Felterne Tildelingsenheder

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

I feltet Tildelingsenheder vises den procentsats eller det tal, der repræsenterer den tildelte ressources tildeling til en Opgave.

Lad os f. eks. sige, Joe er tildelt opgave A og opgave B. Som deltidsmedarbejder har Joe en 4-timers arbejdsdag. Opgave A og opgave B foregår på samme tid, så Joe må dele sin tid mellem dem. Hans projektleder beslutter, at Joe skal bruge 75 % af sin tid på opgave A og 25 % på opgave B. Disse procentsatser er Joes tildelingsenheder for hver opgave. I dette eksempel er 75 % af Joes tildelingsenheder tildelt opgave A, og 25 % er tildelt opgave B. Dette betyder, at Joe på en given dag skal bruge 3 af sine 4 timer på opgave A, og den resterende time på opgave B.

Bemærk: I versioner før Project 2010 blev feltet Tildelingsenheder opdateret for at vise den maksimale tid, en ressource arbejdede på en opgave ad gangen. Dette skabte planlægningsproblemer, fordi det pågældende felt også blev brugt til at angive antal timer for fremtidigt arbejde. Nu beholder feltet Tildelingsenheder den procentsats eller det tal, du i første omgang har sat. Den maksimale tid, en ressource arbejdede på en opgave ad gangen, vises i et separat felt, kaldet Spidsbelastning. Læs mere om feltet Spidsbelastning.

Der findes flere kategorier af felterne Tildelingsenheder.

Datatype    Procentsats/tal

Tildelingsenheder (opgavefelt)

Posttype    Null

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Tildelingsenheder til visning Opgaveforbrug, når du vil se allokeringen af tid for hver enkelt tildeling. Der vises ingen oplysninger i opgavefeltet Tildelingsenheder. Det gør kun det tilsvarende felt Tildelingsenheder for tildelingerne tilgængeligt.

Eksempel    Du gennemgår tildelingsenheder for ressourcer, der er tildelt forskellige opgaver. Du føjer feltet Tildelingsenheder til visningen Opgaveforbrug. Der vises ingen oplysninger i feltet Tildelingsenheder ved siden af opgavenavnene. Tildelingsenhederne for de enkelte tildelinger vises dog under de enkelte opgavenavne i felterne Tildelingsenheder.

Bemærkninger    Standardtildelingsenheden er 100 % (eller 1,0 i decimaltal), medmindre værdien i ressourcens felt Maks. antal enheder (maksimalt antal enheder) er mindre end 100 %. I dette tilfælde er standardtildelingsenheden for ressourcen dens maksimalt antal enheder værdi. Enheder kan udtrykkes enten som decimaler eller en procentsats. Hvis du vil skifte mellem de to, skal du klikke på Indstillinger i menuen Værktøjer, og derefter klikke på fanen Tidsplan. I dialogboksen Vis tildelingsenheder som skal du klikke på Procentsats eller Decimal.

Tildelingsenheder (ressourcefelt)

Posttype    Null

Anvendelsesmuligheder     Føj feltet Tildelingsenheder til visningen Ressourceforbrug, når du vil se ressourcernes tildelingsenheder ved de enkelte tildelinger. Der vises ingen oplysninger i ressourcefeltet Tildelingsenheder. Det gør kun det tilsvarende felt Tildelingsenheder for tildelingerne tilgængeligt.

Eksempel     Du gennemgår tildelingsenheder for opgaver, der er tildelt forskellige ressourcer. Du føjer feltet Tildelingsenheder til visningen Ressourceforbrug. Der vises ingen oplysninger i feltet Tildelingsenheder ved siden af ressourcenavnene. Tildelingsenhederne for de enkelte tildelinger vises dog under de enkelte ressourcenavne i felterne Tildelingsenheder.

Bemærkninger    Standardtildelingsenheden er 100 %, medmindre værdien i ressourcens felt Maks. antal enheder er mindre end 100 %. I dette tilfælde er standardtildelingsenheden for ressourcen værdien i feltet Maks. antal enheder. Du kan skifte mellem at få vist tildelingsenhederne som procentsatser eller decimaler. I menuen Værktøjer skal du klikke på Indstillinger og derefter på fanen Tidsplan. I dialogboksen Vis tildelingsenheder som skal du klikke på Procentsats eller Decimal.

Du kan angive tildelingsenhederne i dialogboksen Opgaveoplysninger, første gang du tildeler en ressource til en opgave. I visningen Opgaveark skal du vælge en opgave og derefter klikke på Opgaveoplysninger Knapflade . Klik på fanen Ressourcer og derefter på navnet på ressourcen. I feltet Enheder skal du indtaste procentsatsen eller antallet af tildelingsenheder for ressourcen på denne opgave.

Tildelingsenheder (tildelingsfelt)

Posttype    Beregnet eller angivet

Hvordan beregnes det     En tildeling, der optager hele en ressources indsats, kan som regel udtrykkes som  100 %, idet det antages, at ressourcens værdi for maksimalt antal enheder er  100 %. To ressourcer, der er tildelt en opgave, kan udtrykkes som 200 %, idet det igen antages, at ressourcerne hver har en værdi for maksimale enheder på  100 %.

Som standard angives Tildelingsenheder til 100 % (eller 1,0 i decimaltal). Hvis du redigerer direkte i Tildelingsenheder, ændres enten arbejdet eller varigheden, afhængigt af indstillingerne for opgavetype. Hvis opgavetypen er angivet til fast arbejde, ændres tildelingsenheder i Project, hvis du redigerer varigheden. Hvis feltet Opgavetype er angivet til fast varighed, omregnes tildelingsenhederne i Project, hvis du redigerer arbejdet.

Hvad med overarbejde? Hvis en ressource arbejder over, arbejder han eller hun ud over tildelingsenhedernes værdi. Den justerede procentsats eller decimal afspejles i feltet Spidsbelastning.

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Tildelingsenheder til ark-delen af Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug visning, når du vil se eller redigere det antal enheder, en ressource er tildelt en opgave med. Værdien for tildelingsenhederne arbejder interaktivt med værdien i ressourcefeltet Maks. antal enheder. Hvis du opretter en tildeling med en større tildelingsenhed end værdien i feltet Maks. antal enheder, bliver ressourcen overallokeret.

Eksempel    Du vil tildele tre tømrere til en opgave, så du skriver 300 % i feltet Tildelingsenheder for tildelingen. Hvis du vil bruge en enkelt ressource på deltid på en opgave, skal du i feltet Tildelingsenheder skrive procentdelen af ressourcens daglige antal timer ved opgaven. Hvis du f.eks. skriver 25 % i feltet Enheder, tildeler du en fjerdedel af en ressources dag.

Hvis en enkelt ressource er tildelt til at udføre 24 timers arbejde på 100 % over tre 8-timers dage, og ressourcen arbejder 10 timer den tredje dag for at få arbejdet udført til tiden, har den ressource arbejdet over. Feltet Tildelingsenheder vil fortsat afspejle 100 % fordeling, men feltet Spidsbelastning bliver opdateret for at afspejle overtiden. På den tredje dag, arbejdede ressourcen 2 timer ekstra, eller 25 % mere end de 8 timer, der blev tildelt. Feltet Spidsbelastning viser, at for denne opgave, arbejdede ressourcen maks. 125 %. Dette er en nyttig værdi at gennemgå, når du ser på ressourcebehov for dit projekt, også på tværs af organisationen. Hvis du har en ressource, der konsekvent viser spidsbelastningsværdier, som er højere end hans eller hendes tildelingsenhedsværdier, bør du kigge på, hvad denne ressource bidrager til projektet med. Det kan være nødvendigt at tildele flere personer til arbejdet, eller udskifte ressourcen med nogen, der er bedre egnet til arbejdet.

Bemærkninger    Standardtildelingsenheden er 100 % (eller 1,0 i decimaltal), medmindre værdien i feltet Maks. antal enheder for den tildelte ressource er mindre end 100 %. I dette tilfælde er standardtildelingsenheden for ressourcen værdien af den maksimale værdi for enheder. Enheder kan udtrykkes enten som decimaler eller procentsatser. Du kan skifte mellem de to ved at klikke på Indstillinger i menuen Værktøjer og derefter på fanen Tidsplan. I dialogboksen Vis tildelingsenheder som skal du klikke på Procentsats eller Decimal.

Som standard findes feltet Tildelingsenheder i dialogboksen Ressourcetildeling, så du kan angive tildelingsenheder, første gang du tildeler en ressource til en opgave. Du kan også angive tildelingsenhederne i dialogboksen Opgaveoplysninger. I visningen Opgaveark skal du vælge en opgave og derefter klikke på Opgaveoplysninger Knapflade . Klik på fanen Ressourcer og derefter på navnet på ressourcen. I feltet Enheder skal du indtaste procentsatsen eller antallet af tildelingsenheder for ressourcen på denne opgave.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×