Felterne Oprindelig slutdato

I felterne Oprindelig slutdato vises en opgaves eller tildelings planlagte slutdato, som den var, da du gemte en oprindelig plan. Der vises ingen oplysninger i ressourcefeltet Oprindelig slutdato. Feltet gør kun oplysningerne i det tilknyttede tildelingsfelt Oprindelig slutdato tilgængelige.

Der findes flere kategorier af felterne Oprindelig slutdato.

Datatype    datofelt

Oprindelig slutdato (opgavefelt)

Posttype    beregnet eller angivet felt

Hvordan beregnes det    Så snart en oprindelig plan er gemt, kopieres værdien i feltet for den planlagte slutdato for opgaven på det pågældende tidspunkt, og denne værdi bruges i feltet Oprindelig slutdato.

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Oprindelig slutdato til et opgaveark, når du vil sammenligne oprindelige slutdatoer med planlagte eller faktiske slutdatoer for opgaver.

Eksempel    Du har angivet den oprindelige plan for projektet for en måned siden. På dette tidspunkt var opgaven "Udarbejde overslag" planlagt til at slutte 13. januar. Opgaven sluttede 18. januar. Du føjer felterne Oprindelig slutdato og Faktisk slutdato til visningen Opgaveark. I feltet Oprindelig slutdato for opgaven står der 13. januar, og i feltet Faktisk slutdato står der 18. januar.

Bemærkninger    Feltet Oprindelig slutdato indeholder indstillingen "IT", medmindre du angiver en oprindelig plan for projektet. Hvis du vil oprette en oprindelig plan, skal du pege på Opfølgning i menuen Funktioner, klikke på Gem oprindelig plan og derefter klikke på Gem oprindelig plan. Når du opretter en oprindelig plan, kopieres felterne for opgaver i den aktuelle tidsplan til de tilsvarende felter i den oprindelige plan.

Du kan anvende visningen Opfølgning – Gantt, når du vil se den oprindelige slutdato med oprindelige Gantt-søjler. Du kan også anvende tabellen Afvigelse til at sammenligne oprindelige datoer med planlagte datoer og faktiske datoer.

Oprindelig slutdato (ressourcefelt)

Posttype    null-felt

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Oprindelig slutdato til visningen Ressourceforbrug, når du vil se eller filtrere oprindelige slutdatoer for tildelinger.

Eksempel    Du har angivet den oprindelige plan for projektet for en måned siden. Du føjer feltet Oprindelig slutdato til visningen Ressourceforbrug. Der vises ingen oplysninger i feltet Oprindelig slutdato ved siden af ressourcenavnene. De oprindelige slutdatoer for tildelingerne vises dog i tildelingsfelterne Oprindelig slutdato under hvert ressourcenavn.

Oprindelig slutdato (tildelingsfelt)

Posttype    beregnet eller angivet felt

Hvordan beregnes det    Så snart en oprindelig plan er gemt, kopieres datoen i feltet Slutdato for tildelingen, og denne værdi bruges i tildelingsfeltet Oprindelig slutdato.

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Oprindelig slutdato til visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug, når du vil sammenligne slutdatoer for oprindelige planer med planlagte eller faktiske slutdatoer for tildelinger.

Eksempel    Du har angivet den oprindelige plan for projektet for en måned siden. Jens var tildelt opgaven "Udarbejde overslag", der på det tidspunkt efter planen skulle slutte 13. januar. Jens afsluttede tildelingen 18. januar. Du føjer felterne Oprindelig slutdato og Faktisk slutdato til visningen Opgaveforbrug. I feltet Oprindelig slutdato for Jens' tildeling står der 13. januar, og i feltet Faktisk slutdato står der 18. januar.

Bemærkninger    Feltet Oprindelig slutdato indeholder indstillingen "IT", medmindre du angiver en oprindelig plan for projektet. Hvis du vil oprette en oprindelig plan, skal du pege på Opfølgning i menuen Funktioner, klikke på Gem oprindelig plan og derefter klikke på Gem oprindelig plan. Når du opretter en oprindelig plan, kopieres felterne for opgaver og tildelinger i den aktuelle tidsplan til de tilsvarende felter i den oprindelige plan.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×