Felterne Faktiske omkostninger

I felt Faktiske omkostninger vises de pris, der er påløbet for arbejde, der allerede er udført af ressourcer på deres Opgave, sammen med eventuelle andre registrerede omkostninger i forbindelse med opgaven. I de tidsfaseinddelt udgaver af de pågældende felter vises værdier fordelt over en periode.

Der findes flere kategorier af felterne Faktiske omkostninger.

Datatype    feltet valuta

Faktiske omkostninger (opgavefelt)

Posttype    beregnet eller angivet felt

Hvordan beregnes det    Indtil der rapporteres om faktisk arbejde på en opgave, står der 0 kr. i feltet Faktiske omkostninger. Du kan vælge at beregne de faktiske omkostninger, efterhånden som det faktiske arbejde rapporteres af de enkelte ressourcer, der er tildelt opgaven. Dette er omkostningerne ved det faktiske arbejde plus eventuelle fast omkostning ved opgaven til dags dato. Hvordan og hvornår de faktiske omkostninger beregnes, afhænger af de tildelte indstillinger for Standardsats, Overtidssats, Omkostninger pr. gang og Periodisering af omkostninger i dialogboksen Ressourceoplysninger.

Faktiske omkostninger = (Faktisk arbejde x Standardsats) + (Faktisk overarbejde x Overtidssats) + Ressourceomkostninger pr. gang + Faste opgaveomkostninger

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Faktiske omkostninger til en opgavevisning, hvis du vil gennemgå de udgifter, der er resultat af en opgave. Du kan gennemgå dette felt, mens en opgave er i gang, hvis du vil se, om du holder dig inden for budget. Du kan også bruge disse oplysninger, efter at projektet er udført, så du bedre kan planlægge omkostninger ved fremtidige projekter.

Eksempel    Du er ved at følge op på omkostninger ved en opgave, der har en varighed på 10 timer. Den ene tildelte ressource koster 200 kr. i timen, og ressourcen har rapporteret, at opgaven er 50 % færdig. Det beregnes i Microsoft Office Project, at de faktiske omkostninger indtil videre er 1.000 kr. Når opgaven er 100 % færdig, beregnes de faktiske omkostninger til 2.000 kr.

Bemærkninger    Du kan bestemme, om du vil angive de faktiske omkostninger, eller om de skal beregnes automatisk. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner, og klik derefter på fanen Beregning. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Faktiske omkostninger beregnes altid af Microsoft Office Project. Hvis du markerer denne indstilling, fjernes de faktiske omkostninger, du allerede har angivet. Denne indstilling er som standard markeret. Hvis du vælger at angive de faktiske omkostninger, beregnes der ingen faktiske omkostningsværdier i Project. Der beregnes dog fortsat resterende omkostninger på baggrund af de resterende arbejde. Hvis du vælger, at de faktiske omkostninger skal beregnes i Project, kan du ikke angive faktiske omkostninger, før opgaven er 100 % færdig.

Du kan vælge at angive de faktiske omkostninger eller få dem beregnet automatisk i Project. Du kan også angive de faktiske omkostninger ved tildeling og opgaver tidsfaseinddelt. Derudover kan du angive, om faste omkostninger skal periodiseres i starten af opgaven, i slutningen af opgaven, eller om de skal fordeles forholdsmæssigt.

Faktiske omkostninger (ressourcefelt)

Posttype    beregnet felt

Hvordan beregnes det    Hvis ressourcen endnu ikke har rapporteret noget arbejde på de tildelte opgaver, står der 0 kr. i feltet Faktiske omkostninger. Efterhånden som det faktisk arbejde rapporteres af ressourcen, beregnes de faktiske omkostninger i Microsoft Office Project. Dette er omkostningerne ved det faktiske arbejde plus eventuelle omkostninger pr. gang ved ressourcen. Hvordan og hvornår de faktiske omkostninger beregnes, afhænger af det faktiske arbejde og det faktiske overarbejde, der udføres og indstillingerne for Standardsats, Overtidssats, Omkostninger pr. gang og Periodisering af omkostninger i dialogboksen Ressourceoplysninger.

Faktiske omkostninger = (Faktisk arbejde x Standardsats) + (Faktisk overarbejde x Overtidssats) + Omkostninger pr. gang

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Faktiske omkostninger til en ressourcevisning, hvis du vil gennemgå de udgifter, der er resultatet af en ressources arbejde på alle tildelte opgaver på basis af ressourcens faktiske arbejde, timesats og andre påløbne omkostninger. Du kan også bruge disse oplysninger ved slutningen af et projekt, så du bedre kan planlægge omkostninger ved arbejdskraft i forbindelse med fremtidige projekter.

Eksempel    Du er ved at følge op på omkostninger ved en ressource, der er tildelt 15 forskellige opgaver fordelt over hele projektets varighed. Du kan når som helst bruge feltet Faktiske omkostninger til at se, hvor meget denne ressource har kostet hidtil. Ved slutningen af projektet kan du bruge feltet Faktiske omkostninger til at se, hvor meget af budget, der blev brugt på denne ressource, så du bedre kan udarbejde omkostningsanalyser og fremtidig planlægning.

Faktiske omkostninger (tildelingsfelt)

Posttype    beregnet eller angivet felt

Hvordan beregnes det    Indtil der rapporteres om faktisk arbejde på en tildeling, står der 0 kr. i feltet Faktiske omkostninger. Du kan vælge at få de faktiske omkostninger beregnet automatisk i Microsoft Office Project, efterhånden som det faktiske arbejde rapporteres af den ressource, der er tildelt opgaven. Dette er omkostningerne ved det faktiske arbejde plus eventuelle omkostninger pr. gang ved tildelingen. Hvordan og hvornår de faktiske omkostninger beregnes, afhænger af det faktiske arbejde og det faktiske overarbejde der udføres, samt de tildelte indstillinger for Standardsats, Overtidssats, Omkostninger pr. gang og Periodisering af omkostninger i dialogboksen Ressourceoplysninger.

Faktiske omkostninger = (Faktisk arbejde x Standardsats) + (Faktisk overarbejde x Overtidssats) + Omkostninger pr. gang

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Faktiske omkostninger til ark i visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug, hvis du vil have vist eller redigere de udgifter, der er resultatet af en tildeling på basis af faktisk arbejde og timesatserne på de tildelte ressourcer sammen med eventuelle andre omkostninger. Du kan bruge dette felt, mens en opgave er i gang, hvis du vil se, om du holder dig inden for budget. Du kan også bruge disse oplysninger, efter at opgaven er udført, så du bedre kan planlægge omkostninger ved andre opgaver og ved fremtidige projekter.

Eksempel    Du er ved at følge op på omkostninger ved en ressourcetildeling på en opgave, der har en varighed på 10 timer. Den tildelte ressource koster 200 kr. i timen, og ressourcen har rapporteret, at tildelingen er 50 % færdig. Det beregnes i Project, at de faktiske omkostninger ved tildelingen indtil videre er 1.000 kr. Når tildelingen er 100 % færdig, beregnes de faktiske omkostninger til 2.000 kr.

Bemærkninger    Hvis du vil angive, om du selv vil skrive de faktiske omkostninger eller få dem beregnet automatisk i Project, skal du klikke på Indstillinger i menuen Funktioner og derefter klikke på fanen Beregning. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Faktiske omkostninger beregnes altid af Microsoft Office Project. Denne indstilling er som standard markeret. Hvis du vælger at angive de faktiske omkostninger, beregnes der ingen faktiske omkostningsværdier i Project. resterende omkostninger beregnes dog fortsat på baggrund af de resterende arbejde. Hvis du vælger at lade de faktiske omkostninger beregne i Project, kan du ikke angive faktiske omkostninger, før opgaven er 100 % færdig.

Du kan vælge at skrive de faktiske omkostninger eller at få Project til at beregne dem. Hvis du vælger at skrive de faktiske omkostninger, kan du også skrive de faktiske omkostninger ved tildelinger og opgaver tidsfaseinddelt

Faktiske omkostninger (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Posttype    beregnet eller angivet felt

Hvordan beregnes det    Indtil der rapporteres om faktisk arbejde på en opgave, står der 0 kr. i feltet Faktiske omkostninger. Du kan vælge at få beregnet de faktiske omkostninger automatisk i Microsoft Office Project, efterhånden som det faktiske arbejde rapporteres af de ressourcer, der er tildelt opgaven. Dette er omkostningerne ved det faktiske arbejde plus eventuelle fast omkostning ved opgaven til dags dato. Hvordan og hvornår de faktiske omkostninger beregnes, afhænger af indstillingerne for Standardsats, Overtidssats, Omkostninger pr. gang og Periodisering af omkostninger i dialogboksen Ressourceoplysninger.

Faktiske omkostninger = (Faktisk arbejde x Standardsats) + (Faktisk overarbejde x Overtidssats) + Ressourceomkostninger pr. gang + Faste opgaveomkostninger

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Faktiske omkostninger til den tidsfaseinddelte del i visning Opgaveforbrug, hvis du vil se de udgifter, der er et resultat af en opgave. Du kan gennemse dette felt, mens en opgave er i gang, hvis du vil se, om du holder dig inden for budget. Du kan også bruge disse oplysninger, efter at opgaven er udført, så du bedre kan planlægge omkostninger ved andre opgaver og fremtidige projekter.

Eksempel    Søren og Christian er tildelt opgaven "Skrive forslag", der er planlagt til at finde sted fra mandag til og med torsdag. De har begge en timesats på 200 kr., og de har rapporteret 20 timers faktisk arbejde på opgaven. Du føjer feltet Faktiske omkostninger til den tidsfaseinddelte del af visningen Opgaveforbrug og ser, at der er fordelt 5 timers arbejde på hver af de 4 dage. De tidsfaseinddelte faktiske omkostninger er derfor på 1.000 kr. hver dag fra mandag til og med torsdag.

Bemærkninger    Du kan bestemme, om du vil angive de faktiske omkostninger, eller om de skal beregnes automatisk i Project. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner, og klik derefter på fanen Beregning. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Faktiske omkostninger beregnes altid af Microsoft Office Project. Denne indstilling er som standard markeret. Hvis du vælger at skrive de faktiske omkostninger, beregnes der ingen faktiske omkostningsværdier i Project. resterende omkostninger beregnes dog fortsat på baggrund af de resterende arbejde. Hvis du vælger, at de faktiske omkostninger skal beregnes af Project, kan du ikke angive faktiske omkostninger, før opgaven er 100 % færdig.

Faktiske omkostninger (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Posttype    beregnet felt

Hvordan beregnes det    Hvis ressourcen endnu ikke har rapporteret noget arbejde på de tildelte opgaver, står der 0 kr. i feltet Faktiske omkostninger. Efterhånden som det faktisk arbejde rapporteres af ressourcen, beregnes de faktiske omkostninger i Microsoft Office Project. Dette er omkostningerne ved det faktiske arbejde plus eventuelle omkostninger pr. gang ved ressourcen. Hvordan og hvornår de faktiske omkostninger beregnes, afhænger af det faktiske arbejde og det faktiske overarbejde, der udføres, og indstillingerne for Standardsats, Overtidssats, Omkostninger pr. gang og Periodisering af omkostninger i dialogboksen Ressourceoplysninger.

Faktiske omkostninger = (Faktisk arbejde x Standardsats) + (Faktisk overarbejde x Overtidssats) + Omkostninger pr. gang

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Faktiske omkostninger til den tidsfaseinddelte del af visning Ressourceforbrug, hvis du vil have vist de udgifter, der er resultat af en ressources arbejde på alle tildelte opgaver på basis af ressourcens faktiske arbejde, timesats og andre påløbne omkostninger. Du kan også bruge disse oplysninger ved slutningen af et projekt for bedre at kunne planlægge omkostninger ved arbejdskraft i forbindelse med fremtidige projekter.

Eksempel    Jens, hvis timesats er 100 kr., er tildelt 15 forskellige opgaver fordelt over hele projektets varighed. Du kan føje feltet Faktiske omkostninger til den tidsfaseinddelt del af visningen Ressourceforbrug, hvis du vil se de faktiske omkostninger, der er påløbet i forbindelse med Jens' arbejde hidtil. Du kan f.eks. se tidsfaseinddelte faktiske omkostningsværdier som 800 kr. (8 timer a 100 kr.) for hver arbejdsdag. Hvis Jens er tildelt færre tildelingsenheder, kan du se faktiske omkostningsværdier, der er lavere. Hvis Jens har arbejdet på overtid, kan du se faktiske omkostningsværdier, der er højere.

Faktiske omkostninger (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Posttype    beregnet eller angivet felt

Hvordan beregnes det     Indtil der rapporteres om faktisk arbejde på en tildeling, står der 0 kr. i feltet Faktiske omkostninger. Du kan vælge at få de faktiske omkostninger beregnet automatisk i Microsoft Office Project, efterhånden som det faktiske arbejde rapporteres af den ressource, der er tildelt opgaven. Dette er omkostningerne ved det faktiske arbejde plus eventuelle omkostninger pr. gang ved tildelingen til dags dato. Hvornår og hvordan de faktiske omkostninger beregnes, afhænger af det faktiske arbejde og det faktiske overarbejde, der udføres, og de tildelte indstillinger for Standardsats, Overtidssats, Omkostninger pr. gang og Periodisering af omkostninger i dialogboksen Ressourceoplysninger.

Faktiske omkostninger = (Faktisk arbejde x Standardsats) + (Faktisk overarbejde x Overtidssats) + Omkostninger pr. gang

Anvendelsesmuligheder     Tilføj feltet Faktiske omkostninger i den tidsfaseinddelte del af visning Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug, hvis du vil have vist de udgifter, der er resultatet af en tildeling på basis af faktisk arbejde og timesatserne på de tildelte ressourcer sammen med eventuelle andre omkostninger over en periode. Du kan gennemgå dette felt, mens en opgave er under udførelse, hvis du vil se, om du holder dig inden for budget. Du kan også bruge disse oplysninger, efter at opgaven er udført, når du skal planlægge omkostninger ved andre opgaver og ved fremtidige projekter.

Eksempel     Søren er tildelt opgaven "Skrive forslag", der er planlagt til at finde sted fra mandag til og med torsdag. Søren standardsats er 200 kr. i timen. Søren har rapporteret 20 timers arbejde. Da du gennemgår visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug for denne tildeling, ser du, at der er fordelt fem timers arbejde på hver af de fire dage. De tidsfaseinddelte faktiske omkostninger er derfor på 1.000 kr. hver dag fra mandag til og med torsdag.

Bemærkninger     Hvis du vil angive, om du vil skrive de faktiske omkostninger eller få Project til at beregne dem automatisk, skal du klikke på Indstillinger i menuen Funktioner og derefter klikke på fanen Beregning. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Faktiske omkostninger beregnes altid af Microsoft Office Project. Hvis du markerer denne indstilling, fjernes de eventuelle omkostninger, du allerede har angivet. Denne indstilling er som standard markeret. Hvis du vælger at skrive de faktiske omkostninger, beregnes der ingen faktiske omkostningsværdier automatisk i Project. Der bliver dog fortsat beregnet resterende omkostninger på baggrund af de resterende arbejdsværdier. Hvis du vælger, at de faktiske omkostninger skal beregnes af Project, kan du ikke angive faktiske omkostninger, før opgaven er 100 % færdig.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×