Felterne Oprindelige omkostninger

I felterne Oprindelige omkostninger vises de samlede planlagte omkostninger for en opgave, en ressource for alle tildelte opgaver eller arbejde, der skal udføres af en ressource på en opgave. De oprindelige omkostninger kaldes også BAC (budget ved afslutning), et felt for oparbejdet værdi. I de tidsfaseinddelt udgaver af de pågældende felter vises værdier fordelt over en periode.

Der findes flere kategorier af felterne Oprindelige omkostninger.

Datatype    feltet valuta

Oprindelige omkostninger (opgavefelt)

Posttype    beregnet eller angivet felt

Hvordan beregnes det    De oprindelige omkostninger beregnes som summen af de planlagte omkostninger ved alle de tildelte ressourcer plus eventuelle fast omkostning der er forbundet med opgaven. Dette er det samme som indholdet i feltet Omkostninger, når den oprindelige plan gemmes.

Oprindelige omkostninger = (Arbejde x Standardsats) + (Overarbejde x Overtidssats) + Ressourceomkostninger pr. gang + Faste opgaveomkostninger

Anvendelsesmuligheder    Oplysningerne om de oprindelige omkostninger bliver tilgængelige, når du angiver omkostningsoplysninger om de tildelte ressourcer og angiver den oprindelig plan for opgaven. Føj feltet Oprindelige omkostninger til et opgaveark, når du vil gennemgå de samlede planlagte omkostninger ved opgaver. Du kan gennemgå de oprindelige omkostninger ved opgaven for bedre at kunne angive budgettet for opgaven og projektet. Du kan sammenligne værdierne i felterne Oprindelige omkostninger og Omkostninger for at bestemme, om opgaven stadig er på rette spor i forhold til budgettet. I feltet Omkostningsafvigelse sammenlignes disse to felter.

Eksempel    Du har en opgave med en varighed på 10 timer og en enkelt ressource, der er tildelt til 200 kr. i timen. De oprindelige omkostninger ved opgaven vil være på 2.000 kr. Når opgaven er 50 % færdig, beregnes feltet Faktiske omkostninger til 1.000 kr.

Bemærkninger    I feltet Oprindelige omkostninger står der 0,00 kr., indtil du angiver en oprindelig plan for projektet, hvilket du kan gøre, selv efter at projektet er påbegyndt. Hvis du vil oprette en oprindelig plan, skal du pege på Opfølgning i menuen Funktioner, klikke på Gem oprindelig plan og derefter klikke på Gem oprindelig plan. Derved kopieres de aktuelle samlede omkostninger ved opgaver til feltet Oprindelige omkostninger.

Hvis du redigerer indholdet af feltet Oprindelige omkostninger, påvirker det ikke beregninger af de oprindelige omkostninger ved opgaver eller tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger ved opgaven. Hvis du gemmer en anden oprindelig plan efter at have redigeret de oprindelige omkostninger, overskrives ændringerne af de nye, oprindelige værdier.

De oprindelige omkostninger ændres ikke, efter at de er blevet gemt, selvom arbejdsværdierne ændres.

Oprindelige omkostninger (ressourcefelt)

Posttype    beregnet eller angivet felt

Hvordan beregnes det    De oprindelige omkostninger beregnes som summen af de planlagte omkostninger ved ressourcen, herunder planlagt arbejde, planlagt overtid og omkostningerne pr. gang ved alt det arbejde, der er tildelt ressourcen. Dette er det samme som indholdet i feltet Omkostninger, når den oprindelige plan gemmes.

Oprindelige omkostninger = (Arbejde x Standardsats) + (Overarbejde x Overtidssats) + Omkostninger pr. gang

Anvendelsesmuligheder    De oprindelige omkostningsoplysninger for ressourcen bliver tilgængelige, når du angiver omkostningsoplysninger for ressourcen og angiver en oprindelig plan for de opgaver, ressourcen er tildelt. Føj feltet Oprindelige omkostninger til et ressourceark, når du vil gennemse de samlede oprindelige omkostninger ved ressourcer. Hvis du gennemser disse oprindelige omkostninger, kan du bedre angive ressourcebudgettet. Du kan sammenligne værdierne i felterne Oprindelige omkostninger og Omkostninger for at bestemme, om opgaven stadig er på rette spor i forhold til budgettet. Det er dog bedre at bruge feltet Omkostningsafvigelse til at sammenligne de to felter.

Eksempel    Du har en ressource til 200 kr. i timen, der er tildelt 10 forskellige opgaver i sammenlagt 100 timer. De oprindelige omkostninger ved ressourcen vil være på 20.000 kr.

Bemærkninger    I feltet Oprindelige omkostninger står der 0,00 kr., indtil du angiver en oprindelig plan for projektet, hvilket du kan gøre, selv efter at projektet er påbegyndt. Du kan oprette en oprindelig plan ved at pege på Opfølgning i menuen Funktioner, klikke på Gem oprindelig plan og derefter klikke på Gem oprindelig plan. Derved kopieres de aktuelle samlede omkostninger ved opgaver til feltet Oprindelige omkostninger.

Hvis du redigerer indholdet af feltet Oprindelige omkostninger, påvirker det ikke beregninger af de oprindelige omkostninger ved ressourcer eller tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger ved ressourcen. Hvis du gemmer en anden oprindelig plan efter at have redigeret de oprindelige omkostninger, overskrives ændringerne af de nye, oprindelige værdier.

De oprindelige omkostninger ændres ikke, efter at de er blevet gemt, selvom arbejdsværdierne ændres.

Oprindelige omkostninger (tildelingsfelt)

Posttype    beregnet eller angivet felt

Hvordan beregnes det    De oprindelige omkostninger beregnes som summen af de planlagte omkostninger ved tildelingen, herunder planlagt arbejde, planlagt overtid og omkostningerne pr. gang ved tildelingen. Dette er det samme som indholdet i feltet Omkostninger, når den oprindelige plan gemmes.

Oprindelige omkostninger = (Arbejde x Standardsats) + (Overarbejde x Overtidssats) + Omkostninger pr. gang

Anvendelsesmuligheder    Oplysningerne om de oprindelige omkostninger for tildelingen bliver tilgængelige, når du har angivet omkostningsoplysninger for ressourcen, tildelt ressourcen til opgaven og angivet en oprindelig plan for projektet. Føj feltet Oprindelige omkostninger til arkdelen i visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug, når du vil gennemgå de samlede planlagte omkostninger ved tildelinger. Du kan gennemgå de oprindelige omkostninger ved tildelingen for bedre at kunne angive budgettet for opgaven og projektet. Du kan sammenligne værdierne i felterne Oprindelige omkostninger og Omkostninger for at bestemme, om opgaven stadig er på rette spor i forhold til budgettet. I feltet Omkostningsafvigelse sammenlignes disse to felter.

Eksempel    Du føjer en ressource til 200 kr. i timen til en opgave, der har en varighed på 10 timer. De oprindelige omkostninger ved tildelingen vil være 2.000 kr.

Bemærkninger    I feltet Oprindelige omkostninger står der 0,00 kr., indtil du angiver en oprindelig plan for projektet, hvilket du kan gøre, selv efter at projektet er påbegyndt. Du kan oprette en oprindelig plan ved at pege på Opfølgning i menuen Funktioner, klikke på Gem oprindelig plan og derefter klikke på Gem oprindelig plan. Derved kopieres de aktuelle samlede omkostninger ved ressourcer til feltet Oprindelige omkostninger.

Hvis du redigerer indholdet af feltet Oprindelige omkostninger, påvirker det ikke beregningerne af de oprindelige omkostninger ved opgaver eller ressourcer eller tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger ved tildelingen. Hvis du gemmer en anden oprindelig plan efter at have redigeret de oprindelige omkostninger, overskrives ændringerne af de nye, oprindelige værdier.

De oprindelige omkostninger ændres ikke, efter at de er blevet gemt, selvom arbejdsværdierne ændres.

Oprindelige omkostninger (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Posttype    beregnet eller angivet felt

Hvordan beregnes det    Så snart du gemmer en oprindelig plan, kopieres de tidsfaseinddelte felter af typen Omkostninger til tildelingen til de tidsfaseinddelte felter af typen Oprindelige omkostninger. Dette er opgaveomkostningerne, der omfatter planlagt arbejde, planlagt overtid og omkostninger pr. gang ved de tildelte ressourcer sammen med eventuelle faste omkostninger ved opgaven fordelt over opgavens varighed.

Anvendelsesmuligheder    Oplysningerne om de oprindelige omkostninger bliver tilgængelige, når du angiver omkostningsoplysninger for de tildelte ressourcer og angiver den oprindelig plan for projektet. Føj feltet Oprindelige omkostninger til delen med timesedler i visningen Opgaveforbrug, når du vil have vist oplysninger om de oprindelige omkostninger. Du kan gennemgå de oprindelige omkostninger ved opgaven for bedre at kunne angive budgettet for opgaven og projektet. Sammenlign værdierne i felterne Oprindelige omkostninger og Faktiske omkostninger for at bestemme, om opgaven stadig er på rette spor i forhold til budgettet. I feltet Omkostningsafvigelse sammenlignes disse to felter.

Eksempel    Søren og Christian er tildelt opgaven "Skrive forslag", der er planlagt til 16 timers arbejde fra næste mandag til og med torsdag. De har begge en timesats på 200 kr. Opgaven bliver tidsfaseinddelt som 4 timers arbejde hver af de 4 dage, så de tidsfaseinddelte, planlagte omkostninger er på 800 kr. for hver af de 4 dage. Når du angiver den oprindelige plan, kopieres de tidsfaseinddelte, planlagte omkostninger som de oprindelige omkostninger ved denne opgave.

Bemærkninger    Hvis du redigerer indholdet af feltet Oprindelige omkostninger, påvirker det ikke beregningerne af de oprindelige omkostninger ved opgaver eller ressourcer eller tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger ved opgaven. Hvis du gemmer en anden oprindelig plan efter at have redigeret de oprindelige omkostninger, overskrives ændringerne af de nye, oprindelige værdier.

Oprindelige omkostninger (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Posttype    beregnet eller angivet felt

Hvordan beregnes det    Når du har gemt en oprindelig plan, kopieres de tidsfaseinddelte felter af typen Omkostninger for ressourcen til de tidsfaseinddelte felter af typen Oprindelige omkostninger, som du kan se i visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug. Dette er de ressourceomkostninger, der omfatter planlagt arbejde, planlagt overtid og omkostninger pr. gang for alt arbejde, der er tildelt ressourcen, fordelt over opgavens varighed.

Anvendelsesmuligheder    Oplysningerne om de oprindelige omkostninger for ressourcen bliver tilgængelige, når du angiver omkostningsoplysninger for ressourcerne og angiver en oprindelig plan for de opgaver, som ressourcen er tildelt. Føj feltet Oprindelige omkostninger til den tidsfaseinddelte del af visningen Ressourceforbrug, når du vil have vist oplysninger om de oprindelige omkostninger. Du kan gennemgå de oprindelige omkostninger for ressourcen for bedre at kunne angive budgettet for ressourcen. Du kan sammenligne værdierne i felterne Oprindelige omkostninger og Faktiske omkostninger for at bestemme, om opgaven stadig er på rette spor i forhold til budgettet. I feltet Omkostningsafvigelse sammenlignes disse to felter.

Eksempel     Jens, hvis timesats er på 100 kr., er tildelt 15 forskellige opgaver fordelt over hele projektets varighed. Hvis det er planlagt, at Jens skal arbejde 8 timer om dagen, vil de planlagte tidsfaseinddelte omkostningsværdier være på 800 kr. (8 timer à 100 kr.) for hver arbejdsdag. Hvis Jens er tildelt færre tildelingsenheder, kan du se lavere omkostningsværdier. Hvis der er planlagt overtid, kan du se højere omkostningsværdier. Når du angiver den oprindelige plan, kopieres de tidsfaseinddelte, planlagte omkostninger som de oprindelige omkostninger ved denne ressource.

Bemærkninger    Hvis du redigerer indholdet af feltet Oprindelige omkostninger, påvirker det ikke beregningerne af de oprindelige omkostninger ved opgaver eller ressourcer eller tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger ved ressourcen. Hvis du gemmer en anden oprindelig plan efter at have redigeret de oprindelige omkostninger, overskrives ændringerne af de nye, oprindelige værdier.

Oprindelige omkostninger (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Posttype    beregnet eller angivet felt

Hvordan beregnes det    Når du har gemt en oprindelig plan, kopieres de tidsfaseinddelte felter af typen Omkostninger for tildelingen til de tidsfaseinddelte felter af typen Oprindelige omkostninger, som du kan se i visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug. Dette er tildelingsomkostningerne, der omfatter planlagt arbejde, planlagt overtid og omkostninger pr. gang ved tildelingen fordelt over opgavens varighed.

Anvendelsesmuligheder    Oplysningerne om de oprindelige omkostninger for tildelingen bliver tilgængelige, når du angiver omkostningsoplysninger for ressourcen, tildeler ressourcen til opgaven og angiver en oprindelig plan for projektet. Føj feltet Oprindelige omkostninger til den tidsfaseinddelte del i visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug, når du vil have vist oplysninger om de oprindelige omkostninger. Du kan gennemse de oprindelige omkostninger ved tildelingen for bedre at kunne angive budgettet for opgaven og projektet. Du kan sammenligne værdierne i felterne Oprindelige omkostninger og Faktiske omkostninger for at bestemme, om opgaven stadig er på rette spor i forhold til budgettet. I feltet Omkostningsafvigelse sammenlignes disse to felter.

Eksempel     Søren er tildelt opgaven "Skrive forslag", der er planlagt til 16 timers arbejde fra mandag til og med torsdag. Sørens standardsats er 200 kr. i timen. Denne bliver tidsfaseinddelt som 4 timers arbejde hver af de 4 dage, så de tidsfaseinddelte, planlagte omkostninger er på 800 kr. om dagen. Når du angiver den oprindelige plan, kopieres de tidsfaseinddelte, planlagte omkostninger som de oprindelige omkostninger ved denne tildeling.

Bemærkninger    Hvis du redigerer indholdet af feltet Oprindelige omkostninger, påvirker det ikke beregningerne af de oprindelige omkostninger ved opgaver eller ressourcer eller tidsfaseinddelte oprindelige omkostninger ved tildelingen. Hvis du gemmer en anden oprindelig plan efter at have redigeret de oprindelige omkostninger, overskrives ændringerne af de nye, oprindelige værdier.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×