Felterne % arbejde færdigt

Felterne % arbejde færdigt indeholder en opgaves, ressources eller tildelings aktuelle status udtrykt i, hvor stor en procentdel af arbejdet der er afsluttet. Du kan angive procentdelen af det udførte arbejde, eller du kan få den beregnet automatisk i Microsoft Office Project på basis af opgavens faktisk arbejde.

Der findes flere kategorier af felterne % arbejde færdigt.

Datatype    feltet procentdel

% arbejde færdigt (opgavefelt)

Posttype    beregnet eller angivet felt

Hvordan beregnes det    Når du opretter en opgave, er den færdiggjorte procentdel nul. Hvis du indtaster opgavens faktiske arbejde, beregnes procentdelen af det udførte arbejde på følgende måde i Project:

Procentdel af udført arbejde = (Faktisk arbejde/Arbejde) x 100

Hvis du skriver en værdi i feltet % arbejde færdigt, beregnes det faktiske arbejde og det resterende arbejde automatisk i Project. Hvis du indtaster en værdi i feltet Faktisk arbejde eller Resterende arbejde, beregnes de andre felter også automatisk.

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet % arbejde færdigt til et opgaveark, når du vil se, filtrere eller redigere en opgaves færdiggjorte procentdel. Hvis du skriver en værdi i feltet % arbejde færdigt, beregnes det faktiske arbejde og det resterende arbejde automatisk i Project. Hvis feltet % arbejde færdigt er angivet til en værdi, der er større end nul, angives feltet Faktisk startdato til den planlagte startdato, hvis du endnu ikke har indtastet en faktisk startdato. Hvis feltet % arbejde færdigt angives til 100, angives feltet Faktisk slutdato til den planlagte slutdato.

Eksempel    Opgaven "Skrive forslag" er planlagt til 40 timers arbejde. Indtil nu har de tildelte ressourcer rapporteret 10 timers faktisk arbejde på opgaven. Procentdelen af det udførte arbejde for opgaven beregnes automatisk til 25 % i Project.

Opgaven "Forestå kundemøder" er desuden planlagt til 32 timers arbejde. De tildelte ressourcer har rapporteret, at der er udført 16 timers arbejde. Du indtaster 50 i feltet % arbejde færdig. Feltet Faktisk arbejde ændres til 16 timer.

Bemærkninger    Ændringer i værdien af en opgaves færdiggjorte procent påvirker som standard værdien af det faktiske arbejde. Ændringer i værdien af det faktiske arbejde påvirker ligeledes værdien af en opgaves færdiggjorte procentdel. Du kan ændre denne standardindstilling og gøre den færdiggjorte procentdel og det faktiske arbejde uafhængige af hinanden. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner, og klik derefter på fanen Beregning. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Ressourcestatus opdateres ved opdatering af opgavestatus. Bemærk dog, at feltet % arbejde færdigt også tildeles værdien 100 %, når en opgave er 100 % færdig og har en faktisk slutdato, selvom denne indstilling er deaktiveret.

Når du angiver procent arbejde færdigt, tilpasses det faktiske og det resterende arbejde omkring den aktuelle statusdato automatisk i Project. Du kan også vælge at lade værdierne i disse opfølgningsfelter i projektet stå som oprindeligt planlagt, også selvom afsluttet arbejde er placeret i fremtiden eller resterende arbejde i fortiden. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Flyt slutdatoen for afsluttede dele efter statusdatoen tilbage til statusdatoen og Flyt startdatoen for resterende dele inden statusdatoen frem til statusdatoen under fanen Beregning.

Hvis du vil angive en anden dato end den aktuelle dato som statusdato, skal du klikke på Projektoplysninger i menuen Projekt og derefter angive datoen i boksen Statusdato.

Den færdiggjorte procentdel angiver status for den mængde arbejde, der er udført på en opgave indtil nu. Feltet procent fuldført angiver derimod status for en opgaves varighed indtil nu.

% arbejde færdigt (ressourcefelt)

Posttype    beregnet felt

Beskrivelse    Feltet % arbejde færdigt indeholder den aktuelle status for alle opgaver, der er tildelt en ressource udtrykt som procentdel af ressourcens samlede udførte arbejde.

Hvordan beregnes det    Når du tilføjer en ressource, er procentdelen af det udførte arbejde nul. Når opgaverne tildeles ressourcen, og der angives faktisk arbejde eller en procentdel af det færdige arbejde for en af ressourcens tildelinger, beregnes ressourcens samlede færdiggjorte procentdel. Ressourcens færdiggjorte procentdel beregnes på følgende måde i Project:

Procentdel af udført arbejde = (Faktisk arbejde/Arbejde) x 100

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet % arbejde færdigt til et ressourceark, når du vil se eller filtrere en ressources færdiggjorte procentdel. Det gør det nemmere at se, hvordan en ressource gør fremskridt på de tildelte opgaver.

Eksempel    Jens er tildelt fire opgaver med en samlet arbejdsmængde på 40 timer. Indtil Jens rapporterer faktisk arbejde på en af opgaverne, er den færdiggjorte procentdel nul. Jens rapporterer, at der er udført fem timers arbejde på én opgave og 15 timer på en anden. Idet der er udført 20 timers faktisk arbejde ud af de planlagte 40 timers samlede arbejde, beregnes det automatisk i Project, at Jens har udført 50 % af alle tildelte opgaver.

% arbejde færdigt (tildelingsfelt)

Posttype    beregnet eller angivet felt

Beskrivelse    Feltet % arbejde færdigt indeholder en tildelings aktuelle status udtrykt i, hvor stor en procentdel af tildelingens arbejde der er afsluttet. Du kan angive procentdelen af det udførte arbejde, eller du kan få den beregnet automatisk i Project på basis af tildelingens faktisk arbejde arbejde.

Hvordan beregnes det    Når du foretager en tildeling, er procentdelen af det udførte arbejde nul. Hvis du angiver tildelingens faktiske arbejde, beregnes procentdelen af det udførte arbejde på følgende måde i Project:

Procentdel af udført arbejde = (Faktisk arbejde/Arbejde) x 100

Hvis du skriver en værdi i feltet % arbejde færdigt, beregnes det faktiske arbejde og det resterende arbejde automatisk i Project. Hvis feltet % arbejde færdigt er angivet til en værdi, der er større end nul, angives feltet Faktisk startdato til den planlagte startdato, hvis du endnu ikke har angivet en faktisk startdato. Hvis feltet % arbejde færdigt angives til 100, angives feltet Faktisk slutdato til den planlagte slutdato. På samme måde beregnes de øvrige felter automatisk, hvis du angiver en værdi i feltet Faktisk arbejde eller Resterende arbejde.

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet % arbejde færdigt til arkdelen af visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug, hvis du vil se, filtrere eller redigere procentdelen af tildelingernes færdige arbejde.

Eksempel    Jens er tildelt opgaven "Skrive forslag" med 40 timers arbejde. Indtil nu har Jens rapporteret 20 timers faktisk arbejde på tildelingen. Procentdelen af det udførte arbejde for tildelingen beregnes automatisk til 50 % i Project.

Jens er desuden tildelt 32 timers arbejde på opgaven "Forestå kundemøder". Jens har rapporteret, at der er udført 16 timers arbejde. Du indtaster 50 i feltet % arbejde færdig. Feltet Faktisk arbejde ændres til 16 timer.

Bemærkninger    Ændringer i værdien af en opgaves færdiggjorte procent påvirker som standard værdien af det faktiske arbejde. Ændringer i værdien af det faktiske arbejde påvirker også værdien af en opgaves færdiggjorte procentdel. Du kan ændre denne standardindstilling, så den færdiggjorte procentdel og det faktiske arbejde er uafhængige af hinanden. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner, og klik derefter på fanen Beregning. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Ressourcestatus opdateres ved opdatering af opgavestatus.

Når du angiver % arbejde færdigt, justeres faktisk og resterende arbejde evt. omkring den aktuelle statusdato automatisk i Project. Du kan også vælge at lade værdierne i disse opfølgningsfelter i projektet stå som oprindeligt planlagt, også selvom afsluttet arbejde er placeret i fremtiden eller resterende arbejde i fortiden. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Flyt slutdatoen for afsluttede dele efter statusdatoen tilbage til statusdatoen og Flyt startdatoen for resterende dele inden statusdatoen frem til statusdatoen under fanen Beregning.

Hvis du vil vælge en anden statusdato end den aktuelle dato, skal du klikke på Projektoplysninger i menuen Projekt og derefter angive den ønskede dato i boksen Statusdato.

Den færdiggjorte procentdel angiver status for den mængde arbejde, der er udført på tildelingen indtil nu. Feltet procent fuldført angiver derimod status for opgavens varighed.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×