Felterne Faktisk arbejde

I feltet Faktisk arbejde vises det faktiske arbejde, der allerede er udført af de ressourcer, der er tildelt en opgave. I de tidsfaseinddelt udgaver af de pågældende felter vises værdier fordelt over en periode.

Der findes flere kategorier af felterne Faktisk arbejde.

Datatype     feltet varighed

Faktisk arbejde (opgavefelt)

Posttype    beregnet eller angivet felt

Hvordan beregnes det    Når du opretter en opgave, indeholder feltet Faktisk arbejde værdien "0 t", indtil du begynder at registrere projektet ved at skrive en færdiggjort procentdel eller faktisk arbejde. Når du indtaster oplysninger om den færdiggjorte procentdel, faktisk arbejde eller den færdiggjorte procentdel af arbejdet, opdateres det faktiske arbejde for opgaven i Microsoft Office Project.

Hvis du angiver en værdi for opgaven i feltet Faktisk arbejde, fordeles det faktiske arbejde, du angiver, mellem de tildelte ressourcer i Project.

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Faktisk arbejde til en hvilken som helst opgavevisning for at gennemgå, filtrere efter eller redigere de faktiske oplysninger om arbejde ved opgaver. Brug dette felt sammen med feltet Oprindeligt arbejde under et projekt til at sammenligne arbejdsværdier med den oprindelige plan.

Eksempel    Jens, Søren og Christian tildeles 30 timers arbejde til opgaven "Skrive forslag". I feltet Faktisk arbejde kan du se, at de tildelte ressourcer indtil videre har rapporteret i alt 15 timers faktisk arbejde.

Bemærkninger    Som standard beregnes det faktiske arbejde på tildelinger på basis af værdien af den færdiggjorte procentdel, du angiver for opgaver, i Project. Hvis du vil slå denne indstilling fra, skal du klikke på Indstillinger i menuen Funktioner og derefter klikke på fanen Beregning. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Ressourcestatus opdateres ved opdatering af opgavestatus.

Hvis værdien af faktisk arbejde er nul, når opgaven er 100 % færdig, kopieres værdien fra feltet Arbejde til feltet Faktisk arbejde for de tildelte ressourcer automatisk i Project.

Når du angiver faktisk arbejde eller færdiggørelsesprocent, justeres det faktiske og resterende arbejde omkring statusdatoen som standard i Project. Du kan også vælge at lade værdierne i disse opfølgningsfelter i projektet stå som oprindeligt planlagt, også selvom afsluttet arbejde er placeret i fremtiden eller resterende arbejde i fortiden. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Flyt slutdatoen for afsluttede dele efter statusdatoen tilbage til statusdatoen og Flyt startdatoen for resterende dele inden statusdatoen frem til statusdatoen under fanen Beregning.

Faktisk arbejde (ressourcefelt)

Posttype    beregnet felt

Hvordan beregnes det    Feltet Faktisk arbejde indeholder "0 t", indtil du begynder at registrere opgavernes fremdrift. Det faktiske arbejde for hver ressource beregnes i Project som summen af hele det faktiske arbejde, der er rapporteret for alle tildelte opgaver.

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Faktisk arbejde til en ressourcevisning for at gennemgå eller filtrere efter de faktiske oplysninger om arbejde ved ressourcer. Du kan bruge dette felt, efter at opgaven er udført, når du skal planlægge omkostninger og arbejdskraft i forbindelse med fremtidige projekter.

Eksempel    Du registrerer faktisk arbejde for Jens. I feltet Faktisk arbejde kan du se, at Jens indtil videre har registreret i alt 150 timers arbejde for alle tildelte opgaver.

Faktisk arbejde (tildelingsfelt)

Posttype    beregnet eller angivet felt

Hvordan beregnes det    Feltet Faktisk arbejde indeholder "0 t", hvis du ikke er begyndt at registrere projektet. Når du angiver faktiske oplysninger om arbejde ved opgaver eller den færdiggjorte procentdel af arbejdet, opdateres tildelingens faktiske arbejdsværdier automatisk i Microsoft Office Project.

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Faktisk arbejde til arkdelen af visningen Opgaveforbrug for at gennemgå, filtrere efter eller redigere faktiske oplysninger om overarbejde ved tildelinger til bestemte opgaver. Føj dette felt til arkdelen af visningen Ressourceforbrug for at gennemgå, filtrere efter eller redigere oplysninger om arbejde ved tildelinger til bestemte ressourcer. Du kan sammenligne det faktiske arbejde med de oprindelige arbejdsværdier for at se, om projektets fremdrift svarer til den oprindelige plan.

Eksempel    Jens er tildelt 20 timer til opgaven "Skrive forslag". I feltet Faktisk arbejde kan du se, at Jens indtil videre har rapporteret ni timers arbejde.

Bemærkninger    Som standard beregnes det faktiske arbejde på en tildeling på basis af værdien af den færdiggjorte procentdel, du angiver for en opgave, automatisk i Project. Hvis du vil slå den beregning fra, skal du klikke på Indstillinger i menuen Funktioner og derefter klikke på fanen Beregning. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Ressourcestatus opdateres ved opdatering af opgavestatus.

Når du angiver faktisk arbejde eller færdiggørelsesprocent, justeres det faktiske og resterende arbejde omkring statusdatoen som standard i Project. Du kan også vælge at lade værdierne i disse opfølgningsfelter i projektet stå som oprindeligt planlagt, også selvom afsluttet arbejde er placeret i fremtiden eller resterende arbejde i fortiden. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Flyt slutdatoen for afsluttede dele efter statusdatoen tilbage til statusdatoen og Flyt startdatoen for resterende dele inden statusdatoen frem til statusdatoen under fanen Beregning.

Hvis du vil angive en anden dato end den aktuelle dato som statusdato, skal du klikke på Projektoplysninger i menuen Projekt og derefter angive datoen i boksen Statusdato.

Faktisk arbejde (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Posttype    beregnet eller angivet felt

Hvordan beregnes det    Når du opretter en opgave, indeholder feltet Faktisk arbejde "0 t", indtil du begynder at registrere projektet ved at skrive en færdiggjort procentdel eller faktisk arbejde. Når du angiver oplysninger om den færdiggjorte procentdel, faktisk arbejde eller den færdiggjorte procentdel af arbejdet, beregnes værdien for det faktiske arbejde automatisk i Project.

Hvis du angiver en værdi for opgaven i feltet Faktisk arbejde, fordeles denne værdi automatisk på de tildelte ressourcer i Project.

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Faktisk arbejde til den tidsfaseinddelte del af visningen Opgaveforbrug for at gennemse eller redigere de faktiske oplysninger om arbejde ved opgaver. Du kan også bruge disse oplysninger, efter at opgaven er udført, når du skal planlægge omkostninger og arbejdskraft i forbindelse med fremtidige projekter.

Eksempel    Jens, Søren og Christian tildeles 60 timers arbejde til opgaven "Skrive forslag". I feltet Faktisk arbejde i visningen Opgaveforbrug kan du se, at de tilsammen har rapporteret 27 timers faktisk arbejde indtil videre, hvor de hver har brugt tre timer mandag, tirsdag og onsdag.

Bemærkninger    Hvis du angiver tidsfaseinddelt faktisk arbejde for opgaven, fordeles værdierne på tildelingerne i forhold til det arbejde, der er planlagt til hver tildelt ressource på det pågældende tidspunkt.

Faktisk arbejde (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Posttype    beregnet felt

Hvordan beregnes det    Feltet Faktisk arbejde indeholder "0 t", indtil du begynder at registrere opgavernes fremdrift. Det faktiske arbejde for hver ressource beregnes automatisk i Project som summen af det faktiske arbejde fordelt over en tidsperiode, der er rapporteret for alle tildelte opgaver.

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Faktisk overarbejde til den tidsfaseinddelte del af visningen Ressourceforbrug for at gennemgå eller filtrere efter de faktiske oplysninger om arbejde ved tildelinger til ressourcerne. Du kan bruge dette felt, efter at opgaven er udført, når du skal planlægge omkostninger og arbejdskraft i forbindelse med fremtidige projekter.

Eksempel    Du vil se, hvor meget faktisk arbejde Jens har rapporteret i løbet af sidste uge. I det tidsfaseinddelte felt Faktisk arbejde kan du se, at Jens har rapporteret seks timer pr. dag i de sidste tre uger for alle tildelte opgaver.

Faktisk arbejde (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Posttype    beregnet eller angivet felt

Hvordan beregnes det    Feltet Faktisk arbejde indeholder "0 t", hvis du ikke er begyndt at følge op på projektet. Efterhånden som du angiver oplysninger om faktisk arbejde eller den færdiggjorte procentdel for opgaver eller tildelinger, beregnes de tidsfaseinddelte værdier for faktisk arbejde automatisk i Project.

Anvendelsesmuligheder    Tilføj feltet Faktisk arbejde i den tidsfaseinddelte del af visningen Opgaveforbrug for at gennemgå eller redigere oplysninger om faktisk arbejde for tildelinger til bestemte opgaver i en periode. Tilføj dette felt i den tidsfaseinddelte del af visningen Ressourceforbrug for at gennemgå eller redigere oplysninger om faktisk arbejde over en periode for tildelinger til bestemte ressourcer.

Eksempel    Jens er tildelt 20 timer til opgaven "Skrive forslag". I det tidsfaseinddelte felt Faktisk arbejde kan du se, at Jens har rapporteret ni timers arbejde indtil videre, med tre timer hver dag fordelt over mandag, tirsdag og onsdag.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×