Felterne SV%

I feltet SV% (afvigelse fra tidsplan for oparbejdet værdi) vises forholdet mellem SV og BCWS udtrykt som en procentsats. I den tidsfaseinddelt udgave af dette felt vises værdier fordelt over en periode.

Der findes flere kategorier af felterne SV%.

Datatype    feltet procentdel

SV% (opgavefelt)

Posttype    beregnet felt

Hvordan beregnes det    I Microsoft Office Project beregnes SV% for en opgave på følgende måde:

SV% = (SV / BCWS) * 100

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet SV% til en opgavevisning, hvis du vil se en procentsats for, hvor meget du er forud eller bagud for tidsplanen, eller om du følger tidsplanen nøjagtigt for det aktuelle færdiggørelsesniveau for opgaverne.

Eksempel    Afvigelsen fra tidsplanen for en opgave (forskellen mellem budgetterede omkostninger ved udført og planlagt arbejde) er 500 kr. De budgetterede omkostninger ved planlagt arbejde er 5.000 kr. SV% er 10 %, hvilket betyder, at du er 10 % forud for tidsplanen for det aktuelle færdiggørelsesniveau for opgaven.

Bemærkninger    Hvis SV% er en positiv procentsats, er opgaven forud for tidsplanen. Hvis der står 0 %, er opgaven rigtigt berammet. Hvis procentsatsen er negativ, er opgaven bagud i forhold til tidsplanen.

Feltet SV% er som standard tilgængeligt i tabellen Tidsplansymboler for oparbejdet værdi. Aktiver en opgavearkvisning, peg på Tabel i menuen Vis, og klik derefter på Flere tabeller. Klik på Tidsplansymboler for oparbejdet værdi, og klik derefter på Anvend.

SV% (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Posttype    beregnet felt

Hvordan beregnes det    SV% er opgavens tidsfaseinddelte SV (afvigelse fra tidsplan) divideret med den tidsfaseinddelte BCWS. De tidsfaseinddelte værdier for SV og BCWS gør, at de tidsfaseinddelte værdier for SV% er tilgængelige. SV% for en opgave beregnes på følgende måde i Microsoft Office Project:

SV% = (SV / BCWS) * 100

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet SV% til den tidsfaseinddelte del af visningen Opgaveforbrug, når du vil se en procentsats for, om du er bagud eller forud for tidsplanen, eller om du lige nøjagtigt følger tidsplanen for det aktuelle færdiggørelsesniveau for opgaver.

Eksempel    Mandag er afvigelsen fra tidsplanen for en opgave, dvs. forskellen mellem budgetterede omkostninger ved udført og planlagt arbejde, lig med 500 kr., hvilket betyder, at du er 500 kr. under budgettet. De budgetterede omkostninger ved planlagt arbejde er 5.000 kr. SV% er 10 %, hvilket betyder, at du er 10 % forud for tidsplanen for det aktuelle færdiggørelsesniveau for opgaven. Tirsdag er SV (afvigelsen for opgaven) lig med 0 kr. BCWS for denne dag er 5.000 kr. SV% er 0 %, hvilket betyder, at du lige nøjagtigt holder dig inden for tidsplanen. Onsdag er opgavens SV lig med -100 kr., og BCWS for denne dag er 4.000 kr. SV% er -2,5 %, hvilket angiver, at opgaven indtil nu er 2,5 % bagud i forhold til tidsplanen.

Bemærkninger    Hvis SV% er en positiv procentsats, er opgaven forud for tidsplanen. Hvis der står 0 %, er opgaven rigtigt berammet. Hvis procentsatsen er negativ, er opgaven bagud i forhold til tidsplanen.

Foruden tidsfaseinddelte SV% kan du få vist den samlede SV% for opgaver i arkdelen af visningen Opgaveforbrug. Føj feltet SV% til den aktuelle tabel, eller anvend tabellen Tidsplansymboler for oparbejdet værdi, hvor feltet SV% medtages som standard. Aktiver visningen Opgaveforbrug, peg på Tabel i menuen Vis, og klik derefter på Flere tabeller. Klik på Tidsplansymboler for oparbejdet værdi, og klik derefter på Anvend.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×