængelig i en pivottabel, ved at indstille eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis feltoverskrifter og filterlister under fanen Vis i dialogboksen Indstillinger for pivottabel, eller ved at klikke på Feltoverskrifter i gruppen Vis/Skjul under fanen Indstillinger. Du kan finde yderligere oplysninger, Indstillinger for pivottabel.

 • Du kan også filtrere data i pivottabelfeltliste. Du kan finde flere oplysninger under Designe layout og format for en pivottabelrapport.

 • Du kan ikke filtrere efter farve, skriftfarve eller ikonsæt i en pivottabel- eller pivotdiagramrapport.

 • Du kan ikke filtrere efter navn, dato eller klokkeslæt, værdi eller øverste eller nederste tal, hvis datakilde for pivottabel er en OLAP-database, der ikke understøtter syntaksen MDX-udtryk subselect.

 • Du kan kun foretage manuel filtrering i et rapportfilter.

Tilbage til toppen

Filtrere efter tekst

Etiketter

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på pilen Rullepilen Filtrér under Rækkenavne eller Kolonnenavne i pivottabelrapporten.

  • I ruden Pivotdiagramfilter, skal du klikke på pilen Rullepilen Filtrérakse (kategori) eller Forklaringsfelter (serie).

   Tip: Hvis du vil ændre feltet uden at lukke menuen Filtrer i boksen Marker felt øverst, skal du markere et felt på rullelisten.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Vælge på en liste over tekstværdier (manuel filtrering)   

  • På listen over tekstværdier skal du vælge én eller fler tekstværdier, der skal filtreres efter.

   Hvis listen er lang, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet (Marker alt) og derefter vælge de specifikke tekstværdier, der skal filtreres efter.

   Tip: Du gør menuen Filtrer bredere eller længere ved at klikke på og trække i håndtaget i bunden.

   Filtrere efter en tekstværdi   

  • Peg på Etiketfiltre, og klik på én af sammenligningsoperator-kommandoerne.

   Hvis du f.eks. vil filtrere en tekst, der starter med et bestemt tegn, skal du markere Begynder med, eller hvis du vil filtrere efter tekst, der indeholder bestemte tegn et sted i teksten, skal du markere Indeholder.

  • Skriv tekst i dialogboksen Navnefilter < feltnavn > i feltet i højre side.

   Skriv J for at filtrere efter tekst, der begynder med bogstavet "J", eller til at filtrere efter tekst, der indeholder "klokke" et vilkårligt sted i teksten, Angiv klokke.

   Hvis du vil finde tekst i en ikke-OLAP-datakilde, der har nogle, men ikke alle, tegn til fælles, kan du bruge jokertegn.

   Sådan bruges jokertegn

   Følgende jokertegn kan bruges som sammenligningskriterier for tekstfiltre.

Skal du bruge

Hvis du vil finde

? (spørgsmålstegn)

Ethvert enkelttegn
sm?th finder f.eks. "smith" og "smyth"

* (stjerne)

Ethvert antal tegn
*øst finder f.eks. "Nordøst" og "Sydøst"

~ (tilde) efterfulgt af ?, * eller ~

Et spørgsmålstegn, en stjerne eller en tilde
F.eks. finder fy06~? "fy06?"

Elementer

 1. I den pivottabelrapport eller tilknyttet pivottabelrapport af en pivotdiagramrapport, skal du højreklikke på elementet, peg på Filtrer og derefter klikke på Navnefilter.

 2. Benyt følgende fremgangsmåde i dialogboksen Etiketfilter < Feltnavn >:

  1. Klik på en af sammenligningsoperator kommandoer i boksen til venstre.
   For eksempel vil filtrere efter tekst, der begynder med et bestemt tegn, Vælg Begynder med, eller til at filtrere efter tekst, der indeholder bestemte tegn et vilkårligt sted i teksten, Vælg indeholder.

  2. Skriv tekst i feltet til højre.

   Skriv Jfor at filtrere efter tekst, der begynder med bogstavet "J", eller til at filtrere efter tekst, der indeholder "klokke" et vilkårligt sted i teksten, Angiv klokke.

   Hvis du vil finde tekst i en ikke-OLAP-datakilde, der har nogle, men ikke alle, tegn til fælles, kan du bruge jokertegn.

   Sådan bruges jokertegn

   Følgende jokertegn kan bruges som sammenligningskriterier for tekstfiltre.

Skal du bruge

Hvis du vil finde

? (spørgsmålstegn)

Ethvert enkelttegn
sm?th finder f.eks. "smith" og "smyth"

* (stjerne)

Ethvert antal tegn
*øst finder f.eks. "Nordøst" og "Sydøst"

~ (tilde) efterfulgt af ?, * eller ~

Et spørgsmålstegn, en stjerne eller en tilde
F.eks. finder fy06~? "fy06?"

Tilbage til toppen

Filtrere tal i værdiområdet

Etiketter

 1. Klik på pilen Rullepilen Filtrér i Rækkenavne eller Kolonnenavne i pivottabelrapporten eller tilknyttet pivottabelrapport af en pivotdiagramrapport.

  Tip: Hvis du vil ændre feltet uden at lukke menuen Filtrer i boksen Marker felt øverst, skal du markere et felt på rullelisten.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Vælge på en liste over tal (manuel filtrering)   

  • På listen over tal skal du markere eller fjerne markeringen af ét eller flere tal, der skal filtreres efter.

   Hvis listen er lang, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet (Marker alt) og derefter vælge de specifikke tal, der skal filtreres efter.

   Tip: Du gør menuen Filtrer bredere eller længere ved at klikke på og trække i håndtaget i bunden.

   Filtrere efter en talværdi   

  • Peg på Værdifiltre, og klik på én af sammenligningsoperator-kommandoerne.

   Hvis du f.eks. vil filtrere efter en laveste og øverste talgrænse, skal du markere Mellem.

  • Indtast tal i boksen eller boksene til højre i dialogboksen Værdifilter < feltnavn>.

   Hvis du f.eks. vil filtrere efter et laveste tal på 25 og et højeste tal på 50, skal du skrive 25 og 50.

Elementer

 1. I den pivottabelrapport eller tilknyttet pivottabelrapport af en pivotdiagramrapport, højreklikke på elementet, peg på Filter og klik derefter på Værdifilter.

 2. Benyt følgende fremgangsmåde i dialogboksen Værdifilter < Feltnavn >:

  1. Marker et felt på rullelisten i boksen til venstre.

  2. Klik på en af kommandoerne sammenligningsoperator i feltet på midten.
   For eksempel for at filtrere efter en nedre og øvre grænse for antal, vælge mellem.

  3. Skriv tal i boksen eller boksene til højre.
   For eksempel for at filtrere efter en lavere antal 25 og en øverste antal 50, Angiv 25 og 50.

Tilbage til toppen

Filtrere datoer eller klokkeslæt

Bemærk: I forbindelse med en OLAP-datakilde kræver datafiltre datatypen OLAP-kubefelthierarki for tid. Hvis en dato indtastes som tekst i et tekstfelt, er datofiltret ikke synligt.

Etiketter

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på pilen Rullepilen Filtrér under Rækkenavne eller Kolonnenavne i pivottabelrapporten.

  • I ruden Pivotdiagramfilter, skal du klikke på pilen Rullepilen Filtrérakse (kategori) eller Forklaringsfelter (serie).

   Tip: Hvis du vil ændre feltet uden at lukke menuen Filtrer i boksen Marker felt øverst, skal du markere et felt på rullelisten.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Vælge på en liste over datoer og klokkeslæt (manuel filtrering)   

  • På listen over datoer eller klokkeslæt skal du markere eller fjerne markeringen af én eller flere datoer eller klokkeslæt, der skal filtreres efter.

   Hvis listen over værdier er lang, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet (Marker alt) og derefter vælge de værdier, der skal filtreres efter.

   Tip: Du gør menuen Filtrer bredere eller længere ved at klikke på og trække i håndtaget i bunden.

   Filtrere efter en dato- eller klokkeslætværdi   

  • Peg på Datofiltre, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

   Generelt filter   

   Bemærk: Et generelt filter er et filter, der er baseret på en sammenligningsoperator.

   1. Klik på en af kommandoerne for sammenligningsoperatoren (Er lig med, Før, Efter eller Mellem), eller klik på Brugerdefineret filter.

   2. Vælg en sammenligningsoperator i boksen i venstre side af dialogboksen Datofilter.

    Hvis du f.eks. vil filtrere efter en tidligste og seneste dato eller et tidligste og seneste klokkeslæt, skal du markere er mellem.

   3. I boksen eller boksene i højre side af dialogboksen Datofilter skal du skrive en dato eller et klokkeslæt eller klikke på knappen Kalender for at finde og angive en dato.

    Hvis du f.eks. vil filtrere efter den tidligere dato "01.03.06" og den senere dato "01.06.06", skal du skrive 01.03.06 og 01.06.06. Hvis du vil filtrere efter det tidligere tidspunkt "8:00 AM" og det senere tidspunkt "12:00 PM", skal du skrive 8:00 AM og 12:00 PM.

    Dynamisk filter   

    Bemærk: Et dynamisk filter er et filter, hvor kriterierne kan ændres, når du genanvender filteret.

   4. Klik på én af de foruddefinerede datokommandoer.

    Hvis du f.eks. vil filtrere alle datoer efter den aktuelle dato, skal du markere I dag. Hvis du vil filtrere efter næste måned, skal du markere Næste måned.

   5. Klik på OK.

    Bemærkninger: 

    • Kommandoerne under menuen Alle datoer i perioden som januar eller kvartal 2, filtrere efter perioden, uanset hvilken året. Det kan være nyttigt, for eksempel til at sammenligne salg efter en periode på tværs af flere år.

    • Dette år og År til dato er forskellige i måden at håndtere fremtidige datoer på. Med Dette år kan der returneres fremtidige datoer i det aktuelle år, hvorimod der med År til dato kun kan returneres datoer op til og inklusive den aktuelle dato.

Elementer

 1. I den pivottabelrapport eller tilknyttet pivottabelrapport af en pivotdiagramrapport, skal du højreklikke på elementet, peg på Filter og klik derefter på Datofiltre.

 2. Benyt følgende fremgangsmåde i dialogboksen Datofilter < Feltnavn >:

  1. I den i venstre side skal du vælge en sammenligningsoperator.
   For at filtrere efter en nedre og øvre dato eller klokkeslæt, Vælg er mellem.

  2. Angiv en dato eller klokkeslæt i boksen eller boksene til højre, eller klik på knappen kalender for at finde og angive en dato.
   For eksempel for at filtrere efter en tidligere dato "3/1/2006" og en senere dato for "6/1/2006", Angiv 3/1/2006 og 6/1/2006. Eller hvis du vil filtrere efter et tidligere tidspunkt på "8:00" og et senere tidspunkt af "12:00 PM", skal du angive 8:00 AM og 12:00.

Tilbage til toppen

Filtrere efter top- eller bundtal

Etiketter

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på pilen Rullepilen Filtrér under Rækkenavne eller Kolonnenavne i pivottabelrapporten.

  • I ruden Pivotdiagramfilter, skal du klikke på pilen Rullepilen Filtrérakse (kategori) eller Forklaringsfelter (serie).

   Tip: Hvis du vil ændre feltet uden at lukke menuen Filtrer i boksen Marker felt øverst, skal du markere et felt på rullelisten.

 2. Peg på Værdifiltre, og vælg derefter Top 10.

 3. I dialogboksen Filter <Feltnavn> skal du benytte følgende fremgangsmåde.

  1. Klik på Top eller Bund i boksen til venstre.

  2. Indtast et tal i boksen til venstre i midten.

  3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i boksen til højre i midten:

   • Klik på Elementer for at filtrere efter antal elementer.

   • Klik på Procent for at filtrere efter procentdel.

   • Klik på Sum for at filtrere efter sum.

  4. Marker et felt på rullelisten i boksen til højre.

Elementer

 1. I den pivottabelrapport eller tilknyttet pivottabelrapport af en pivotdiagramrapport, skal du højreklikke på elementet, peg på Filter og klik derefter på øverste 10.

 2. I dialogboksen Top 10 <Feltnavn> skal du benytte følgende fremgangsmåde.

  1. Klik på Top eller Bund i boksen til venstre.

  2. Indtast et tal i boksen til venstre i midten.

  3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i boksen til højre i midten:

   • Klik på Elementer for at filtrere efter antal elementer.

   • Klik på Procent for at filtrere efter procentdel.

  4. Marker et felt på rullelisten i boksen til højre.

Tilbage til toppen

Filtrere efter markering

Du kan hurtigt filtrere data med kriterier, der svarer til indholdet i det aktive felt.

 1. I en pivottabel eller tilknyttet pivottabelrapport Markér en eller flere elementer i det felt, du vil filtrere efter markering af en pivotdiagramrapport.

 2. Højreklik på et element i markeringen.

 3. Klik på Filter, og klik derefter på Behold kun de markerede elementer eller Skjule de markerede elementer.

 4. Hvis elementer er skjult, og du vil have vist disse elementer, skal du højreklikke på en relateret emne, peg på Filtrer og derefter klikke på Ryd Filter.

Tilbage til toppen

Fjerne filtre

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Ryd for at fjerne al filtrering på fanen Indstillinger i gruppen Handlinger (pivottabelrapport) eller i gruppen Data (pivotdiagramrapport) under fanen analysér, og klik derefter på Fjern filtre.

  • For at fjerne filtrering for et bestemt felt, skal du klikke på pilen Rullepilen Filtrér i den række eller kolonne etiket, og klik derefter på Ryd Filter fra < feltnavn >.

   Tip: Hvis du vil ændre feltet uden at lukke menuen Filtrer i boksen Marker felt øverst, skal du markere et felt på rullelisten.

Tilbage til toppen

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×