Felterne Overarbejde

Feltet Overarbejde indeholder den mængde overarbejde, der er planlagt til at blive udført af alle ressourcer, som er tildelt en opgave, for alle opgaver, der er tildelt en ressource, eller af en ressource på en Opgave, og registreret til den pågældende ressources overtidssats. I den tidsfaseinddelt udgave af disse felter vises værdier fordelt over en periode.

Der findes flere kategorier af felterne Overarbejde.

Datatype    feltet varighed

Overarbejde (opgavefelt)

Posttype    beregnet felt

Hvordan beregnes det    Når en opgave oprettes, indeholder feltet Overarbejde "0 t". Når du angiver planlagt overarbejde i arkdelen af visning Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug for tildeling, opløftes disse overarbejdstimer automatisk i Microsoft Office Project, og derefter vises det samlede overarbejde for opgaven i dette felt.

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Overarbejde til et opgaveark for at få vist eller filtrere efter oplysningerne om overarbejde ved en opgave.

Eksempel    Opgaven "Skrive forslag" har en varighed på fem dage med 40 timers arbejde, der kun er tildelt Christian. Du vil forkorte varigheden, men der er ikke andre ressourcer, du kan tildele opgaven til. Du skal føje otte timers overarbejde til tildelingen. Der er stadigvæk 40 timers arbejde, men varigheden er nu fire dage med otte timers overarbejde fordelt over opgaven.

Bemærkninger    Du kan redigere overarbejde i tildelingsfeltet Overarbejde i arkdelen af visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug. Du kan også redigere overarbejde i visningen Arbejde i opgave- eller ressourceformularen.

Overarbejde (ressourcefelt)

Posttype    beregnet felt

Hvordan beregnes det    Når en ressource tilføjes, indeholder feltet Overarbejde "0 t". Da overarbejde planlægges i arkdelen af visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug for ressourcens forskellige tildelinger, opløftes disse overarbejdstimer automatisk i Microsoft Office Project, og derefter vises det samlede overarbejde for ressourcen i dette felt.

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Overarbejde til et ressourceark for at få vist eller filtrere efter oplysningerne om overarbejde ved en ressource.

Eksempel    Gruppen er planlagt til at arbejde meget over i de næste tre måneder. Du vil samle data, der skal begrunde, at du bliver nødt at hyre midlertidigt personale til at hjælpe med projektet. Du skal føje feltet Overarbejde til visningen Ressourceark for at få vist det planlagte overarbejde for ressourcerne.

Bemærkninger    Du kan kun redigere overarbejde i tildelingsfeltet Overarbejde, og ikke i ressource- eller opgavefeltet Overarbejde. Du kan også redigere overarbejde i visningen Arbejde i en opgave- eller ressourceformular.

Overarbejde (tildelingsfelt)

Posttype    indtastet felt

Anvendelsesmuligheder    Du kan tildele overarbejde ved en tildeling for at forkorte opgavens varighed. Føj feltet Overarbejde til arkdelen i visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug, og rediger derefter feltet Overarbejde ved tildelingen.

Eksempel    Opgaven "Skrive forslag" varer fem dage med 40 timers arbejde, der kun er tildelt Christian. Du vil forkorte varigheden, men der er ikke andre ressourcer, du kan tildele opgaven til. Du angiver otte timers overarbejde på tildelingen. Der er stadigvæk 40 timers arbejde, men varigheden er nu fire dage med otte timers overarbejde fordelt over opgavens nye varighed.

Bemærkninger    Du kan redigere det samlede overarbejde i tildelingsfeltet Overarbejde i arkdelen af visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug. Du kan også redigere overarbejde i visningen Arbejde i opgave- eller ressourceformularen.

Overarbejde (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Posttype    beregnet felt

Beskrivelse    Feltet Overarbejde indeholder det overarbejde, der skal udføres af de ressourcer, som er tildelt en opgave – fordelt over en periode – og som registreres til ressourcernes overtidssats.

Hvordan beregnes det    Når der oprettes en opgave, er feltet Overarbejde tomt. Når du indtaster planlagt overarbejde for tildelingen i arkdelen af visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug, beregnes og fordeles det planlagte overarbejde automatisk over en passende periode i Microsoft Office Project, og derefter vises tallene i de tidsfaseinddelte felter.

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Overarbejde til den tidsfaseinddelte del af visningen Opgaveforbrug for at få vist en opgaves planlagte overarbejde for hver periode.

Eksempel    Opgaven "Skrive forslag" har en varighed på fem dage med 40 timers arbejde, der kun er tildelt Christian. Du vil have vist, hvor meget overarbejde der er planlagt for denne opgave. I den tidsfaseinddelte del af visningen kan du se, at der er planlagt to timer fordelt over hver af de fire dage med i alt otte timers planlagt overarbejde.

Bemærkninger    Du kan redigere overarbejde i tildelingsfeltet Overarbejde i arkdelen af visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug. Du kan også redigere overarbejde i visningen Arbejde i opgave- eller ressourceformularen.

Overarbejde (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Posttype    beregnet felt

Beskrivelse    Feltet Overarbejde indeholder det overarbejde, der skal udføres for alle tildelinger, som er tildelt en ressource – fordelt over en periode – og som registreres til ressourcens overtidssats.

Hvordan beregnes det    Når der tilføjes en ressource, er feltet Overarbejde tomt. Når du indtaster planlagt overarbejde for tildelingen i arkdelen af visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug, beregnes og fordeles ressourcens planlagte overarbejde automatisk over en passende periode i Microsoft Office Project, og derefter vises tallene i de tidsfaseinddelte felter.

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Overarbejde til den tidsfaseinddelte del af visningen Ressourceforbrug, når du vil have vist præcist, hvornår en ressource er planlagt til at arbejde over.

Eksempel    Gruppen er planlagt til at arbejde meget over i de næste tre måneder. Du vil have vist, hvor meget de skal arbejde over om dagen. Du skal føje feltet Overarbejde til den tidsfaseinddelte del af visningen Ressourceforbrug for at se ressourcernes planlagte overarbejde.

Bemærkninger    Du kan redigere overarbejde i tildelingsfeltet Overarbejde i arkdelen af visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug. Du kan også redigere overarbejde i visningen Arbejde i opgave- eller ressourceformularen.

Overarbejde (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Posttype    beregnet felt

Beskrivelse    Feltet Overarbejde indeholder det overarbejde fordelt over en periode, der skal udføres af en ressource på en opgave, og som registreres til ressourcens overtidssats.

Hvordan beregnes det    Når der foretages en tildeling, er feltet Overarbejde tomt. Når du indtaster planlagt overarbejde for tildelingen i arkdelen af visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug, beregnes og fordeles det planlagte overarbejde automatisk over en passende periode i Microsoft Office Project, og derefter vises tallene i de tidsfaseinddelte felter.

Anvendelsesmuligheder    Du kan få vist overarbejde ved en tildeling. Føj feltet Overarbejde til den tidsfaseinddelte del af visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug og gennemgå derefter feltet Overarbejde ved tildelingen for hver periode.

Eksempel    Du har planlagt otte timers overarbejde på opgaven "Skrive forslag", der er tildelt Christian. Du vil se, hvordan overarbejdet på denne tildeling er fordelt over en periode. I den tidsfaseinddelte del af visningen Opgaveforbrug kan du tilføje feltet Overarbejde og se, hvordan de otte timer er fordelt over tildelingens varighed.

Bemærkninger    Du kan redigere overarbejde i tildelingsfeltet for samlet overarbejde i arkdelen af visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug. Du kan også redigere overarbejde i visningen Arbejde i opgave- eller ressourceformularen.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×