Felterne Startdatoafvigelse

Feltet Startdatoafvigelse indeholder den tid, der repræsenterer forskellen mellem en oprindelig startdato og den planlagte startdato for en opgave eller tildeling.

Der findes flere kategorier af felterne Startdatoafvigelse.

Datatype    feltet varighed

Startdatoafvigelse (opgavefelt)

Posttype    beregnet felt

Hvordan beregnes det    Feltet Startdatoafvigelse indeholder "0 dage", indtil den planlagte startdato afviger fra den oprindelige startdato i Microsoft Office Project. Derefter beregnes startdatoafvigelsen på følgende måde:

Startdatoafvigelse = Startdato - Oprindelig startdato

Anvendelsesmuligheder    Tilføj feltet Startdatoafvigelse i en opgavevisning, når du vil undersøge, om opgaverne er startet på, før eller efter de planlagte startdatoer.

Eksempel    Du har for tre måneder siden oprettet en oprindelig plan for projektet, og du vil nu se startdatoafvigelser for opgaverne. Du skal tilføje feltet Startdatoafvigelse i visningen Opgaveark for at undersøge opgavens fremdrift og ydeevne indtil nu.

Bemærkninger    Hvis startdatoafvigelsen er et negativt tal, vil opgaven starte tidligere end planlagt, som vist i den oprindelige plan. Hvis startdatoafvigelsen er et positivt tal, vil opgaven starte senere end planlagt. Hvis startdatoafvigelsen er et nul, vil opgaven starte præcist som planlagt.

Hvis du vil oprette en oprindelig plan, skal du pege på Opfølgning i menuen Funktioner, klikke på Gem oprindelig plan og derefter klikke på Gem oprindelig plan. Derved kopieres den aktuelle værdi i feltet Startdato til det tilsvarende felt Oprindelig startdato.

Du kan anvende visningen Opfølgning – Gantt, hvis du vil have vist startdatoafvigelsen grafisk med Gantt-søjler. Som standard indeholder tabellen Afvigelse også feltet Startdatoafvigelse.

Startdatoafvigelse (tildelingsfelt)

Posttype    beregnet felt

Hvordan beregnes det    Feltet Startdatoafvigelse indeholder "0 dage", indtil den planlagte startdato afviger fra den oprindelige startdato i Microsoft Office Project. Derefter beregnes startdatoafvigelsen på følgende måde:

Startdatoafvigelse = Startdato - Oprindelig startdato

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Startdatoafvigelse til visningen Opgaveforbrug, når du vil undersøge, om fordelingerne er startet på, før eller efter de planlagte startdatoer.

Eksempel    Du har for tre måneder siden oprettet en oprindelig plan for projektet, og du vil nu have vist startdatoafvigelser for tildelingerne. Du føjer feltet Startdatoafvigelse til visningen Opgaveforbrug for at undersøge tildelingens fremdrift og ydeevne indtil nu.

Bemærkninger    Hvis startdatoafvigelsen er et negativt tal, vil tildelingen starte tidligere end planlagt, som vist i den oprindelige plan. Hvis startdatoafvigelsen er et positivt tal, vil tildelingen starte senere end planlagt. Hvis startdatoafvigelsen er et nul, vil tildelingen starte præcist som planlagt.

Hvis du vil oprette en oprindelig plan, skal du pege på Opfølgning i menuen Funktioner, klikke på Gem oprindelig plan og derefter klikke på Gem oprindelig plan. Derved kopieres den aktuelle værdi i feltet Startdato til det tilsvarende felt Oprindelig startdato.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×