Figurstandarder

I en Microsoft Visio-tegning repræsenterer figurer både objekter og begreber. En Visio-figur kan være noget så enkelt som en streg eller kompleks som en kalender. En Visio-figur kan være endimensional (1D) eller todimensional (2D). En 1D-figur fungerer som en streg, og en 2D-figur fungerer som et rektangel.

Bemærk:  Nogle figurer har brugerdefineret funktionsmåde alt efter deres tegningstyper og opfører sig muligvis ikke nøjagtigt, som det er beskrevet her.

Markere en figur

Sådan markerer du én figur:

  1. Placer markøren over figuren.

  2. Klik på figuren, når markøren ændres til en krydspil.

  3. Den markerede figur får markeringshåndtag.

Sådan markeres flere figurer:

  • Under fanen Startside skal du klikke på værktøjet Markør Button image og derefter trække en markeringsramme rundt om alle de figurer, du vil markere. Du kan også holde Skift nede og klikke på hver figur.

De markerede figurer fremhæves med lilla, og gruppen får markeringshåndtag.

Bemærkninger: 

  • Hvis du hurtigt vil markere alle figurerne på siden, skal du klikke på Markér i gruppen Redigering under fanen Startside og derefter klikke på Markér alt.

  • Hvis du vil annullere markeringen af én af flere markerede figur, skal du holde Skift nede og klikke på netop denne figur.

Flytte en figur

Du kan flytte en figur ved at placere markøren over figuren. Når markøren ændres til en krydspil, skal du holde museknappen nede og trække i figuren.

Bemærk:  Hvis du vil skubbe en figur, skal du markere den og derefter trykke på piletasterne. Hvis du vil skubbe en figur præcis én pixel, skal du holde Skift nede og trykke på en piletast.

Føje tekst til en figur

Hvis du vil føje tekst til en figur, skal du markere figuren ved at klikke på den én gang og derefter skrive teksten.

Når du begynder at skrive, mens en figur er markeret, ændres figuren til tekstredigeringstilstand.

Bemærk:  Hvis du ikke allerede har zoomet ind på figuren, zoomes der automatisk ind, når du skriver. Hvis du vil zoome ud igen, skal du klikke uden for figuren.

Redigere tekst på en figur

Hvis du vil redigere tekst på en figur, skal du dobbeltklikke på figuren for at skifte til tekstredigeringstilstand for figuren.

Alternativt kan du bruge værktøjet Tekst:

  1. Klik for at markere figuren.

  2. Klik på værktøjet Tekst i gruppen Funktioner under fanen Startside.

  3. Skriv den nye tekst, og klik derefter på Pegeværktøj, når du er færdig.

Bemærk:  Hvis du vil ændre den måde, som figurtekster ser ud på, skal du markere figuren. Derefter skal du under fanen Startside bruge værktøjerne i grupperne Skrifttype og Afsnit for at formatere teksten.

Tilpasse størrelsen på en figur

Hvis du vil ændre bredden eller længden på en figur, skal du markere figuren. Placer markøren over et sidemarkeringshåndtag, og træk i markeringshåndtaget, når markøren ændres til en dobbeltpil.

Bredden og højden på den markerede figur vises i statuslinjen nederst i vinduet i Visio.

Bemærk:  Du kan også ændre størrelsen på en figur i vinduet Størrelse og placering. Klik på Opgaveruder i gruppen Vis under fanen Vis, og klik derefter på Størrelse og placering. Markér den figur, du vil ændre størrelsen på, og angiv derefter bredde- og højdeværdierne.

Hvis du vil ændre størrelsen på en figur, mens du bevarer størrelsesforholdet, skal du trække i et af hjørnemarkeringshåndtagene. Du kan også holde Skift nede, mens du trækker i et af håndtagene.

Formatere en figur

Hvis du vil formatere en figur, skal du markere figuren og derefter bruge værktøjerne Fyld, Streg og Skygge under fanen Startside.

Rotere en figur

Hvis du vil rotere en figur, skal du markere figuren og derefter flytte markøren hen over rotationshåndtaget, indtil markøren ændres til en cirkel Rotationsværktøj . Træk håndtaget til den ønskede rotation.

Hvis du vil rotere en figur med en fast vinkel, skal du bruge vinduet Størrelse og placering. Klik på Opgaveruder i gruppen Vis under fanen Vis, og klik derefter på Størrelse og placering. Angiv den ønskede vinkel i feltet Vinkel, og tryk derefter på Enter.

Kopiere en figur

Hvis du vil kopiere en figur, skal du holde Ctrl nede og trække for at oprette en kopi. Når du har flyttet figuren til den ønskede placering, skal du slippe museknappen.

Få vist flere figurkommandoer

Hvis du vil se flere figurkommandoer, skal du højreklikke på figuren for at få vist genvejsmenuen.

Nogle figurer har justeringshåndtag, som du kan bruge til at redigere figuren. Hvert justeringshåndtag har en funktion, der er unik for den figur, som den forekommer på. Markér figuren, og anbringe markøren over justeringshåndtaget Justeringshåndtag . Træk i justeringshåndtaget.

Bemærk:  Hvis du vil have vist et justeringshåndtagstip, skal du holde markøren over justeringshåndtaget.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×