Felterne CV%

I felterne CV% (omkostningsafvigelse for oparbejdet værdi) vises forholdet mellem CV (omkostningsafvigelse) og BCWP (budgetterede omkostninger ved udført arbejde) udtrykt som en procentsats. Forholdet angiver forskellen mellem, hvor meget det skulle have kostet, og hvor meget det rent faktisk har kostet at nå til det aktuelle niveau for færdiggørelse af opgaven indtil statusdatoen eller dags dato.

Der findes to kategorier af felterne CV%.

Datatype    feltet procentdel

CV% (opgavefelt)

Posttype    beregnet felt

Hvordan beregnes det    CV% er procentsatsen for CV (omkostningsafvigelse) divideret med BCWP (budgetterede omkostninger ved udført arbejde). I Microsoft Office Project beregnes CV% for en opgave på følgende måde:

CV% = [ (BCWP - ACWP) / BCWP ] * 100

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet CV% til en opgavevisning, hvis du vil se en procentsats for, hvor meget du er under eller over budgettet, eller om du nøjagtigt holder dig inden for budgettet for det aktuelle niveau for færdiggørelse af opgaverne.

Eksempel    Feltet BCWP for en opgave har værdien 5.000 kr., og feltet ACWP har værdien 4.000 kr. Feltet CV% for opgaven har derfor værdien 20 %, hvilket betyder, at du er 20 % under budgettet for det aktuelle niveau af færdiggørelse af opgaven.

Bemærkninger    Hvis CV% er en positiv procentsats, er opgaven under budgettet. Hvis der står 0 %, er opgaven rigtigt berammet. Hvis procentsatsen er negativ, har opgaven overskredet budgettet.

Feltet CV% er som standard tilgængeligt i tabellen Omkostningssymboler for oparbejdet værdi. Aktiver en opgavearkvisning, peg på Tabel i menuen Vis, og klik derefter på Flere tabeller. Klik på Omkostningssymboler for oparbejdet værdi, og klik derefter på Anvend.

CV% (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Posttype    beregnet felt

Hvordan beregnes det    CV% er en procentsats for opgavens tidsfaseinddelte CV (omkostningsafvigelse) divideret med tidsfaseinddelte BCWP (budgetterede omkostninger ved udført arbejde). De tidsfaseinddelte værdier for BCWP og ACWP gør, at de tidsfaseinddelte værdier for CV% er tilgængelige. I Microsoft Office Project beregnes CV% for en opgave på følgende måde:

CV% = [ (BCWP - ACWP) / BCWP ] * 100

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet CV% til den tidsfaseinddelte del i visningen Opgaveforbrug, når du vil se en procentsats for, om du er under eller over budgettet, eller om du nøjagtigt holder dig inden for budgettet for niveauet for færdiggørelsen af opgaver.

Eksempel    Mandag indeholder feltet BCWP for en opgave værdien 5.000 kr., og ACWP indeholder værdien 4.000 kr. Du gennemgår den tidsfaseinddelte CV% for opgaven i visningen Opgaveforbrug, hvor du kan se, at CV% er 20 %, hvilket angiver, at du er et godt stykke under budgettet for niveauet for færdiggørelsen af opgaven. Om tirsdagen er BCWP for den samme opgave 5.000 kr., og ACWP er 5.000 kr. CV% er 0 %, hvilket betyder, at du nøjagtigt holder dig inden for budgettet. Onsdag er BCWP for opgaven 5.000 kr., og ACWP er 5.500 kr. CV% er -10 %, hvilket angiver, at opgaven indtil nu har overskredet budgettet med 10 %.

Bemærkninger    Hvis CV% er en positiv procentsats, er opgaven under budgettet. Hvis der står 0 %, er opgaven rigtigt berammet. Hvis procentsatsen er negativ, har opgaven overskredet budgettet.

Foruden den tidsfaseinddelte CV% kan du få vist den samlede CV% for opgaver i den tidsfaseinddelte del af visningen Opgaveforbrug. Føj feltet CV% til den aktuelle tabel, eller anvend tabellen Omkostningssymboler for oparbejdet værdi, hvor feltet CV% medtages som standard. Aktiver visningen Opgaveforbrug, peg på Tabel i menuen Vis, og klik derefter på Flere tabeller. Klik på Omkostningssymboler for oparbejdet værdi, og klik derefter på Anvend.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×