Felterne Type

I feltet Type kan du vælge, hvilken virkning redigering af arbejde, enheder eller varighed har på beregningen af de to andre felter. Indstillingerne er:

  • Fast arbejde

  • Faste enheder (standard)

  • Fast varighed

I feltet Type kan du også vælge ressourcetype. Du kan vælge mellem Arbejde og Materiale. arbejdsressource er personer og udstyr. materialeressource er leverancer, der forbruges, f.eks. stål, beton eller jord.

Der findes flere kategorier af felterne Type.

Datatype    opremset felt

Type (opgavefelt)

Posttype    indtastet felt

Når en opgave er angivet til Fast arbejde, forbliver arbejdsmængden konstant, uanset ændring af varighed eller det antal ressourcer (tildelingsenheder), der er tildelt opgaven. Når en opgave er angivet til Faste enheder, forbliver antallet af tildelingsenheder konstant, uanset arbejdsmængden eller opgavens varighed. Når en opgave er angivet til Fast varighed, forbliver opgavens varighed konstant, uanset antallet af tildelte ressourcer (tildelingsenheder) eller arbejdsmængden.

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Type til en opgavevisning, når du vil se, filtrere eller redigere, hvordan opgavens varighed, arbejde eller enheder kan tilpasses, efterhånden som opgaven tildeles og planlægges.

Eksempel    Du anslår, at opgaven "Oprette arkitekttegninger" vil tage 160 timer at færdiggøre. Varigheden angives i Microsoft Office Project til 20 dage med én tildelingsenhed. I feltet Type klikker du på Fast arbejde. Du ændrer derefter varigheden til 40 dage. De 160 timers arbejde forbliver fast, og enhederne ændres til 50 % i Project. De 160 timers arbejde fordeles over de 40 dage.

Senere vil du planlægge én uge til kundens gennemgang af tegningerne. Da du vil afsætte én uge, uanset hvor mange kunder der gennemgår tegningerne, skal du i feltet Type klikke på Fast varighed.

Bemærkninger    Standardtypen er Faste enheder. Hvis du har markeret Fast arbejde, angives opgaven automatisk til også at være indsatsbaseret planlægning

Du kan også ændre opgavetype i dialogboksen Opgaveoplysninger. Marker opgaven, og klik derefter på Opgaveoplysninger Knapflade . Klik på fanen Avanceret, og klik derefter på den ønskede type i boksen Opgavetype.

Du kan angive standardtypen for alle nye opgaver. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner, og klik derefter på fanen Tidsplan. Klik i boksen Standardtype for opgaver på den opgavetype, du vil anvende på de fleste nye opgaver.

Type (ressourcefelt)

Posttype    indtastet felt

Anvendelsesmuligheder    Du kan føje feltet Type til et ressourceark for at få vist ressourcetyper. Du kan også bruge feltet Type, når du sorterer, filtrerer eller grupperer tildelinger efter ressourcetype. Det er især en god ide at sortere, filtrere eller gruppere på denne måde, når du vil gennemgå alle materialeressourcer samlet.

Eksempel    Du skal indtaste Windows-brugerkontonavnet for arbejdsressourcerne. Du skal også indtaste etiketter for materialeressourcer. I tabellen Indtastning i visningen Ressourceark kan du gruppere tildelingerne efter ressourcetype. Alle materialeressourcerne grupperes sammen efterfulgt af arbejdsressourcer.

Bemærkninger    Du kan oprette ressourcetypen i dialogboksen Ressourceoplysninger. Klik på Ressourceoplysninger Knapflade , og klik derefter på fanen Generelt. I boksen Type skal du klikke på Arbejde eller Materiale. Feltet Type findes også som standard i tabellen Indtastning i visningen Ressourceark. Arbejde er standardressourcetypen.

Hvis du ændrer ressourcetypen, efter at du har tildelt opgaver til ressourcen, mister du alle ressource- og tildelingsoplysninger undtagen oprindelige omkostningsværdier.

I visningen Opgaveforbrug hedder dette ressourcefelt Ressourcetype for at skelne det fra Type (opgavefelt), som angiver opgavetypen (Faste enheder, Fast arbejde og Fast varighed) for opgaverne.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×