Felterne Faktisk slutdato

I feltet Faktisk slutdato vises den dato og det klokkeslæt, en opgave faktisk blev afsluttet.

Der findes flere kategorier af felterne Faktisk slutdato.

Datatype datofelt

Faktisk slutdato (opgavefelt)

Posttype    beregnet eller angivet felt

Hvordan beregnes det    I feltet Faktisk slutdato står der "IT", indtil der ikke er mere resterende arbejde, eller indtil du angiver feltet % færdigt for opgaven eller feltet % arbejde færdigt for opgaven eller tildelingen til 100. Når det færdige arbejde når 100 %, angives feltet Faktisk slutdato til statusdatoen eller den planlagte slutdato (feltet Slutdato) i Microsoft Office Project. Hvis du angiver den faktiske slutdato, ændres den planlagte slutdato, så den stemmer overens med denne.

Anvendelsesmuligheder    Tilføj feltet Faktisk slutdato i arkdelen af visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug, når du vil se, filtrere eller redigere faktiske slutdatoer for tildelinger. Hvis du angiver faktisk arbejde eller afsluttet arbejde, kan du automatisk få beregnet den faktiske slutdato på grundlag af statusdatoen eller den planlagte slutdato i Project. Du kan også skrive den faktiske slutdato i dette felt.

Eksempler    Jens har netop afsluttet en tildelt opgave. I visningen Opgaveforbrug tilføjer du felterne % arbejde færdigt og Faktisk slutdato. Derefter skriver du 100 i feltet % færdigt. Datoen i feltet Slutdato beregnes automatisk i Project, og "IT" i feltet Faktisk slutdato ændres til statusdatoen eller den planlagte slutdato.

Søren har også afsluttet en tildelt opgave. I feltet Faktisk arbejde angiver du den tid, Søren har brugt på denne tildeling, hvilket svarer til den samlede mængde arbejde, der er tildelt til ham. Datoen genberegnes automatisk i Project i feltet Slutdato, og "IT" i feltet Faktisk slutdato ændres til statusdatoen.

Endelig afsluttede Christian en tildelt opgave i fredags. I feltet Faktisk slutdato skriver du datoen i fredags. Uanset hvilke oplysninger, der findes i feltet % arbejde færdigt eller i feltet Faktisk arbejde, vises datoen for i fredags i feltet Faktisk slutdato, og feltet % arbejde færdigt angives til 100.

Bemærkninger    Når du angiver, at en opgave er 100 % færdig, justeres den faktiske slutdato på grundlag af enten den aktuelle statusdato eller den planlagte slutdato i Project. Hvilken dato der bruges, afhænger af indstillingerne for beregningen. Hvis du vil undersøge og ændre disse indstillinger, skal du klikke på Indstillinger i menuen Funktioner og derefter klikke på fanen Beregning. Markér eller fjern markeringen i de fire afkrydsningsfelter med afkrydsningsfeltet Flyt slutdatoen for afsluttede dele efter statusdatoen tilbage til statusdatoen som det første, afhængigt af de valgte beregningsindstillinger for dette projekt.

Hvis du vil vælge en anden statusdato end den aktuelle dato, skal du klikke på Projektoplysninger i menuen Projekt og derefter angive den ønskede dato i boksen Statusdato.

Faktisk slutdato (ressourcefelt)

Posttype    null-felt

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Faktisk slutdato til visningen Ressourceforbrug, når du vil se faktiske slutdatoer for tildelinger. Der vises ingen oplysninger i ressourcefeltet Faktisk slutdato. Det er kun de tilsvarende oplysninger i tildelingsfeltet Faktisk slutdato, der er tilgængelige.

Eksempel    Du gennemgår de faktiske slutdatoer for opgaver, der er tildelt forskellige ressourcer. Du føjer feltet Faktisk slutdato til visningen Ressourceforbrug. Der vises ingen oplysninger i feltet Faktisk slutdato ved siden af ressourcenavnene. De faktiske slutdatoer for tildelingerne vises dog i tildelingsrækkerne Faktisk slutdato under de enkelte ressourcenavne.

Faktisk slutdato (tildelingsfelt)

Posttype    beregnet eller angivet felt

Hvordan beregnes det    Feltet Faktisk slutdato indeholder indstillingen "IT", indtil der ikke er mere resterende arbejde, eller du angiver feltet % færdigt eller feltet % arbejde færdigt til 100. Når det færdige arbejde når 100 %, angives feltet Faktisk slutdato til statusdatoen eller den planlagte slutdato i Project. Hvis du skriver den faktiske slutdato, ændres den planlagte slutdato, så den stemmer overens med den faktiske slutdato.

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Faktisk slutdato til en opgavevisning, når du vil se, filtrere eller redigere faktiske slutdatoer for opgaver. Hvis du angiver det samlede faktiske arbejde eller den færdige procentdel, kan du automatisk få beregnet den faktiske slutdato i henhold til statusdatoen eller opgavens tidsplan i Project. Du kan bedre styre oplysningerne i dette felt, hvis du skriver den faktiske slutdato i feltet.

Eksempler    Opgaven "Udarbejde overslag" er netop afsluttet. Du føjer feltet % færdigt til visningen Opfølgning – Gantt og skriver derefter 100. Datoen i feltet Slutdato genberegnes automatisk i Project, og indstillingen "IT" i feltet Faktisk slutdato ændres til statusdatoen eller den planlagte slutdato.

Opgaven "Skrive forslag" er også afsluttet. I feltet Faktisk arbejde skal du skrive den tid, den tildelte ressource har brugt på denne tildeling, hvilket er den samme som opgavens samlede arbejde. Datoen genberegnes i feltet Slutdato i Project, og indstillingen "IT" i feltet Faktisk slutdato ændres til statusdatoen eller den planlagte slutdato.

Endelig blev opgaven "Forestå kundemøder" afsluttet sidste fredag. Du skal skrive datoen for denne fredag i feltet Faktisk slutdato. Uanset hvilke oplysninger der findes i feltet % færdigt, % arbejde færdigt eller Faktisk arbejde, står denne dato i feltet Faktisk slutdato. Felterne % færdigt og % arbejde færdigt angives til 100, og den faktiske arbejdsværdi er lig med værdien i feltet Arbejde.

Bemærkninger    Når du angiver, at en opgave er 100 % færdig, justeres den faktiske slutdato automatisk i Project på basis af enten den aktuelle statusdato eller den planlagte slutdato. Om den ene eller den anden dato benyttes, afhænger af beregningsindstillingerne. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner, og klik derefter på fanen Beregning, hvis du vil undersøge og ændre disse indstillinger. Markér eller fjern markeringen i de fire afkrydsningsfelter fra og med afkrydsningsfeltet Flyt slutdatoen for afsluttede dele efter statusdatoen tilbage til statusdatoen afhængigt af de valgte beregningsmetoder for dette projekt.

Hvis du vil angive en anden dato end den aktuelle dato som statusdato, skal du klikke på Projektoplysninger i menuen Projekt og derefter angive datoen i boksen Statusdato.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×