Felterne Arbejdsafvigelse

Feltet Arbejdsafvigelse indeholder forskellen mellem det oprindelig plan arbejde for en opgave, ressource eller tildeling og det planlagte arbejde.

Der findes flere kategorier af felterne Arbejdsafvigelse.

Datatype    feltet varighed

Arbejdsafvigelse (opgavefelt)

Posttype    beregnet felt

Hvordan beregnes det    Feltet Arbejdsafvigelse indeholder "0 t", indtil arbejdsværdien varierer fra den oprindelige arbejdsværdi, som vist i feltet Oprindeligt arbejde. Derefter beregnes arbejdsafvigelse på følgende måde i Microsoft Office Project:

Arbejdsafvigelse = Arbejde - Oprindeligt arbejde

Anvendelsesmuligheder    Tilføj feltet Arbejdsafvigelse i en opgavevisning, når du vil undersøge, om de planlagte arbejdstider for opgaver stemmer overens med de oprindelige planer.

Eksempel    Du har for tre måneder siden oprettet en oprindelig plan for projektet, og du vil nu se arbejdsafvigelserne for opgaverne. Du skal tilføje feltet Arbejdsafvigelse i visningen Opgaveark for at undersøge opgavens fremdrift og ydeevne indtil nu.

Bemærkninger    Hvis feltet Arbejdsafvigelse indeholder et negativt tal, kræver opgaven mindre arbejde end oprindeligt planlagt, som vist i den oprindelige plan. Hvis feltet Arbejdsafvigelse indeholder et positivt tal, kræver opgaven mere arbejde end oprindeligt planlagt. Hvis feltet Arbejdsafvigelse indeholder et nul, kræver opgaven præcis den mængde arbejde, du har planlagt.

Hvis du vil oprette en oprindelig plan, skal du pege på Opfølgning i menuen Funktioner, klikke på Gem oprindelig plan og derefter klikke på Gem oprindelig plan. Derved kopieres den aktuelle værdi i feltet Arbejde til det tilsvarende felt Oprindeligt arbejde.

Feltet Arbejdsafvigelse indeholder "0 t", indtil arbejdsværdien varierer fra den oprindelige arbejdsværdi, som vist i feltet Oprindeligt arbejde.

Arbejdsafvigelse (ressourcefelt)

Posttype    beregnet felt

Hvordan beregnes det    Feltet Arbejdsafvigelse indeholder "0 t", indtil arbejdsværdien varierer fra den oprindelige arbejdsværdi, som vist i feltet Oprindeligt arbejde. Derefter beregnes arbejdsafvigelse på følgende måde i Microsoft Office Project:

Arbejdsafvigelse = Arbejde - Oprindeligt arbejde

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Arbejdsafvigelse til et ressourceark, når du vil undersøge, om de planlagte tildelinger for ressourcer stemmer overens med de oprindelige planer.

Eksempel    Du har for tre måneder siden oprettet en oprindelig plan for projektet, og du vil nu se arbejdsafvigelserne for ressourcerne. Du føjer feltet Arbejdsafvigelse til visningen Ressourceark for at undersøge ressourcens fremdrift og ydeevne indtil nu.

Bemærkninger    Hvis feltet Arbejdsafvigelse indeholder et negativt tal, kræver ressourcen mindre arbejde end oprindeligt planlagt, som vist i den oprindelige plan. Hvis feltet Arbejdsafvigelse indeholder et positivt tal, kræver ressourcen mere arbejde end oprindeligt planlagt. Hvis feltet Arbejdsafvigelse indeholder et nul, kræver opgaven præcis den mængde arbejde, du har planlagt.

Hvis du vil oprette en oprindelig plan, skal du pege på Opfølgning i menuen Funktioner, klikke på Gem oprindelig plan og derefter klikke på Gem oprindelig plan. Derved kopieres den aktuelle værdi i feltet Arbejde til det tilsvarende felt Oprindeligt arbejde.

Feltet Arbejdsafvigelse indeholder "0 t", indtil arbejdsværdien varierer fra den oprindelige arbejdsværdi, som vist i feltet Oprindeligt arbejde.

Arbejdsafvigelse (tildelingsfelt)

Posttype    beregnet felt

Hvordan beregnes det    Feltet Arbejdsafvigelse indeholder "0 t", indtil arbejdsværdien varierer fra den oprindelige arbejdsværdi, som vist i feltet Oprindeligt arbejde. Derefter beregnes arbejdsafvigelse på følgende måde i Microsoft Office Project:

Arbejdsafvigelse = Arbejde - Oprindeligt arbejde

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Arbejdsafvigelse til visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug, når du vil undersøge, om de planlagte tildelinger stemmer overens med de oprindelige planer.

Eksempel    Du har for tre måneder siden oprettet en oprindelig plan for projektet, og du vil nu se arbejdsafvigelserne for tildelingerne. Du skal føje feltet Arbejdsafvigelse til visningen Opgaveforbrug for at undersøge tildelingens fremdrift og ydeevne indtil nu.

Bemærkninger    Hvis feltet Arbejdsafvigelse indeholder et negativt tal, kræver tildelingen mindre arbejde end oprindeligt planlagt, som vist i den oprindelige plan. Hvis feltet Arbejdsafvigelse indeholder et positivt tal, kræver tildelingen mere arbejde end oprindeligt planlagt. Hvis feltet Arbejdsafvigelse indeholder et nul, kræver opgaven præcis den mængde arbejde, du har planlagt.

Hvis du vil oprette en oprindelig plan, skal du pege på Opfølgning i menuen Funktioner, klikke på Gem oprindelig plan og derefter klikke på Gem oprindelig plan. Derved kopieres den aktuelle værdi i feltet Arbejde til det tilsvarende felt Oprindeligt arbejde.

Feltet Arbejdsafvigelse indeholder værdien "0 t", indtil det planlagte arbejde er forskellig fra værdien for det oprindelige arbejde, som vist i feltet Oprindeligt arbejde.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×