Felterne Slutdatoafvigelse

Feltet Slutdatoafvigelse indeholder det tidsrum, der repræsenterer forskellen mellem den oprindelig plan slutdato for en opgave eller tildeling og den aktuelle slutdato.

Der findes flere kategorier af felterne Slutdatoafvigelse.

Datatype    feltet varighed

Slutdatoafvigelse (opgavefelt)

Posttype    beregnet felt

Hvordan beregnes det    Feltet Slutdatoafvigelse indeholder "0 dage", indtil slutdatoen varierer fra den oprindelige slutdato, som vist i feltet Oprindelig slutdato. Derefter beregnes slutdatoafvigelsen automatisk i Microsoft Office Project på følgende måde:

Slutdatoafvigelse = Slutdato - Oprindelig slutdato

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Slutdatoafvigelse til en opgavevisning, når du vil undersøge, om opgaverne er færdige på, før eller efter de planlagte slutdatoer.

Eksempel    Du har for tre måneder siden oprettet en oprindelig plan for projektet, og du vil nu se slutdatoafvigelserne for opgaverne. Du skal føje feltet Slutdatoafvigelse til visningen Opgaveark for at undersøge opgavens fremdrift og ydeevne indtil nu.

Bemærkninger    Hvis slutdatoafvigelsen er et negativt tal, vil opgaven slutte tidligere end planlagt, som vist i den oprindelige plan. Hvis slutdatoafvigelsen er et positivt tal, vil opgaven slutte senere end planlagt. Hvis slutdatoafvigelsen er et nul, vil opgaven slutte præcist som planlagt.

Hvis du vil oprette en oprindelig plan, skal du pege på Opfølgning i menuen Funktioner, klikke på Gem oprindelig plan og derefter klikke på Gem oprindelig plan. Derved kopieres den aktuelle værdi i feltet Slutdato til det tilsvarende felt Oprindelig slutdato.

Du kan anvende visningen Opfølgning – Gantt, hvis du vil se slutdatoafvigelsen grafisk med Gantt-søjler. Som standard indeholder tabellen Afvigelse også feltet Slutdatoafvigelse.

Slutdatoafvigelse (tildelingsfelt)

Posttype    beregnet felt

Hvordan beregnes det    Feltet Slutdatoafvigelse indeholder "0 dage", indtil slutdatoen varierer fra den oprindelige slutdato, som vist i feltet Oprindelig slutdato. Derefter beregnes slutdatoafvigelsen automatisk i Project på følgende måde:

Slutdatoafvigelse = Slutdato - Oprindelig slutdato

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Slutdatoafvigelse til visningen Opgaveforbrug, når du vil undersøge, om tildelingerne er færdige på, før eller efter de planlagte slutdatoer.

Eksempel    Du har for tre måneder siden oprettet en oprindelig plan for projektet, og du vil nu se slutdatoafvigelserne for tildelingerne. Du skal føje feltet Slutdatoafvigelse til visningen Opgaveforbrug for at undersøge tildelingens fremdrift og ydeevne indtil nu.

Bemærkninger    Hvis slutdatoafvigelsen er et negativt tal, vil tildelingen slutte tidligere end oprindeligt planlagt som vist i den oprindelige plan. Hvis slutdatoafvigelsen er et positivt tal, vil tildelingen slutte senere end planlagt. Hvis slutdatoafvigelsen er nul, vil tildelingen slutte præcist som planlagt.

Hvis du vil oprette en oprindelig plan, skal du pege på Opfølgning i menuen Funktioner, klikke på Gem oprindelig plan og derefter klikke på Gem oprindelig plan. Derved kopieres den aktuelle værdi i feltet Slutdato til det tilsvarende felt Oprindelig slutdato.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×