Fem smarte værktøjer til at oprette brainstorming-diagrammer i Visio

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Denne artikel indeholder

Introduktion

Før du begynder: Diagram dine tanker og udvide dine sider

Ved hjælp af værktøjslinjen Brainstorming

Ved hjælp af menuen Brainstorming

Ved hjælp af genvejsmenuen

Ved hjælp af dispositionsvinduet

Brug af Brainstorming-figurer

Introduktion

Du befinder dig i et brainstorming-møde. Du har masser af ideer. Medlemmerne i dit team har endnu flere. Hvordan får du hurtigt disse ideer noteret, mens du opretter en post, som du kan analysere, redigere og handle efter på et senere tidspunkt?

Når du opretter et diagram i Microsoft Office Visio under et møde eller en brainstorming-session, kan du oprette et visuelt arkiv over dine ideer på samme måde som tegningen i figuren nedenfor. Med diagrammet kan du hurtigt genkende og organisere temaer og hierarkier og gøre det muligt at lave en handlingsplan hurtigt på baggrund af nogle kaotiske brainstorming-sessioner.

brainstormingdiagram

I denne artikel beskrives fem forskellige måder til at oprette et brainstorming-diagram i Visio. Hver metode har sine fordele, afhængigt af din måde at arbejde på. Nedenstående tabel kan hjælpe dig med at finde den metode, der egner sig bedst til dig.

Brug denne funktion

Hvis du vil

Brainstorming-værktøjslinje eller genvejsmenu

Hvis du vil tilføje eller arrangere emner på tegningssiden hurtigt.

Menuen brainstorming

Have adgang til en omfattende liste med brainstorming-kommandoer.

Dispositionsvindue

Oprette og organisere emner på flere sider fra en central placering.

Brainstorming-figurer

Trække figurerne Emne og Delemne til tegningssiden og skrive tekst i dem efterhånden.

Toppen af siden

Før du går i gang: Lave et diagram over dine ideer og udvide siderne

Før du opretter et diagram, skal du overveje to ting: Din metode til oprettelsen af diagrammet, og hvordan du får diagrammet til at passe til tegningssiden, så det bliver læseligt, efterhånden som du føjer flere emner til det. Det er en god ide at lære metoderne at kende i god tid, inden du skal bruge dem, så du kan blive god til at oprette et diagram under brainstorming-sessionen.

Oprette et brainstorming-diagram

Der er to primære måder at oprette et brainstorming-diagram på:

 • Den første måde er at begynde med hovedideen og derefter generere relaterede emner og delemner hierarkisk, så du får en lang række forskellige vinkler.

 • Den anden måde er at notere alle ideer, efterhånden som de kommer til udtryk, og organisere dem i et hierarkisk diagram på et senere tidspunkt. Du kan derefter revidere, finjustere og dele resultaterne med medlemmerne i gruppen. Denne metode er mest nyttig under et brainstorming-møde, hvor deltagerne kommer med ideer hurtigt efter hinanden. Hierarkier er ikke altid åbenlyse i sådan et forum, og du har brug for at notere ideerne hurtigt.

Udvide tegningssiden, så den passer til brainstorming-diagrammet

Hvis brainstorming-diagrammet fylder mere end tegningssiden, kan du nemt udvide siden uden at flytte emnerne til en anden side. Der er to måder, du kan ændre størrelsen på siden på: ved at trække i kanterne på siden manuelt eller ved at bruge dialogboksen Sideopsætning.

Ændre størrelsen på tegningssiden manuelt ved at trække i kanterne

 1. Peg på Zoom i menuen Vis, og klik på Hele siden. Med denne visning kan du se kanterne på tegningssiden.

 2. Placer markøren på den kant på tegningssiden, du vil udvide, og tryk derefter på tasten CTRL. Når markøren ændres til en dobbeltpil, skal du trække i markøren for at ændre sidestørrelsen.

Udvide tegningssiden manuelt ved at trække i kanterne.

Ændre størrelsen på tegningssiden ved at bruge dialogboksen Sideopsætning

 1. Klik på Sideopsætning i menuen Filer.

 2. Klik på fanen Sidestørrelse.

 3. Skriv den ønskede størrelse på siden under Brugerdefineret størrelse, og klik på OK.

Dialogboksen Sideopsætning

Bemærk: Ændringerne af størrelsen på tegningssiden gælder kun for den aktuelt viste side. Du skal også sørge for, at du angiver den korrekte måleenhed (tommer eller millimeter) i boksene Brugerdefineret størrelse, når du skriver størrelsen på siden.

Toppen af siden

Bruge værktøjslinjen Brainstorming

Du kan udføre de mest almindelige opgaver i forbindelse med oprettelsen af et brainstorming-diagram, f.eks. tilføje et hovedemne eller arrangere emner på en side ved at klikke på knapperne på værktøjslinjen Brainstorming. Du kan nemt få adgang til disse værktøjer uden at trække markøren væk fra tegningssiden. Hvis du f.eks. bruger en tavle-pc, skal du bare trykke en enkelt gang på værktøjslinjen Brainstorming for at placere emner på tegningssiden.

Værktøjslinjen Brainstorming

Tip: Peg på Værktøjslinjer i menuen Vis, og klik derefter på Brainstorming, hvis du ikke kan se værktøjslinjen Brainstorming.

Oprette et diagram vha. værktøjslinjen Brainstorming

 1. Klik på Tilføj hovedemne på værktøjslinjen Brainstorming.

 2. Marker figuren, og skriv den tekst, som hovedideen skal repræsentere.

 3. Klik på Tilføj delobjekt, mens figuren Hovedemne er markeret.

  Et delemne forbindes til og underordnes i forhold til hovedemnet.

 4. Skriv titlen på delemnet.

Tilføje flere emner vha. værktøjslinjen Brainstorming

Du kan føje flere emner til diagrammet ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

Tilføje flere delemner

 1. Marker det emne, du vil føje delemner til, og klik derefter på Tilføj flere delemner på værktøjslinjen Brainstorming.

 2. Skriv teksten til hvert af de nye emner i dialogboksen, og tryk på ENTER efter hvert emne. Når du er færdig med at tilføje alle de ønskede emner, skal du klikke på OK.

Dialogboksen Tilføj flere delemner

Tilføje et sidestillet emne

 1. Marker det emne, du vil føje et sidestillet emne til, og klik derefter på Tilføj sidestillet emne på værktøjslinjen Brainstorming.

 2. Skriv titlen på emnet.

Tilføje et emne ad gangen

 1. Marker det emne, du vil føje et sidestillet emne eller et delemne til, og klik derefter på Tilføj sidestillet emne eller Tilføj delemne på værktøjslinjen Brainstorming.

 2. Skriv titlen på emnet.

Arrangere emner

Du kan forbedre diagrammets udseende og skabe mere plads på tegningssiden ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 • Klik på Arranger emner automatisk på værktøjslinjen Brainstorming.

Tip: Du kan arrangere emner manuelt ved at markere de emner, du vil flytte, og derefter trække dem til en anden placering på siden. Når du flytter et emne, flyttes forbindelserne og de tilhørende delemner automatisk.

Toppen af siden

Bruge menuen Brainstorming

Menuen Brainstorming giver dig adgang til alle de værktøjer, der er designet specielt til skabelonen Brainstorming. Ud over at tilføje og arrangere emner kan du bruge kommandoer i denne menu til at udføre handlinger som f.eks. at ændre typen for et eksisterende emne eller flytte et emne til en ny side.

Hovedmenuen Brainstorming

Toppen af siden

Bruge genvejsmenuen

I et hvilket som helst program i Microsoft Office er genvejsmenuen (eller højrekliksmenuen) et praktisk værktøj, som du kan bruge, når du hurtigt vil udføre en handling uden at flytte markøren fra siden. Genvejsmenuen indeholder også standardkommandoer til Visio-tegningssiden, f.eks. kopiering og indsættelse af figurer.

De fleste erfarne brugere anvender genvejsmetoden, fordi den er lettilgængelig. I Visio kan du nemt oprette et diagram vha. denne metode.

Genvejsmenu til en brainstorming-emnefigur

Oprette et diagram vha. genvejsmetoden

 1. Højreklik på tegningssiden, og klik på Tilføj hovedemne.

 2. Marker figuren, og skriv den tekst, som hovedideen skal repræsentere.

 3. Højreklik på figuren Hovedemne, og klik derefter på Tilføj delemne.

 4. Skriv titlen på delemnet.

Tilføje emner vha. genvejsmetoden

Du kan føje emner til diagrammet på flere måder:

Tilføje flere delemner

 1. Højreklik på det emne, du vil føje flere delemner til, og klik derefter på Tilføj flere delemner.

  En markeret figur af typen Nyt emne med genvejsmenuen synlig

 2. Skriv teksten til hvert nyt emne i dialogboksen, og tryk på ENTER efter hvert emne. Når du er færdig med at tilføje alle de ønskede emner, skal du klikke på OK.

Tilføje et sidestillet emne

 1. Højreklik på det emne, du vil føje et sidestillet emne til, og klik på Tilføj sidestillet emne.

 2. Skriv teksten til det nye emne.

Tilføje ét emne ad gangen

 1. Højreklik på det emne, du vil føje et sidestillet emne eller et delemne til, og klik på Tilføj sidestillet emne eller Tilføj delemne.

 2. Skriv titlen på emnet.

Arrangere emner

Du kan forbedre diagrammets udseende og skabe mere plads på tegningssiden ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 • Højreklik på et tomt område på siden, og klik derefter på Arranger emner automatisk.

Tip: Du kan arrangere emner manuelt ved at markere de emner, du vil flytte, og derefter trække dem til en anden placering på siden. Når du flytter et emne, flyttes forbindelserne og de tilhørende delemner automatisk.

Toppen af siden

Bruge dispositionsvinduet

Dispositionsvinduet viser en træstruktur af brainstorming-diagrammet med emnernes hierarkiske forhold og samler alle oplysningerne, der er spredt ud over flere figurer og sider, på én central placering. Brug funktionen, når du vil organisere dine ideer i en lineær visning, uden diagrammets udseende påvirkes, og uden du behøver at navigere frem og tilbage mellem figurer og sider.

Dispositionsvindue

Oprette et diagram vha. dispositionsvinduet

 1. I dispositionsvinduet skal du højreklikke på "Tegning1" eller navnet på den gemte tegningsfil og derefter klikke på Tilføj hovedemne.

 2. Højreklik på Hovedemne, og vælg Omdøb.

 3. Skriv den tekst, som hovedideen skal repræsentere.

 4. Hvis du vil tilføje et delemne, skal du højreklikke på Hovedemne (eller et andet emne) og derefter klikke på Tilføj delemne. Omdøb delemnet på samme måde, som du omdøbte hovedemnet.

Tip: Hvis du vil slette emner, skal du højreklikke på et emne og derefter klikke på Slet emne. Når du sletter et emne med delemner, slettes alle de tilhørende delemner også. Du kan også slette et emne ved at markere det emne, du vil slette, og derefter trykke på tasten DELETE.

Føje flere emner til diagrammet vha. dispositionsvinduet

Hvis du vil føje flere emner til dispositionsvinduet, skal du højreklikke på det emne, du vil føje flere emner til, og derefter klikke på Tilføj flere delemner. Skriv navnene på emnerne i dialogboksen Tilføj flere delemner, og klik derefter på OK.

Tilføjelse af flere delemner vha. dispositionsvinduet

Ændre et emne til et delemne

Da emnerne vises i en lineær visning i dispositionsvinduet, kan du bruge det til at kontrollere den hierarkiske struktur af emnerne. I dispositionsvinduet kan du ændre et emne til et delemne ved at trække navnet på det pågældende emne til et andet niveau.

Hvis du vil flytte et delemne til et højere niveau (eller lavere niveau) i hierarkiet, skal du trække navnet på delemnet hen over det øverste emne (eller det nederste emne). Hvis det delemne, du flyttede, har tilhørende delemner, flyttes de også med emnet, og ændringerne afspejles i diagrammet.

Flytning af et delemnt til et højere niveau

Bemærk: Hvis du hæver eller sænker et emne i hierarkiet vha. dispositionsvinduet, ændres diagramstrukturen automatisk.

Flytte et emne op eller ned i dispositionsvinduet

Du kan organisere eller prioritere emner i dispositionsvinduet, uden det påvirker diagrammets struktur. Hvis du f.eks. vil prioritere emner, kan du flytte emnerne med en højere prioritet til den øverste del af dispositionsvinduet – arrangementet af figurer på siden forbliver det samme.

 • Højreklik på det emne, du vil flytte, og klik derefter på Flyt op eller Flyt ned.

  Ændringen vises kun i dispositionsvinduet. Emnets placering i diagrammet ændres ikke.

Toppen af siden

Bruge brainstorming-figurerne

Hvis du trækker figurer fra stencilen med brainstorming-figurer får du bedst kontrol over emnernes placering på tegningssiden og forbindelsestyperne.

Bemærk: Eftersom denne metode ikke udnytter fordelen ved de automatiske funktioner i skabelonen Brainstorming, får du muligvis ikke det forventede resultat, når du bruger kommandoen Arranger emner automatisk og dispositionsvinduet.

Brainstorming-figurer

Oprette et diagram ved at trække figurer til tegningssiden

 1. Fra stencilen med brainstorming-figurer skal du trække figuren Hovedemne til tegningssiden.

 2. Skriv den tekst, som hovedemnet skal repræsentere.

 3. Hvis du vil tilføje et delemne, skal du trække figuren Emne til siden. Skriv navnet på emnet, mens figuren Emne er markeret.

 4. Du kan tilføje flere emner og delemner ved at trække figuren Flere emner til siden. Skriv navnet på emnerne i dialogboksen, og klik på OK.

Før du forbinder figurer: lære mere om forbindelsestyper

Emner forbindes ikke automatisk, når du trækker dem fra stencilen med brainstorming-figurer, så det er en god ide at lære at forstå, hvordan forbindelser fungerer i Visio.

Visio indeholder to metoder til at forbinde emner i diagrammet, figur-til-figur og punkt-til-punkt. Hver metode er udviklet til bestemte situationer og den metode, du vælger, afhænger af, hvor fast forbindelsespunktet skal være.

Figur-til-figur

Når du flytter figurer, som er forbundet figur-til-figur, finder forbindelserne automatisk nye placeringer, så forbindelsen bliver så direkte som muligt. Hvis du ønsker en figur til figur-forbindelse, skal du trække slutpunkterne af forbindelseslinjen til midten af figuren, indtil der dannes en rød boks rundt om emnefiguren.

Figur til figur-forbindelse

Punkt-til-punkt

Når der er tale om en punkt til punkt-forbindelse, fastklæbes forbindelsens slutpunkter til bestemte punkter på hver figur. Hvis du ønsker en punkt til punkt-forbindelse, skal du trække slutpunkterne af forbindelseslinjen til et punkt på figuren, indtil et rødt X vises. Hvis du flytter figurerne, forbliver forbindelsen vedhæftet i disse oprindelige punkter.

Punkt til punkt-forbindelse

Identificere forbindelsestypen

Hvis du vil se, om en forbindelse er af typen figur-til-figur eller punkt-til-punkt, skal du klikke på forbindelsen for at markere den.

Forskellen mellem figur til figur-forbindelser og punkt til punkt-forbindelser

Hvis slutpunkterne bliver til store røde firkanter, er det en figur til figur-forbindelse. Hvis slutpunkterne bliver til små røde firkanter med symboler i (x eller +), er det en punkt til punkt-forbindelse.

Ændre én type forbindelse til en anden

Hvis du vil ændre en figur til figur-forbindelse til en punkt til punkt-forbindelse, skal du trække et forbindelsesslutpunkt væk fra figuren og derefter trække det tilbage til det forbindelsespunkt, der er markeret med et blåt x, på det sted, hvor du vil forbinde det med figuren.

Hvis du vil ændre en punkt til punkt-forbindelse til en figur til figur-forbindelse, skal du trække et forbindelsesslutpunkt hen over procestrinfiguren, indtil hele figuren er omgivet af en rød boks.

Ændring af forbindelsen fra punkt-til-punkt til figur-til figur

Forbinde emner

 1. Træk Dynamisk forbindelse fra stencilen med brainstorming-figurer til et tomt sted på siden.

 2. Træk det ene slutpunkt af forbindelseslinjen til midten af den første figur, du vil oprette en forbindelse til, indtil emnefiguren omgives af en rød boks.

 3. Træk det andet slutpunkt til midten af den anden figur, du vil oprette en forbindelse til, indtil den også omgives af en rød boks.

Forbinde emner ved at trække slutpunkter til midten af figuren.

Når du slipper musen og markerer forbindelsen, vises hvert slutpunkt som en massiv rød firkant, som angiver, at figurerne er korrekt forbundet.

Figurer er korrekt forbundet, når slutpunkterne vises som massive røde firkanter.

Vise tilknytninger mellem emner

Du kan vise et specielt forhold mellem to emner i et brainstorming-diagram med en Forbindelsesstreg, der vises som en stiplet linje mellem forbundne emner. Modsat en Dynamisk forbindelse, der angiver hovedstrukturen i diagrammet, forbinder Forbindelsesstreg emner på forskellige grene på det samme (hierarkiske) niveau.

Forbindelsesstreg er kun et visuelt signal, og den medtages ikke i diagrammets hierarki. Dispositionsvinduet viser ikke tilknytningen mellem emnerne.

Du kan forbinde emner vha. figuren Forbindelsesstreg på samme måde, som du bruger en Dynamisk forbindelse. Når du forbinder emner vha. en Forbindelsestreg, omdirigeres forbindelsesstregen sammen med emnerne, når du flytter dem.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×