Felterne Resterende arbejde

I felterne Resterende arbejde vises den tid, f.eks. mandetimer eller dage, der stadig skal bruges til at færdiggøre en eller flere opgaver.

Der findes flere kategorier af felterne Resterende arbejde.

Datatype    feltet varighed

Resterende arbejde (opgavefelt)

Posttype    beregnet eller angivet felt

Hvordan beregnes det    Når der er oprettet en opgave, og der ikke er rapporteret arbejde, er feltet Resterende arbejde for opgaven lig med feltet Arbejde for den pågældende opgave. Når der rapporteres faktisk arbejde for opgaven, beregnes det resterende arbejde på følgende måde i Microsoft Office Project:

Resterende arbejde = Arbejde - Faktisk arbejde

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Resterende arbejde til en opgavevisning, når du vil redigere, se eller filtrere efter oplysninger om det resterende arbejde. Du skal redigere feltet Resterende arbejde for opgaven, når du skal forøge eller reducere det arbejde, der skal bruges til at færdiggøre opgaven. Når du redigerer det resterende arbejde, ændres værdien i feltet % færdigt også.

Eksempel    Opgaven "Skrive forslag" er planlagt til 40 timers arbejde. De tildelte ressourcer har lige oplyst dig om, at der er brug for yderligere otte timers arbejde for at færdiggøre denne opgave. Du skal føje feltet Resterende arbejde til visningen Opgaveark og redigere feltet ved at føje yderligere otte timers resterende arbejde til denne opgave.

Bemærkninger    Hvis du angiver en værdi i feltet Resterende arbejde, fordeles det resterende arbejde, du angiver, automatisk mellem de tildelte ressourcer i Project.

Når du angiver færdiggørelsesprocent eller faktisk arbejde, omlægges det resterende arbejde omkring statusdatoen automatisk i Project. Hvis du foretrækker det, kan du lade værdierne i disse opfølgningsfelter i projektet stå som oprindeligt planlagt, også selvom afsluttet arbejde er placeret i fremtiden eller resterende arbejde i fortiden. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Flyt slutdatoen for afsluttede dele efter statusdatoen tilbage til statusdatoen og Flyt startdatoen for resterende dele inden statusdatoen frem til statusdatoen under fanen Beregning.

Hvis du vil angive en anden dato end den aktuelle dato som statusdato, skal du klikke på Projektoplysninger i menuen Projekt og derefter angive datoen i boksen Statusdato.

Resterende arbejde (ressourcefelt)

Posttype    beregnet felt

Hvordan beregnes det    Resterende arbejde for en ressource er summen af de resterende arbejdsværdier for alle ressourcens tildelinger.

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Resterende arbejde til et ressourceark, når du vil se eller filtrere efter oplysninger om resterende arbejde for en ressource.

Eksempel    Du har lagt mærke til, at Søren ser ud til hele tiden at arbejde over, mens Christian ser ud til ikke at yde sit optimale i projektet. Du vil undersøge, om det er rigtigt, at arbejdsbyrderne er ulige fordelt, så du kan forbedre balancen i tildelingerne. Du skal føje feltet Resterende arbejde til visningen Ressourceark for at sammenligne de resterende arbejdsmængder mellem de to ressourcer.

Resterende arbejde (tildelingsfelt)

Posttype    beregnet eller angivet felt

Hvordan beregnes det    Når der er foretaget en tildeling, og der ikke er udført arbejde, indeholder feltet Resterende arbejde det samme tal som feltet med det samlede arbejde. Når der rapporteres faktisk arbejde ved denne tildeling, beregnes det resterende arbejde ved hjælp af følgende formel i Microsoft Office Project:

Resterende arbejde = Arbejde - Faktisk arbejde

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Resterende arbejde til den tidsfaseinddelte del af visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug, når du vil redigere, se eller filtrere efter oplysninger om resterende arbejde. Du skal redigere feltet Resterende arbejde for tildelingen, når du skal forøge eller reducere det arbejde, der skal bruges for at færdiggøre opgaven.

Eksempel    Opgaven "Skrive forslag", der er tildelt Christian, er planlagt til 40 timers arbejde. Christian har lige oplyst dig om, at der er brug for yderligere otte timers arbejde for at færdiggøre denne opgave. Du skal føje feltet Resterende arbejde til visningen Opgaveforbrug og redigere feltet ved at føje yderligere otte timers resterende arbejde til denne tildeling.

Bemærkninger    Når du angiver færdiggørelsesprocent eller faktisk arbejde, omlægges det resterende arbejde omkring statusdatoen automatisk i Project. Hvis du foretrækker det, kan du lade værdierne i disse opfølgningsfelter i projektet stå som oprindeligt planlagt, også selvom afsluttet arbejde er placeret i fremtiden eller resterende arbejde i fortiden. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Flyt slutdatoen for afsluttede dele efter statusdatoen tilbage til statusdatoen og Flyt startdatoen for resterende dele inden statusdatoen frem til statusdatoen under fanen Beregning.

Hvis du vil angive en anden dato end den aktuelle dato som statusdato, skal du klikke på Projektoplysninger i menuen Projekt og derefter angive datoen i boksen Statusdato.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×