Felterne % færdigt

Felterne % færdigt indeholder en opgaves aktuelle status udtrykt i, hvor stor en procentdel af opgavens varighed der er afsluttet. Du kan indtaste procentdelen af det udførte arbejde, eller du kan få den beregnet automatisk i Microsoft Office Project på basis af den faktisk varighed.

Der findes flere kategorier af felterne % færdigt.

Datatype    feltet procentdel

% færdigt (opgavefelt)

Posttype    beregnet eller angivet felt

Hvordan beregnes det    Når du opretter en opgave, er den færdiggjorte procentdel nul. Når du har indtastet faktisk varighed, resterende varighed eller faktisk arbejde, der påvirker den faktiske varighed, beregnes den færdiggjorte procentdel på følgende måde i Project:

Færdiggjort procentdel = (Faktisk varighed/Varighed) x 100

Hvis feltet % færdigt er angivet til en værdi, der er større end nul, angives feltet Faktisk startdato til den planlagte startdato, hvis du endnu ikke har indtastet en faktisk startdato. Hvis feltet % færdigt angives til 100, angives feltet Faktisk slutdato til den planlagte slutdato.

Hvis du skriver en værdi i feltet % færdigt, beregnes den faktiske varighed og den resterende varighed automatisk i Project. Hvis du indtaster en værdi i feltet Faktisk varighed eller Resterende varighed, beregnes de andre felter også automatisk.

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet % færdigt til et opgaveark, når du vil se, filtrere eller redigere den færdiggjorte procentdel af en opgave.

Eksempel    Opgaven "Skrive forslag" er planlagt til at vare ti dage. De tildelte ressourcer har arbejdet på opgaven fem dage. Det beregnes automatisk i Project, at opgaven er 50 % færdig.

Du har desuden planlagt en varighed på tre dage for opgaven "Forestå kundemøder". De tildelte ressourcer har meddelt, at de er færdige. I feltet % færdigt skal du skrive 100. Feltet Faktisk varighed ændres til 3 dage, og feltet Faktisk slutdato ændres til den planlagte slutdato.

Bemærkninger    Ændringer i værdien af en opgaves færdiggjorte procentdel påvirker som standard værdien af det faktiske arbejde. Ændringer i værdien af det faktiske arbejde påvirker også værdien af en opgaves færdiggjorte procentdel. Du kan ændre denne standardindstilling og gøre den færdiggjorte procentdel og det faktiske arbejde uafhængige af hinanden. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner, og klik derefter på fanen Beregning. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Ressourcestatus opdateres ved opdatering af opgavestatus.

Du kan styre, om ændringer af den samlede færdiggjorte procentdel skal fordeles til statusdatoen eller til slutningen af opgavens faktiske varighed indtil videre. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Redigeringer af det samlede antal færdige opgaver % fordeles til statusdatoen under fanen Beregning.

Når du angiver procentdelen af det udførte arbejde, tilpasses det faktiske og det resterende arbejde omkring den aktuelle statusdato automatisk i Project. Du kan også vælge at lade værdierne i disse opfølgningsfelter i projektet stå som oprindeligt planlagt, også selvom afsluttet arbejde er placeret i fremtiden eller resterende arbejde i fortiden. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Flyt slutdatoen for afsluttede dele efter statusdatoen tilbage til statusdatoen og Flyt startdatoen for resterende dele inden statusdatoen frem til statusdatoen under fanen Beregning.

Hvis du vil angive en anden dato end den aktuelle dato som statusdato, skal du klikke på Projektoplysninger i menuen Projekt og derefter angive datoen i boksen Statusdato.

Den færdiggjorte procentdel angiver status for opgavens varighed indtil nu. Den procent arbejde færdigt viser derimod den mængde arbejde, der er udført på opgaven indtil nu.

% færdigt (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Posttype    beregnet eller angivet felt

Hvordan beregnes det    Når du opretter en opgave, er den tidsfaseinddelte færdiggjorte procentdel nul. Når du har angivet faktisk varighed, resterende varighed eller faktisk arbejde, der påvirker den faktiske varighed, beregnes den færdiggjorte procentdel på følgende måde i Project:

Færdiggjort procentdel = (Faktisk varighed/Varighed) x 100

Denne samlede færdiggjorte procentdel deles derefter op og fordeles over den varighed, der er afsluttet indtil nu.

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet % færdigt til den tidsfaseinddelt del af visningen Opgaveforbrug, når du vil se eller redigere den færdiggjorte procentdel for en opgave i en bestemt periode. Hvis du vil se opgavens færdiggjorte procentdel, skal du gennemse feltet % færdigt i den tidsfaseinddelte del af visningen Opgaveforbrug eller en anden opgavearkvisning.

Eksempel    Opgaven "Skrive forslag" er planlagt til at vare ti dage. De tildelte ressourcer har arbejdet på opgaven i fem dage. Du føjer feltet % færdigt til den tidsfaseinddelte del af visningen Opgaveforbrug. Du kan se, at der for denne opgave vises 10 % i cellerne for hver af de fem dage med en samlet værdi på 50 %. Du har planlagt en varighed på to dage for opgaven "Forestå kundemøder". De tildelte ressourcer har meddelt, at de er færdige. Du indtaster 50 i begge celler i feltet % færdigt i den tidsfaseinddelte del af visningen Opgaveforbrug.

Bemærkninger    Du kan styre, om ændringer af den samlede færdiggjorte procentdel skal fordeles til statusdatoen eller til slutningen af opgavens faktiske varighed indtil nu. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Redigeringer af det samlede antal færdige opgaver % fordeles til statusdatoen under fanen Beregning.

Når du angiver procentdelen af det udførte arbejde, tilpasses det faktiske og det resterende arbejde omkring den aktuelle statusdato automatisk i Project. Du kan også vælge at lade værdierne i disse opfølgningsfelter i projektet stå som oprindeligt planlagt, også selvom afsluttet arbejde er placeret i fremtiden eller resterende arbejde i fortiden. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Flyt slutdatoen for afsluttede dele efter statusdatoen tilbage til statusdatoen og Flyt startdatoen for resterende dele inden statusdatoen frem til statusdatoen under fanen Beregning.

Hvis du vil angive en anden dato end den aktuelle dato som statusdato, skal du klikke på Projektoplysninger i menuen Projekt og derefter angive datoen i boksen Statusdato.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×