Felterne Startdato1-10

Felterne Startdato1 til Startdato10 er brugerdefinerede felter, der viser oplysninger om særlige startdatoer for opgaver, ressourcer eller tildelinger, du vil angive og lagre særskilt i projektet.

Der findes flere kategorier af felterne Startdato1-10.

Datatype    datofelt

Startdato1-10 (opgavefelter)

Posttype    beregnet eller angivet felt

Anvendelsesmuligheder    Brug et eller flere startdatofelter til at angive og gemme yderligere oplysninger om startdatoer for opgaver, f.eks. fra flere oprindelige eller midlertidige planer eller for en startdato for en planlagt milepæl eller tidsfase. Du kan anvende et brugerdefineret startdatofelt sammen med et brugerdefineret slutdatofelt. Dette felt er velegnet til at fremhæve vigtige datoer i Gantt-diagrammet.

Eksempel    Du har angivet den oprindelige plan for projektet og får vist feltet Oprindelig startdato i en opgavetabel. Tre måneder efter projektets start justerer du projektplanen på grund af væsentlige ændringer. Du gemmer en midlertidig plan og medtager startdatoen for denne plan i feltet Startdato1 og giver den navnet "Midlertidig startdato". Du tilføjer også dette felt i opgavetabellen.

Bemærkninger    Datoer i de brugerdefinerede startdatofelter påvirker ikke beregningerne i Microsoft Office Project. Feltet indeholder indstillingen "IT", hvis der ikke indtastes en dato.

Du kan anvende brugerdefinerede start- og slutdatofelter, når du skal gemme flere oprindelige start- og slutdatoer. Hvis du vil gemme sammenhørende start- og slutdatoer som midlertidige planer, skal du pege på Opfølgning i menuen Funktioner, klikke på Gem oprindelig plan og derefter klikke på Gem midlertidig plan. Klik på de brugerdefinerede start- og slutdatofelter, du vil anvende.

Du kan oprette værdilister, formler og grafiske symboler til de brugerdefinerede startdatofelter. Peg på Tilpas i menuen Funktioner, og klik derefter på Felter for at tilføje en af disse brugerdefinerede attributter eller omdøbe feltet Startdato. Hvis du angiver en formel, bliver feltet skrivebeskyttet.

Du kan kopiere de brugerdefinerede felter, du opretter, til andre projektfiler. Klik på Assistent i menuen Funktioner, og klik derefter på fanen Felter.

Startdato1-10 (ressourcefelter)

Posttype    beregnet eller angivet felt

Anvendelsesmuligheder    Anvend et eller flere brugerdefinerede felter til startdatoer, når du skal angive og lagre yderligere oplysninger om startdatoer for ressourcer, f.eks. fra flere oprindelige eller midlertidige planer. Du kan anvende et brugerdefineret felt til startdatoen sammen med et brugerdefineret felt til slutdatoen.

Eksempel    Du har angivet en oprindelig plan for projektet og får vist feltet Oprindelig startdato i en ressourcevisning for at angive de overordnede datoer for, hvornår ressourcer påbegynder arbejdet på tildelingerne. Tre måneder efter projektets start foretager du justeringer som følge af væsentlige ændringer. Du gemmer en midlertidig plan og medtager startdatoen for den midlertidige plan i feltet Startdato1 og føjer derefter også det pågældende felt til ressourcevisningen.

Bemærkninger    Datoer i de brugerdefinerede startdatofelter påvirker ikke beregningerne i Microsoft Office Project. Feltet indeholder indstillingen "IT", hvis der ikke indtastes en dato.

Du kan anvende brugerdefinerede felter til start- og slutdatoen, når du skal gemme flere oprindelige start- og slutdatoer. Hvis du vil gemme sammenhørende start- og slutdatoer som midlertidige oprindelige planer, skal du pege på Opfølgning i menuen Funktioner, klikke på Gem oprindelig plan og derefter klikke på Gem midlertidig plan. Klik på de brugerdefinerede felter til start- og slutdato, du vil anvende.

Du kan oprette værdilister, formler og grafiske symboler til de brugerdefinerede felter til startdatoer. Peg på Tilpas i menuen Funktioner, og klik derefter på Felter for at tilføje en af disse brugerdefinerede attributter eller omdøbe feltet Startdato. Hvis du angiver en formel, bliver feltet skrivebeskyttet.

Du kan kopiere de brugerdefinerede felter, du opretter, til andre projektfiler. Klik på Assistent i menuen Funktioner, og klik derefter på fanen Felter.

Startdato1-10 (tildelingsfelter)

Posttype    indtastet felt

Anvendelsesmuligheder    Anvend et eller flere brugerdefinerede felter til startdatoer, når du skal indtaste og gemme flere oplysninger om startdatoer for tildelinger, f.eks. fra yderligere oprindelige eller midlertidige planer. Du kan anvende et brugerdefineret felt til startdatoen sammen med et brugerdefineret felt til slutdatoen.

Eksempel    Du har angivet den oprindelige plan for projektet og får vist feltet Oprindelig startdato i visningen Opgaveforbrug, hvor de oprindelige startdatoer for tildelingerne vises. Tre måneder efter projektets start foretager du justeringer som følge af væsentlige ændringer. Du gemmer en midlertidig plan og medtager startdatoen for denne plan i feltet Startdato1 og tilføjer derefter også denne i visningen Opgaveforbrug.

Bemærkninger    Datoer i det brugerdefinerede felt til startdatoer påvirker ikke beregningerne i Microsoft Office Project. Feltet indeholder indstillingen "IT", hvis der ikke indtastes en dato.

Du kan anvende brugerdefinerede felter til start- og slutdato, når du skal lagre flere oprindelige start- og slutdatoer. Hvis du vil gemme sammenhørende start- og slutdatoer som midlertidige oprindelige planer, skal du pege på Opfølgning i menuen Funktioner, klikke på Gem oprindelig plan og derefter klikke på Gem midlertidig plan. Klik på de brugerdefinerede felter til start- og slutdato, du vil anvende.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×