Felterne Tabel over omkostningssatser

I felterne Tabel over omkostningssatser kan du vælge, hvilken tabel over omkostningssatser der skal anvendes for de ressourcer, der er tildelt en opgave. Der vises rent faktisk ingen oplysninger i opgave- eller ressourceudgaven af dette felt. Feltet gør kun de tilsvarende oplysninger i Tabel over omkostningssatser tilgængelige for tildelingerne.

Der findes flere kategorier af felterne Omkostningssatser.

Datatype    opremset felt

Omkostningssats (opgavefelt)

Posttype    null-felt

Anvendelsesmuligheder     Du kan oprette forskellige tabeller over omkostningssatser, når du vil anvende bestemte omkostningssatser på en bestemt opgave. Føj opgavefeltet Tabel over omkostningssatser til en opgavevisning, når du vil se feltet Tabel over omkostningssatser for de enkelte tildelinger på opgaven.

Eksempler     Du gennemgår og redigerer tabellerne over omkostningssatser for tildelinger. Du føjer feltet Tabel over omkostningssatser til visningen Opgaveforbrug. Der vises ingen oplysninger i feltet Tabel over omkostningssatser ved siden af opgavenavnene. Men tabellerne over omkostningssatser for deres tildelinger ses i tildelingsfelterne Tabel over omkostningssatser under hvert opgavenavn.

Bemærkninger     Hvis du vil oprette tabeller over omkostningssatser, skal du i visningen Ressourceark markere ressourcen og derefter klikke på Ressourceoplysninger  Knapflade . Klik på fanen Omkostninger. Under fanen A (standard) vises ikrafttrædelsesdato, standardsats, overtidssats og omkostninger pr. gang for ressourcen. Du kan indtaste andre tabeller over omkostningssatser i forbindelse med specialomkostninger ved ressourcen ved at klikke på fanen B, C, D eller E og derefter skrive omkostningsoplysningerne.

Omkostningssats (ressourcefelt)

Posttype    null-felt

Anvendelsesmuligheder     Du kan oprette forskellige tabeller over omkostningssatser i forbindelse med en ressource, når du vil anvende forskellige omkostningssatser på forskellige tildelinger. Føj ressourcefeltet Tabel over omkostningssatser til visningen Ressourceforbrug, når du vil se feltet Tabel over omkostningssatser for de enkelte tildelinger ved en ressource.

Eksempler     Du gennemgår og redigerer tabellerne over omkostningssatser for tildelinger. Du føjer ressourcefeltet Tabel over omkostningssatser til visningen Ressourceforbrug. Der vises ingen oplysninger i feltet Tabel over omkostningssatser ved siden af ressourcenavnene. Men tabellerne over omkostningssatser for deres tildelinger ses i tildelingsfelterne Tabel over omkostningssatser under hvert ressourcenavn.

Bemærkninger     Hvis du vil oprette tabeller over omkostningssatser, skal du i visningen Ressourceark markere ressourcen og derefter klikke på Ressourceoplysninger  Knapflade . Klik på fanen Omkostninger. Under fanen A (standard) vises ikrafttrædelsesdato, standardsats, overtidssats og omkostninger pr. gang for ressourcen. Du kan indtaste andre tabeller over omkostningssatser i forbindelse med specialomkostninger ved ressourcen ved at klikke på fanen B, C, D eller E og derefter skrive omkostningsoplysningerne.

Omkostningssats (tildelingsfelt)

Posttype    indtastet felt

Anvendelsesmuligheder     Du kan oprette forskellige tabeller over omkostningssatser, når du vil anvende forskellige omkostningssatser for bestemte tildelinger. Føj feltet Tabel over omkostningssatser til arkdelen af visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug, når du vil se, filtrere eller redigere de forskellige tabeller over omkostningssatser, der er tilgængelige for en tildeling. Klik derefter på den tabel over omkostningssatser, du vil anvende på opgaven.

Eksempel     En af ressourcerne i projektet er det lokale trykkeri. Ved normale opgaver anvender de én omkostningssats, ved hasteopgaver anvender de en anden omkostningssats, og ved specialopgaver anvender de en tredje omkostningssats. Du føjer feltet Tabel over omkostninger til visningen Ressourceforbrug og markerer derefter den relevante omkostningstabel for hver af ressourcens tildelte opgaver.

Bemærkninger     Hvis du vil oprette tabeller over omkostningssatser, skal du i visningen Ressourceark markere ressourcen og derefter klikke på Ressourceoplysninger  Knapflade . Klik på fanen Omkostninger. Under fanen A (standard) vises ikrafttrædelsesdato, standardsats, overtidssats og omkostninger pr. gang for ressourcen. Du kan indtaste andre tabeller over omkostningssatser i forbindelse med specialomkostninger ved ressourcen ved at klikke på fanen B, C, D eller E og derefter skrive omkostningsoplysningerne.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×