Filtrere data i en datavisning

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Med Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kan du let filtrere data i en datavisning.

Når du opretter en datavisning, kan du anvende et filter, så visningen kun viser data, der opfylder de kriterier, du angiver. Du har måske en datakilde med flere hundrede eller flere tusinde poster, hvor du kun ønsker at få vist en del af disse poster. Du kan oprette et filter, så det kun er de pågældende poster, der vises i datavisningen.

Når du bruger Office SharePoint Designer 2007 til at filtrere data i en datavisning, afgrænser du de poster, der vises i datavisningen. Du kan også føje en værktøjslinje til datavisningen, så besøgende kan filtrere data i browseren. Værktøjslinjen påvirker dog kun præsentationen af data, den begrænser ikke de data, der er tilgængelige i datavisningen. Du kan finde et link til yderligere oplysninger om, hvordan du tilføjer en sådan værktøjslinje, i afsnittet Se også.

Oprette eksempeldata og datavisning, der bruges i eksemplerne nedenfor, eller få mere at vide om datavisninger, skal du se oprette en datavisning.

Hvad vil du foretage dig?

Tilføje et filter

Føje en delsætning til et eksisterende filter

Gruppere delsætninger i et filter

Redigere en klausul

Slette en delsætning

Slette et filter

Oprette et avanceret filter

Tilføje et filter

Northwind Traders er et fødevaredistributionsfirma, som har en produktliste i XML-format. Denne produktliste omfatter også produkter, der ikke længere sælges. Dit team ønsker at oprette en datavisning, der kun viser aktuelle produkter, så datavisningen på dit teams websted ikke fyldes op med produkter, som Northwind Traders ikke længere sælger. Det kan du gøre ved at tilføje et filter.

Når du opretter et filter, opretter du et eller flere udtryk, som anvendes på dataene. Data, der opfylder disse kriterier, medtages i datavisningen. Der er tre grundlæggende dele i et udtryk: feltnavnet (navnet på det felt, der skal filtreres efter), operatoren (den regel, der skal anvendes på feltværdien, f.eks. lig med, større end eller mindre end) og værdien (af de ønskede data).

Oprettelse af et udtryk består af tre trin. Det første trin er at identificere det felt, der bestemmer, om en post skal vises i det filtrerede resultat. I dette eksempel er feltet Nedlagt grundlaget for filteret, da det er dataene i dette felt, der skal kontrolleres for at finde ud af, om en post skal medtages eller udelukkes fra at blive vist. Det andet trin er at angive den operator, du vil anvende. Du ønsker kun at medtage de poster, hvor Nedlagt er lig med 0, så du angiver Lig med som operator. Værdien i feltet for de poster, du ønsker at få vist, er 0 (Northwind Traders bruger 0 til at angive Falsk), så værdien skal være 0.

 1. Åbn den side, der indeholder den datavisning, du vil filtrere.

 2. Højreklik på datavisningen, og klik derefter på Vis generelle kontrolopgaver i genvejsmenuen.

  Du kan også klikke på datavisningen og derefter klikke på pilen Knapflade i øverste højre hjørne for at få vist listen Almindelige opgaver til visning af Data. Klik på pilen igen for at skjule listen.

 3. Klik på Filter på listen Almindelige datavisningsopgaver.

 4. Klik på Klik her for at tilføje en ny delsætning i dialogboksen Kriterier for filter.

 5. Klik på boksen Feltnavn, og klik derefter på det felt, der indeholder de ønskede værdier. I eksemplet med Northwind Traders skal du klikke på Nedlagt (antal).

 6. Klik på boksen Sammenligning, og klik derefter på den ønskede operator. I eksemplet med Northwind Traders skal du klikke på Lig med.

 7. Klik på feltet værdi, og skriv eller Vælg de kriterier, du vil. Da Northwind Traders bruger 1 for at angive udgåede produkter og 0 for at angive produkter, der ikke er nedlagt, skal du skrive 0.

  Eksempeludtrykket i dialogboksen Filterkriterier
  Eksempeludtrykket i dialogboksen Filterkriterier
 8. Klik på Avanceret, hvis du ønsker at få vist udtrykket og redigere det ved hjælp af XPath.

  Alle filterkriterier, du opretter i dialogboksen Filterkriterier er virkeligheden XPath-udtryk. Du kan finde flere oplysninger om avancerede filtre i afsnittet senere Opret et avanceret filter.

 9. Klik på OK.

Nu har du en datavisning, der kun viser de aktuelle produkter og ikke de nedlagte produkter.

Med udtrykket Nedlagt Lig med 0 vises fire ud af fem poster

Toppen af siden

Føje en delsætning til et eksisterende filter

Du kan bruge flere udtryk i et filter. Det gør du ved at tilføje nye delsætninger, der angiver yderligere kriterier, som dataene skal opfylde.

I det forrige afsnit filtrerede du f.eks. datavisningen til kun at medtage aktuelle produkter fra Northwind Traders. Hvis du nu yderligere kun ønsker at få vist aktuelle produkter, hvor der ikke er nogen enheder i ordre, så du kan beslutte, om du vil bestille yderligere enheder.

 1. Åbn den side, der indeholder den datavisning, du vil redigere.

 2. Højreklik på datavisningen, og klik derefter på Vis generelle kontrolopgaver i genvejsmenuen.

  Du kan også klikke på datavisningen og derefter klikke på pilen Knapflade i øverste højre hjørne for at få vist listen Almindelige opgaver til visning af Data. Klik på pilen igen for at skjule listen.

 3. Klik på Filter på listen Almindelige datavisningsopgaver.

  I dialogboksen Filterkriterier kan du se de filterkriterier, der aktuelt anvendes i datavisningen.

 4. Klik på boksen Og/Eller i slutningen af en eksisterende delsætning, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Og for at oprette et filter, hvor data skal opfylde kriterierne i begge delsætninger.

  • Klik på Eller for at oprette et filter, hvor data kun skal opfylde kriterierne i en af delsætningerne.

   I eksemplet med Northwind Traders skal du klikke på Og, da du ønsker, at datavisningen kun skal vise produkter, der ikke er nedlagt, og hvor antallet af enheder i ordre er lig med nul.

 5. Klik på Klik her for at tilføje en ny delsætning på den næste række.

 6. Klik på boksen Feltnavn, og klik derefter på det felt, der indeholder de ønskede værdier. I eksemplet med Northwind Traders skal du klikke på EnhederIOrdre (antal).

 7. Klik på boksen Sammenligning, og klik derefter på den ønskede operator. I eksemplet med Northwind Traders skal du klikke på Lig med.

 8. Klik i feltet Værdi, og indtast eller marker derefter det ønskede kriterium. Da du kun ønsker at få vist produkter, hvor der ikke er nogen enheder i ordre, skal du skrive 0.

  Et filter bestående af to udtryk, som det vises i boksen Filterkriterier

 9. Klik på OK.

Nu har du en datavisning, der kun viser de aktuelle produkter, hvor der ikke er nogen yderligere enheder i ordre.

Af de fem eksempeldataposter er det nu kun to, der vises

Toppen af siden

Gruppere delsætningerne i et filter

Når du filtrerer flere delsætninger, ønsker du måske at gruppere to eller flere delsætninger, så de bliver anvendt før andre delsætninger. Ved at bestemme den rækkefølge, hvori delsætningerne anvendes, har du nøjagtig kontrol med, hvad der skal vises i datavisningen.

I de forrige afsnit oprettede du f.eks. et filter med to delsætninger for at få vist aktuelle produkter, hvor der ikke er nogen enheder i ordre. Denne datavisning kan hjælpe dig med at beslutte, om du vil bestille yderligere enheder. For at gøre denne datavisning endnu mere nyttig ønsker du nu at få vist aktuelle produkter, hvor enten antallet af enheder i ordre er lig med nul eller antallet på lager er mindre end 20. Det kan du gøre ved at tilføje en tredje delsætning og gruppere den sammen med den anden delsætning.

 1. Åbn den side, der indeholder den datavisning, du vil filtrere.

 2. Højreklik på datavisningen, og klik derefter på Vis generelle kontrolopgaver i genvejsmenuen.

  Du kan også klikke på datavisningen og derefter klikke på pilen Knapflade i øverste højre hjørne for at få vist listen Almindelige opgaver til visning af Data. Klik på pilen igen for at skjule listen.

 3. Klik på Filter på listen Almindelige datavisningsopgaver.

  I dialogboksen Filterkriterier kan du se de filterkriterier, der aktuelt anvendes i datavisningen.

 4. Klik på boksen Og/Eller i slutningen af den anden delsætning, og klik derefter på Eller.

 5. Klik på Klik her for at tilføje en ny delsætning i dialogboksen Kriterier for filter.

 6. Klik på boksen Feltnavn, og klik derefter på det felt, der indeholder de ønskede værdier. I eksemplet med Northwind Traders skal du klikke på EnhederPåLager (antal) for at føje en tredje delsætning til filteret.

 7. Klik på boksen Sammenligning, og klik derefter på den ønskede operator. I eksemplet med Northwind Traders skal du klikke på Mindre end.

 8. Klik i feltet Værdi, og indtast eller marker derefter det ønskede kriterium. Du ønsker at se, hvornår lagebeholdningen er lille, så du vil have vist de produkter, hvor enheder på lager er mindre end 20. Skriv 20 i boksen.

 9. Hold SKIFT nede, mens du klikker på pilene i den venstre kolonne for de delsætninger, du vil gruppere, og klik derefter på Grupper. Klik på Opdel gruppe, hvis du vil fjerne en gruppering.

  I eksemplet med Northwind Traders skal du holde SKIFT nede, mens du klikker på pilene i kolonnen længst til venstre for den anden og tredje delsætning.

  Eksempel på et udtryk i dialogboksen Filterkriterier
  Den kantede parentes, der forbinder delsætningerne, viser, at de pågældende delsætninger er grupperet sammen.
 10. Klik på OK.

Nu har du en datavisning, der kun viser de aktuelle produkter, hvor enten antal enheder i ordre er lig med nul, eller hvor antal enheder på lager er mindre end 20, som en hjælp til at overvåge de produkter, der skal genbestilles. Denne datavisning indeholder fire poster. Bemærk, at hvis du ikke havde grupperet den anden og tredje delsætning sammen, ville datavisningen kun indeholde to poster, da de to delsætninger ville være blevet evalueret i forlængelse af hinanden og ikke sammen. Ved at gruppere delsætninger bestemmer du den rækkefølge, hvori de evalueres.

Af de fem eksempeldataposter er det nu kun fire, der vises

Toppen af siden

Redigere en delsætning

Du kan få vist og redigere alle filtre, der er anvendt på en datavisning, ved at åbne dialogboksen Filterkriterier og foretage ændringerne.

 1. Åbn den side, der indeholder den datavisning, du vil filtrere.

 2. Højreklik på datavisningen, og klik derefter på Vis generelle kontrolopgaver i genvejsmenuen.

  Du kan også klikke på datavisningen og derefter klikke på pilen Knapflade i øverste højre hjørne for at få vist listen Almindelige opgaver til visning af Data. Klik på pilen igen for at skjule listen.

 3. Klik på Filter på listen Almindelige datavisningsopgaver.

  I dialogboksen Filterkriterier kan du se de filterkriterier, der aktuelt anvendes i datavisningen.

 4. Klik på en eksisterende delsætning i dialogboksen Filterkriterier, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på boksen Feltnavn, og klik derefter på det felt, der indeholder de ønskede værdier.

  • Klik på boksen Sammenligning, og klik derefter på den ønskede operator.

  • Klik i feltet Værdi, og indtast eller marker derefter det ønskede kriterium.

Toppen af siden

Slette en delsætning

 1. Åbn den side, der indeholder datavisningen med det filter, du vil redigere.

 2. Højreklik på datavisningen, og klik derefter på Vis generelle kontrolopgaver i genvejsmenuen.

  Du kan også klikke på datavisningen og derefter klikke på pilen Knapflade i øverste højre hjørne for at få vist listen Almindelige opgaver til visning af Data. Klik på pilen igen for at skjule listen.

 3. Klik på Filter på listen Almindelige datavisningsopgaver.

 4. Klik på pilen i kolonnen længst til venstre for den delsætning, du vil slette, og tryk derefter på DELETE.

Toppen af siden

Slette et filter

 1. Åbn den side, der indeholder datavisningen med det filter, du vil slette.

 2. Højreklik på datavisningen, og klik derefter på Vis generelle kontrolopgaver i genvejsmenuen.

  Du kan også klikke på datavisningen og derefter klikke på pilen Knapflade i øverste højre hjørne for at få vist listen Almindelige opgaver til visning af Data. Klik på pilen igen for at skjule listen.

 3. Klik på Filter på listen Almindelige datavisningsopgaver.

 4. Hold SKIFT nede, mens du klikker på pilen i kolonnen længst til venstre for hver delsætning, og tryk derefter på DELETE.

  Bemærk!: Hvis du bruger et avanceret filter, vises teksten Ved hjælp af avancerede udtryk i dialogboksen Filterkriterier. Klik på Avanceret, og slet derefter al tekst i tekstboksen, hvis du vil slette et avanceret filter.

Toppen af siden

Oprette et avanceret filter

Det kan forekomme, at du skal oprette et filter, der bruger mere komplekse kriterier, end du kan angive i dialogboksen Filterkriterier. Antag f.eks., at Northwind Traders ønsker at filtrere en datavisning, så den kun viser de produkter, hvor værdien af lagerbeholdningen overstiger 10.000 kr. I dette tilfælde kan du oprette et XPath-udtryk ved hjælp af indstillingerne i dialogboksen Avanceret betingelse.

I Office SharePoint Designer 2007 kan du bruge XPath til at oprette avancerede filtre. XPath er et sprog til at finde og behandle data i et XML-dokument. XPath Expression Builder indeholder IntelliSense til XPath, som gør det muligt for både uøvede og avancerede brugere at oprette XPath-udtryk, der benytter komplekse filtre på data.

Bemærk!: XPath-filtrering udføres på den XML-kode, der er grundlaget for datavisningen. Hvis du udfører en avanceret XPath-forespørgsel på en SQL-datakilde, f.eks. en Microsoft SharePoint-liste eller -bibliotek eller en SQL-database, gengives data først som XML, før XPath-filteret anvendes, så filteret kan fungere langsommere end forventet.

 1. Åbn den side, der indeholder den datavisning, du vil filtrere.

 2. Højreklik på datavisningen, og klik derefter på Vis generelle kontrolopgaver i genvejsmenuen.

  Du kan også klikke på datavisningen og derefter klikke på pilen Knapflade i øverste højre hjørne for at få vist listen Almindelige opgaver til visning af Data. Klik på pilen igen for at skjule listen.

 3. Klik på Filter på listen Almindelige datavisningsopgaver.

 4. Klik på Avanceret i dialogboksen Filterkriterier.

 5. Dobbeltklik på det felt, du vil indsætte i udtrykket, under Marker et felt, der skal indsættes i dialogboksen Avanceret betingelse. Hvis du vil indsætte den fulde sti til feltet, skal du holde CTRL nede og dobbeltklikke på feltet.

  I dette eksempel skal du dobbeltklikke på EnhederPåLager for at oprette en datavisning, der kun viser produkter med en lagerværdi større end 10.000 kr. Der vises EnhederPåLager i boksen Rediger XPath-udtryk.

 6. Placer indsætningspunktet lige efter feltnavnet i boksen Rediger XPath-udtryk, og tryk derefter på MELLEMRUMSTASTEN.

  IntelliSense-listen over XPath-operatorer vises. IntelliSense til XPath kan bl.a. vise en liste over de tilgængelige felter eller funktioner, der er gyldige i forbindelse med det aktuelle udtryk.

 7. Dobbeltklik på den ønskede operator på IntelliSense-listen over operatorer.

  I dette eksempel skal du dobbeltklikke på stjernen (*). Derefter vises en IntelliSense-liste over tilgængelige felter.

 8. Dobbeltklik på det ønskede felt på listen over tilgængelige felter.

  Dobbeltklik på EnhederPåLager, og tryk derefter på MELLEMRUMSTASTEN for at oprette det avancerede filter i eksemplet med Northwind Traders.

 9. Dobbeltklik på den ønskede operator på IntelliSense-listen over operatorer.

  I dette eksempel skal du dobbeltklikke på > (større end) og derefter skrive 1000.

  Det endelige udtryk ser ud som følgende.

  XPath-udtrykket, der viser produkter, hvor lagerværdien er større end 10.000 kr.

  I bunden af XPath Expression Builder kan du se et eksempel på resultaterne af filteret, efterhånden som du opbygger udtrykket i boksen Rediger XPath-udtryk.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×