Felterne Projekt

Beskrivelse    I projektfelterne vises navnet på de underprojekter, som opgaverne, ressourcerne eller tildelinger stammer fra. Hvis opgaven, ressourcen eller tildelingen stammer fra den aktuelle projektfil, vises navnet på denne projektfil i feltet. Du finder en liste over alle felter i Microsoft Office Project under de relaterede hyperlinks på listen Se også, som kun er synlig, når du har forbindelse til internettet.

Der findes flere kategorier af felterne Projekt.

Datatype    tekstfelt

Projekt (opgavefelt)

Posttype    beregnet felt

Hvordan beregnes det    I Project indsættes navnet på den projektfil, opgaven stammer fra, uanset om det er navnet på et underprojekt eller den aktuelt aktive projektfil.

Anvendelsesmuligheder    Tilføj feltet Projekt i en opgavevisning, hvis du arbejder i et hovedprojekt og vil se navnene på de underprojekter, der er kilden til opgaven. Dette er særligt praktisk, når du arbejder med flere projekter i ét vindue. Det er også praktisk, når du skal kunne se, hvilket projekt en opgave er tilknyttet.

Eksempel    Projektet er et hovedprojekt, der indeholder tre underprojekter. Mens du arbejder med opgaverne og justerer tidsplanen, vil du gerne se navnene på de projekter, opgaverne stammer fra. Du føjer feltet Projekt til visningen Opgaveforbrug.

Projekt (ressourcefelt)

Posttype    beregnet felt

Hvordan beregnes det    I Project indsættes navnet på den projektfil, ressourcen stammer fra, uanset om det er navnet på et underprojekt eller den aktuelt aktive projektfil.

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Projekt til en ressourcevisning, når du arbejder i et hovedprojekt, og du vil se navnene på de underprojekter, ressourcen stammer fra. Dette er særligt praktisk, når du arbejder med flere projekter i ét vindue. Det er også praktisk, når du skal kunne se, hvilket projekt en ressource er tilknyttet.

Eksempel    Projektet er et hovedprojekt, der indeholder tre underprojekter. Mens du arbejder med ressourcerne, vil du gerne se navnene på de projekter, ressourcerne stammer fra. Du føjer feltet Projekt til visningen Ressourceark.

Projekt (tildelingsfelt)

Posttype    beregnet felt

Hvordan beregnes det    I Project indsættes navnet på den projektfil, tildelingen stammer fra, uanset om det er navnet på et underprojekt eller den aktive projektfil. Hvis det indsatte projekt er en ressourcepulje, vises navnet på den oprindelige delefil i dette felt for tildelingen.

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Projekt til tidsfasedelen i visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug, når du arbejder i et hovedprojekt og vil se navnene på de underprojekter, en tildeling stammer fra. Dette er særligt praktisk, når du arbejder med delte ressourcepuljer. Det er også praktisk, når du skal kunne se, hvilket projekt en tildeling er tilknyttet.

Eksempel    Projektet er et hovedprojekt, der indeholder tre underprojekter. Du vil gerne se navnene på de projektfiler, ressourcernes forskellige tildelinger stammer fra. Du føjer feltet Projekt til visningen Opgaveforbrug.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×